Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO

 

2014 m. gruodžio 5 d. Nr. 1K-166

Vilnius

 

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 11 punktu, 112 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 115 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 90 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 6 bei 7 dalimis ir atsižvelgdama į Teisėjų tarybos patarimą,

a t l e i d ž i u 2015 m. sausio 30 d. Vidutę MICEVIČIENĘ iš Raseinių rajono apylinkės teismo teisėjo pareigų, sulaukus įstatyme nustatyto pensinio amžiaus.

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė