IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRAKTORIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS

 

2019 m. kovo 18 d. Nr. VT-102

Ignalina

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“, 6 punktu:

1. Tvirtinu Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų 2019 metų techninės apžiūros atlikimo grafiką Ignalinos rajone (pridedama).

2. N u r o d a u Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiajam specialistui Alvydui Kardeliui atlikti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninę apžiūrą pagal patvirtintą grafiką.

3. Šis įsakymas skelbtinas Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Vidas Kreivėnas

 

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. kovo 18 d.

įsakymu Nr. VT-102

 

 

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ 2019 METŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO GRAFIKAS

 

Pavadinimas

Laikas val.

Mėnuo, diena

Gilūtų k.

10

balandžio 5 d.

Kazitiškio k.

10

balandžio 8 d.

Rupinskų k.

14

balandžio 8 d.

Grikiapelės k.

10

balandžio 10 d.

Linkmenų k.

12

balandžio 10 d.

Antalksnės k.

15

balandžio 10 d.

Ginučių k.

16

balandžio 10 d.

Kazokinės k.

10

balandžio 11 d.

Žydelių k.

12

balandžio 11 d.

Ceikinių k.

10

balandžio 12 d.

Rubelninkų k.

13

balandžio 12 d.

Salomenkos k.

10

balandžio 15 d.

Bernotų k.

14

balandžio 15 d.

Naujojo Daugėliškio k.

10

balandžio 16 d.

Taujūnų k.

13

balandžio 16 d.

Mažėnų k.

15

balandžio 16 d.

Kaniūkų k.

10

balandžio 18 d.

Gerkonių k.

13

balandžio 18 d.

UAB „Ignalinos vanduo“ Dūkšto cechas

10

balandžio 19 d.

Dvarykščių k.

14

balandžio 19 d.

Švedriškės k.

10

balandžio 23 d.

Grybėnų k.

14

balandžio 23 d.

Rimšės k.

10

balandžio 24 d.

Meikštų k.

15

balandžio 24 d.

Didžiasalio k., UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“

11

balandžio 25 d.

Navikų k.

10

balandžio 26 d.

Vidiškių k., AB firma „Meleksas“

9

balandžio 29 d.

Šiūlėnų k.

14

balandžio 29 d.

Dietkauščiznos k.

10

gegužės 2 d.

Tverečiaus k.

14

gegužės 2 d.

SĮ „Kompata“

8

gegužės 6 d.

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ignalinos regioninis padalinys

11

gegužės 14 d.

UAB „Ignalinos vanduo“

9

gegužės 17 d.

UAB „Birvėtos tvenkiniai“

11

gegužės 28 d.

AB „Kelių priežiūra“ Ignalinos  kelių tarnyba

9

birželio 21 d.

_________________________