LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SEIMO VALDYBOS 2021 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. SV-S-206 „DĖL GuODOS BUROKIENĖS, PAULĖS KUZMICKIENĖS, AUŠRINĖS NORKIENĖS, JURGITOS SEJONIENĖS IR RIMANTĖS ŠALAŠEVIČIŪTĖS DALYVAVIMO TARPTAUTINIAME MOTERŲ LYDERIŲ FORUME“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 29 d. Nr. SV-S-223

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2021 m. rugsėjo 22 d. sprendimą
Nr. SV-S-206 „Dėl Guodos Burokienės, Paulės Kuzmickienės, Aušrinės Norkienės, Jurgitos Sejonienės ir Rimantės Šalaševičiūtės dalyvavimo Tarptautiniame moterų lyderių forume“:

1. Pakeisti antraštę ir ją išdėstyti taip:

DĖL SEIMO NARIŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINIAME MOTERŲ LYDERIŲ FORUME“.

2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo nares Guodą Burokienę, Paulę Kuzmickienę, Orintą Leiputę, Aušrinę Norkienę, Jurgitą Sejonienę ir Rimantę Šalaševičiūtę 2021 m. spalio 5–8 d. dalyvauti Tarptautiniame moterų lyderių forume ir susitikimuose su Austrijos Respublikos Nacionalinės Tarybos nariais Vienoje (Austrijos Respublika).

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                       Viktorija Čmilytė-Nielsen