Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. SPALIO 14 D. NUTARIMO NR. 1092 „DĖL ATLYGIO VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIAMS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. sausio 10 d. Nr. 49

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr.1092 „Dėl atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 17 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                   Aušrinė Armonaitė