LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-1480 „DĖL ASMENŲ, KURIEMS DIAGNOZUOTA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IZOLIUOTŲ NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE AR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS, TEIKIANČIOS STACIONARINES MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGAS, PATALPOSE, AMBULATORINIO GYDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 14 d. Nr. V-326

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-1480 „Dėl Asmenų, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliuotų namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje, savivaldybės administracijos numatytose patalpose ar sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas, patalpose, ambulatorinio gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. Jei ESPBI IS formoje E200-a „Laboratorinio tyrimo rezultatų (duomenų) protokolas“ (toliau – forma E200-a) nurodyta, kad tyrimas teigiamas (tepinėlyje randamas SARS-CoV-2 virusas (tiriant PGR metodu ar atlikus SARS-CoV-2 antigeno testą), konsultacijos su pacientu metu šeimos gydytojas ESPBI IS formoje E025 įrašo diagnozę pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM), nurodydamas ligos kodą U07.1 „COVID-19 liga, virusas nustatytas“;“.

2.   Pripažįstu netekusiu galios 4.3 papunktį.

3.   Pakeičiu 4.4 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

4.4. Šeimos gydytojas arba slaugytojas konsultacijos su pacientu metu:“.

4.   Pakeičiu 4.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.8. pacientas laikomas pasveikusiu, jei jis nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodamas antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomai, arba gydančio gydytojo sprendimu, bet ne anksčiau nei jam gali būti nutraukiama izoliacija.

Jei pacientas buvo gydytas stacionare, jam pasveikus nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas ESPBI IS formoje E003 „Stacionaro epikrizė“ arba, jei gydymas buvo tęsiamas ambulatoriškai, šeimos gydytojas formoje E025 įrašo informaciją apie pasveikimą, nurodydamas TKL-10-AM kodą U07.3 „Buvusi asmeniui COVID-19 liga“.

Jei pacientas buvo gydytas ambulatoriškai ir kreipiasi į šeimos gydytoją dėl pasveikimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) fakto patvirtinimo, šeimos gydytojas ESPBI IS formoje E025 įrašo informaciją apie pasveikimą, nurodydamas TKL-10-AM kodą U07.3 „Buvusi asmeniui COVID-19 liga“;“.

5.   Pakeičiu 4.9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.9.2. lengvos ar vidutinės formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sirgusiems pacientams, kuriems yra imunosupresija (po parenchiminių organų ar kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos, dėl ilgalaikio prednizolono vartojimo (20 mg/d >14 d.), chemoterapijos, imunoterapijos, biologinės terapijos, imunosupresantų vartojimo, ŽIV, kai CD4 ląstelių < 200/mm3, kito imunodeficito), izoliacija gali būti nutraukta po 20 dienų nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientas nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodamas antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomai, arba išskirtiniais atvejais gydančio gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę, anksčiau nei po 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientas nebekarščiuoja ne mažiau kaip pastarąsias 3 dienas, nevartodamas antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomai ir atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso;“.

6.   Pakeičiu 4.9.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.9.3. pacientams, kuriems diagnozuota besimptomės formos COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), po 7 dienų nuo nosiaryklės ir ryklės tepinėlio, kurį ištyrus PGR metodu ar atlikus SARS-CoV-2 antigeno testą buvo aptiktas SARS-CoV-2 virusas, paėmimo dienos;“.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys