herbas-L_spalvotas

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS 2013 M. KOVO 19 D. NUTARIMO NR. 03-62 „DĖL VARTOJIMO KREDITO GAVĖJŲ KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. kovo 26 d. 03-45

Vilnius

 

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimą Nr. 03-62 „Dėl Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų patvirtinimo“:

1.  Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos banko valdyba nutaria:“.

2.  Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų 202.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

202.1. vartojimo kredito gavėjas siekia sudaryti arba sudaro vartojimo kredito sutartį asmeninėms reikmėms ir yra tenkinamos abi šios sąlygos:

202.1.1. vartojimo kredito sutartyje aiškiai nurodyta, kad vartojimo kreditas skirtas asmeninėms vartojimo kredito gavėjo reikmėms;

202.1.2. sudarant vartojimo kredito sutartį vartojimo kredito gavėjo vidutinės mėnesio įmokos dydis pagal visus vartojimo kredito gavėjo ir bendrus šeimos įsipareigojimus finansų įstaigoms, nustatytus renkant ir tikrinant informaciją apie vartojimo kredito gavėją, sudaro ne daugiau kaip 40 proc. vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų;“.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                             Gediminas Šimkus