LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XI-1281 3 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1909

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Švietimo įstatymo 41 straipsnio 2 dalies redakcija, galiojanti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.:

„2. Bendrojo ugdymo mokyklų tipai yra: pradinė mokykla, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.“

2. Pakeisti 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Švietimo įstatymo 41 straipsnio 6 dalis pripažįstama netekusia galios 2017 m. rugsėjo 1 d.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė