LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ (IŠSKYRUS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIAS TIKSLINES DOTACIJAS), DARBO UŽMOKESČIUI DIDINTI, PASKIRSTYMO PAGAL SAVIVALDYBES PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio 13 d. Nr. V-70

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punktą:

1. T v i r t i n u Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetų lėšų (išskyrus valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas), darbo užmokesčiui didinti, paskirstymą pagal savivaldybes (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius proporcingai iš valstybės iždo gaunamoms lėšoms šio įsakymo 1 punktu patvirtintame paskirstyme nurodytoms savivaldybėms perveda I ketvirčio lėšas iki 2022 m. vasario 20 d., II ketvirčio – iki 2022 m. balandžio 20 d., III ketvirčio – iki 2022 m. liepos 20 d., IV ketvirčio – iki 2022 m. spalio 20 d.;

2.2. savivaldybės už šio įsakymo 1 punkte nurodytas valstybės biudžeto lėšas atsiskaito Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui iki 2023 m. sausio 10 d., pateikdamos formą Nr. 2 „Metinė, ketvirtinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 20__ m._ d. ataskaita“, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, ir banko išrašą apie lėšų likutį sąskaitoje arba laisvos formos pažymą apie minėtų lėšų likutį sąskaitoje (jeigu toje pačioje sąskaitoje yra kelių pavedimų lėšos);

2.3. savivaldybės skirtas ir nepanaudotas lėšas grąžina į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT 307300010002457205 (AB Swedbank, kodas 73000) iki 2023 m. sausio 5 d.;

2.4. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija turi teisę paprašyti savivaldybių papildomos informacijos, susijusios su lėšų panaudojimu;

2.5. lėšos skiriamos iš finansavimo šaltinio 1.1.1.1.1 „Valstybės biudžeto lėšos“.

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                        Jurgita Šiugždinienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-70

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 2022 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ, IŠLAIKOMŲ IŠ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ (IŠSKYRUS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIAS TIKSLINES DOTACIJAS), DARBO UŽMOKESČIUI DIDINTI, PASKIRSTYMAS PAGAL SAVIVALDYBES

 

Eil. Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Iš viso lėšų

(tūkst. Eur)

iš jų – ketvirčiais

 

I

II

III

IV

1.

Akmenės r. sav.

104,0  

26,0

26,0

26,0

26,0

2.

Alytaus m. sav.

350,0  

88,0

88,0

88,0

86,0

3.

Alytaus r. sav.

32,0  

8,0

8,0

8,0

8,0

4.

Anykščių r. sav.

98,0  

25,0

25,0

25,0

23,0

5.

Birštono sav.

59,0  

15,0

15,0

15,0

14,0

6.

Biržų r. sav.

99,0  

25,0

25,0

25,0

24,0

7.

Druskininkų sav.

99,0  

25,0

25,0

25,0

24,0

8.

Elektrėnų sav.

154,0  

39,0

39,0

39,0

37,0

9.

Ignalinos r. sav.

54,0  

14,0

14,0

14,0

12,0

10.

Jonavos r. sav.

190,0  

48,0

48,0

48,0

46,0

11.

Joniškio r. sav.

109,0  

27,0

27,0

27,0

28,0

12.

Jurbarko r. sav.

51,0  

13,0

13,0

13,0

12,0

13.

Kaišiadorių r. sav.

125,0  

31,0

31,0

31,0

32,0

14.

Kalvarijos sav.

28,0  

7,0

7,0

7,0

7,0

15.

Kauno m. sav.

2 675,0  

669,0

669,0

669,0

668,0

16.

Kauno r. sav.

208,0  

52,0

52,0

52,0

52,0

17.

Kazlų Rūdos sav.

56,0  

14,0

14,0

14,0

14,0

18.

Kėdainių r. sav.

209,0  

52,0

52,0

52,0

53,0

19.

Kelmės r. sav.

103,0  

26,0

26,0

26,0

25,0

20.

Klaipėdos m. sav.

1 610,0  

403,0

403,0

403,0

401,0

21.

Klaipėdos r. sav.

211,0  

53,0

53,0

53,0

52,0

22.

Kretingos r. sav.

211,0  

53,0

53,0

53,0

52,0

23.

Kupiškio r. sav.

69,0  

17,0

17,0

17,0

18,0

24.

Lazdijų r. sav.

46,0  

12,0

12,0

12,0

10,0

25.

Marijampolės sav.

298,0  

75,0

75,0

75,0

73,0

26.

Mažeikių r. sav.

506,0  

127,0

127,0

127,0

125,0

27.

Molėtų r. sav.

79,0  

20,0

20,0

20,0

19,0

28.

Neringos sav.

60,0  

15,0

15,0

15,0

15,0

29.

Pagėgių sav.

26,0  

7,0

7,0

7,0

5,0

30.

Pakruojo r. sav.

60,0  

15,0

15,0

15,0

15,0

31.

Palangos m. sav.

203,0  

51,0

51,0

51,0

50,0

32.

Panevėžio m. sav.

646,0  

162,0

162,0

162,0

160,0

33.

Panevėžio r. sav.

108,0  

27,0

27,0

27,0

27,0

34.

Pasvalio r. sav.

125,0  

31,0

31,0

31,0

32,0

35.

Plungės r. sav.

224,0  

56,0

56,0

56,0

56,0

36.

Prienų r. sav.

144,0  

36,0

36,0

36,0

36,0

37.

Radviliškio r. sav.

133,0  

33,0

33,0

33,0

34,0

38.

Raseinių r. sav.

105,0  

26,0

26,0

26,0

27,0

39.

Rietavo sav.

39,0  

10,0

10,0

10,0

9,0

40.

Rokiškio r. sav.

177,0  

44,0

44,0

44,0

45,0

41.

Skuodo r. sav.

96,0  

24,0

24,0

24,0

24,0

42.

Šakių r. sav.

95,0  

24,0

24,0

24,0

23,0

43.

Šalčininkų r. sav.

134,0  

34,0

34,0

34,0

32,0

44.

Šiaulių m. sav.

803,0  

201,0

201,0

201,0

200,0

45.

Šiaulių r. sav.

201,0  

50,0

50,0

50,0

51,0

46.

Šilalės r. sav.

109,0  

27,0

27,0

27,0

28,0

47.

Šilutės r. sav.

218,0  

55,0

55,0

55,0

53,0

48.

Širvintų r. sav.

71,0  

18,0

18,0

18,0

17,0

49.

Švenčionių r. sav.

87,0  

22,0

22,0

22,0

21,0

50.

Tauragės r. sav.

135,0  

34,0

34,0

34,0

33,0

51.

Telšių r. sav.

226,0  

57,0

57,0

57,0

55,0

52.

Trakų r. sav.

146,0  

37,0

37,0

37,0

35,0

53.

Ukmergės r. sav.

202,0  

51,0

51,0

51,0

49,0

54.

Utenos r. sav.

139,0  

35,0

35,0

35,0

34,0

55.

Varėnos r. sav.

70,0  

18,0

18,0

18,0

16,0

56.

Vilkaviškio r. sav.

194,0  

49,0

49,0

49,0

47,0

57.

Vilniaus m. sav.

2 892,0  

723,0

723,0

723,0

723,0

58.

Vilniaus r. sav.

198,0  

50,0

50,0

50,0

48,0

59.

Visagino sav.

199,0  

50,0

50,0

50,0

49,0

60.

Zarasų r. sav.

66,0  

17,0

17,0

17,0

15,0

Iš viso:

16 164,0  

4 053,0

4 053,0

4 053,0

4 005,0

 

______________