LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2020 METŲ PASKELBIMO TAUTODAILĖS METAIS

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. XIII-2144

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2020-aisiais sukanka 130 metų, kai gimė Lietuvos dailės istorikas ir kritikas, grafikas, lietuvių profesionalios muziejininkystės pradininkas, nusipelnęs meno veikėjas Paulius Galaunė; pažymėdamas, kad, vertinant Pauliaus Galaunės nuopelnus tautodailės plėtrai, jo vardu pavadinta geriausiems Lietuvos tautodailininkams skiriama premija, Kultūros ministerijos įsteigta dar 1976 metais;

įvertindamas tai, kad be tautodailės būtų sunku užtikrinti lietuviškosios kryždirbystės tradicijos tęstinumą, kurio siekis įtvirtintas 2001 metais įtraukus Lietuvos kryždirbystę į UNESCO Žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrų sąrašą;

pabrėždamas, kad tautodailininkų kūryba sklinda per nacionalines šventes, parodas, kūrybines stovyklas, plenerus, seminarus, galerijas, parodomąsias dirbtuves;

išskirdamas tai, kad tautodailininkų dėka populiarėja tautinio kostiumo, kalvystės, medžio skulptūros sritys;

siekdamas pažymėti Pauliaus Galaunės gimimo 130 metų jubiliejų, skatinti Lietuvos visuomenę domėtis tautodaile ir ją plėtoti, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2020 metus Tautodailės metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Tautodailės metų komisiją (toliau – Komisija), kuri iki 2019 m. spalio 1 d. parengtų Tautodailės metų minėjimo programą (toliau – Programa), ir ją patvirtinti;

2) 2020 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Komisijos parengtai ir Vyriausybės patvirtintai Programai įgyvendinti.

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis