ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO

NR. T-180 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO BEI ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. spalio 8 d. Nr. T-315

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto 2019 m. birželio 25 d. posėdžio protokolu Nr. TSK-5(1.8), Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro teikiamų paslaugų kainų sąrašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-180 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro bei Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“, ir išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą                                                                            Česlovas Greičius

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-180

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T-315

redakcija)

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Mato vienetai

Kaina, Eur

1.

Kopijavimas / spausdinimas:

 

1.1.

Naudojant mokyklos popierių:

 

1.1.1.

A4 formatu 80 g/cm2

1 lapas

0,04 Eur

1.1.2.

A4 formatu 160 g/cm2

1 lapas

0,05 Eur

1.1.3.

A4 formatu 80 g/cm2

1 lapas (dvipusis)

0,07 Eur

1.1.4.

A4 formatu 160 g/cm2

1 lapas (dvipusis)

0,09 Eur

1.1.5.

A3 formatu 80 g/cm2

1 lapas

0,08 Eur

1.1.6.

A3 formatu 160 g/cm2

1 lapas

0,16 Eur

1.1.7.

A3 formatu 80 g/cm2

1 lapas (dvipusis)

0,15 Eur

1.1.8.

A3 formatu 160 g/cm2

1 lapas (dvipusis)

0,30 Eur

1.2.

Naudojant savo popierių:

 

1.2.1.

A4 formatu 80 g/cm2

1 lapas

0,03 Eur

1.2.2.

A4 formatu 160 g/cm2

1 lapas

0,04 Eur

1.2.3.

A4 formatu 80 g/cm2

1 lapas (dvipusis)

0,06 Eur

1.2.4.

A4 formatu 160 g/cm2

1 lapas (dvipusis)

0,08 Eur

1.2.5.

A3 formatu 80 g/cm2

1 lapas

0,07 Eur

1.2.6.

A3 formatu 160 g/cm2

1 lapas

0,15 Eur

1.2.7.

A3 formatu 80 g/cm2

1 lapas (dvipusis)

0,14 Eur

1.2.8.

A3 formatu 160 g/cm2

1 lapas (dvipusis)

0,30 Eur

2.

Spalvotas kopijavimas / spausdinimas:

 

2.1.

Naudojant mokyklos popierių:

 

2.1.1.

A4 formatu 80 g/cm2

1 lapas

0,08 Eur

2.1.2.

A4 formatu 160 g/cm2

1 lapas

0,10 Eur

2.1.3.

A4 formatu 80 g/cm2

1 lapas (dvipusis)

0,15 Eur

2.1.4.

A4 formatu 160 g/cm2

1 lapas (dvipusis)

0,19 Eur

2.1.5.

A3 formatu 80 g/cm2

1 lapas

0,16 Eur

2.1.6.

A3 formatu 160 g/cm2

1 lapas

0,26 Eur

2.1.7.

A3 formatu 80 g/cm2

1 lapas (dvipusis)

0,30 Eur

2.1.8.

A3 formatu 160 g/cm2

1 lapas (dvipusis)

0,50 Eur

2.2.

Naudojant savo popierių:

 

2.2.1.

A4 formatu 80 g/cm2

1 lapas

0,06 Eur

2.2.2.

A4 formatu 160 g/cm2

1 lapas

0,08 Eur

2.2.3.

A4 formatu 80 g/cm2

1 lapas (dvipusis)

0,12 Eur

2.2.4.

A4 formatu 160 g/cm2

1 lapas (dvipusis)

0,16 Eur

2.2.5.

A3 formatu 80 g/cm2

1 lapas

0,14 Eur

2.2.6.

A3 formatu 160 g/cm2

1 lapas

0,24 Eur

2.2.7.

A3 formatu 80 g/cm2

1 lapas (dvipusis)

0,28 Eur

2.2.8.

A3 formatu 160 g/cm2

1 lapas (dvipusis)

0,48 Eur

3.

Laminavimas:

 

3.1.

A4 formatu

1 lapas

0,35 Eur

3.2.

A5 formatu

1 lapas

0,28 Eur

3.3.

A6 formatu

1 lapas

0,20 Eur

4.

Įrišimas:

4.1.

Iki 10 lapų

1 aplankas

0,50 Eur

4.2.

Virš 10 lapų

1 aplankas

0,60 Eur

5.

Skenavimas ir įkėlimas į skaitmenines laikmenas

1 lapas

0,03 Eur

6.

Faksogramos siuntimas ar gavimas

1 lapas

0,30 Eur

7.

Diskotekos ir kt. kultūriniai renginiai

Bilietas 1 asmeniui

0,60 Eur

8.

Dalyvio mokestis iš kitų mokyklų atvykstantiems dalyvauti festivaliuose ir kt. renginiuose formalųjį švietimą papildančiose įstaigose

Individualus dalyvavimas

Ne mažiau kaip 3,00 Eur

Kolektyvo dalyvavimas

Ne mažiau kaip 8,00 Eur

9.

Edukacinės veiklos / mokymų organizavimas

Renginys

Kaina sutartinė

10.

Instrumentų nuoma (mokiniams)

1 mėnuo

3,00 Eur

11.

Inventoriaus nuoma:

 

11.1.

vaizdo projektorius

1 val.

1 para

1,50 Eur

10,00 Eur

11.2.

nešiojamasis ekranas

1 val.

1 para

1,00 Eur

4,00 Eur

11.3.

nešiojamasis kompiuteris

1 val.

1 para

1,50 Eur

10,00 Eur

11.4.

skaitmeninis fotoaparatas

1 val.

1 para

1,00 Eur

5,00 Eur

11.5.

įgarsinimo aparatūra (nuomojama mokinių renginiams)

1 val.

1 para

1,00 Eur

5,00 Eur

11.6.

įgarsinimo aparatūra

1 val.

1 para

1,50 Eur

10,00 Eur

11.7.

degimo krosnis

1 degimas

3,00 Eur nuoma ir už sunaudotą elektros energiją apmokama pagal galiojančius elektros įkainius, sunaudojant 5,4 kWh per 1 val.

12.

Patalpų nuoma:

 

12.1.

Valgyklos salė nesinaudojant virtuvės įrengimais

1 val.

 

5,00 Eur

12.2.

Valgyklos salė naudojantis virtuvės įrengimais

1 val.

 

8,00 Eur ir už sunaudotą elektros energiją ir vandenį apmokama pagal skaitiklių parodymus

12.3.

Kompiuterių klasė

1 val.

4,50 Eur

12.4.

Bendrabučio kambarys

Para 1 asmeniui

5,00 Eur

12.5.

Aktų salė

1 val.

3,00 Eur

12.6.

Klasė, kitos patalpos (be lovos ir patalynės)

Para 1 asmeniui

2,50 Eur

12.7.

Sporto salė naudojantis dušu

1 val.

Sutartinė valdytojo ir nuomininko (-ų) kaina, bet ne mažiau kaip 7,50 Eur

12.8.

Sporto salė nesinaudojant dušu

1 val.

Sutartinė valdytojo ir nuomininko (-ų) kaina, bet ne mažiau kaip 4,50 Eur

12.9.

Lopšelio-darželio sporto, aktų salės

1 val.

Sutartinė valdytojo ir nuomininko (-ų) kaina, bet ne mažiau kaip 4,50 Eur

12.10.

Švietimo įstaigų patalpos neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, įgyvendinantiems projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kai paslaugos teikiamos ne mažiau kaip 50 % tos įstaigos mokinių

1 mėnuo

1 Eur

13.

Treniruoklių salė

1 asmeniui 1 kartas

1,00 Eur

1 asmeniui abonementas

1 mėnesiui iki 16 kartų

6,00 Eur

1 asmeniui abonementas

1 mėnesiui 17 ir daugiau kartų

10,00 Eur

 

14.

Futbolo aikštės nuoma

Sutartinė valdytojo ir nuomininko (-ų) kaina

15.

Administracinis pastatas, priklausantis Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklai (Daugėlių g. 90B, Kuršėnų m., Šiaulių r.)

Treniruotei 1 kartas iki 2 val.

5,00 Eur

Varžyboms 1 kartas komandai iki 3 val.

10,00 Eur

Varžyboms 1 kartas komandai 4 val. ir daugiau

20,00 Eur

 

_____________________

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-180

(Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T-315

redakcija)

 

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ KŪRYBOS NAMŲ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kaina, Eur

Trukmė,

val.

Vaikų grupė

Suaugusiųjų grupė

1.

Medžio drožybos užsiėmimai

(vaikų grupė iki 6, suaugusiųjų grupė iki 6)

24,00

36,00

1,5

2.

Siuvimo užsiėmimai

(vaikų grupė iki 12, suaugusiųjų grupė iki 7)

30,00

31,50

2

3.

Siuvimo ABC

(suaugusiųjų grupė iki 7)

-

28,00

2

4.

Pynimo užsiėmimai

(vaikų grupė iki 8, suaugusiųjų grupė iki 8)

32,00

40,00

2

5.

Pradinio modeliavo užsiėmimai

(vaikų grupė iki 7, suaugusiųjų grupė iki 8)

14,00

40,00

2

6.

Interjero puošybos užsiėmimai

(vaikų grupė iki 10, suaugusiųjų grupė iki 10)

15,00

30,00

2

7.

Keramikos užsiėmimai

(vaikų grupė iki 7, suaugusiųjų grupė iki 8)

17,50

32,00

2

 

8.

Papuošalų gamybos užsiėmimai

(vaikų grupė iki 10, suaugusiųjų grupė iki 10)

20,00

80,00

2,5

 

9.

Edukaciniai užsiėmimai:

9.1.

Mokomės gamtoje ir iš gamtos

(pradinių klasių mokinių grupė 7–15)

12,00

-

1

9.2.

Kas mėgsta rengtis spalvingiausiai? (ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytinių ir pradinių klasių mokinių grupė 7–15)

12,00

-

1

9.3.

Ropliai – seniausi pasaulio gyventojai

(ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytinių ir pradinių klasių mokinių grupė 7–15)

12,00

-

1

9.4.

Šešiakojų vabzdžių karalystė

(ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytinių ir pradinių klasių mokinių grupė 7–15)

12,00

-

1

 

Pastaba. Vaikų ir suaugusiųjų paslaugų kainos skiriasi dėl gaminio sudėtingumo ir naudojamų medžiagų.

_______________________