LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAIKINOSIOS VALSTYBĖS PAGALBOS PIENO GAMINTOJAMS, SUSIDURIANTIEMS SU EKONOMINIAIS SUNKUMAIS DĖL COVID-19 VIRUSO PROTRŪKIO, DYDŽIO UŽ PIENINĘ KARVĘ PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. liepos 3 d. Nr. 3D-502

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2020 m. birželio 5 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C ((2020) 3896) Lietuvai dėl laikinosios valstybės pagalbos galvijų laikytojams ir pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, patvirtinimo bei atsižvelgdamas į Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymu  Nr. 3D-427 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktą,

n u s t a t a u, kad laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl Covid-19 viruso protrūkio, dydis – 77,80 Eur už pieninę karvę.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                  Andrius Palionis