Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo nr. 364 „DĖL ĮGALIOJIMŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS METROLOGIJOS ĮSTATYMĄ SUTEIKIMO“ pakeitimo

 

2020 m. sausio 15 d. Nr. 26

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 18 d. nutarimą Nr. 364 „Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą suteikimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 2 straipsnio 32 dalimi, 3 straipsnio 2 dalimi, 9 straipsnio 3 dalimi, 11 straipsnio 3 ir 4 punktais, 18 straipsnio 3 dalimi, 19 straipsnio 9 dalimi, 27 straipsnio 1, 3, 4 ir 11 dalimis, 28 straipsnio 1, 2, 4 ir 5 dalimis, 29 ir 30 straipsniais, 33 straipsnio 5 ir 7–9 dalimis, 34 straipsniu, 36 straipsnio 1, 5–8, 10, 11, 16 ir 17 dalimis ir 38 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:“.

1.2. Pakeisti 1.1.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1.6. suderinus su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, tvirtinti matavimo priemonių patikros metodikas ir koordinuoti su matavimo priemonių patikros metodikų rengimu susijusią veiklą;“.

1.3. Papildyti 1.1.7 papunkčiu:

1.1.7. atlikti funkcijas, nustatytas Metrologijos įstatymo 33 straipsnio 5 ir 7–9 dalyse, 34 straipsnyje, 36 straipsnio 1, 5–8, 10, 11 ir 16 dalyse ir 38 straipsnio 2 dalyje;“.

1.4. Papildyti 1.1.8 papunkčiu:

1.1.8. patvirtinti metrologijos srities teisės aktų pažeidimo protokolo formą ir šio protokolo surašymo taisykles;“.

2. Šis nutarimas, išskyrus šio nutarimo 1.2 ir 1.4 papunkčius, įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Energetikos ministras, laikinai einantis

ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas                                      Žygimantas Vaičiūnas