HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ, TERITORIJŲ PLANAVIMO SPECIALISTŲ ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO dokumentų išdavimo paslaugų įmokų dydžių PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 4 d. Nr. D1-576

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnio 13 dalimi:

1. T v i r t i n u  statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, teritorijų planavimo specialistų atestavimo ir teisės pripažinimo dokumentų išdavimo paslaugų įmokų dydžius (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 3 d. įsakymą Nr. D1-2 „Dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, teritorijų planavimo specialistų atestavimo ir teisės pripažinimo kainoraščio patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Navickas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2017 m. liepos 4 d.

įsakymu Nr. D1-576

 

 

Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, teritorijų planavimo specialistų atestavimo ir teisės pripažinimo dokumentų išdavimo paslaugų įmokų dydžiai

 

Paslaugos kodas

Paslaugos pavadinimas

Įmoka, Eur

SVA1.1

Kvalifikacijos atestato išdavimas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

68,00

SVA1.2

Kvalifikacijos atestato išdavimas, nelaikant teisinių žinių egzamino, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

52,00

SVA1.3

Teisės pripažinimo dokumento išdavimas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

96,00

SVA1.4

Teisės pripažinimo dokumento išdavimas, nelaikant teisinių žinių egzamino, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

70,00

SVA1.5

Kvalifikacijos atestato papildymas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

59,00

SVA1.6

Kvalifikacijos atestato papildymas, nelaikant teisinių žinių egzamino, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

37,00

SVA1.7

Teisės pripažinimo dokumento papildymas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

80,00

SVA1.8

Teisės pripažinimo dokumento papildymas, nelaikant teisinių žinių egzamino, statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

59,00

SVA1.9

Pakartotinis teisinių žinių egzaminas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

30,00

SVA1.10

Pakartotinis teisinių žinių egzaminas užsienio šalių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

26,60

SVA1.11

Dublikato išdavimas vietoj prarasto Kvalifikacijos atestato arba Teisės pripažinimo dokumento statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams. 

15,00

SVA1.12

Išrašo išdavimas iš registro apie kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento galiojimą statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

4,00

SVA1.13

Kvalifikacijos atestato arba teisės pripažinimo dokumento pakeitimas (pasikeitus adresui, statusui ar kitiems duomenims) statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams ir teritorijų planavimo specialistams.

15,00

SVA1.16

Atestuotų inžinierių kvalifikacijos tobulinimo įvertinimas.

30,00

SVA1.17

Teisės pripažinimo dokumentą turinčių inžinierių teisės galiojimo kilmės šalyje vertinimas.

30,00

 

_______________________