vALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

 

NUTARIMAS

DĖL uždarosios akcinės bendrovės „Fortum heat lietuva“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams

 

2020 m. gegužės 29 d. Nr. O3E-470

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 16 dalimi, Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ 2020 m. balandžio 30 d. raštą Nr. SH-35 bei Tarybos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2020 m. gegužės 21 d. pažymą Nr. O5E-378 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams“ , Taryba n u t a r i a:

Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų tarifą buitiniams vartotojams, suvartojantiems nuo 301 m3 iki 20000 m3 gamtinių dujų per metus, taikomą nuo 2020 m. liepos 1 d. (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.   Pastoviąją tarifo dalį – 3,260 Eur/mėn.

2.   Kintamąją tarifo dalį – 0,291 Eur/m3.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                              Inga Žilienė