LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBOS SUDĖTIES

 

2017 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-887

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo 61 straipsnio 9 dalimi, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Etninės kultūros globos tarybą:

1) Rūta Žarskienė

– Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto teikimu;

2) Rasa Paukštytė-Šaknienė

– Lietuvos istorijos instituto teikimu;

3) Jonas Rudzinskas

– Lietuvos tautodailininkų sąjungos teikimu;

4) Jonas Vaiškūnas

– Lietuvių etninės kultūros draugijos teikimu;

5) Juozas Šorys

– Lietuvos kraštotyros draugijos teikimu;

6) Nijolė Balčiūnienė

– Lietuvos ramuvų sąjungos teikimu;

7) Vytautas Ališauskas

– Lietuvių katalikų mokslo akademijos teikimu;

8) Dalia Urbanavičienė

– Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos

teikimu;

9) Daiva Vyčinienė

– Lietuvos muzikos ir teatro akademijos teikimu;

10) Lina Petrošienė

– Klaipėdos universiteto teikimu;

11) Kristina Kuprytė

– Šiaulių universiteto teikimu;

12) Dalia Senvaitytė

– Vytauto Didžiojo universiteto teikimu;

13) Emilija Alma Sakadolskis

– Lietuvos edukologijos universiteto teikimu;

14) Violeta Reipaitė

– Lietuvos liaudies buities muziejaus teikimu;

15) Loreta Sungailienė

– Lietuvos nacionalinio kultūros centro teikimu;

16) Milda Ričkutė

– Vilniaus etninės kultūros centro teikimu;

17) Zita Mackevičienė

– Aukštaitijos regioninės tarybos padalinio teikimu;

18) Ona Drobelienė

– Dzūkijos regioninės tarybos padalinio teikimu;

19) Rima Vasaitienė

– Suvalkijos regioninės tarybos padalinio teikimu;

20) Virginijus Jocys

– Žemaitijos regioninės tarybos padalinio teikimu;

21) Vilma Griškevičienė

– Mažosios Lietuvos regioninės tarybos padalinio

teikimu.

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis