baltos zuvys

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FIZINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI APRIBOJIMO MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUOSE MILAUKOS VS., SARIŲ SEN., ŠVENČIONIŲ R. SAV.

 

 

2016 m. kovo 2 d. Nr.A-173

 

 

Švenčionys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 8 straipsnio 2 ir 4 dalimi:

1. A p r i b o j u fizinių asmenų lankymąsi miškų ūkio paskirties žemės sklype (kadastrinis Nr. 8664/0007:331, unikalus Nr. 4400-1136-7054) ir sklypo (kadastrinis Nr. 8664/0007:328, unikalus Nr. 4400-1136-3776) dalyje, esančių Milaukos vs., Sarių sen., Švenčionių r. sav. (pagal pridedamą planą), dėl numatomo laukinių gyvūnų laikymo aptvare.

2. Į p a r e i g o j u žemės sklypų savininkus įrengti aptvarą ir informacinius ženklus dėl apribotos lankyti teritorijos ribų.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas galioja nuo aptvaro įrengimo dienos.

4. Šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS                                                        ANDRIUS ŠARĖJUS