MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 24 D. ĮSAKYMO
NR. 1B-234 „DĖL MUITINĖS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 2 d. Nr. 1B-130

Vilnius

 

1.    Pakeičiu Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedą:

1.1. Papildau 10 punktu:

 

10. SMK įvežimo bendrųjų deklaracijų duomenų tvarkymas

Paslaugos teikimo adresas

Paslauga teikiama sistema-sistema būdu

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

Nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

Importo kontrolės sistema 2 (ICS2)

CUST_EXECUTIVE

Įvežimo bendrosios deklaracijos duomenų tvarkymas

Taip

 

1.2. Papildau 11 punktu:

 

11. Sertifikatų, naudojamų centrinėse Europos Komisijos sistemose, registravimo Vieningo naudotojų valdymo ir skaitmeninio parašo informacinėje sistemoje paslauga

Paslaugos teikimo adresas

https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/admin-ext/

Specifinės sąlygos paslaugai gauti

Nėra

Informacinė sistema

Veiklos profilis

Suteikiamos teisės

Numatytasis

Vieningo naudotojų valdymo ir skaitmeninio parašo informacinė sistema (UUMDS)

BP_MANAGE

Paslaugos gavėjo sertifikatų, naudojamų centrinėse EK sistemose, registravimas ir valdymas

Taip

 

2.    Nustatau, kad:

2.1. paslaugų gavėjams, iki 2021 m. kovo 15 d. turėjusiems prieigą prie muitinės elektroninių paslaugų, papildomai suteikiamos teisės gauti Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių 1 priedo 10 ir 11 punktuose nurodytas paslaugas;

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2021 m. kovo 15 d.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                              Jonas Miškinis