LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 4 d. Nr. V-17

Vilnius

 

 

Pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašą ir jį išdėstau taip:

„1961 m. Bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

1. A-3331 (Brifentanil, Acetamide, N-{(3R,4S)-1-[2-(4-ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-3-methylpiperidin-4-yl}-N-(2-fluorophenyl)-2-methoxyacetamide)*.

2. A-3665 (Trefentanil, N-{1-[2-(4-ethyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-phenylpiperidin-4-yl}-N-(2-fluorophenyl)propanamide)*.

3. 3-alilfentanilis (3-allyl fentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-3-(prop-2-en-1-yl)piperidin-4-yl]propanamide)*.

4. Acetil-alfa-metilfentanilis (Acetyl-alpha-methylfentanyl).

5. Acetilbenzilfentanilis (Acetylbenzylfentanyl, N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-acetamide)*.

6. Acetilkarfentanilis (Acetyl carfentanil, methyl 4-[acetyl(phenyl)amino]-1-(2-phenylethyl)piperidine-4-carboxylate)*.

7. Acetilnorfentanilis (Acetylnorfentanyl, N-phenyl-N-(piperidin-4-yl)acetamide)*.

8. Acetorfinas (Acetorphine).

9. Akriloilfentanilis (Acryloylfentanyl/Acrylfentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacrylamide)*.

10. Alfa-metilfentanilis (Alpha- methylfentanyl).

11. Alfa-metilfentanil butanamido analogas (Alpha-methylfentanyl butanamide analogue, 2-methyl-N-phenyl-N-[1-(1-phenylpropan-2-yl)piperidin-4-yl]propanamide)*.

12. Alfa-metiltiofentanilis (Alpha-methylthiofentanyl).

13. Benzilfentanilis (Benzylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]-propanamide)*.

14. Benzilfuranilfentanilis (Benzylfuranyl fentanyl, Benzyl FuF, N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-furan-2-carboxamide)*.

15. Benzodioksole-fentanilis (Benzodioxole-fentanyl, BZD-F, benzodioxole-F, benzodioxolefentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2H-1,3-benzodioxole-5-carboxamide)*.

16. Benzoilfentanilis (Benzoylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]benzamide)*.

17. Benzoiloilbenzilfentanilis (Benzoyloylbenzylfentanyl, N-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-benzamide)*.

18. Beta-hidroksifentanilis (Beta-hydroxyfentanyl).

19. Beta-hidroksi-3-metilfentanilis (Beta-hydroxy-3-methylfentanyl).

20. Beta-hidroksitiofentanilis (Beta-hydroxythiofentanyl, N-(1-(2-hydroxy-2-(thiophen-2-yl)ethyl)piperidin-4-yl)-N-phenylpropionamide)*.

21. Beta-metilfentanilis (Beta-methyl fentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylpropyl)-4-piperidinyl]-propanamide)*.

22. Bromadolinas (Bromadoline, U4793e, 4-bromo-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)benzamide)*.

23. Butirfentanilis (Butyrfentanyl, Fentanyl butanamide analogue, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamide)*.

24. Butiril-F-fentanil N-benzilo analogas (Butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue, N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)butyramide)*.

25. Butirilnorfentanilis (Butyryl norfentanyl, N-phenyl-N-4-piperidinyl-butanamide)*.

26. 4-chlorofuranilfentanilis (4-chloro furanyl fentanyl, 4-chloro FuF, N-(4-chlorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)furan-2-carboxamide)*.

27. Cikloheksilfentanilis (Cyclohexyl fentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclohexanecarboxamide)*.

28. Ciklopentilfentanilis (Cyclopentylfentanyl, Cyclopentyl-F, cyclopentyl-fentanyl, CP-F, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopentanecarboxamide, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylcyclopentanecarboxamide)*.

29. Ciklopropilfentanilis (Cyclopropylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]cyclopropanecarboxamide).

30. 4Cl-iBF (4-chloro-isobutyrfentanyl, N-(4-chlorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]propanamide)*.

31. 2,2'-difluorofentanilis (2,2'-difluorofentanyl, (N-(1-(2-fluorophenethyl)piperidin-4-yl)-N-(2-fluorophenyl)propionamide)*.

32. Despropionil 3-metilfentanilis (Despropionyl 3-Methylfentanyl, 3-Methyl 4-ANPP, 3-methyl-N-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine)*.

33. Despropionil orto-metilfentanilis (Despropionyl ortho-Methylfentanyl, o-Methyl-ANPP, (N-(o-tolyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine)*.

34. Dezomorfinas (Desomorphine).

35. Etorfinas (Etorphine).

36. 4F-BF (4-fluoro-butyrfentanyl, N-(4-fluorophenyl)-N-[(1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl)]butanamide)*.

37. 4F-iBF (4-fluoro-isobutyrfentanyl, N-(4-fluorophenyl)-2-methyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide)*.

38. 4-fenilfentanilis (4-phenylfentanyl, N-phenyl-N-[4-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide)*.

39. 3-fenilpropanoilfentanilis (3-phenylpropanoylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-3-phenylpropanamide)*.

40. Fentanil N-oksidas (Fentanyl N-oxide, Fentanyl impurity A, N-[1-oxido-1-(2-phenylethyl)piperidin-4- yl]-N-phenylpropanamide)*.

41. Fentanil 4-N-propil analogas (Fentanyl 4-N-propyl analogue, N-(1-propyl-4-piperidinyl)-N-phenylpropanamide)*.

42. Fentanilio izotiocianatas (Fentanyl isothiocyanate, N-{1-[2-(4-isothiocyanatophenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-N-phenylpropanamide)*.

43. Fentanilpropilacetilo analogas (Fentanyl propyl acetyl analogue, N-phenyl-N-[1-(3-phenylpropyl)piperidin-4-yl]acetamide)*.

44. Fentanilpropilo analogas (Fentanyl propyl analogue, N-phenyl-N-[1-(3-phenylpropyl)-4-piperidinyl]propanamide)*.

45. 2-fluorobutirfentanilis (2-fluoro butyrfentanyl, N-(2-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl) butyramide)*.

46. 3-fluorobutirfentanilis (3-fluoro butyrfentanyl, N-(3-fluorophenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl) butyramide)*.

47. 4-fluoro-ciklopropilbenzilfentanilis (4-fluoro-cyclopropylbenzylfentanyl, N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4-fluorophenyl)cyclopropanecarboxamide)*.

48. 2-fluorofentanilis (2-fluorofentanyl, N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-propanamide)*.

49. 3-fluorofentanilis (3-fluorofentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-butanamide)*.

50. 2-furaniletilfentanilis (2-furanylethyl fentanyl, N-[1-[2-(2-furanyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenyl-propanamide)*.

51. 3-furanilfentanilis (3-furanyl fentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-3-carboxamide)*.

52. Furanilbenzilfentanilis (Furanylbenzylfentanyl, N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-phenylfuran-2-carboxamide)*.

53. Furanilnorfentanilis (Furanyl norfentanyl, N-phenyl-N-4-piperidinyl-2-furancarboxamide monohydrochloride)*.

54. Heksanoilfentanilis (Hexanoyl fentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylhexanamide)*.

55. Heroinas (Heroin).

56. Hidrocinamoilfentanilis (Hydrocinnamoyl fentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenyl-(3-phenyl)propionamide)*.

57. 4-hidroksibutirfentanilis (4-hydroxybutyrfentanyl, N-(4-hydroxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-butanamide)*.

58. Izobutirilfentanilis (Isobutyrylfentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N- phenylisobutyramide)*.

59. (Izo)butiril-F-fentanil N-benzil analogas ((Iso)butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue, N-(4-fluorophenyl)-N-[(1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl)]butanamide)*.

60. 2-izopropilfuranilfentanilis (2-isopropylfuranyl fentanyl, 2-isopropyl FuF, N-(2-isopropylphenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)furan-2-carboxamide)*.

61. Izopropil-U-47700 (Isopropyl-U-47700, 3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-(propan-2-yl)benzamide*.

62. Kanapės (antžeminės dalys) (Cannabis plant)****.

63. Kanapių derva (Cannabis resin).

64. Ketobemidonas (Ketobemidone).

65. Krotonilfentanilis (Crotonyl fentanyl, (2E)-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-butenamide)*.

66. Lofentanilis (Lofentanil, 3-methyl carfentanil, methyl rel-(-)-(3R,4S)-3-methyl-1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate)*.

67. 2-metilacetilfentanilis (2-methylacetylfentanyl, N-(2-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide)*.

68. 4'-metilacetilfentanilis (4'-methyl acetylfentanyl, N-[1-[2-(4-methylphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]-N-phenyl-acetamide)*.

69. 3-metilbutirfentanilis (3-methylbutyr fentanyl, 3-MBF, N-[3-methyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-N-phenylbutanamide)*.

70. 3,4-methylenedioxy-U-47,700 (N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylbenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxamide)*.

71. 2-metilfuranilfentanilis (2-methyl furanyl fentanyl, 2-methyl FuF, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-(o-tolyl)furan-2-carboxamide)*.

72. 3-metilfentanilis (3-methylfentanyl).

73. 3-metilkrotonilfentanilis (3-methylcrotonylfentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]-3-methylbut-2-enamide)*.

74. 3-metiltiofentanilis (3-methylthiofentanyl).

75. 4'-metoksifentanilis (4'-methoxy fentanyl, N-(4-methoxyphenyl)-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propanamide)*.

76. 4''-metoksifentanilis (4''-methoxy fentanyl, N-[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl]-N-phenylpropanamide)*.

77. 2-metoksifuranilfentanilis (2-methoxy furanyl fentanyl, 2-methoxy FuF, N-(2-methoxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-2-furancarboxamide)*.

78. 4-metoksifuranilfentanilis (4-methoxyfuranyl fentanyl, 4-methoxy FuF, N-(4-methoxyphenyl)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)furan-2-carboxamide)*.

79. 4-metoksimetilfentanilis (4-methoxymethyl fentanyl, R-30490, N-[4-(methoxymethyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-N-phenylpropanamide)*.

80. Meta-metilacetilfentanilis (Meta-methyl acetylfentanyl, N-(3-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide)*.

81. Meta-metilfentanilis (Meta-methylfentanyl, N-(3-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide)*.

82. Metoksiacetilfentanilis (Methoxyacetylfentanyl, Methoxy-AF, Methoxyacetyl-F, 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide)*.

83. Mirfentanilis (Mirfentanil, N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-N-(pyrazin-2-yl)furan-2-carboxamide)*.

84. MPPP.

85. N-etilkarfentanilis (N-ethyl carfentanil, 1-ethyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester)*.

86. N-izopropilkarfentanilis (N-isopropyl carfentanil, 1-isopropyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester)*.

87. N-metilnorfentanilis (N-methyl norfentanyl, N-(1-methyl-4-piperidinyl)-N-phenyl-propanamide)*.

88. Norfentanilis (Norfentanyl, NSC89293, N-phenyl-N-4-piperidinyl-propanamide)*.

89. Norkarfentanilis (Norcarfentanil, 4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester, monohydrochloride)*.

90. N-propilkarfentanilis (N-propyl carfentanil, 1-propyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester)*.

91. Omega-hidroksifentanilis (Omega-hydroxyfentanyl, 3-hydroxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide)*.

92. Orto-metilacetilfentanilis (Ortho-methyl acetylfentanyl, N-(2-methylphenyl)-N-(1-(2-phenethyl)piperidin-4-yl)acetamide)*.

93. Orto-metilakrilfentanilis (Ortho-methyl acryl fentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-(o-tolyl)acrylamide)*.

94. Orto-metilmetoksiacetilfentanilis (Ortho-methyl methoxyacetylfentanyl, Ortho-Me-MeO-Ace-Fentanyl, 2-methoxy-N-(o-tolyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide)*.

95. Para-fluorofentanilis (Para-fluorofentanyl).

96. PEPAP.

97. R30451 (Norsufentanil, N-[4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenyl-propanamide)*.

98. R-32395 (N-methyl carfentanil, 1-methyl-4-[(1-oxopropyl)phenylamino]-4-piperidinecarboxylic acid, methyl ester)*.

99. 2-tiofuranilfentanilis (2-thiofuranyl fentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylthiophene-2-carboxamide)*.

100. Tetrahidrofuranilfentanilis (Tetrahydrofuranylfentanyl, THF-F, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide)*.

101. Tetrametilciklopropanfentanilis (Tetramethylcyclopropanefentanyl, N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-1-carboxamide)*.

102. Tienilfentanilis (Thienyl fentanyl, N-phenyl-N-[1-(thiophen-2-ylmethyl)piperidin-4-yl]propanamide)*.

103. Tiofenefentanilis (Thiophenefentanyl, N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylthiophene-2-carboxamide)*.

104. Tiofentanilis (Thiofentanyl).

105. U-47,700 (3,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide)*.

106. U-48800 (2-(2,4-dichlorophenyl)-N-(2-(dimethylamino)cyclohexyl)-N-methylacetamide)*.

107. U-49900 (3,4-dichloro-N-[2-(diethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamide)*.

108. U-50488 (3,4-dichloro-N-methyl-N-[2-(1-pyrrolidinyl)cyclohexyl]benzeneacetamide)*.

109. U-51,754 (U-51754, METHENE-U-47700, 2-(3,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-acetamide)*.“

2. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

2.1. Pakeičiu 64 punktą ir jį išdėstau taip:

64. Amfetamino darinių ir amfetamino bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpropan-2-amino, 1-(benzo[b]furan-2- arba 4-il)propan-2-amino, 1-(tiofen-2-il)propan-2-amino arba 1-(indol-6-il)propan-2-amino dariniai, turintys arba neturintys alkoksi-, 3,4-metilendioksi- arba 3,4-etilendioksi-, 4-metiltio-, halogen-, alkil-, 4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede;
benzo-, furano, 2,3-dihidrofurano, ciklopentano arba pirolo žiedą, kondensuotą 3,4-fenilo žiedo padėtyje; alkil- radikalų 3-ioje propilo grandinės padėtyje; propilo grandinė sudaro penkianarį su fenilu kondensuotą žiedą; azoto atomas ir 1-asis bei 2-asis (arba 2-asis bei 3-asis) anglies atomai iš 2-propanamino fragmento įeina į morfolino, oksazolidin-2-imino arba 2-aminooksazolino struktūrą; hidroksi-, metil- radikalus 1-oje 1-fenilpropan-2-amino padėtyje; alkil-, benzil-, hidroksi-, 2-metoksibenzil-, purinoalkil- radikalų amino grupėje. Taip pat šių darinių druskos, eteriai arba esteriai, jei tokie galimi.“

2.2. Papildau nauju 472 punktu:

472. Lizergo rūgšties metilo esteris (Lysergic acid methyl ester, methyl 7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate)*.“

2.3. Buvusį 472 punktą laikau 473 punktu.

2.4. Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Pirovalerono darinių ir pirovalerono bioizosterinių darinių grupė* – bet kokie 1-fenil-, 1-(tiofen-2-il)- arba naftil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys arba neturintys alkil-, 4-halogen-, 4-metoksi-, 3,4-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi-, 3,4-alkiliden- radikalų fenilo žiede; 2,3-dihidrofurano žiedą kondensuotą 3,4-fenilžiedo padėtyje; metil- radikalą 2-oje propan-1-ono fragmento padėtyje; alkil-, alkoksi- radikalų 3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje. Taip pat šių darinių druskos, jei tokios galimos.“

2.5. Pakeičiu 69.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

69.1. 1 pogrupis. Indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanonai ir azaindol-, indol-,
indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamidai bei 3-karboksilatai – bet kokie
indol-, indazol- arba karbazol-3-ilmetanono, azaindol-, indol-, indazol-, karbazol- arba 5-halogenfenilpirazol-3-karboksamido arba 3-karboksilato dariniai, taip pat 3-(4-halogenfenil)-1H-pirazol-5-karboksamido dariniai, turintys (arba neturintys) alkil-, halogenalkil-, alkenil-, halogenbenzil-, cikloalkilmetil-, cikloalkiletil-, cianoalkil-, (1-metilmorfolin-2-il)metil-, (1-alkilpiperidin-2-il)metil-, 2-(morfolin-4-il)etil-, 1-metilazepan-3-il-, piridil-, (tetrahidro[2H]piran-4-il)metil- radikalų, prijungtų prie azaindolo, indolo, indazolo, karbazolo arba pirazolo žiedo azoto atomo; karboksamidinis fragmentas gali būti kondensuoto su indolu piridin-2-ono žiedo dalis; turintys (arba neturintys) adamant-1-il-, benzil-, fenil-, kumil-, metoksibenzil-, 2-metoksifenil,
naftil-, alkilfenil-, alkilnaft-1-il-, 1-pirolidinil-, 2,2,3,3-tetrametilciklopropil-, 2,3,3-trimetilbut-1-en-1-il-, 2-pakeistos etano rūgšties radikalų keto grupėje arba prijungtų prie amidinio azoto arba esterinio deguonies atomų; amidinis azoto atomas gali būti 4-alkilpiperizino žiedo dalimi; turintys alkil- arba chinolin-8-il- radikalų karboksilato grupėje ir turintys arba neturintys daugiau radikalų azaindolo, indolo, indazolo, pirazolo, karbazolo, fenilo arba naftilo žieduose. Indolo azoto atomas gali būti prie h,i-briaunų kondensuoto morfolino žiedo dalis. Taip pat šių darinių druskos, eteriai, esteriai arba amidai, jei tokie galimi.“

2.6. Papildau 791 punktu:

791.Troparilis (Troparil, methyl 8-methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate)*.“

2.7. Papildau 81 punktu:

81. WIN 35428 (methyl 3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4-carboxylate)*.“

3. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą ir jį papildau 9 punktu:

9. N-metil-ciklazodonas (N-methyl-cyclazodone, 2-[cyclopropyl(methyl)amino]-5-phenyl-4(5H)-oxazolon)*.“

4. Pakeičiu I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašą ir jį papildau 91 punktu:

91. Klobromazolamas (Clobromazolam, 8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine)*.“

5. Pakeičiu III sąrašo „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašą:

5.1. Papildau nauju 61 punktu:

61. Bisfluoromodafinilis (Bisfluoromodafinil, 2-((bis(4-fluorophenyl)methyl)sulfinyl)acetamide)*.“

5.2. Buvusį 61 punktą laikau 62 punktu.

6. Pakeičiu pastabas ir jas išdėstau taip:

„Pastabos:

* Medžiagos įrašomos į sąrašą Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento siūlymu, remiantis Tarpžinybinės naujų psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sprendimu.

** Vaistai, kuriuose kodeinas yra junginyje su viena arba keliomis veikliosiomis medžiagomis ir jeigu vienoje vaisto dozėje kodeino yra daugiau nei 100 mg arba jo koncentracija viršija 2,5 procento.

*** Medžiagos įrašomos į sąrašą Europos Sąjungos Tarybos sprendimu.

**** Išskyrus Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymu reglamentuojamas pluoštines kanapes bei jų sertifikuotas sėklas.

Sąrašuose nurodytų medžiagų izomerams (jei tokie yra) bei galimiems dariniams (eteriams, esteriams, druskoms) taikomas toks pat kontrolės režimas.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga