LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO NR. X-1404 2, 111, 161, 25, 28, 29 IR 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO NR. XII-1711 3 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 18 d. Nr. XII-1802

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 3 straipsnį.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė