Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ATSKIRŲ PROFESIJŲ, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGOSE, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 28 d. Nr. 1177

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašą (pridedama) (toliau – Sąrašas).

2. Nustatyti, kad Sąrašas taikomas valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams, kurių pareigybės aprašyme arba valstybės ar savivaldybės įstaigos, kurioje jie eina pareigas (dirba), pareigybių sąraše yra įrašytas atitinkamas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas ir (arba) profesijos pavadinimas, nurodantis, kokią Sąraše nustatytą profesiją atitinka konkreti pareigybė.

3. 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo preambulės redakcija:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 56 straipsnio 1 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

4. 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šio nutarimo 2 punkto redakcija:

2. Nustatyti, kad Sąrašas taikomas valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, kurių pareigybės aprašyme arba valstybės ar savivaldybės įstaigos, kurioje jie eina pareigas (dirba), pareigybių sąraše yra įrašytas atitinkamas Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodas ir (arba) profesijos pavadinimas, nurodantis, kokią Sąraše nustatytą profesiją atitinka konkreti pareigybė.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1177

 

 

ATSKIRŲ PROFESIJŲ, KURIŲ DARBUOTOJŲ TRŪKSTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGOSE, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Lietuvos profesijų klasifikatoriaus

kodas

Lietuvos profesijų klasifikatoriaus profesijos pavadinimas

1.

214911

Automatikos inžinierius

2.

215101

Elektros inžinierius

3.

215111

Silpnųjų srovių inžinierius

4.

215205

Elektronikos inžinierius (informacinė inžinerija)

5.

215304

Radijo ryšio inžinierius

6.

215305

Signalizavimo sistemų inžinierius

7.

215311

Elektronikos ir telekomunikacijų inžinierius

8.

221272

Gydytojas teismo psichiatras

9.

251101

Kompiuterių sistemų analitikas

10.

251104

Kompiuterių sistemų specialistas

11.

251107

Konsultantas kompiuterių sistemų klausimais

12.

251201

Kompiuterių sistemų projektuotojas

13.

251203

Programinės įrangos kūrėjas

14.

251204

Programinės įrangos projektuotojas

15.

251206

Kompiuterių taikymo inžinierius

16.

251302

Multimedijos programų kūrėjas

17.

251401

Programuotojas

18.

251403

Inžinierius programuotojas

19.

251901

Programinės įrangos testuotojas

20.

252102

Duomenų bazių administratorius

21.

252104

Duomenų bazių programuotojas

22.

252201

Tinklo administratorius

23.

252202

Informacinių technologijų sistemų administratorius

24.

252203

Kompiuterių sistemų administratorius

25.

252302

Kompiuterių sistemų inžinierius

26.

252303

Tinklo analitikas

27.

252305

Kompiuterių tinklo administratorius

28.

252306

Ryšių programuotojas

29.

252904

Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas

30.

263408

Teismo psichologas

31.

311310

Elektros energetikos technikas

32.

311505

Aviacijos technikas

33.

315101

Budintysis mechanikas

34.

315105

Laivo elektromechanikas

35.

315207

Laivavedys

36.

315301

Orlaivio vadas

37.

315304

Sraigtasparnio pilotas

38.

315309

Skraidantysis inžinierius

39.

352206

Telefono ryšio technikas

40.

723206

Orlaivių mechanikas

 

––––––––––––––––––––