HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. SAUSIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-37 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 19 d. Nr. D1-1048

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. D1-37 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ir pripažįstu 3 punktą netekusiu galios.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas