LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. D1-405 „DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI)“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 11 d. Nr. D1-286

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. D1-405 „Dėl Kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ :

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. P a v e d u viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūra įvertinti pagal šio įsakymo 1 punkte nurodytą Kvietimą pateiktas paraiškas ir iki 2022 m. kovo 15 d. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka sudaryti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų sąrašą.“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintų kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) sąlygų 12 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„12.

Paraiškų teikimas

Terminas

Nuo Kvietimo paskelbimo iki 2021-12-31

Vieta

viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, Švitrigailos g. 11B, Vilnius, tel. (8 5) 270 5455, padalinių adresais: Sapiegos g. 12, Kaunas; S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Alytus; Vilniaus g. 263-314, Šiauliai; Vytauto g. 12, Klaipėda; Beržų g. 48A-203, Panevėžys; Vasario 16-osios g. 6-215, Tauragė; Stoties g. 18, Mažeikiai; Vytauto g. 17, Marijampolė; Utenio aikštė 8,  Utena; el. p. info@betalt.lt.

Paraiškos teikiamos tiesiogiai arba naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis.

Skaičius

Neribojamas.“

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Simonas Gentvilas