LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

MINISTRAS PIRMININKAS

 

POTVARKIS

DĖL DARBO GRUPĖS PASIŪLYMAMS DĖL VALSTYBINIŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ VEIKLOS KOKYBĖS GERINIMO PARENGTI SUDARYMO

 

2017 m. lapkričio 10 d. Nr. 213

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ (toliau – Vyriausybės programa), 140 punktą ir 143.2 papunktį:

1. Sudarau šią darbo grupę pasiūlymams dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo parengti (toliau – darbo grupė):

 

Jurgita Petrauskienė                         –   švietimo ir mokslo ministrė (darbo grupės vadovė);

 

Eugenijus Butkus                            –   švietimo ir mokslo ministro patarėjas;

 

Ramunė Dirvanskienė                     –   viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ programos „Kurk Lietuvai“ dalyvė;

 

Unė Kaunaitė                                  –   Ministro Pirmininko patarėja;

 

Milena Medineckienė                      –   Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkė;

 

Dalius Misiūnas                               –   Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas;

 

Rūta Petrauskaitė                            –   Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja;

 

Valdemaras Razumas                      –   Lietuvos mokslų akademijos prezidentas;

 

Ramojus Reimeris                            –   Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Inovacijų politikos analizės skyriaus vedėjas, atliekantis direktoriaus funkcijas;

 

Ana Stankaitienė                             –   Vyriausybės kanceliarijos Strateginių kompetencijų grupės vyriausioji patarėja;

 

Virginijus Šikšnys                            –   Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro tarybos pirmininkas;

 

Giedrius Viliūnas                             –   švietimo ir mokslo viceministras;

 

Augustinas Vizbaras                        –   UAB „Brolis semiconductors“ Lustų technologijos skyriaus vadovas.

2. Pavedu darbo grupei, atsižvelgiant į Vyriausybės programos nuostatas, parengti ir iki 2018 m. sausio 31 d. pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo.

3. Nustatau, kad darbo grupės nariai, ekspertai, kiti valstybės institucijų ir įstaigų atstovai darbo grupės veikloje gali dalyvauti tik pasirašę nešališkumo deklaraciją, kurioje pasižada objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamiesi lygiateisiškumo principu, atlikti savo pareigas, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto ir nusišalinti nuo darbo grupės priimamų sprendimų, jeigu yra objektyvių aplinkybių, galinčių turėti įtakos jų nešališkumui.

4. Pavedu:

4.1. Švietimo ir mokslo ministerijai – ūkiškai ir techniškai aptarnauti darbo grupę;

4.2. ministerijoms, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui – teikti darbo grupei informaciją, reikalingą pasiūlymams dėl valstybinių mokslinių tyrimų institutų veiklos kokybės gerinimo parengti.

5. Leidžiu darbo grupei prireikus pasitelkti ekspertų, valstybės institucijų ir įstaigų atstovų.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis