KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

generalinis direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL Kūno kultūros ir sporto departamento prie lietuvos respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 M. GEGUŽĖS 23 D. ĮSAKYMO Nr. V-219 „dėl SPORTINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO REKOMENDACIJŲ TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. rugsėjo 5 d. Nr. V-89

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

likvidacinės komisijos pirmininkas,                                                                               Vytautas Vainys