Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. BALANDŽIO 29 D. NUTARIMO NR. 526 „DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 28 d. Nr. 523

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimą Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės nauja redakcija nedėstomos):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL DIENPINIGIŲ IR KITŲ TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 107 straipsnio 2 ir 3 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 52 straipsnio 9 dalimi, Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 54 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 41 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Patvirtinti pridedamus:

1.1. Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą;

1.2. Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą;

1.3. Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles (toliau – Taisyklės).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Taisyklės taikomos ir valstybės tarnautojams bei darbuotojams, perkeltiems į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, konsulinėse įstaigose ir specialiosiose misijose. Taisyklės taip pat taikomos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, laikinai perkeltiems į pareigas tarptautinėse organizacijose ar institucijose, Europos Sąjungos institucijose ar įstaigose, jeigu darbo užmokestį jiems moka Lietuvos Respublikos institucijos ar įstaigos.

2.2. Taisyklės mutatis mutandis taikomos ir kariams, jeigu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas nenustato kitaip.

2.3. Pagal Taisykles apmokėtos tarnybinių komandiruočių išlaidos laikomos komandiruočių kompensacijomis, jeigu Taisyklėse nenustatyta kitaip.“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles:

2.1. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Dienpinigiai mokami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą ir Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą.“

2.2. Pripažinti netekusiu galios 10 punktą.

2.3. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11.     Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos apmokamos:

11.1. pagal Taisyklių priede nustatytas gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normas, išskyrus Taisyklių 11.2 papunktyje nurodytus atvejus;

11.2. pagal faktines išlaidas:

11.2.1. valstybinių ar vyriausybinių delegacijų nariams ir jų šeimos nariams, kai jie vyksta į užsienio valstybę valstybinės ar vyriausybinės delegacijos sudėtyje, Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariams ir viceministrams, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjams, valstybės kontrolieriui ir jo pavaduotojams, vykstantiems į užsienio komandiruotes (Tarpparlamentinės Sąjungos, NATO, Jungtinių Tautų Organizacijos ir jos specializuotųjų agentūrų, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, Pasaulio prekybos organizacijos, Tarptautinės migracijos organizacijos, Europos Tarybos, Europos Sąjungos institucijų, Europos Konstitucinių Teismų Konferencijos ir konstitucinę kontrolę atliekančių institucijų, Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI), Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (EUROSAI), Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Europos Tarybos vystymo banko ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių parterystės susitarimuose su trečiosiomis valstybėmis numatytus susitikimus, sesijas, seminarus, posėdžius ir konferencijas), ir juos lydintiems asmenims;

11.2.2. kai renginio organizatoriai užsako gyvenamąjį plotą arba, siekdami užtikrinti renginio ar jo dalyvių saugumą arba efektyvų renginio organizavimą, rekomenduoja užsisakyti konkretų gyvenamąjį plotą.“

2.4. Pakeisti 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15. Jeigu avansas į komandiruotę į užsienio valstybę (valstybes) vykstančiam darbuotojui buvo išmokėtas užsienio valiuta ne tos valstybės, į kurią vykstama, darbuotojas turi pateikti gautos užsienio valiutos keitimo į kitą užsienio valiutą dokumentą. Nepateikus šio dokumento, išlaidos užsienio valiuta apskaičiuojamos pagal avanso išmokėjimo dieną (jeigu avansas nebuvo išmokėtas, – išvykimo į komandiruotę į užsienio valstybę dieną) galiojusius Europos Centrinio Banko paskelbtus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius, o tais atvejais, kai orientacinių užsienio valiutų ir euro santykių Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomus ir skelbiamus orientacinius euro ir užsienio valiutų santykius.“

2.5. Pakeisti 17.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

17.2. gyvenamojo ploto nuomos išlaidos pagal Taisyklių priede nustatytas gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normas;“.

2.6. Pripažinti netekusiais galios 19 ir 20 punktus.

2.7. Papildyti priedu (pridedama).

3. Šis nutarimas įsigalioja 2017 m. liepos 1 dieną.

4. Nustatyti, kad iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos komandiruotės metu patirtos tarnybinių komandiruočių išlaidos apmokamos pagal Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių nuostatas, galiojusias iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523

 

 

 

MAKSIMALIŲ DIENPINIGIŲ DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Valstybė

1 dienos dienpinigių dydis, eurais

1. Afganistano Islamo Respublika

43

2. Airija

58

3. Albanijos Respublika

32

4. Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

36

5. Andoros Kunigaikštystė

40

6. Angolos Respublika

36

7. Antigva ir Barbuda

29

8. Argentinos Respublika

39

9. Armėnijos Respublika

35

10. Australija

53

11. Austrijos Respublika

47

12. Azerbaidžano Respublika

35

13. Bahamų Sandrauga

36

14. Bahreino Karalystė

37

15. Baltarusijos Respublika

42

16. Bangladešo Liaudies Respublika

34

17. Barbadosas

50

18. Belgijos Karalystė

57

19. Belizas

25

20. Benino Respublika

24

21. Bermuda

36

22. Bisau Gvinėjos Respublika

38

23. Bolivijos Daugiatautė Valstybė

22

24. Bosnija ir Hercegovina

34

25. Botsvanos Respublika

38

26. Brazilijos Federacinė Respublika

29

27. Brunėjaus Darusalamas

34

28. Bulgarijos Respublika

29

29. Burkina Fasas

29

30. Burundžio Respublika

36

31. Butano Karalystė

24

32. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

35

33. Centrinės Afrikos Respublika

26

34. Čado Respublika

29

35. Čekijos Respublika

32

36. Čilės Respublika

31

37. Danijos Karalystė

57

38. Dominikos Respublika

28

39. Dominikos Sandrauga

29

40. Dramblio Kaulo Kranto Respublika

28

41. Džibučio Respublika

29

42. Egipto Arabų Respublika

36

43. Ekvadoro Respublika

29

44. Eritrėjos Valstybė

38

45. Estijos Respublika

44

46. Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

38

47. Fidžio Respublika

38

48. Filipinų Respublika

32

49. Gabono Respublika

27

50. Gajanos Respublika

23

51. Gambijos Respublika

44

52. Ganos Respublika

29

53. Gibraltaras

28

54. Graikijos Respublika

35

55. Grenada

44

56. Gruzija

35

57. Gvadelupa

44

58. Gvatemalos Respublika

25

59. Gvinėjos Respublika

26

60. Haičio Respublika

28

61. Hondūro Respublika

29

62. Indijos Respublika

27

63. Indonezijos Respublika

29

64. Irako Respublika

38

65. Irano Islamo Respublika

35

66. Islandijos Respublika

44

67. Ispanijos Karalystė

49

68. Italijos Respublika

56

69. Izraelio Valstybė

47

70. Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas

36

71. Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao

27

72. Jamaika

38

73. Japonija

76

74. Jemeno Respublika

38

75. Jordanijos Hašimitų Karalystė

36

76. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

61

77. Jungtinės Amerikos Valstijos (išskyrus Niujorką)

44

Niujorkas

44

78. Jungtiniai Arabų Emyratai

47

79. Juodkalnija

35

80. Kaimanų Salos

53

81. Kambodžos Karalystė

22

82. Kamerūno Respublika

41

83. Kanada

41

84. Kataro Valstybė

41

85. Kazachstano Respublika (išskyrus Astaną ir Almatą)

41

Astana ir Almata

42

86. Kenijos Respublika

29

87. Kinijos Liaudies Respublika

38

88. Kipro Respublika

30

89. Kirgizijos Respublika

38

90. Kiribačio Respublika

26

91. Kolumbijos Respublika

29

92. Komorų Sąjunga

41

93. Kongo Respublika

38

94. Kongo Demokratinė Respublika

44

95. Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

38

96. Korėjos Respublika

49

97. Kosovo Respublika

35

98. Kosta Rikos Respublika

25

99. Kroatijos Respublika

35

100. Kubos Respublika

47

101. Kuveito Valstybė

43

102. Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

24

103. Latvijos Respublika (išskyrus Rygą)

38

Ryga

44

104. Lenkijos Respublika

38

105. Lesoto Karalystė

19

106. Libano Respublika

29

107. Liberijos Respublika

29

108. Libija

29

109. Lichtenšteino Kunigaikštystė

30

110. Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

50

111. Madagaskaro Demokratinė Respublika

29

112. Malaizija

27

113. Malavio Respublika

32

114. Maldyvų Respublika

38

115. Malio Respublika

26

116. Maltos Respublika

32

117. Maroko Karalystė

36

118. Maršalo Salų Respublika

28

119. Martinika

29

120. Mauricijaus Respublika

27

121. Mauritanijos Islamo Respublika

29

122. Meksikos Jungtinės Valstijos

41

123. Mianmaro Sąjungos Respublika

21

124. Mikronezijos Federacinės Valstijos

27

125. Moldovos Respublika

38

126. Monako Kunigaikštystė

42

127. Mongolija

26

128. Mozambiko Respublika

26

129. Namibijos Respublika

24

130. Naujoji Kaledonija

36

131. Naujoji Zelandija

41

132. Nauru Respublika

26

133. Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

24

134. Nigerijos Federacinė Respublika

26

135. Nigerio Respublika

24

136. Nikaragvos Respublika

28

137. Nyderlandų Karalystė

54

138. Norvegijos Karalystė

58

139. Omano Sultonatas

31

140. Pakistano Islamo Respublika

24

141. Palau Respublika

44

142. Panamos Respublika

25

143. Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

29

144. Paragvajaus Respublika

24

145. Peru Respublika

36

146. Pietų Afrikos Respublika

32

147. Pietų Sudano Respublika

38

148. Portugalijos Respublika

44

149. Prancūzijos Respublika

57

150. Puerto Rikas

40

151. Pusiaujo Gvinėjos Respublika

38

152. Rytų Timoro Demokratinė Respublika

27

153. Ruandos Respublika

38

154. Rumunija

29

155. Rusijos Federacija (išskyrus Maskvą ir Sankt Peterburgą)

41

Maskva

44

Sankt Peterburgas

44

156. Saliamono Salos

25

157. Salvadoro Respublika

25

158. Samoa Nepriklausomoji Valstybė

29

159. San Marino Respublika

38

160. San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika

34

161. Saudo Arabijos Karalystė

38

162. Seišelių Respublika

36

163. Senegalo Respublika

33

164. Sent Kitsas ir Nevis

44

165. Sent Lusija

36

166. Sent Vinsentas ir Grenadinai

33

167. Serbijos Respublika

35

168. Siera Leonės Respublika

20

169. Singapūro Respublika

36

170. Sirijos Arabų Respublika

35

171. Slovakijos Respublika

32

172. Slovėnijos Respublika

32

173. Somalio Federacinė Respublika

19

174. Sudano Respublika

38

175. Suomijos Respublika

53

176. Surinamo Respublika

24

177. Svazilando Karalystė

19

178. Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

24

179. Švedijos Karalystė

53

180. Šveicarijos Konfederacija

59

181. Tadžikistano Respublika

38

182. Tailando Karalystė

28

183. Taitis

53

184. Taivanas

44

185. Tanzanijos Jungtinė Respublika

29

186. Togo Respublika

25

187. Tongos Karalystė

24

188. Trinidado ir Tobago Respublika

44

189. Tuniso Respublika

38

190. Turkijos Respublika

41

191. Turkmėnistanas

35

192. Tuvalu

26

193. Ugandos Respublika

20

194. Ukraina

41

195. Urugvajaus Rytų Respublika

29

196. Uzbekistano Respublika

41

197. Vanuatu Respublika

29

198. Vatikano Miesto Valstybė

45

199. Venesuelos Bolivaro Respublika

28

200. Vengrija

35

201. Vietnamo Socialistinė Respublika

32

202. Vokietijos Federacinė Respublika

58

203. Zambijos Respublika

35

204. Zimbabvės Respublika

35

205. Žaliojo Kyšulio Respublika

25

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 523

 

 

 

DIENPINIGIŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

1. Dienpinigių mokėjimo tvarkos apraše nustatoma dienpinigių į komandiruotę vykstančiam valstybės politikui arba valstybės pareigūnui, arba teisėjui, arba valstybės tarnautojui, arba darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį (toliau kartu – darbuotojas), mokėjimo tvarka.

2. Dienpinigiai apskaičiuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius arba mažesnius dienpinigių dydžius, jeigu mažesni dydžiai numatyti kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje (toliau kartu – nustatyti dydžiai).

3. Vykstant į užsienį, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal valstybei, į kurią vykstama, nustatytus dydžius, o grįžtant iš užsienio, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, mokama iki 50 procentų dienpinigių, apskaičiuotų pagal tai valstybei nustatytus dydžius. Jeigu komandiruotės metu bus vykstama į kelias valstybes, nustatytas dydis taikomas atsižvelgiant į kiekvienoje valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o pervažiavimo į valstybę diena laikoma atvykimo į tą valstybę diena.

4. Kai darbuotojas, vykdamas į komandiruotę, tą pačią dieną atvyksta į kelias valstybes, už tą dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis.

5. Darbuotojui, perkeltam į kitas pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje užsienio valstybėje, Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos, konsulinėje įstaigoje ir specialiojoje misijoje, taip pat darbuotojui, laikinai perkeltam į pareigas tarptautinėje organizacijoje ar institucijoje, Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, jeigu darbo užmokestį jam moka Lietuvos Respublikos institucijos ar įstaigos, grįžtant iš kitos valstybės į rezidavimo vietą, už dieną, kurią pervažiuojama reziduojamos valstybės siena, mokama iki 50 procentų dienpinigių, apskaičiuotų pagal paskutinei valstybei, į kurią darbuotojas buvo siųstas, nustatytus dydžius, o grįžtant iš Lietuvos Respublikos į rezidavimo vietą, už dieną, kurią pervažiuojama reziduojamos valstybės siena, mokama iki 50 procentų dienpinigių, apskaičiuotų pagal reziduojamai valstybei nustatytus dydžius.

6. Kai darbuotojas siunčiamas į komandiruotę reziduojamos valstybės teritorijoje vienai darbo dienai, jam mokama iki 50 procentų dienpinigių, apskaičiuotų pagal reziduojamai valstybei nustatytus dydžius, o jeigu darbuotojas tą pačią dieną atvyksta į kelias valstybes, už tą dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis. Darbuotojui mokama iki 100 procentų dienpinigių, apskaičiuotų pagal reziduojamai valstybei nustatytus dydžius, jeigu komandiruotė trunka ilgiau nei vieną darbo dieną, už įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendime nurodytą komandiruotės laiką.

7. Kai komandiruotė į užsienį trunka vieną darbo dieną (pamainą), darbuotojui mokama iki 50 procentų dienpinigių, apskaičiuotų pagal tai valstybei nustatytus dydžius, o jeigu darbuotojas tą pačią dieną atvyksta į kelias valstybes, už tą dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis.

8. Darbuotojui, vykstančiam į komandiruotę į užsienį, jeigu toje valstybėje jam mokami dienpinigiai ar kitos piniginės išmokos, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti išmokėta iki 30 procentų toje valstybėje nustatyto dydžio dienpinigių, o aprūpinamam maitinimu, įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, atsižvelgiant į renginio organizatoriaus nustatytas aprūpinimo sąlygas, gali būti išmokėti dienpinigiai iki 100 procentų toje valstybėje nustatyto dydžio dienpinigių.

9. Jeigu kolektyvinėje ar darbo sutartyje ir (arba) valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vidaus teisės aktuose nenustatyta kitaip, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui privalo būti išmokėtas ne mažesnis kaip 50 procentų už komandiruotę apskaičiuotų dienpinigių avansas.

10. Komandiruotam darbuotojui grįžus iš komandiruotės, dienpinigiai perskaičiuojami ir neišmokėta dienpinigių dalis išmokama ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.

11. Dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį viršija 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio, tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis neviršija minimaliosios mėnesinės algos, padaugintos iš koeficiento 1,3, arba kai darbo užmokestis apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, neviršijantį minimaliojo valandinio atlygio, padauginto iš koeficiento 1,3, nelaikomi komandiruočių kompensacijomis.

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių
priedas

 

 

 

GYVENAMOJO PLOTO NUOMOS IŠLAIDŲ NORMŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Valstybė

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų vienos dienos norma, iki, eurais

1. Afganistano Islamo Respublika

110

2. Airija

174

3. Albanijos Respublika

110

4. Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

122

5. Andoros Kunigaikštystė

103

6. Angolos Respublika

198

7. Antigva ir Barbuda

140

8. Argentinos Respublika

210

9. Armėnijos Respublika

210

10. Australija

145

11. Austrijos Respublika

174

12. Azerbaidžano Respublika

200

13. Bahamų Sandrauga

174

14. Bahreino Karalystė

195

15. Baltarusijos Respublika

116

16. Bangladešo Liaudies Respublika

140

17. Barbadosas

159

18. Belgijos Karalystė

197

19. Belizas

135

20. Benino Respublika

100

21. Bermuda

188

22. Bisau Gvinėjos Respublika

90

23. Bolivijos Daugiatautė Valstybė

100

24. Bosnija ir Hercegovina

154

25. Botsvanos Respublika

135

26. Brazilijos Federacinė Respublika

180

27. Brunėjaus Darusalamas

167

28. Bulgarijos Respublika

140

29. Burkina Fasas

90

30. Burundžio Respublika

115

31. Butano Karalystė

130

32. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

145

33. Centrinės Afrikos Respublika

87

34. Čado Respublika

145

35. Čekijos Respublika

188

36. Čilės Respublika

175

37. Danijos Karalystė

174

38. Dominikos Respublika

170

39. Dominikos Sandrauga

140

40. Dramblio Kaulo Kranto Respublika

130

41. Džibučio Respublika

170

42. Egipto Arabų Respublika

140

43. Ekvadoro Respublika

140

44. Eritrėjos Valstybė

116

45. Estijos Respublika

145

46. Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

145

47. Fidžio Respublika

125

48. Filipinų Respublika

150

49. Gabono Respublika

115

50. Gajanos Respublika

129

51. Gambijos Respublika

120

52. Ganos Respublika

140

53. Gibraltaras

116

54. Graikijos Respublika

145

55. Grenada

140

56. Gruzija

215

57. Gvadelupa

116

58. Gvatemalos Respublika

125

59. Gvinėjos Respublika

160

60. Haičio Respublika

126

61. Hondūro Respublika

155

62. Indijos Respublika

188

63. Indonezijos Respublika

145

64. Irako Respublika

145

65. Irano Islamo Respublika

145

66. Islandijos Respublika

169

67. Ispanijos Karalystė

177

68. Italijos Respublika

188

69. Izraelio Valstybė

210

70. Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas

205

71. Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao

145

72. Jamaika

170

73. Japonija

275

74. Jemeno Respublika

180

75. Jordanijos Hašimitų Karalystė

135

76. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

203

77. Jungtinės Amerikos Valstijos (išskyrus Niujorką)

209

Niujorkas

275

78. Jungtiniai Arabų Emyratai

195

79. Juodkalnija

174

80. Kaimanų Salos

232

81. Kambodžos Karalystė

113

82. Kamerūno Respublika

105

83. Kanada

174

84. Kataro Valstybė

145

85. Kazachstano Respublika (išskyrus Astaną ir Almatą)

175

Astana ir Almata

175

86. Kenijos Respublika

165

87. Kinijos Liaudies Respublika

156

88. Kipro Respublika

148

89. Kirgizijos Respublika

180

90. Kiribačio Respublika

68

91. Kolumbijos Respublika

156

92. Komorų Sąjunga

96

93. Kongo Respublika

113

94. Kongo Demokratinė Respublika

166

95. Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

180

96. Korėjos Respublika

200

97. Kosovo Respublika

174

98. Kosta Rikos Respublika

140

99. Kroatijos Respublika

155

100. Kubos Respublika

150

101. Kuveito Valstybė

195

102. Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

145

103. Latvijos Respublika (išskyrus Rygą)

116

Ryga

145

104. Lenkijos Respublika

145

105. Lesoto Karalystė

100

106. Libano Respublika

190

107. Liberijos Respublika

150

108. Libija

175

109. Lichtenšteino Kunigaikštystė

116

110. Lietuvos Respublika (išskyrus Vilnių)

100

Vilnius

145

111. Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

208

112. Madagaskaro Demokratinė Respublika

122

113. Malaizija

160

114. Malavio Respublika

168

115. Maldyvų Respublika

135

116. Malio Respublika

101

117. Maltos Respublika

116

118. Maroko Karalystė

153

119. Maršalo Salų Respublika

93

120. Martinika

145

121. Mauricijaus Respublika

140

122. Mauritanijos Islamo Respublika

110

123. Meksikos Jungtinės Valstijos

185

124. Mianmaro Sąjungos Respublika

118

125. Mikronezijos Federacinės Valstijos

116

126. Moldovos Respublika

88

127. Monako Kunigaikštystė

176

128. Mongolija

145

129. Mozambiko Respublika

141

130. Namibijos Respublika

101

131. Naujoji Kaledonija

133

132. Naujoji Zelandija

130

133. Nauru Respublika

62

134. Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

135

135. Nigerijos Federacinė Respublika

185

136. Nigerio Respublika

98

137. Nikaragvos Respublika

160

138. Nyderlandų Karalystė

162

139. Norvegijos Karalystė

188

140. Omano Sultonatas

135

141. Pakistano Islamo Respublika

152

142. Palau Respublika

130

143. Panamos Respublika

160

144. Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

147

145. Paragvajaus Respublika

140

146. Peru Respublika

146

147. Pietų Afrikos Respublika

145

148. Pietų Sudano Respublika

215

149. Portugalijos Respublika

145

150. Prancūzijos Respublika

188

151. Puerto Rikas

147

152. Pusiaujo Gvinėjos Respublika

120

153. Rytų Timoro Demokratinė Respublika

115

154. Ruandos Respublika

160

155. Rumunija

131

156. Rusijos Federacija (išskyrus Maskvą ir Sankt Peterburgą)

159

Maskva

206

Sankt Peterburgas

188

157. Saliamono Salos

130

158. Salvadoro Respublika

129

159. Samoa Nepriklausomoji Valstybė

69

160. San Marino Respublika

116

161. San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika

95

162. Saudo Arabijos Karalystė

195

163. Seišelių Respublika

213

164. Senegalo Respublika

135

165. Sent Kitsas ir Nevis

190

166. Sent Lusija

147

167. Sent Vinsentas ir Grenadinai

185

168. Serbijos Respublika

174

169. Siera Leonės Respublika

135

170. Singapūro Respublika

153

171. Sirijos Arabų Respublika

152

172. Slovakijos Respublika

165

173. Slovėnijos Respublika

174

174. Somalio Federacinė Respublika

125

175. Sudano Respublika

215

176. Suomijos Respublika

174

177. Surinamo Respublika

125

178. Svazilando Karalystė

109

179. Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

107

180. Švedijos Karalystė

191

181. Šveicarijos Konfederacija

250

182. Tadžikistano Respublika

110

183. Tailando Karalystė

145

184. Taitis

160

185. Taivanas

200

186. Tanzanijos Jungtinė Respublika

200

187. Togo Respublika

95

188. Tongos Karalystė

83

189. Trinidado ir Tobago Respublika

145

190. Tuniso Respublika

93

191. Turkijos Respublika

165

192. Turkmėnistanas

150

193. Tuvalu

62

194. Ugandos Respublika

180

195. Ukraina

174

196. Urugvajaus Rytų Respublika

160

197. Uzbekistano Respublika

155

198. Vanuatu Respublika

148

199. Vatikano Miesto Valstybė

185

200. Venesuelos Bolivaro Respublika

139

201. Vengrija

174

202. Vietnamo Socialistinė Respublika

205

203. Vokietijos Federacinė Respublika

191

204. Zambijos Respublika

135

205. Zimbabvės Respublika

145

206. Žaliojo Kyšulio Respublika

75

 

 

 

––––––––––––––––––––