VALSTYBINĖS GYVULIŲ VEISLININKYSTĖS PRIEŽIŪROS

TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KASMETINIO KOMPLEKSINIO ARKLIŲ VERTINIMO RENGINIŲ IR VARŽYBŲ–BANDYMŲ SKAIČIAUS 2018 METAMS PATVIRTINIMO

 

 

2018 m. sausio 3 d  Nr. 1A-2

Vilnius

Vadovaudamasis Pagalbos veislininkystei taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D–290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“, 8.5.2 papunkčiu:

1.       T v i r t i n u kasmetinio kompleksinio arklių vertinimo pagal eksterjerą ir konstituciją, interjerą, darbingumą, įskaitant eržilų darbingumo testavimą, renginių ir varžybų – bandymų skaičių 2018 metams:

1.1. Žemaitukų arklių augintojų asociacijai – 18:

1.1.1. kompleksinio arklių vertinimo – 8;

1.1.2. arklių varžybų – bandymų:

1.1.2.1. dienos konkūrai – 5;

1.1.2.2. ištvermės jojimas – 2;

1.1.2.3. lygiosios lenktynės – 2;

1.1.2.4. 1 dienos važiavimas kinkiniais – 1;

1.2. Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacijai – 12:

1.2.1. kompleksinio arklių vertinimo – 10;

1.2.2. arklių varžybų – bandymų:

1.2.2.1. 2 dienų važiavimas kinkiniais – 2;

1.3. Lietuvos arklių augintojų asociacijai – 27:

1.3.1. kompleksinio arklių vertinimo – 12;

1.3.2. arklių varžybų – bandymų:

1.3.2.1. 2 dienų konkūrai – 4;

1.3.2.2. 1 dienos konkūrai – 4;

1.3.2.3. 2 dienų dailusis jojimas – 3;

1.3.2.4. 2 dienų važiavimas kinkiniais – 4;

1.4. Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacijai – 15:

1.4.1. kompleksinio arklių vertinimo – 8;

1.4.2. arklių varžybų – bandymų:

1.4.2.1. 2 dienų konkūrai – 2;

1.4.2.2. 1 dienos konkūrai – 2;

1.4.2.3. 2 dienų dailusis jojimas – 3;

1.5. Baltijos hanoverių veislės žirgų augintojų asociacijai – 15:

1.5.1. kompleksinio arklių vertinimo – 8;

1.5.2. arklių varžybų – bandymų:

1.5.2.1. 2 dienų konkūrai – 3;

1.5.2.2. 1 dienos konkūrai – 2;

1.5.2.3. 2 dienų dailusis jojimas – 2;

1.6. VšĮ „Respublikinė lenktyninių žirgų lyga“ – 20:

1.6.1. ristūnų lenktynės – 20;

1.7. Lietuvos ristūnų sporto asociacijai – 18:

1.7.1. ristūnų lenktynės – 18;

1.8. Lietuvos arabų arklių augintojų asociacijai – 8:

1.8.1. kompleksinio arklių vertinimo – 2;

1.8.2. arklių varžybų – bandymų:

1.8.2.1. ištvermės jojimas – 4;

1.8.2.2. lygiosios lenktynės – 2;

1.9. Lietuvos žirgų lenktynių asociacijai – 6:

1.9.1. lygiosios lenktynės – 6.

2.       P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti vyriausiajam patarėjui.

 

 

 

Viršininko pavaduotojas,

atliekantis viršininko funkcijas                                                                            Arūnas Šileika