LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL PRITARIMO SKIRTI DARIŲ JAUNIŠKĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUMI

 

2020 m. balandžio 7 d. Nr. XIII-2838

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 14 punktu, Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 5 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. kovo 30 d. dekretą Nr. 1K-238 „Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui pritarti Dariaus Jauniškio skyrimui Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriumi“, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pritarti Dariaus Jauniškio skyrimui Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriumi.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis