LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMŲJŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 27 d. Nr. V-1343

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamųjų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija: 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 91 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2019 m. spalio 29 d. nutarimą Nr. DT-9/4 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo pakeitimo“:

1. Tvirtinu Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą (pridedama).

2. Pavedu šio įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                Aurelijus Veryga