LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2007 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3-97 „DĖL VINJEČIŲ FORMOS, JŲ REIKALAVIMŲ, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. kovo 7 d. Nr. 3-107-(E)

 

Vilnius

 

Pakeičiu Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai), įsigiję pažymėtą vinjetę, ją užpildę ir pagrindinę vinjetės dalį priklijavę prie transporto priemonės priekinio stiklo, kaip reikalaujama naudojimosi instrukcijoje, turi teisę važiuoti šiais magistraliniais keliais:

A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (10,15–91,00 km; 102,93–303,74 km);

A2 Vilnius–Panevėžys (12,00–132,70 km);

A3 Vilnius–Minskas (6,65–32,91 km);

A4 Vilnius–Varėna–Gardinas (15,51–133,96 km);

A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (7,60–97,06 km);

A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis (6,02–185,40 km);

A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas (2,50–41,92 km);

A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai (7,50–87,86 km);

A9 Panevėžys–Šiauliai (5,00–75,14 km);

A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga (4,57–66,10 km);

A11 Šiauliai–Palanga (2,65–146,41 km);

A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (0–49,70 km; 59,43–185,96 km);

A13 Klaipėda–Liepoja (11,00–24,77 km; 26,75–45,15 km);

A14 Vilnius–Utena (10,66–95,60 km);

A15 Vilnius–Lyda (10,66–49,28 km);

A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė (15,55–135,48 km);

A17 Panevėžio aplinkkelis (0–22,28 km);

A18 Šiaulių aplinkkelis (0–17,08 km);

A19 Vilniaus pietinis aplinkkelis (0,50–7,46 km).“

 

 

Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius