VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-357 „DĖL STACIONARE TEIKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 16 d. Nr.

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Stacionare teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1K-357 „Dėl Stacionare teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 1 priedą „Klinikinio kodavimo taisyklės“ išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.       S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorius                                                                                                             Gintaras  Kacevičius

 

 

Stacionare teikiamų asmens sveikatos

priežiūros paslaugų stebėsenos

vykdymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

KLINIKINIO KODAVIMO TAISYKLĖS

 

Eil. Nr.

Klinikinio kodavimo taisyklės numeris

Tema

Pavadinimas

Taisyklės Nr.

Taisyklės tipas

Taisyklės aprašymas

Kodavimo standartas

(-ai)

1

01-001

Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeliamos ligos

Sepsis, septinis šokas, sunkus sepsis

81

Kritinis

Jei nurodomas kodas R57.2 Septinis šokas arba kodas R65.1 Sunkus sepsis, turi būti nurodytas vienas iš sepsio kodų (A02.1, A20.7, A22.7, A24.1, A26.7, A32.7, A39.1, A39.2, A39.3, A39.4, A40, A41, A42.7, B00.7, B37.7, P36, P37.52).

0110

2

01-002

Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeliamos ligos

Septinis šokas ir sunkus sepsis

82

Kritinis

Jei nurodomas kodas R57.2 Septinis šokas, kodo R65.1 Sunkus sepsis nurodyti nereikia, nes sunkus sepsis yra neatskiriama septinio šoko dalis.

0110

3

01-003

Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeliamos ligos

Pagrindinė diagnozė – infekcijos sukėlėjas

1

Kritinis

Kodai B95–B97 Infekcines ligas sukeliančios bakterijos, virusai ir kiti sukėlėjai negali būti nurodomi kaip pagrindinės diagnozės kodai.

0050, 0112

4

01-004

Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeliamos ligos

ŽIV infekcija

195

Kritinis

Kortelėje gali būti nurodyti šie su ŽIV infekcija susiję kodai: vienas ar keli kodai iš kodų grupės B20–B24 (išskyrus kodą B23.0) arba kodas B23.0, arba kodas Z21, arba kodas R75.

0102

5

02-001

Navikai

Priešnaviki-nio preparato suleidimas

37

Kritinis

Kiekvienas iš priešnavikinio preparato suleidimo (pavyzdžiui, į veną, arteriją, raumenis ir pan.) kodų (96196-00, 96197-00, 96198-00, 96199-00, 96200-00, 96201-00, 96202-00, 96205-00, 96206-00) kortelėje gali būti nurodytas po vieną kartą. Primename, kad priešnavikinių preparatų, vartojamų per burną, skyrimas yra nekoduojamas.

0044

6

02-002

Navikai

Tolesnis stebėjimas po piktybinių navikų gydymo

39

Kritinis

Jei pagrindinė diagnozė žymima kodu Z08 Tolesnis stebėjimas po piktybinių navikų gydymo, neturi būti nurodomas kodas iš kodų grupės C00–C96 Piktybiniai navikai. 

2113

7

02-003

Navikai

Radioterapija ir chemotera-pija

38

Kritinis

Kodas Z51.0 Radioterapijos kursas ir kodas Z51.1 Navikų chemoterapijos kursas negali būti nurodomi kaip gretutinių diagnozių kodai; tokiu atveju nurodomas tik atitinkamas spinduliniam arba chemoterapiniam gydymui priskiriamos procedūros kodas. Šie kodai gali būti nurodomi kaip pagrindinės diagnozės kodai, kai hospitalizacijos trukmė – viena diena (ta pati diena, kai pacientas hospitalizuojamas).

0229, 0044

8

02-004

Navikai

Limfoma ir leukemija

77

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima limfomos arba leukemijos kodu (C81–C96), neturi būti nurodytas metastazinio naviko kodas (C76–C79).

0222

9

02-005

Navikai

Priešinės liaukos brachitera-pija

83

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu C61 Priešinės liaukos (prostatos) piktybinis navikas, brachiterapija turi būti žymima specifiniais kodais: 15539-00 [1799] Priešinės liaukos brachiterapijos planavimas, 15338-00 [1792] Priešinės liaukos brachiterapija. Neturi būti nurodomas kodas 15536-00, kodas 15536-01 arba kodas 15536-02 ir kodai iš šių kodų blokų: [1790], [1791] arba [1792] (išskyrus kodą 15338-00).

Nuoroda po kodu

10

02-006

Navikai

Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas

3

Įspėja-masis

Kodas C76 Kitų ir netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas gali būti nurodytas kaip pagrindinės ar gretutinės diagnozės kodas labai retais atvejais, kai žinoma tik nespecifinė informacija apie naviko kilmę.

0234

11

02-007

Navikai

Gerybinių navikų morfologija

4

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais D10–D36 Gerybiniai navikai, kodu O01.0 Klasikinė pūslinė išvisa, kodu O01.1 Nevisiška ir dalinė pūslinė išvisa, kodu O01.9 Pūslinė išvisa nepatikslinta, turi būti nurodytas morfologijos kodas Mxxxx/0 Gerybinis.

0233

12

02-008

Navikai

In situ navikų morfologija

5

Kritinis

Kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais D00–D09 Navikai in situ, turi būti nurodytas morfologijos kodas Mxxxx/2 Karcinoma in situ.

0233

13

02-009

Navikai

Pirminių piktybinių navikų morfologija

6

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais C00–C76 arba C80–C96 Piktybiniai navikai, pirminiai arba laikomi pirminiais, kodu D45 Tikroji policitemija, kodu D46 Mielodisplaziniai sindromai, kodu D47 Kiti limfinio, kraujodaros ir jiems giminingų audinių neaiškios ar nežinomos eigos navikai, turi būti nurodytas morfologijos kodas Mxxxx/3 Piktybinis, pirminė lokalizacija (retais atvejais ‒ Mxxxx/9 Piktybinis, neaišku, pirminė ar metastazinė lokalizacija).

0233

14

02-010

Navikai

Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis

7

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais D37–D44, kodu D48 Kitų ir nepatikslintų lokalizacijų neaiškios ar nežinomos eigos navikas ar kodu Q85.0 Neurofibromatozė (nepiktybinė), turi būti nurodytas morfologijos kodas Mxxxx/1 Neaišku, gerybinis ar piktybinis.

0233

15

02-011

Navikai

Metastazinių navikų morfologija

8

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais C77–C79 Piktybiniai navikai, nurodyta arba laikomi antriniais, turi būti nurodytas morfologijos kodas Mxxxx/6 Piktybinis, metastazinė lokalizacija (retais atvejais ‒ Mxxxx/9 Piktybinis, neaišku, pirminė ar metastazinė lokalizacija).

0233

16

02-012

Navikai

Morfologinis kodas be naviko diagnozės

93

Kritinis

Jei nurodomas morfologijos kodas, turi būti nurodomas ir atitinkamas naviko diagnozės kodas iš kodų grupės C00–D48 Navikai arba šie kodai: O01.0 Klasikinė pūslinė išvisa, O01.1 Nevisiška ir dalinė pūslinė išvisa, O01.9 Pūslinė išvisa, nepatikslinta, Q85.0 Neurofibromatozė (nepiktybinė).

0233

17

02-013

Navikai

Metastaziniai navikai, kai nenurodo-mas pirminio naviko kodas

2

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais C77–C79 Piktybiniai navikai, metastazinis, turi būti nurodomas ir pirminio naviko kodas.

0236

18

03-001

Kraujoda-ros sistema

Kraujo ir kraujo produktų transfuzija

63

Kritinis

Kiekvienas iš blokui [1893] Kraujo ir kraujo produktų įvedimas priskiriamų intervencijų kodų kortelėje gali būti nurodytas po vieną kartą.

0302

19

03-002

Kraujoda-ros sistema

Mielodispla-zinis sindromas ir anemija

79

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu D46 Mielodisplaziniai sindromai arba kodu D47.1 Lėtinė mieloproliferacinė liga, anemijos kodo (D50–D64) nurodyti nereikia.

Nuoroda po kodu

20

03-003

Kraujoda-ros sistema

Eritrocitų masės transfuzija

139

Kritinis

Jei atliekama eritrocitų masės transfuzija, žymima intervencijos kodu 13706-02 [1893] Eritrocitų masės transfuzija, turi būti nurodomas atitinkamas anemijos diagnozės kodas: D46, D47.1, kodas iš kodų grupės D50–D59 arba kodų grupės D60–D64, C92.0, O99.0, P61.2–4, P55.8–9.

0001, 0002

21

03-004

Kraujoda-ros sistema

Anemija sergant lėtinėmis ligomis

152

Kritinis

Diagnozės kodas D63 Anemija sergant lėtinėmis ligomis, klasifikuojama kitur gali būti nurodomas tada, jei anemija yra sąlygota vienos iš ligų, žymimų šiais kodais: E03.9, B70.0, B54, B76.9, A15–A19, A50–A53.

Abėcėlinė rodyklė

22

03-01-001

Kraujoda-ros sistema

Hemoraginiai sutrikimai dėl cirkuliuojan-čių krešėjimą slopinančių medžiagų perdozavimo

176

Kritinis

Hemoraginiai sutrikimai, pasireiškę dėl neteisingo antikoaguliantų skyrimo arba netinkamo jų vartojimo, koduojami taip: T45.5 Apsinuodijimas antikoaguliantais, D68.3 Hemoraginiai sutrikimai dėl cirkuliuojančių krešėjimą slopinančių medžiagų, X44 Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis arba X64 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis, arba X85.0 Pasikėsinimas vartojant medikamentus ir biologines medžiagas, arba Y14 Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas, veiklos kodas U73.-, įvykio vietos kodas Y92.-.

0303, L032

23

03-01-002

Kraujoda-ros sistema

Hemoraginiai sutrikimai dėl cirkuliuojan-čių krešėjimą slopinančių medžiagų nepageidau-jamo poveikio

176

Kritinis

Hemoraginiai sutrikimai, pasireiškę teisingai dozuojant  vaistus, koduojami taip: D68.3 Hemoraginiai sutrikimai dėl cirkuliuojančių krešėjimą slopinančių medžiagų, Y44.2 Antikoaguliantų nepageidaujamas poveikis ir įvykio vietos kodas arba Y44.4 Antitrombozinių vaistų [trombocitų agregacijos inhibitorių] nepageidaujamas poveikis, arba Y44.5 Trombolizinių vaistų nepageidaujamas poveikis, įvykio vietos kodas Y92.-.

0303, L032

24

03-01-003

Kraujoda-ros sistema

Hemoraginiai sutrikimai dėl cirkuliuojan-čių krešėjimą slopinančių medžiagų

176

Kritinis

Jei kortelėje nurodytas kodas D68.3 Hemoraginiai sutrikimai dėl cirkuliuojančių krešėjimą slopinančių medžiagų, kodo Z92.1 Buvęs ilgalaikis (dabartinis) antikoaguliantų vartojimas nurodyti nereikia.

0303, L032

25

04-001

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas ir jo daugybinės komplikaci-jos

71

Kritinis

Kodas E1-.71 Cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ir kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis nurodomas kaip papildomas kodas tokiu atveju, kai yra nurodyti dviejų ar daugiau cukrinio diabeto komplikacijų kodai: inkstų (E1-.2), akių (E1-.3), neurologinių (E1-.4), diabetinės kardiomiopatijos (E1-.53) ar odos ir poodinio audinio (E1-.62).

0401

26

04-002

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas ir nepatikslinta jo komplikacija

70

Kritinis

Vietoj kodo E1-.8 Cukrinis diabetas su nepatikslinta komplikacija reikia nurodyti patikslintus cukrinio diabeto komplikacijų kodus. Jei komplikacijos nežinomos, reikia nurodyti kodą E1-.9 Cukrinis diabetas be komplikacijos.

0401

27

04-003

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas ir katarakta

68

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu H25 Senatvinė katarakta ar kodu H26 Kitos kataraktos ir koduojamas cukrinis diabetas, turi būti nurodomas cukrinio diabeto kodas E1-.36 Cukrinis diabetas su diabetine katarakta arba kodas E1-.39 Cukrinis diabetas su kita patikslinta akių komplikacija. Kodas H25 ir kodas H26 gali būti nurodomi tik tada, kai tai atitinka pagrindinės arba gretutinės diagnozės kodavimo kriterijus.

0401, 0701

28

04-004

Endokrininė sistema

Polineuropa-tijos sergant endokrininė-mis ligomis

121

Kritinis

Kodas G63.3* Polineuropatija sergant endokrininėmis ir medžiagų apykaitos ligomis negali būti nurodomas kartu su cukrinio diabeto kodu E10.42, E11.42, E13.42 arba E14.42, išskyrus atvejus, kai kodas G63.3* nurodomas kartu su kodais E00–E07†, E15–E16†, E20–E34† ir E70–E89†.

Nuoroda po kodu

29

04-005

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas be komplikaci-jos

159

Kritinis

Jei nurodomas cukrinio diabeto be komplikacijos kodas E10.9, E11.9, E13.9 arba E14.9, arba tarpinės hiperglikemijos kodas E09.9, negali būti nurodomi šie cukrinio diabeto ar tarpinės hiperglikemijos su komplikacija kodai – E09.2–8, E10.1–8, E11.1–8, E13.1–8, E14.1–8. 

0401

30

04-006

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas ir periferine angiopatija bei gangrena

162

Kritinis

Jei nurodomas cukrinio diabeto ar tarpinės hiperglikemijos diagnozės kodas su periferine angiopatija ir gangrena (E09.52 Tarpinė hiperglikemija su periferine angiopatija, su gangrena, E1-.52 Cukrinis diabetas su periferine angiopatija su gangrena), diagnozės kodo I70.24 Galūnių arterijų aterosklerozė su gangrena arba kodo R02 Gangrena, neklasifikuojama kitur nurodyti nereikia.

0401

31

04-007

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas ir gydymas insulinu

69

Kritinis

Jei cukriniu diabetu sergantis pacientas (diagnozės kodai: E11.- 2 tipo cukrinis diabetas, E13.- Kitas patikslintas cukrinis diabetas, E14.- Nepatikslintas cukrinis diabetas) gydomas insulinu, kuris buvo paskirtas iki hospitalizacijos, turi būti nurodomas diagnozės kodas Z92.22 Insulinas.

0401

32

04-008

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas nėštumo laikotarpiu

174

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu O24.- Cukrinis diabetas nėštumo laikotarpiu, papildomai nereikia nurodyti šių diagnozės kodų – E09.8, E09.9, E10.8, E10.9, E11.8, E11.9, E13.8, E13.9, E14.8 arba E14.9.

0401

33

04-009

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas ir hipoglikemija

161

Kritinis

Jei nurodytas kodas E1-.64 Cukrinis diabetas su hipoglikemija, hipoglikemijos epizodai turi būti koduojami tokiu būdu:

1) hipoglikemijos epizodai, pasireiškę dėl neteisingo insulino/peroralinių hipoglikeminių vaistų skyrimo arba netinkamo jų vartojimo, koduojami taip: T38.3 Apsinuodijimas insulinu ir geriamais hipoglikeminiais [antidiabetiniais] vaistais, E1-.64 Cukrinis diabetas su hipoglikemija, X44 Atsitiktinis apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis arba X64 Tyčinis apsinuodijimas ir apnuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis, arba X85.0 Pasikėsinimas vartojant medikamentus ir biologines medžiagas, arba Y14 Apsinuodijimas kitais ir nepatikslintais medikamentais ir biologinėmis medžiagomis bei jų poveikis, kai ketinimas nežinomas, veiklos kodas U73.- ir įvykio vietos kodas Y92.-;

2) hipoglikemijos epizodai, pasireiškę teisingai dozuojant vaistus, koduojami taip: E1-.64 Cukrinis diabetas su hipoglikemija, Y42.3 Insulino ir peroralinių hipoglikeminių vaistų [vaistų diabetui gydyti] nepageidaujamas poveikis ir įvykio vietos kodas Y92.-

0401

34

04-010

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas

10

Kritinis

Skirtingų cukrinio diabeto tipų ir (ar) tarpinės hiperglikemijos kodai (E09.-, E10.-, E11.-, E13.-, E14.-) negali būti nurodyti vienoje kortelėje.

0401

35

04-011

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas ir koma

201

Kritinis

Jei nurodomas cukrinio diabeto su koma diagnozės kodas (E1-.02, E1-.12, E1-.14, E1-.16), kodo R40.- Mieguistumas (somnolencija), sustingimas (stuporas) ir koma nurodyti nereikia.

0401 (6 taisyklė)

36

04-012

Endokrininė sistema

Diabetinė  retinopatija

194

Kritinis

Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas iš diabetinės retinopatijos diagnozės kodų: E1-.31, E1-.32, E1-.33, arba E1-.35 (koduojama tik pati sunkiausia stadija).

0401

37

04-013

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais

221

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu E66 Nutukimas ar kodu K76.0 Kepenų suriebėjimas, neklasifikuojamas kitur ir koduojama tarpinė hiperglikemija ar cukrinis diabetas (išskyrus I tipo), turi būti nurodomas tarpinės hiperglikemijos ar cukrinio diabeto su atsparumo insulinui požymiais kodas (atitinkamai E09.72, E11.72, E13.72, E14.72). Kodas E66 ir kodas K76.0 gali būti nurodomi tik tada, kai tai atitinka pagrindinės arba gretutinės diagnozės kodavimo kriterijus.

0401

38

04-015

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas ir galūnių arterijų aterosklero-zė

226

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima atitinkamu kodu iš kodų grupės E10–E14 Cukrinis diabetas ir nurodomas kodas I70.20 Galūnių arterijų aterosklerozė, nepatikslinta, turi būti nurodomas cukrinio diabeto kodas E1-.51 (kodas I70.20 nenurodomas).

0401

39

04-016

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas ir acidozė bei blogai kontroliuojamas cukrinis diabetas

216

Kritinis

 

Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš cukrinio diabeto kodų: E1-.65 Cukrinis diabetas, blogai kontroliuojamas arba E1-.1 Cukrinis diabetas su acidoze.

 

0401

40

04-017 

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas ir periferinė angiopatija be gangrenos

 

230

 

 

 

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima atitinkamu kodu iš kodų grupės E10–E14 Cukrinis diabetas ir nurodomas kodas I70.21-2 Galūnių arterijų aterosklerozė, turi būti nurodomas cukrinio diabeto kodas E1-.51.

0401

41

04-018

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas ir periferinė angiopatija bei gangrena

231

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima atitinkamu kodu iš kodų grupės E10–E14 Cukrinis diabetas ir nurodomas kodas I70.24 Galūnių arterijų aterosklerozė su gangrena, turi būti nurodomas cukrinio diabeto kodas E1-.52 (kodas I70.24 nenurodomas).

0401

42

04-01-001

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas, kai yra ūminis inkstų nepakanka-mumas

9

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu, priskiriamu kodų grupei E10–E14 Cukrinis diabetas, ir nurodomas kodas N17.-, cukrinio diabeto kodas turi būti E1-.29.

0401, 1438

43

04-01-002

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas, kai yra lėtinis 1–2 stadijos inkstų nepakankamumas

9

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima atitinkamu kodu iš kodų grupės E10–E14 Cukrinis diabetas ir nurodomas kodas N18.1 arba kodas N18.2, cukrinio diabeto kodas turi būti E1-.21.

0401, 1438

44

04-01-003

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas, kai yra lėtinis 3–5 stadijos inkstų nepakankamumas

9

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu, priskiriamu kodų grupei E10–E14 Cukrinis diabetas, ir nurodomas kodas N18.3–5, cukrinio diabeto kodas turi būti E1-.22.

0401, 1438

45

04-02-001

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas ir pėdos opa (1)

147

Kritinis

Jei nustatyta diabetinė pėda, turi būti nurodomas kodas E1-.73 Cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių, o kodo L97.0 Pėdos opa nurodyti nereikia.

0401

46

04-02-002

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas ir pėdos opa (2)

147

Kritinis

Jei nustatyta diabetinė pėda (pėdos opa ir diabetinė neuropatija, angiopatija, artropatija ar osteopatija, žymima kodais E1-.5-, E1-.61, E1-.4-), turi būti nurodomas kodas E1-.73 Cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių, o kodo L97.0 Pėdos opa nurodyti nereikia.

0401

47

04-02-003

Endokrininė sistema

Cukrinis diabetas ir pėdos opa (3)

147

Kritinis

Jei nustatyta diabetinė pėda (pėdos opa ir pėdos deformacija ar buvusi amputacija, žymima kodais L84.0, M20.1-5, M21.27, M21.37, M21.4, M21.57, M21.67, M21.87, Z89.4–7), turi būti nurodomas kodas E1-.73 Cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių, o kodo L97.0 Pėdos opa nurodyti nereikia.

0401

48

05-001

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoakty-viųjų medžiagų vartojimo

227

Kritinis

Tam tikros psichoaktyviosios medžiagos sukeltos abstinencijos būklės kodas F1-.3 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, abstinencijos būklė  ir tos pačios medžiagos sukeltos abstinencijos būklės su delyru kodas F1-.4 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, abstinencijos būklė su delyru negali būti nurodyti vienoje kortelėje.

0503

49

05-01-001

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo

41

Kritinis

Kodai F10.2–9 ir kodas F10.1 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo, žalingas vartojimas negali būti nurodomi vienoje kortelėje.

0503

50

05-01-002

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl opioidų vartojimo

41

Kritinis

Kodai F11.2–9 ir kodas F11.1 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl opioidų vartojimo, žalingas vartojimas negali būti nurodomi vienoje kortelėje.

0503

51

05-01-003

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl narkotinių medžiagų iš kanapių vartojimo

41

Kritinis

Kodai F12.2–9 ir kodas F12.1 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl narkotinių medžiagų iš kanapių vartojimo, žalingas vartojimas negali būti nurodomi vienoje kortelėje.

0503

52

05-01-004

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl raminamųjų ir migdomųjų medžiagų vartojimo

41

Kritinis

Kodai F13.2–9 ir kodas F13.1 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl raminamųjų ir migdomųjų medžiagų vartojimo, žalingas vartojimas negali būti nurodomi vienoje kortelėje.

0503

53

05-01-005

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kokaino vartojimo

41

Kritinis

Kodai F14.2–9 ir kodas F14.1 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kokaino vartojimo, žalingas vartojimas negali būti nurodomi vienoje kortelėje.

0503

54

05-01-006

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų stimuliatorių, taip pat ir kofeino, vartojimo

41

Kritinis

Kodai F15.2–9 ir kodas F15.1 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų stimuliatorių, taip pat ir kofeino, vartojimo, žalingas vartojimas negali būti nurodomi vienoje kortelėje.

0503

55

05-01-007

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl haliucinoge-nų vartojimo

41

Kritinis

Kodai F16.2–9 ir kodas F16.1 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl haliucinogenų vartojimo, žalingas vartojimas negali būti nurodomi vienoje kortelėje.

0503

56

05-01-008

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl tabako vartojimo

41

Kritinis

Kodai F17.2–9 ir kodas F17.1 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl tabako vartojimo, žalingas vartojimas negali būti nurodomi vienoje kortelėje.

0503

57

05-01-009

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl lakiųjų medžiagų vartojimo

41

Kritinis

Kodai F18.2–9 ir kodas F18.1 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl lakiųjų medžiagų vartojimo, žalingas vartojimas negali būti nurodomi vienoje kortelėje.

0503

58

05-01-010

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kelių narkotikų ir kitų psichoakty-viųjų medžiagų vartojimo

41

Kritinis

Kodai F19.2–9 ir kodas F19.1 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kelių narkotikų ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, žalingas vartojimas negali būti nurodomi vienoje kortelėje.

0503

59

06-001

Nervų sistema

Hidrocefalija, kai sergama navikine liga

36

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu C70 Smegenų dangalų piktybinis navikas, kodu C71 Smegenų piktybinis navikas, kodu C72 Nugaros smegenų, galvinių nervų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių piktybinis navikas, kodu C79.3 Smegenų ir smegenų dangalų metastazinis piktybinis navikas, kodu C79.4 Kitų ir nepatikslintų nervų sistemos dalių metastazinis piktybinis navikas, kodu D32 Smegenų dangalų gerybinis navikas, kodu D33 Galvos smegenų ir kitų centrinės nervų sistemos dalių gerybinis navikas, kodu D42 Smegenų dangalų neaiškios ar nežinomos eigos navikas arba kodu D43 Galvos smegenų ir centrinės nervų sistemos neaiškios ar nežinomos eigos navikas, hipofizės navikas žymimas kodu D35.2, D44.3 arba C75.1, o kankorėžinės liaukos navikas žymimas kodu D35.4, D44.5 arba C75.3, tai hidrocefalija turi būti žymima kodu G94.1* Hidrocefalija sergant navikine liga (C00–D48†) (negali būti nurodytas kodas G91 Hidrocefalija (galvos smegenų vandenė).

Nuoroda po kodu

60

06-002

Nervų sistema

Periferinio nervo neurolizė

99

Kritinis

Jei atliekama nervo neurolizė, žymima intervencijos kodu 39330-00 [77] Atviroji periferinio nervo neurolizė, neklasifikuojama kitur, turi būti nurodomas tam tikro nervo pažeidimo diagnozės kodas (G54, G56.1–9, G57.0–4, G57.6–9, G58, G51, G52) arba sužalojimo kodas (S04, S14, S24, S34, S44, S54, S64, S74, S84, S94).

Kodų pavadinimai

61

06-003

Nervų sistema

Riešo kanalo sindromo gydymas

90

Kritinis

Jei atliekamas riešo kanalo atlaisvinimas, žymimas intervencijos kodu 39331-01 [76] Riešo kanalo atlaisvinimas arba kodu 39331-00 [76] Endoskopinis riešo kanalo atlaisvinimas, turi būti nurodomas diagnozės kodas G56.0 Riešo kanalo tunelinis sindromas arba kodas S64.1 Vidurinio nervo sužalojimas riešo ir plaštakos lygyje.

Kodų pavadinimai

62

06-004

Nervų sistema

Periferinio nervo pažeidimo šalinimas

117

Kritinis

Jei šalinamas periferinio nervo pažeidimas ar atliekama neurektomija, žymimi intervencijos kodu 39324-02 [80] Paviršinio periferinio nervo pažeidimo šalinimas, kodu 39327-02 [80] Giliojo periferinio nervo pažeidimo šalinimas, kodu 39324-00 [82] Paviršinio periferinio nervo neurektomija arba kodu 39327-00 [82] Giliojo periferinio nervo neurektomija, turi būti nurodomas atitinkamas periferinio nervo naviko diagnozės kodas (C47, C72.2, C72.3, C72.4, C72.5, C79.4, C79.88, D36.1, D43.3, D48.2, D48.7), pažeidimo (G54, G56.1-9, G57.0-4, G57.6-9, G58, G50, G51, G52), sužalojimo kodas (S04, S14, S24, S34, S44, S54, S64, S74, S84, S94) arba komplikacijos diagnozės kodas (T87.3).

Kodų pavadinimai

63

06-007

Nervų sistema

Nervų šaknelių sutrikimai

217

Kritinis

Jei nurodomas diagnozės kodas G55.1* Nervų šaknelių ir rezginių suspaudimas sergant tarpslankstelinio disko sutrikimais (M51.1), kodo G54.4 Juosmens ir kryžmens nervų šaknelių sutrikimai, neklasifikuojami kitur nurodyti nereikia.

Kodų pavadinimai

64

06-01-001

Nervų sistema

Stuburo kanalo dalies dekompre-sija, 1 lygio

209

Kritinis

Jei atliekama juosmeninės stuburo kanalo dalies dekompresija, žymima intervencijos kodu 90024-00 [48] Juosmeninės stuburo kanalo dalies dekompresija, 1 lygio, kodo 40300-00 [52] Diskektomija, 1 lygio nurodyti nereikia.

Nuoroda po kodu

65

06-01-002

Nervų sistema

Stuburo kanalo dalies dekompre-sija, ≥ 2 lygių

209

Kritinis

Jei atliekama juosmeninės stuburo kanalo dalies dekompresija, žymima kodu 90024-01 [48] Juosmeninės stuburo kanalo dalies dekompresija, ≥ 2 lygių, kodo 40300-01 [52] Diskektomija, ≥ 2 lygių arba kodo 40300-00 [52] Diskektomija, 1 lygio nurodyti nereikia.

Nuoroda po kodu

66

06-01-003

Nervų sistema

Krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija

209

Kritinis

Jei atliekama krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija, žymima kodu 40345-00 [47] Krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant kostotransversektomiją, kodu 40348-00 [47] Krūtininės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant torakotomiją arba kodu 40351-00 [47] Krūtininės-juosmeninės nugaros smegenų dalies priekinė dekompresija, kodo 40300-00 [52] Diskektomija, 1 lygio arba kodo 40300-01 [52] Diskektomija, ≥ 2 lygių nurodyti nereikia.

Nuoroda po kodu

67

06-01-004

Nervų sistema

Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, 1 lygio

209

Kritinis

Jei atliekama kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, žymima kodu 40331-00 [46] Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, 1 lygio arba kodu 40332-00 [46] Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant priekinę fuziją, 1 lygio, kodo 40333-00 [52] Kaklinė diskektomija, 1 lygio nurodyti nereikia.

Nuoroda po kodu

68

06-01-005

Nervų sistema

Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, ≥ 2 lygių

209

Kritinis

Jei atliekama kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, žymima kodu 40334-00 [46] Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, ≥ 2 lygių arba kodu 40335-00 [46] Kaklinės nugaros smegenų dalies dekompresija, taikant priekinę fuziją, ≥ 2 kodo 40333-01 [52]  Kaklinė diskektomija, ≥ 2 lygių arba kodo 40333-00 [52] Kaklinė diskektomija, 1 lygio nurodyti nereikia.

Nuoroda po kodu

69

08-001

Ausų, nosies ir gerklės ligos

Perforuotas ausies būgnelis

42

Kritinis

Jei atliekama perforuoto ausies būgnelio kauterizacija ar krašto ekscizija, žymima intervencijos kodu 41641-00 [311] Perforuoto ausies būgnelio kauterizacija arba kodu 41644-00 [312] Perforuoto būgnelio krašto ekscizija, turi būti nurodytas ausies būgnelio perforacijos diagnozės kodas H72.- Ausies būgnelio perforacija arba kodas S09.2 Trauminis ausies būgnelio plyšimas.

0803, nuoroda po kodu

70

08-002

Ausų, nosies ir gerklės ligos

Peritonzilinio absceso gydymas

88

Kritinis

Jei atliekamas peritonzilinio absceso incizija ir drenavimas, žymimas intervencijos kodu 41807-00 [409] Peritonzilinio absceso incizija ir drenavimas, turi būti nurodomas diagnozės kodas J36 Peritonzilinis abscesas.

Kodų pavadinimai

71

08-003

Ausų, nosies ir gerklės ligos

Septoplasti-ka ir konchotomija

179

Kritinis

Jei atliekama septoplastika, žymima intervencijos kodu 41671-02 [379] Septoplastika arba intervencijos kodu 41671-03 [379] Septoplastika, taikant pogleivinę nosies pertvaros rezekciją, konchotomijos intervencijos kodų iš kodų bloko [376] Nosies kriauklių ekscizijos procedūros papildomai nurodyti nereikia.

Nuoroda po kodu

72

08-004

Ausų, nosies ir gerklės ligos

Tonsilių ir adenoidų hipertrofija

182

Kritinis

Jei nustatyta tonsilių ir adenoidų hipertrofija, vietoj dviejų kodų – J35.1 Tonzilių hipertrofija ir J35.2 Adenoidų hipertrofija – kortelėje turi būti nurodomas vienas kodas J35.3 Tonzilių hipertrofija su adenoidų hipertrofija.

Kodų pavadinimai

73

08-01-001

Ausų, nosies ir gerklės ligos

Tonzilekto-mija be adenoidektomijos

89

Kritinis

Jei atliekamas tonzilių be adenoidų šalinimas, žymimas intervencijos kodu 41789-00 [412] Tonzilektomija be adenoidektomijos, turi būti nurodomas vienas iš šių diagnozės kodų: J35.0–1, J35.3, J35.8–9, J36, C01, C09, C10.8, D00.0, D10.5, D37.0 arba C79.88.

Kodų pavadinimai

74

08-01-002

Ausų, nosies ir gerklės ligos

Tonzilekto-mija ir adenoidektomija

89

Kritinis

Jei atliekamas tonzilių ir adenoidų šalinimas, žymimas intervencijos kodu 41789-01 [412] Tonzilektomija su adenoidektomija, turi būti nurodomas diagnozės kodas J35.0 arba J35.1 kartu su papildomu kodu J35.2, arba vienas iš toliau nurodytų kodų – J35.3, J35.8–9, C01, C09, C10.8, D00.0, D10.5, D37.0 arba C79.88.

Kodų pavadinimai

75

09-001

Kraujotakos sistema

Hipertenzinė širdies liga, kai yra širdies nepakankamumas

43

Kritinis

Toliau išvardyti kodai negali būti nurodyti vienoje kortelėje: I11.0 Hipertenzinė širdies liga su širdies nepakankamumu (staziniu), I13.0 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su širdies nepakankamumu (staziniu) ir 1‒4 stadijos lėtine inkstų liga, I13.2 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su širdies nepakankamumu ir 5 stadijos inkstų nepakankamumu ir I50 Širdies nepakankamumas.

0925

76

09-002

Kraujotakos sistema

Širdies nepakankamumas

44

Kritinis

Kodas I50 Širdies nepakankamumas ir kodas I11.9 Hipertenzinė širdies liga be širdies nepakankamumo (stazinio) arba kodas I13.1 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su 5 stadijos inkstų nepakankamumu, arba kodas I13.9 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga, nepatikslinta negali būti nurodyti vienoje kortelėje, nes vienas kitam prieštarauja.

0925, 0920

77

09-003

Kraujotakos sistema

Širdies stimuliatorius arba defibriliatorius

78

Kritinis

Jei atliekamas širdies stimuliatoriaus ar defibriliatoriaus implantavimas, keitimas, taisymas, žymimas intervencijos kodu 38353-00 [650] Širdies stimuliatoriaus generatoriaus implantavimas, kodu 38353-01 [655] Širdies stimuliatoriaus generatoriaus keitimas, kodu 90203-05 [655] Širdies stimuliatoriaus generatoriaus taisymas, kodu 38393-00 [653] Širdies defibriliatoriaus generatoriaus implantavimas, kodu 38393-01 [656] Širdies defibriliatoriaus generatoriaus keitimas arba kodu 90203-06 [656] Širdies defibriliatoriaus generatoriaus taisymas, šių prietaisų tikrinimo kodų iš kodų bloko [1856] nurodyti nereikia.

0936

78

09-004

Kraujotakos sistema

Plaučių edema

85

Kritinis

Jei dėl širdies nepakankamumo (I50 Širdies nepakankamumas, I11.0 Hipertenzinė širdies liga su širdies nepakankamumu (staziniu), I13.0 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su širdies nepakankamumu (staziniu) ir 1–4 stadijos lėtine inkstų liga) pasireiškia plaučių edema, kodo J81 Plaučių edema nurodyti nereikia.

0920, nuoroda po kodu

79

09-005

Kraujotakos sistema

Arterinė hipertenzija

108

Kritinis

Koduojant hipertenzinę ligą, kortelėje reikia nurodyti tik vieną iš hipertenzinės ligos kodų: I10 Pirminė (esencialinė) hipertenzija arba I11 Hipertenzinė širdies liga, arba I12 Hipertenzinė inkstų liga, arba I13 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga, arba I15 Antrinė hipertenzija.

0925

80

09-006

Kraujotakos sistema

Širdies sustojimas

143

Kritinis

Diagnozės kodas I46.0 Širdies sustojimas, kai gaivinimas sėkmingas turi būti nurodomas tik tuo atveju, jei buvo taikytas gaivinimas (kodas 92052-00 [1890] Kardiopulmoninis gaivinimas, kodas 92053-00 [1890] Išorinis širdies masažas per krūtinės ląstą, kodas 13400-00 [1890] Kardioversija).

Nuoroda po kodu

81

09-007

Kraujotakos sistema

Hipertenzinė inkstų liga ir lėtinė inkstų liga

144

Kritinis

Jei nurodomas diagnozės kodas I12.9 Hipertenzinė inkstų liga su 1–4 stadijos lėtine inkstų liga, kodas I13.0 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su širdies nepakankamumu (staziniu) ir 1–4 stadijos lėtine inkstų liga arba kodas I13.9 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga, nepatikslinta, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas lėtinės inkstų ligos kodas iš kodų grupės N18.1–N18.4 arba kodas N18.9.

0925, 1438, nuoroda po kodu

82

09-008

Kraujotakos sistema

Cerebrovas-kulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės

166

Kritinis

Jei insulto pasekmės atitinka pagrindinės ar gretutinės diagnozės kodavimo kriterijus, pirmiausia turi būti nurodomas liekamosios (dabartinės) būklės kodas (pvz., G81), po to – pasekmių diagnozės kodas I69.- Cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės.

0008, 0050, 0604, 0625, 1808

83

09-009

Kraujotakos sistema

Kraujagyslės prieigos prietaiso pritaikymas ir priežiūra

40

Kritinis

Jei pagrindinė diagnozė žymima kodu Z45.2 Kraujagyslės prieigos prietaiso pritaikymas ir priežiūra, turi būti nurodomas vienas iš kodų: 34528-02 [766] Kraujagyslės prieigos prietaiso įterpimas, 34530-06 [766] Kraujagyslės prieigos prietaiso revizija arba 34530-05 [766] Kraujagyslės prieigos prietaiso pašalinimas (išskyrus atvejus, kai procedūra nebuvo atlikta dėl kontraindikacijų ar kitų priežasčių, t. y. buvo nurodytas kodas Z53.-).

L096

84

09-010

Kraujotakos sistema

Kraujagyslių anomalijų šalinimas

113

Kritinis

Jei atliekama kraujagyslių anomalijos gydymo operacija, žymima intervencijos kodu 45030-00 [748] Odos ir poodinio audinio arba gleivinės paviršiaus kraujagyslių anomalijos ekscizija, maža, kodu 45033-00 [748] Odos ir poodinio audinio arba gleivinės paviršiaus kraujagyslių anomalijos ekscizija, didelė, kodu 14100-00 [744] Lazerinė odos kraujagyslių pažeidimo fotokoaguliacija, nenutrūkstama lazerinė, atskirų kraujagyslių arba kodu 14106-00 [744] Lazerinė odos kraujagyslių pažeidimo fotokoaguliacija, impulsinė lazerinė, didelio ploto, turi būti nurodomas atitinkamas kraujagyslės patologijos diagnozės kodas: D18.00 (jei gleivinė), D18.01, D18.05, D18.08 (jei gleivinė), D18.1, Q82.5, I78.1, Q27.8, Q27.9, I86.0, I86.3, I86.8, I78.0 arba Q85.82.

Nuoroda po kodu

85

09-011

Kraujotakos sistema

Perikardo drenavimas

175

Kritinis

Jei atliekamas perikardo drenavimas, žymimas intervencijos kodu iš kodų bloko [643] Širdies drenavimo procedūros, turi būti nurodomas atitinkamas skysčio perikardo ertmėje diagnozės kodas – I01.0, I01.8, I01.9, I09.2, I23.0, I30.-, I31.-, I32.- I97.0 arba S26.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

86

09-012

Kraujotakos sistema

Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo

11

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu I12.0 Hipertenzinė inkstų liga su 5 stadijos inkstų nepakankamumu, kodu I13.1 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su 5 stadijos inkstų nepakankamumu arba kodu I13.2 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su širdies nepakankamumu ir 5 stadijos inkstų nepakankamumu, negali būti nurodyti kodai iš kodų grupės N18.1‒N18.4 Lėtinė inkstų liga 1–4 stadija (kodas I12.0, kodas I13.1 ir kodas I13.2 gali būti nurodomi tik tada, kai yra nustatytas 5 stadijos inkstų nepakankamumas).

1438

87

09-013

Kraujotakos sistema

Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakanka-mumas

12

Kritinis

Kodą I12.0 Hipertenzinė inkstų liga su 5 stadijos inkstų nepakankamumu, kodą I13.1 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su 5 stadijos inkstų nepakankamumu ir kodą I13.2 Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su širdies nepakankamumu ir 5 stadijos inkstų nepakankamumu galima naudoti tik tada, jei yra nustatyta 5 stadijos lėtinė inkstų liga (kodo N18.5 Lėtinė inkstų liga, 5 stadija nurodyti nereikia).

1438

88

09-014

Kraujotakos sistema

Kardioplegija

130

Kritinis

Kardioplegija (38588-00 [642] Kardioplegija), jeigu ji yra susijusi su širdies operacija, nekoduojama.

0042

89

09-015

Kraujotakos sistema

Pagrindinė diagnozė – senas miokardo infarktas

13

Kritinis

Kodas I25.2 Senas miokardo infarktas negali būti nurodomas kaip pagrindinės diagnozės kodas.

0940

90

09-016

Kraujotakos sistema

Pagrindinė diagnozė – insulto pasekmės

14

Kritinis

Kodas I69 Cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės negali būti nurodomas kaip pagrindinės diagnozės kodas.

0604

91

09-01-001

Kraujotakos sistema

Širdies stimuliatoriaus generato-riaus ir nuolatinių elektrodų implantavimas

178

Kritinis

Jei atliekamas širdies stimuliatoriaus generatoriaus implantavimas, žymimas intervencijos kodu 38353-00 [650] Širdies stimuliatoriaus generatoriaus implantavimas, turi būti nurodomas atitinkamas stimuliatoriaus nuolatinio elektrodo implantavimo kodas (-ai): 38368-00 [648], 38350-00 [648], 38473-00 [649], 38470-00 [649] arba 38654-00 [649].

0936

92

09-01-002

Kraujotakos sistema

Širdies defibriliatoriaus generato-riaus ir nuolatinių elektrodų implantavimas

178

Kritinis

Jei atliekamas širdies defibriliatoriaus generatoriaus implantavimas, žymimas intervencijos kodu 38393-00 [653] Širdies defibriliatoriaus generatoriaus implantavimas, turi būti nurodomas atitinkamas defibriliatoriaus nuolatinio elektrodo implantavimo kodas (-ai): 38390-01 [648], 38390-02 [648], 38390-00 [649], 38473-01 [649], 38470-01 [649] arba 38654-03 [649].

0936

93

09-03-001

Kraujotakos sistema

Aortos vožtuvo operacija

190

Kritinis

Jei atliekama aortos vožtuvo operacija, žymima kodu iš kodų bloko [621], [622], [623] arba [624], turi būti nurodomas atitinkamo vožtuvo patologijos diagnozės kodas – I06, I42.1, I35, I39.1*, Q23.01, Q23.02, Q23.1, Q23.4, Q23.81, Q23.83, Q23.89, Q23.9, Q24.87, T82, D15.1, D48.7, C38.0 arba C79.88.

Kodų pavadinimai

94

09-03-002

Kraujotakos sistema

Dviburio vožtuvo operacija

190

Kritinis

Jei atliekama dviburio (mitralinio) vožtuvo operacija, žymima kodu iš kodų bloko [625], [626], [627], [628], [629] arba [630], turi būti nurodomas atitinkamo vožtuvo patologijos diagnozės kodas – I05, I34, I39.0*, Q23.21, Q23.22, Q23.3, Q23.4, Q23.82, Q23.89, Q23.9, Q24.87, T82, D15.1, D48.7, C38.0 arba C79.88.

Kodų pavadinimai

95

09-03-003

Kraujotakos sistema

Triburio vožtuvo operacija

190

Kritinis

Jei atliekama triburio vožtuvo operacija, žymima kodu iš kodų bloko [631], [632], [633], [634] arba [635], turi būti nurodomas atitinkamo vožtuvo patologijos diagnozės kodas – I07, I36, I39.2*, Q21.3, Q21.82, Q21.83, Q22.4, Q22.5, Q22.6, Q22.8, Q22.9, Q24.87, T82, D15.1, D48.7, C38.0 arba C79.88.

Kodų pavadinimai

96

09-03-004

Kraujotakos sistema

Plautinio kamieno vožtuvo operacija

190

Kritinis

Jei atliekama plautinio kamieno vožtuvo operacija, žymima kodu iš kodų bloko [636], [637] arba [638], turi būti nurodomas atitinkamo vožtuvo patologijos diagnozės kodas – I37, I39.3*, Q21.3, Q21.82, Q21.83, Q22.0, Q22.1, Q22.2, Q22.3, Q22.6, Q24.3, T82, D15.1, D48.7, C38.0 arba C79.88.

Kodų pavadinimai

97

09-04-001

Kraujotakos sistema

Poraktinės arterijos embolekto-mija arba trombekto-mija

210

Kritinis

Jei atliekama poraktinės arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33803-00 [702] Poraktinės arterijos embolektomija arba trombektomija, turi būti nurodomas atitinkamas embolijos ar trombozės diagnozės kodas: I74.8, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7, O05.2, O05.7, O06.2, O06.7, O07.2, O07.7, O08.2, O88.0, O88.1, O88.2, O88.3 arba O88.8.

Kodų pavadinimai

98

09-04-002

Kraujotakos sistema

Pažastinės arterijos embolekto-mija arba trombekto-mija

210

Kritinis

Jei atliekama pažastinės arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-00 [702] Pažastinės arterijos embolektomija arba trombektomija, turi būti nurodomas atitinkamas embolijos ar trombozės diagnozės kodas: I74.2, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7, O05.2, O05.7, O06.2, O06.7, O07.2, O07.7, O08.2, O88.0, O88.1, O88.2, O88.3 arba O88.8.

Kodų pavadinimai

99

09-04-003

Kraujotakos sistema

Žastinės arterijos embolekto-mija arba trombekto-mija

210

Kritinis

Jei atliekama žastinės arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-01 [702] Žastinės arterijos embolektomija arba trombektomija, turi būti nurodomas atitinkamas embolijos ar trombozės diagnozės kodas: I74.2, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7, O05.2, O05.7, O06.2, O06.7, O07.2, O07.7, O08.2, O88.0, O88.1, O88.2, O88.3 arba O88.8.

Kodų pavadinimai

100

09-04-004

Kraujotakos sistema

Stipininės arterijos embolekto-mija arba trombekto-mija

210

Kritinis

Jei atliekama stipininės arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-02 [702] Stipininės arterijos embolektomija arba trombektomija, turi būti nurodomas atitinkamas embolijos ar trombozės diagnozės kodas: I74.2, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7, O05.2, O05.7, O06.2, O06.7, O07.2, O07.7, O08.2, O88.0, O88.1, O88.2, O88.3, O88.8

Kodų pavadinimai

101

09-04-005

Kraujotakos sistema

Alkūninės arterijos embolekto-mija arba trombekto-mija

210

Kritinis

Jei atliekama alkūninės arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-03 [702] Alkūninės arterijos embolektomija arba trombektomija, turi būti nurodomas atitinkamas embolijos ar trombozės diagnozės kodas: I74.2, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7, O05.2, O05.7, O06.2, O06.7, O07.2, O07.7, O08.2, O88.0, O88.1, O88.2, O88.3 arba O88.8.

Kodų pavadinimai

102

09-04-006

Kraujotakos sistema

Pilvinio kamieno embolektomija arba trombektomija

210

Kritinis

Jei atliekama pilvinio kamieno embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-04 [702] Pilvinio kamieno embolektomija arba trombektomija, turi būti nurodomas atitinkamas embolijos ar trombozės diagnozės kodas: I74.0, K55.0, K55.1, K55.8, K55.9 , T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7, O05.2, O05.7, O06.2, O06.7, O07.2, O07.7, O08.2, O88.0, O88.1, O88.2, O88.3 arba O88.8.

Kodų pavadinimai

103

09-04-007

Kraujotakos sistema

Pasaito arterijos embolektomija arba trombektomija

210

Kritinis

Jei atliekama pasaito arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-05 [702] Pasaito arterijos embolektomija arba trombektomija, turi būti nurodomas atitinkamas embolijos ar trombozės diagnozės kodas: K55.0, K55.1, K55.8, K55.9 , T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7, O05.2, O05.7, O06.2, O06.7, O07.2, O07.7, O08.2, O88.0, O88.1, O88.2, O88.3 arba O88.8.

Kodų pavadinimai

104

09-04-008

Kraujotakos sistema

Inksto arterijos embolektomija arba trombekto-mija

210

Kritinis

Jei atliekama inksto arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-06 [702] Inksto arterijos embolektomija arba trombektomija, turi būti nurodomas atitinkamas embolijos ar trombozės diagnozės kodas: N28.0, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7, O05.2, O05.7, O06.2, O06.7, O07.2, O07.7, O08.2, O88.0, O88.1, O88.2, O88.3 arba O88.8.

Kodų pavadinimai

105

09-04-009

Kraujotakos sistema

Blužnies arterijos embolekto-mija arba trombekto-mija

210

Kritinis

Jei atliekama blužnies arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-07 [702] Blužnies arterijos embolektomija arba trombektomija, turi būti nurodomas atitinkamas embolijos ar trombozės diagnozės kodas: I74.8, K55.0, K55.1, K55.8, K55.9 , T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7, O05.2, O05.7, O06.2, O06.7, O07.2, O07.7, O08.2, O88.0, O88.1, O88.2, O88.3 arba O88.8.

Kodų pavadinimai

106

09-04-010

Kraujotakos sistema

Klubo arterijos embolektomija arba trombekto-mija

210

Kritinis

Jei atliekama klubo arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-08 [702] Klubo arterijos embolektomija arba trombektomija, turi būti nurodomas atitinkamas embolijos ar trombozės diagnozės kodas: I74.5, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7, O05.2, O05.7, O06.2, O06.7, O07.2, O07.7, O08.2, O88.0, O88.1, O88.2, O88.3 arba O88.8.

Kodų pavadinimai

107

09-04-011

Kraujotakos sistema

Šlauninės arterijos embolekto-mija arba trombekto-mija

210

Kritinis

Jei atliekama šlauninės arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-09 [702] Šlauninės arterijos embolektomija arba trombektomija, turi būti nurodomas atitinkamas embolijos ar trombozės diagnozės kodas: I74.3, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7, O05.2, O05.7, O06.2, O06.7, O07.2, O07.7, O08.2, O88.0, O88.1, O88.2, O88.3 arba O88.8.

Kodų pavadinimai

108

09-04-012

Kraujotakos sistema

Pakinklinės arterijos embolekto-mija arba trombekto-mija

210

Kritinis

Jei atliekama pakinklinės arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-10 [702] Pakinklinės arterijos embolektomija arba trombektomija, turi būti nurodomas atitinkamas embolijos ar trombozės diagnozės kodas: I74.3, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7, O05.2, O05.7, O06.2, O06.7, O07.2, O07.7, O08.2, O88.0, O88.1, O88.2, O88 arba O88.8.

Kodų pavadinimai

109

09-04-013

Kraujotakos sistema

Blauzdos arterijos embolekto-mija arba trombekto-mija

210

Kritinis

Jei atliekama blauzdos arterijos embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-11 [702] Blauzdos arterijos embolektomija arba trombektomija, turi būti nurodomas atitinkamas embolijos ar trombozės diagnozės kodas: I74.3, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7, O05.2, O05.7, O06.2, O06.7, O07.2, O07.7, O08.2, O88.0, O88.1, O88.2, O88.3 arba O88.8.

Kodų pavadinimai

110

09-04-014

Kraujotakos sistema

Liemens arterijos šunto embolektomija arba trombekto-mija

210

Kritinis

Jei atliekama liemens arterijos šunto embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33803-02 [703] Liemens arterijos šunto embolektomija arba trombektomija, turi būti nurodomas atitinkamas embolijos ar trombozės diagnozės kodas: T82.8, I74.5, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7, O05.2, O05.7, O06.2, O06.7, O07.2, O07.7, O08.2, O88.0, O88.1, O88.2, O88.3 arba O88.8.

Kodų pavadinimai

111

09-04-015

Kraujotakos sistema

Galūnių arterijos šunto embolekto-mija arba trombekto-mija

210

Kritinis

Jei atliekama galūnių arterijos šunto embolektomija arba trombektomija, žymima intervencijos kodu 33806-12 [703] Galūnių arterijos šunto embolektomija arba trombektomija, turi būti nurodomas atitinkamas embolijos ar trombozės diagnozės kodas: T82.8, I74.5, I74.3, I74.2, I74.4, T81.7, T80.0, T80.1, T70.3, T79.0, O03.2, O03.7, O04.2, O04.7, O05.2, O05.7, O06.2, O06.7, O07.2, O07.7, O08.2, O88.0, O88.1, O88.2, O88.3 arba O88.8.

Kodų pavadinimai

112

10-001

Kvėpavimo sistema

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) bronchitas

76

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu J44 Kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga, neturi būti nurodomas bronchito diagnozės kodas (J41–J42).

Nuoroda po kodu

113

10-002

Kvėpavimo sistema

Pneumonija ir lėtinė obstrukcinė plaučių liga

46

Kritinis

Jei nustatyta lėtinė obstrukcinė plaučių liga (toliau – LOPL) ir pneumonija (kodai J12–J18), LOPL turi būti žymima kodu J44.0 Lėtinė obstrukcinė plaučių liga su ūmine apatinių kvėpavimo takų infekcija (negali būti nurodyti kodai J44.1–9).

1008

114

10-003

Kvėpavimo sistema

Kvėpavimo nepakanka-mumas

84

Kritinis

Kodas J96.- Kvėpavimo nepakankamumas, neklasifikuojamas kitur gali būti nurodomas tik tada, jei atitinka kodavimo standarte L101 Kvėpavimo nepakankamumas nurodytus kodavimo kriterijus (įskaitant taikytą atitinkamą gydymą, žymimą kodu 92044-00 [1889] Kiti deguonies terapijos būdai arba kodu 90225-00 [642] Ekstrakorporinė membraninė oksigenacija [ECMO], arba kodu iš šių kodų blokų – [569], [570], [571]).

L101

115

10-004

Kvėpavimo sistema

Kvėpavimo nepakanka-mumas po chirurginės intervencijos

96

Kritinis

Kodas J95.1 Ūminis plaučių nepakankamumas po torakalinės chirurginės intervencijos arba kodas J95.2 Ūminis plaučių nepakankamumas po netorakalinės chirurginės intervencijos gali būti nurodomas tik tada, jei atitinka kodavimo standarte L101 Kvėpavimo nepakankamumas nurodytus kodavimo kriterijus, t. y. kai nurodomas kodas 13882-01 arba 13882-02 iš kodų bloko [569], kodas 92209-01 arba 92209-02 iš kodų bloko [570].

L101

116

10-005

Kvėpavimo sistema

Broncho-pneumonija ir bronchitas

125

Kritinis

Vieno gydymo epizodo metu gali būti nurodomas kodas J18.0 Bronchopneumonija, nepatikslinta arba kodas J20 Ūminis bronchitas.

Nuoroda po kodu

117

10-006

Kvėpavimo sistema

Endotra-chėjinė intubacija, kai nurodomi DPV kodai

17

Kritinis

Koduojant dirbtinę plaučių ventiliaciją (toliau – DPV)  kodu 13882-00 Nenutrūkstama dirbtinė plaučių ventiliacija, ≤ 24 val. arba kodu 13882-01 Nenutrūkstama dirbtinė plaučių ventiliacija, > 24 val. ir < 96 val., arba kodu 13882-02 Nenutrūkstama dirbtinė plaučių ventiliacija, ≥ 96 val., neturi būti papildomai nurodomi endotrachėjinės intubacijos kodai: 22007-00 Endotrachėjinė intubacija, vieno spindžio vamzdelis arba 22008-00 Endotrachėjinė intubacija, dviejų spindžių vamzdelis, arba 22007-01 Endotrachėjinės intubacijos priežiūra, vieno spindžio vamzdelis, arba 22008-01 Endotrachėjinės intubacijos priežiūra, dviejų spindžių vamzdelis.
Išimtimis laikomi atvejai, kai endotrachėjinė intubacija buvo atliekama ne dėl DPV (DPV pradėta taikyti vėliau)

1006

118

10-007

Kvėpavimo sistema

Torakocente-zė

154

Kritinis

Jei atliekama terapinė ar gydomoji torakocentezė, ar įstatomas tarpšonkaulinio drenavimo kateteris, žymimi tam tikru intervencijos kodu iš kodų bloko [560] Krūtinės ląstos sienos, tarpuplaučio arba diafragmos uždėjimo, įterpimo ar šalinimo procedūros, turi būti nurodomas atitinkamas skysčio ar oro pleuros ertmėje diagnozės kodas: C38.4, C45.0, C78.2, J85, J86, J90, J91, J93, J94, A15.0–3, A15.6, A16.0–3, A16.5, P25.1, P25.2, P26 arba kodas iš kodų grupės S27.0–S27.2.

Nuoroda po kodu

119

10-008

Kvėpavimo sistema

Dirbtinės angos (tracheostoma)

110

Kritinis

Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas iš tracheostomos diagnozės kodų (priežiūros, būklės arba komplikacijos): Z43.0, Z93.0 arba J95.0.

Nuoroda po kodu

120

10-009

Kvėpavimo sistema

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma

16

Kritinis

Vieno gydymo epizodo metu gali būti nurodomas tik vienas iš šių kodų: J44 Kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga arba J45 Astma, arba J46 Astminė būklė.

1002, 1008

121

10-011

Kvėpavimo sistema

Skystis pleuros ertmėje

198

Kritinis

Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš skysčio pleuros ertmėje kodų: C78.2 Krūtinplėvės metastazinis piktybinis navikas, J90 Skystis pleuros ertmėje, neklasifikuojamas kitur, J91 Skystis pleuros ertmėje sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur, J94.0 Chilozinis skystis pleuros ertmėje, J94.8 Kitos patikslintos pleuros būklės (hidrotoraksas) arba R09.1 Pleuritas.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

122

10-012

Kvėpavimo sistema

Tracheo-stomos formavimas

228

Kritinis

Jei nurodomas intervencijos kodas iš kodų bloko [536] Tracheostomija, diagnozės kodo Z43.0 Tracheostomos priežiūra arba kodo Z93.0 Tracheostoma nurodyti nereikia.

1006

123

10-015

Kvėpavimo sistema

Tracheo-stomos priežiūra

229

Kritinis

Jei nurodomas intervencijos kodas iš kodų bloko [536] Tracheostomija, [569] Dirbtinė plaučių ventiliacija ar kodas 92046-00 [568] Tracheostominio vamzdelio keitimas, kodas 92047-00 [568] Tracheostominio vamzdelio šalinimas, kodas 41881-02 [541] Tracheostomos revizija arba kodas 41879-02 [539] Išorinės trachėjos fistulės uždarymas, kodo 90179-06 [568] Tracheostomos priežiūra nurodyti nereikia.

1006

124

10-01-001

Kvėpavimo sistema

Endoskopi-nis svetimkūnio iš broncho šalinimas

118

Kritinis

Jei atliekamas svetimkūnio iš bronchų šalinimas, žymimas intervencijos kodu 41895-02 [544] Endoskopinis svetimkūnio šalinimas iš bronchų, turi būti nurodomas atitinkamas svetimkūnio diagnozės kodas – T17.5-9, T85.6, T81.8 arba T81.5.

Kodų pavadinimai

125

10-01-002

Kvėpavimo sistema

Endoskopi-nis svetimkūnio iš trachėjos šalinimas

118

Kritinis

Jei atliekamas svetimkūnio iš trachėjos šalinimas, žymimas intervencijos kodu 41886-00 [534] Svetimkūnio šalinimas iš trachėjos, turi būti nurodomas atitinkamas svetimkūnio diagnozės kodas –  T17.4, T85.6, T81.8 arba T81.5.

Kodų pavadinimai

126

10-02-001

Kvėpavimo sistema

Kombinuota dirbtinė plaučių ventiliacija (1)

181

Kritinis

Jei naujagimiui (amžius dienomis hospitalizavimo metu nuo 1 iki 28 d.) atliekama neinvazinė DPV, kuri trunka ilgiau nei 96 valandas ir yra žymima kodu 92209-02 [570] Neinvazinė dirbtinė plaučių ventiliacija, ≥ 96 val., ir nenutrūkstama DPV, žymima kodu iš kodų bloko [569], papildomai turi būti nurodytas kombinuotos DPV kodas 92211-00 [571] Kombinuota dirbtinė plaučių ventiliacija >= 96 val.

1006, 1615

127

10-02-002

Kvėpavimo sistema

Kombinuota dirbtinė plaučių ventiliacija (2)

181

Kritinis

Jei naujagimiui (amžius dienomis hospitalizavimo metu nuo 1 iki 28 d.) atliekama nenutrūkstama DPV, kuri trunka ilgiau nei 96 valandas ir yra žymima kodu 13882-02 [569] Nenutrūkstama dirbtinė plaučių ventiliacija, ≥ 96 val., ir neinvazinė DPV, žymima kodu iš kodų bloko [570], papildomai turi būti nurodytas kombinuotos DPV kodas 92211-00 [571] Kombinuota dirbtinė plaučių ventiliacija >= 96 val.

1006, 1616

128

11-001

Virškinimo sistema

Stemplės venų mazgai

47

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu K70 Alkoholinė kepenų liga, kodu K71 Toksinė kepenų liga, kodu K74 Kepenų fibrozė ir cirozė arba kodu B65 Šistosomozė [bilarziozė], stemplės venų mazgai turi būti žymimi kodu I98.2 arba kodu I98.3 (negali būti nurodytas kodas I85 Stemplės venų mazgai).

Nuoroda po kodu

129

11-002

Virškinimo sistema

Tulžies pūslės akmenligė, kai yra cholecistitas

48

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu K80 Tulžies pūslės akmenligė, neturi būti nurodytas kodas K81 Cholecistitas.

Nuoroda po kodu

130

11-003

Virškinimo sistema

Tulžies latakų akmuo, kai yra cholangitas

141

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu K80.3- Tulžies latakų akmuo, su cholangitu arba kodu K80.4- Tulžies latakų akmuo, su cholecistitu, arba kodu K80.5- Tulžies latakų akmuo, be cholangito ar cholecistito, papildomai diagnozės kodas K83.0 Cholangitas nenurodomas.

Nuoroda po kodu

131

11-004

Virškinimo sistema

Tiesiosios žarnos rezekcija suformuojant stomą

142

Kritinis

Jei nurodomas intervencijos kodas iš kodų bloko [935] Priekinė tiesiosios žarnos rezekcija, papildomai nurodyti kodo 30375-29 [897] Laikinoji ileostoma ir kodo 30375-28 [915] Laikinoji kolostomija nereikia (šios intervencijos yra atliekamos tos pačios operacijos metu).

Nuoroda po kodu

132

11-005

Virškinimo sistema

Pilvo išvaržos, kai yra nepraeina-mumas

19

Kritinis

Jei operacijos atliekamos dėl įstrigusios, obstrukcinės, stranguliacinės išvaržos ir nurodomi kodai K4-.0-, K4-.3- Išvarža su nepraeinamumu, be gangrenos arba kodai K4-.1-, K4-.4- Išvarža su gangrena, arba kodas K43.6 Kita ir nepatikslinta pilvo sienos išvarža su nepraeinamumu, be gangrenos, arba kodas K43.7 Kita ir nepatikslinta pilvo sienos išvarža su gangrena, neturi būti nurodomi medicininės intervencijos kodai iš šių blokų: [990] Kirkšnies išvaržos operacijos, [991] Šlauninės išvaržos operacijos, [992] Bambos, epigastrinės arba baltosios linijos išvaržos operacijos arba [998] Diafragmos išvaržos operacija. 
Šioms operacijoms žymėti naudojami kodai, priskiriami šiems blokams: [993] Pooperacinės išvaržos operacijos, [994] Parastominės išvaržos operacijos, [996] Kitos pilvo sienos išvaržos operacijos arba [997] Įstrigusios, obstrukcinės arba stranguliacinės išvaržos operacijos.

Nuoroda po kodu

133

11-006

Virškinimo sistema

Pilvo ertmės sąaugos

49

Kritinis

Jei atliekamas pilvo ertmės sąaugų šalinimas, žymimas intervencijos kodu 30393-00 [986] Laparoskopinis pilvo ertmės sąaugų atskyrimas arba kodu 30378-00 [986] Pilvo ertmės sąaugų atskyrimas, turi būti nurodytas (-i) atitinkamas (-i) sąaugų diagnozės kodas (-ai): K66.0 Pilvaplėvės sąaugos, N73.6 Moters dubens pilvaplėvės sąaugos, K56.5 Žarnų sąaugos su obstrukcija, N99.4 Mažojo dubens pilvaplėvės sąaugos po procedūrų, Q43.32 Įgimtos pilvo ertmės sąaugos (jungtys), K91.3 Po procedūros išsivysčiusi žarnų obstrukcija, K82.8 Kitos patikslintos tulžies pūslės ligos arba K83.8 Kitos patikslintos tulžies latakų ligos.

0047

134

11-007

Virškinimo sistema

Hemorojaus gydymas

100

Kritinis

Jei atliekama hemorojaus gydymo operacija, žymima intervencijos kodu iš kodų bloko [941] Hemorojaus procedūros, turi būti nurodomas diagnozės kodas K64.- Hemorojus ir perianalinė veninė trombozė.

Nuoroda po kodu

135

11-008

Virškinimo sistema

Išangės polipo šalinimas

116

Kritinis

Jei atliekama išangės polipo ekscizija, žymima intervencijos kodu 32142-01 [933] Išangės polipo ekscizija, turi būti nurodomas išangės polipo kodas K62.0 arba išangės naviko kodas D01.3, D12.9, D37.79 arba C21. Jei šalinamas išangės krašto polipas, nurodomas kodas D03.5, D04.5, D22.5, D23.5, D48.5, C43.5 arba C44.5.

Nuoroda po kodu

136

11-009

Virškinimo sistema

Relaparoto-mija

137

Kritinis

Pakartotinio operuotos srities atvėrimo kodas 30385-00 [985] Relaparotomija nurodomas, jei ši intervencija atliekama dėl pooperacinės komplikacijos (žymimos kodais: K91.1, K91.3, K91.4, K91.8-9, T81.-, T82.3, T82.5, T82.7–9, T83.1, T83.2, T83.4–9, T85.1, T85.5–9, T86.1, T86.4, T86.82, T86.88, T88.8–9, I97.8–9, N99.4, N99.5, N99.8–9, O72.1–3 arba O90.0) gydymo.

0039, 1904

137

11-010

Virškinimo sistema

Išvaržos ir žarnų nepraeinamumas

180

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima išvaržos su nepraeinamumu kodu K40.0-, K40.1-, K40.3-, K40.4-, K41.0, K41.1, K41.3, K41.4, K42.0, K42.1, K43.0, K43.1, K43.3, K43.4, K43.6, K43.7, K44.0, K44.1, K45.0, K45.1, K46.0 arba K46.1, papildomai diagnozės kodo K56.0 Paralyžinis žarnų nepraeinamumas, kodo K56.6 Kita ir nepatikslinta žarnų obstrukcija arba kodo K56.7 Žarnų nepraeinamumas, nepatikslintas nurodyti nereikia.

Kodų pavadinimai

138

11-011

Virškinimo sistema

Tulžies pūslės ar latakų akmenligė ir gelta

168

Kritinis

Jei nurodomas tulžies pūslės ar latakų akmenligės su obstrukcija (K80.-1) arba be obstrukcijos (K80.-0) kodas, negali būti nurodomas kodas R17 Gelta, nepatikslinta, nes šie kodai vienas kitam prieštarauja arba dubliuoja vienas kitą.

Kodų pavadinimai

139

11-012

Virškinimo sistema

Akmenų iš tulžies latakų šalinimas

167

Kritinis

Jei atliekamas akmenų iš tulžies latakų šalinimas, žymimas intervencijos kodu 30485-01 [963], 30458-03 [963], 30457-00 [963], 30452-02 [959] arba 30450-00 [959], turi būti nurodytas atitinkamas akmenų tulžies takuose diagnozės kodas – K80.3-, K80.4- arba

K80.5-.

Kodų pavadinimai

140

11-013

Virškinimo sistema

Paracentezė

155

Kritinis

Jei atliekama ascito punkcija, žymima kodu 30406-00 [983] Abdominalinė paracentezė, turi būti nurodomas atitinkamas skysčio pilvo ertmėje diagnozės kodas: R18, C78.6, A18.3, I89.8, C45.1, C48.1–8, K66.1 arba S36.81 (išimtiniais atvejais – K65, K63.2, K82.2, K83.3, K57.0-, K57.2-, K57.4-, K57.8-, K35.2, K35.3).

Nuoroda po kodu

141

11-014

Virškinimo sistema

Laparosko-pinės intervencijos

170

Kritinis

1) Jei atliekama laparoskopinė operacija, žymima laparoskopinės operacijos kodu, kodo 30390-00 [984] Laparoskopija nurodyti nereikia; 2) jei atliekama laparoskopinė operacija, žymima tam tikros srities laparoskopinės operacijos kodu, neturi būti nurodomas tos pačios srities atviros operacijos kodas. Jei laparoskopijos būdu pradėta operacija perėjo į atvirąją, nurodomas atviros operacijos kodas ir kodas 90343-01 [1011] Laparoskopinė procedūra, pereinanti į atvirą procedūrą.

Kodų pavadinimai

142

11-015

Virškinimo sistema

Ūminis apendicitas

18

Įspėja-masis

Jei nurodoma diagnozė K35 Ūminis apendicitas, beveik visada turi būti nurodytas vienas iš šių apendektomijos kodų – 30572-00 Laparoskopinė apendektomija arba 30571-00 Apendektomija, nes ūminis apendicitas dažniausiai gydomas chirurginiu būdu (jei pacientas nemirė, nebuvo perkeltas ar nepasišalino savavališkai), išskyrus atvejus, kai yra nurodytas kodas 30394-00, 30394-01, 30224-01, 32003-00, 32003-02, 32000-00 arba 32000-02, arba kodai iš kodų bloko [913].

 

143

11-017

Virškinimo sistema

Tulžies latakų akmuo ir obstrukcija

205

Kritinis

Jei nurodomas tulžies latakų akmens su obstrukcija diagnozės kodas (K80.51, K80.41, K80.31), kodo K83.1 Tulžies latako obstrukcija nurodyti nereikia.

Nuoroda po kodu

144

11-018

Virškinimo sistema

Tulžies latako obstrukcija ir gelta

206

Kritinis

Jei nurodomas tulžies latako obstrukcijos diagnozės kodas (K83.1), kodo R17 Gelta nurodyti nereikia.

Nuoroda po kodu

145

11-020

Virškinimo sistema

Žarnų sąaugos

218

Kritinis

Jei nurodomas diagnozės kodas K56.5 Žarnų sąaugos su obstrukcija, kodo K66.0 Pilvaplėvės sąaugos arba kodo N73.6 Moters dubens pilvaplėvės sąaugos nurodyti nereikia.

Kodų pavadinimai

146

11-021

Virškinimo sistema

Žarnų sąaugos ir obstrukcija

219

Kritinis

Jei nustatytos žarnų sąaugos su obstrukcija, vietoj dviejų kodų – K66.0 Pilvaplėvės sąaugos ir K56.6 Kita ir nepatikslinta žarnų obstrukcija arba K56.7 Žarnų nepraeinamumas, nepatikslintas – kortelėje turi būti nurodomas vienas kodas K56.5 Žarnų sąaugos su obstrukcija (išskyrus atvejus, kai kortelėje nurodyti piktybinių navikų kodai C16–C26, D37, C78.4–C78.6, C76.2, C76.3).

Kodų pavadinimai

147

11-023

Virškinimo sistema

Žarnų divertikulinė liga

220

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais K57.0, K57.2, K57.4 arba K57.8 (apima peritonitą), neturi būti nurodomas kodas K65 Peritonitas ir (arba) kodas K63.1 Žarnos perforacija (netrauminė).

Nuoroda po kodu

148

11-024

Virškinimo sistema

Kitas apendicitas ir peritonitas

225

Kritinis

Jei nustatytas apendicitas su peritonitu, vietoj dviejų kodų – K36 Kitas apendicitas arba K37 Nepatikslintas apendicitas ir K65.0 Ūminis peritonitas – kortelėje turi būti nurodomas vienas kodas – K35.2 Ūminis apendicitas su išplitusiu peritonitu arba K35.3 Ūminis apendicitas su lokalizuotu peritonitu.

Kodų pavadinimai

149

11-027

Virškinimo sistema

Storosios žarnos polipo šalinimas

213

Kritinis

Jei atliekamas storosios žarnos polipo šalinimas, žymimas intervencijos kodu 32087-00 [911] Fibrokolonoskopija iki kepenų linkio, kartu su polipektomija, kodu 32093-00 [911] Fibrokolonoskopija iki aklosios žarnos, kartu su polipektomija, kodu 32078-00 [910] Sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu ir polipektomija, šalinant ≤ 9 polipus arba kodu 32081-00 [910] Sigmoidoskopija nelanksčiuoju endoskopu ir polipektomija, šalinant ≥ 10 polipų, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas: K63.5, K62.1, K62.0, D01.0-3, D12, D17.5, D37.4, D37.5, D37.79, C18, C19, C20, C21, C78.5, K51.4 ir pan.

Kodų pavadinimai

150

11-028

Virškinimo sistema

Abipusės kirkšnies ar šlaunies išvaržos šalinimas

215

Kritinis

Jei atliekamas abipusės kirkšnies išvaržos šalinimas, žymimas intervencijos kodu 30609-03 [990] Laparoskopinė kirkšnies išvaržos operacija, abipusė arba kodu 30614-03 [990] Kirkšnies išvaržos operacija, abipusė, turi  nurodomas abipusės kirkšnies išvaržos diagnozės kodas K40.2-. Jei atliekamas šlaunies išvaržos šalinimas, žymimas intervencijos kodu 30609-01 [991] Laparoskopinė šlauninės išvaržos operacija, abipusė arba kodu 30614-01 [991] Šlauninės išvaržos operacija, abipusė, turi būti nurodomas abipusės šlaunies išvaržos diagnozės kodas K41.2.

Kodų pavadinimai

151

11-01-001

Virškinimo sistema

Ischiorektali-nio absceso gydymas

134

Kritinis

Jei atliekamas absceso drenavimas, žymimas intervencijos kodu 32174-02 [930] Ischiorektalinio absceso drenavimas, turi būti nurodomas diagnozės kodas K61.3.

Kodų pavadinimai

152

11-01-002

Virškinimo sistema

Išangės absceso gydymas

134

Kritinis

Jei atliekamas absceso drenavimas, žymimas intervencijos kodu 32174-00 [930] Intraanalinio absceso drenavimas arba kodu 32174-01 [930] Perianalinio absceso drenavimas, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas – K61.0, K61.4 arba K61.2.

Kodų pavadinimai

153

11-02-001

Virškinimo sistema

Kirkšnies neįstrigusios išvaržos gydymas

86

Kritinis

Jei atliekama neįstrigusios kirkšnies išvaržos operacija, žymima intervencijos kodu iš kodų bloko [990] Kirkšnies išvaržos operacija, turi būti nurodomas kirkšnies išvaržos diagnozės kodas K40.2-, K40.9- arba kodai N43, P83.5, Q79.3 arba Q79.5.

Nuoroda po kodu

154

11-02-002

Virškinimo sistema

Šlaunies neįstrigusios išvaržos gydymas

86

Kritinis

Jei atliekama neįstrigusios šlaunies išvaržos operacija, žymima intervencijos kodu iš kodų bloko [991] Šlauninės išvaržos operacija, turi būti nurodomas šlaunies išvaržos diagnozės kodas K41.2 arba kodas K41.9, arba kodas Q79.3, arba kodas Q79.5.

Nuoroda po kodu

155

11-02-003

Virškinimo sistema

Bambos neįstrigusios išvaržos gydymas

86

Kritinis

Jei atliekama neįstrigusios bambos išvaržos operacija, žymima intervencijos kodu 30617-00 [992] Bambos išvaržos operacija, turi būti nurodomas diagnozės kodas K42.9 Bambos išvarža.

Nuoroda po kodu

156

11-02-004

Virškinimo sistema

Pooperaci-nės išvaržos gydymas

86

Kritinis

Jei atliekama pooperacinės išvaržos operacija, žymima intervencijos kodu iš kodų bloko [993] Pooperacinės išvaržos operacijos, turi būti nurodomas pooperacinės išvaržos diagnozės kodas K43.0–2 (pooperacinė).

Nuoroda po kodu

157

11-02-005

Virškinimo sistema

Parastomi-nės išvaržos gydymas

86

Kritinis

Jei atliekama parastominės išvaržos operacija, žymima intervencijos kodu iš kodų bloko [994] Parastominės išvaržos operacijos, turi būti nurodomas parastominės išvaržos diagnozės kodas K43.3–5.

Nuoroda po kodu

158

11-02-006

Virškinimo sistema

Kitos pilvo sienos išvaržos gydymas

86

Kritinis

Jei atliekama kitos pilvo sienos išvaržos operacija, žymima intervencijos kodu iš kodų bloko [996] Kitos pilvo sienos išvaržos operacijos, turi būti nurodomas pilvo išvaržos diagnozės kodas K43.6–9, K45 arba K46, arba kodas Q79.3, arba kodas Q79.5.

Nuoroda po kodu

159

11-02-007

Virškinimo sistema

Epigastrinės ar baltosios linijos neįstrigusios išvaržos gydymas

86

Kritinis

Jei atliekama neįstrigusios epigastrinės ar baltosios linijos išvaržos operacija, žymima intervencijos kodu 30617-02 [992] Baltosios linijos išvaržos operacija arba kodu 30617-01 [992] Epigastrinės išvaržos operacija, turi būti nurodomas pilvo sienos išvaržos diagnozės kodas K43.9 arba kodas Q79.3, arba kodas Q79.5.

Nuoroda po kodu

160

11-03-001

Virškinimo sistema

Ūminis apendicitas ir peritonitas (1)

128

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu K35.2 Ūminis apendicitas su išplitusiu peritonitu arba kodu K35.3 Ūminis apendicitas su lokalizuotu peritonitu, neturi būti nurodytas kodas K65 Peritonitas.

Nuoroda po kodu

161

11-03-002

Virškinimo sistema

Ūminis apendicitas ir peritonitas (2)

128

Kritinis

Jei nustatytas apendicitas ir peritonitas, vietoj dviejų kodų – K35.8 Ūminis apendicitas, kitas ir nepatikslintas ir K65.0 Ūminis peritonitas – turi būti nurodomas vienas kodas K35.2 Ūminis apendicitas su išplitusiu peritonitu arba kodas K35.3 Ūminis apendicitas su lokalizuotu peritonitu.

Nuoroda po kodu

162

11-04-001

Virškinimo sistema

Dirbtinės angos (gastrostoma)

110

Kritinis

Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas iš gastrostomos diagnozės kodų (priežiūros, būklės arba komplikacijos): Z43.1, Z93.1 arba K91.4.

Nuoroda po kodu

163

11-04-002

Virškinimo sistema

Dirbtinės angos (ileostoma)

110

Kritinis

Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas iš ileostomos diagnozės kodų (priežiūros, būklės arba komplikacijos): Z43.2, Z93.2 arba K91.4.

Nuoroda po kodu

164

11-04-003

Virškinimo sistema

Dirbtinės angos (kolostoma)

110

Kritinis

Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas iš kolostomos diagnozės kodų (priežiūros, būklės arba komplikacijos): Z43.3, Z93.3 arba K91.4.

Nuoroda po kodu

165

11-05-001

Virškinimo sistema

Endoskopi-nis svetimkūnio iš stemplės šalinimas

118

Kritinis

Jei atliekamas svetimkūnio iš stemplės šalinimas, žymimas intervencijos kodu iš kodų bloko [852] Svetimkūnio pašalinimas iš stemplės, turi būti nurodomas atitinkamas svetimkūnio diagnozės kodas – T18.1, T85.5 arba T81.5

Kodų pavadinimai

166

11-05-002

Virškinimo sistema

Endoskopi-nis svetimkūnio iš viršutinės virškinimo trakto dalies šalinimas

118

Kritinis

Jei atliekamas svetimkūnio iš viršutinės virškinimo trakto dalies šalinimas, žymimas intervencijos kodu iš kodų bloko [1006] Panendokopija ir svetimkūnio šalinimas, turi būti nurodomas atitinkamas svetimkūnio diagnozės kodas – T18.1, T18.2, T18.3, T18.8, T18.9, T85.5 arba T81.5.

Kodų pavadinimai

167

12-001

Oda ir poodis

Pilonidinės cistos gydymas

87

Kritinis

Jei atliekama pilonidinės cistos gydymo operacija, žymima intervencijos kodu iš kodų bloko [1659] Pilonidinės fistulės (sinuso) arba cistos procedūros, turi būti nurodomas diagnozės kodas L05.- Pilonidinė cista.

Nuoroda po kodu

168

12-002

Oda ir poodis

Svetimkūnio šalinimas iš odos ir poodžio

105

Kritinis

Jei atliekamas svetimkūnio iš odos ir poodžio šalinimas, žymimas intervencijos kodu 30064-00 [1605] Svetimkūnio pašalinimas iš odos ir poodinio audinio su incizija, turi būti nurodomas diagnozės kodas L92.3, L98.0, H02.8, T81.5, T19.2 arba T19.8, arba paviršinio sužalojimo su svetimkūniu kodas S00.04, S00.24, S00.34, S00.44, S00.54, S00.84. S00.94, S10.14, S10.84, S10.94, S20.14, S20.34, S20.44, S20.84, S30.84, S30.94, S40.84, S50.84, S60.84, S70.84, S80.84 arba S90.84, arba žaizdos su svetimkūniu kodai (žaizdos pagal anatominę sritį  kodai, kartu nurodant kodą T89.01).

1917, kodų pavadinimai

169

12-003

Oda ir poodis

Odos ir poodinio audinio opos ekscizija

145

Kritinis

Jei atliekama odos ir poodinio audinio opos ekscizija, žymima intervencijos kodu 31205-01 [1630] Odos ir poodinio audinio opos ekscizija, turi būti nurodytas odos ir poodinio audinio opos kodas: A06.7, A18.4, L89, L97, L98.4, I83.0, I83.2, I70.23, E10.73, E11.73, E13.73, E14.73, N48.5 arba N50.8.

Kodų pavadinimai

170

12-004

Oda ir poodis

Kita odos ir poodinio audinio incizija ir drenažas

172

Kritinis

Jei atliekama odos ir poodinio audinio incizija ir drenavimas, žymimas intervencijos kodu 30223-02 [1606] Kita odos ir poodinio audinio incizija ir drenažas, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas: J34.0, L02.-, L73.2, H60.0, N48.2, N49.9, N61, A22.0, T79.3, T81.4, T84.7, T89.0-, P39.0, M72.6-, L08.8, L88, L89.- arba L04.-.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

171

12-005

Oda ir poodis

Odos ir poodinio audinio absceso incizija ir drenažas

138

Kritinis

Jei atliekama odos ir poodinio audinio absceso incizija ir drenažas, žymimas intervencijos kodu 30223-01 [1606] Odos ir poodinio audinio absceso incizija ir drenažas (celiulito incizija ir drenažas), turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas: A22.0, A46, A48.0, H60.1, H60.0, I88.1, J34.0, L02, L03, L04, L08.0, L08.8, L08.9, L73, L88, N48.1, N48.2, N49.8, N49.9, N61, O86.8, O86.0, O91.0, O91.1, P39.0, P39.4, P39.8, P38, T79.3, T80.2, T81.4,T82.7, T83.5, T83.6, T84.6, T84.7, T85.7, T87.4, T87.5 arba T89.02.

0742, 1904, nuoroda po kodu

172

12-006

Oda ir poodis

Odos ir poodinio audinio negyvybingų audinių pašalinimas

163

Kritinis

Jei atliekamas odos ir poodinio audinio negyvybingų audinių šalinimas, žymimas intervencijos kodu 90686-01 [1628] Neekscizinis odos ir poodinio audinio negyvybingų audinių pašalinimas arba kodu 90665-00 [1628] Ekscizinis odos ir poodinio audinio negyvybingų audinių pašalinimas, turi būti nurodomas atitinkamas odos ir poodinio audinio infekcijos, išeminio, nekrozavusio arba gangrenavusio audinio, opos ar žaizdos diagnozės kodas.

1203

173

12-007

Oda ir poodis

Spaudimo sukeltas sužalojimas (pragula)

224

Kritinis

Negali būti nurodomas nepatikslintos vietos spaudimo sukelto sužalojimo (pragulos) diagnozės kodas (L89.-0 Spaudimo sukeltas sužalojimas, vieta nepatikslinta). Jei spaudimo sukeltas sužalojimas neatitinka pagrindinės arba gretutinės diagnozės kodavimo kriterijų, kodo L89.-0 nurodyti nereikia.

1221

174

12-01-001

Oda ir poodis

Darinių iš voko odos ir poodinio audinio šalinimas

112

Kritinis

Jei atliekamas darinių iš voko odos ir poodžio šalinimas, žymimas intervencijos kodu 31230-00 [1620] arba kodu 45665-01 [662], turi būti nurodomas atitinkamas odos ir poodinio audinio diagnozės pagal anatominę sritį kodas.

Kodų pavadinimai

175

12-01-002

Oda ir poodis

Darinių iš nosies odos ir poodinio audinio šalinimas

112

Kritinis

Jei atliekamas darinių iš nosies odos ir poodžio šalinimas, žymimas intervencijos kodu 31230-01 [1620], turi būti nurodomas atitinkamas odos ir poodinio audinio diagnozės pagal anatominę sritį kodas.

Kodų pavadinimai

176

12-01-003

Oda ir poodis

Darinių iš ausies odos ir poodinio audinio šalinimas

112

Kritinis

Jei atliekamas darinių iš ausies odos ir poodžio šalinimas, žymimas intervencijos kodu 31230-02 [1620] arba kodu 45665-02 [1663], turi būti nurodomas atitinkamas odos ir poodinio audinio diagnozės pagal anatominę sritį kodas.

Kodų pavadinimai

177

12-01-004

Oda ir poodis

Darinių iš lūpos odos ir poodinio audinio šalinimas

112

Kritinis

Jei atliekamas darinių iš lūpos odos ir poodžio šalinimas, žymimas intervencijos kodu 31230-03 [1620], kodu 45668-00 arba kodu 45665-00 [1664], turi būti nurodomas atitinkamas odos ir poodinio audinio diagnozės pagal anatominę sritį kodas.

Kodų pavadinimai

178

12-01-005

Oda ir poodis

Darinių iš kitos galvos srities odos ir poodinio audinio šalinimas

112

Kritinis

Jei atliekamas darinių iš kitos galvos srities odos ir poodžio šalinimas, žymimas intervencijos kodu 31235-00 [1620], turi būti nurodomas atitinkamas odos ir poodinio audinio diagnozės pagal anatominę sritį kodas.

Kodų pavadinimai

179

12-01-006

Oda ir poodis

Darinių iš kaklo odos ir poodinio audinio šalinimas

112

Kritinis

Jei atliekamas darinių iš kaklo odos ir poodžio šalinimas, žymimas intervencijos kodu 31235-01 [1620], turi būti nurodomas atitinkamas odos ir poodinio audinio diagnozės pagal anatominę sritį kodas.

Kodų pavadinimai

180

12-01-007

Oda ir poodis

Darinių iš plaštakos odos ir poodinio audinio šalinimas

112

Kritinis

Jei atliekamas darinių iš plaštakos odos ir poodžio šalinimas, žymimas intervencijos kodu 31235-02 [1620], turi būti nurodomas atitinkamas odos ir poodinio audinio diagnozės pagal anatominę sritį kodas.

Kodų pavadinimai

181

12-01-008

Oda ir poodis

Darinių iš rankos piršto odos ir poodinio audinio šalinimas

112

Kritinis

Jei atliekamas darinių iš rankos piršto odos ir poodžio šalinimas, žymimas intervencijos kodu 31230-04 [1620], turi būti nurodomas atitinkamas odos ir poodinio audinio diagnozės pagal anatominę sritį kodas.

Kodų pavadinimai

182

12-01-009

Oda ir poodis

Darinių iš lytinių organų odos ir poodinio audinio šalinimas

112

Kritinis

Jei atliekamas darinių iš lytinių organų odos ir poodžio šalinimas, žymimas intervencijos kodu 31230-05 [1620], turi būti nurodytas atitinkamas odos ir poodinio audinio diagnozės pagal anatominę sritį kodas.

Kodų pavadinimai

183

12-01-010

Oda ir poodis

Darinių iš kojos odos ir poodinio audinio šalinimas

112

Kritinis

Jei atliekamas darinių iš kojos odos ir poodžio šalinimas, žymimas intervencijos kodu 31235-03 [1620], turi būti nurodomas atitinkamas odos ir poodinio audinio diagnozės pagal anatominę sritį kodas.

Kodų pavadinimai

184

12-01-011

Oda ir poodis

Darinių iš pėdos odos ir poodinio audinio šalinimas

112

Kritinis

Jei atliekamas darinių iš pėdos odos ir poodžio šalinimas, žymimas intervencijos kodu 31235-04 [1620], turi būti nurodomas atitinkamas odos ir poodinio audinio diagnozės pagal anatominę sritį kodas.

Kodų pavadinimai

185

12-01-012

Oda ir poodis

Darinių iš kitos srities odos ir poodinio audinio šalinimas

112

Kritinis

Jei atliekamas darinių iš kitos srities odos ir poodžio šalinimas, žymimas intervencijos kodu 31205-00 [1620], turi būti nurodomas atitinkamas odos ir poodinio audinio diagnozės pagal anatominę sritį kodas.

Kodų pavadinimai

186

12-02-001

Oda ir poodis

Rando gydymas

114

Kritinis

Jei atliekama rando gydymo operacija, žymima intervencijos kodu iš kodų bloko [1657] Kito odos rando revizija, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas – L90.50, L90.59, L91.00, L91.09 arba N80.6, Z41.1 (išimtiniais atvejais C43, C44 arba C79.2, jei išpjautame rande aptinkamas naviko recidyvas).

1204

187

12-02-002

Oda ir poodis

Nudegimo rando gydymas

114

Kritinis

Jei atliekama nudegimo rando gydymo operacija, žymima intervencijos kodu 45519-00 [1656] Nudegimo rando arba nudegimo kontraktūros revizija, turi būti nurodomas atitinkamas nudegimo rando ar kontraktūros diagnozės kodas – L90.51, L91.01, M62.8-, M62.4-, M24.5- arba M67.1-

1204

188

12-03-001

Oda ir poodis

Pado ar delno karpos šalinimas

97

Kritinis

Jei atliekamas pado ar delno karpos šalinimas, žymimas intervencijos kodu 30186-00 [1619] Pado karpos pašalinimas arba 30186-01 [1619] Delno karpos pašalinimas, turi būti nurodomas diagnozės kodas B07 arba A44.1.

Kodų pavadinimai

189

12-03-002

Oda ir poodis

Kitos srities karpos šalinimas

97

Kritinis

Jei atliekamas kitos karpos šalinimas, žymimas intervencijos kodu 30189-01 [1619] Kitos karpos pašalinimas, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas – B07, A63.03, A63.09 (tarpvietės), A63.07, A63.06 arba A44.1.

Kodų pavadinimai

190

12-03-003

Oda ir poodis

Užkrečia-mojo moliusko šalinimas

97

Kritinis

Jei atliekamas užkrečiamojo moliusko šalinimas, žymimas intervencijos kodu 30189-00 [1619] Užkrečiamojo moliusko pašalinimas, turi būti nurodomas diagnozės kodas B08.1.

Kodų pavadinimai

191

12-03-004

Oda ir poodis

Išangės karpos šalinimas

97

Kritinis

Jei atliekamas išangės karpos šalinimas, žymimas intervencijos kodu 32177-00 [933] Išangės karpos pašalinimas, turi būti nurodomas atitinkamas  diagnozės kodas – A63.00, A63.01, A63.09 arba A44.1.

Kodų pavadinimai

192

12-03-005

Oda ir poodis

Varpos karpos šalinimas

97

Kritinis

Jei atliekamas varpos karpos suardymas, žymimas intervencijos kodu 36815-00 [1195] Endoskopinis varpos karpos suardymas, turi būti nurodomas diagnozės kodas A63.06 arba A44.1.

Kodų pavadinimai

193

12-03-006

Oda ir poodis

Makšties karpos šalinimas

97

Kritinis

Jei atliekamas makšties karpos suardymas, žymimas intervencijos kodu 35507-00 [1281] Makšties karpos suardymas, turi būti nurodomas diagnozės kodas A63.04 arba A44.1.

Kodų pavadinimai

194

12-03-007

Oda ir poodis

Vulvos karpos šalinimas

97

Kritinis

Jei atliekamas vulvos karpos suardymas, žymimas intervencijos kodu 35507-01 [1289] Vulvos karpos suardymas, turi būti nurodomas diagnozės kodas A63.05 arba A44.1.

Kodų pavadinimai

195

12-03-008

Oda ir poodis

Šlaplės karpos šalinimas

97

Kritinis

Jei atliekama šlaplės karpų destrukcija, žymima intervencijos kodu 36815-01 [1116] Endoskopinė šlaplės karpų destrukcija, turi būti nurodomas diagnozės kodas A63.03 arba A44.1.

Kodų pavadinimai

196

13-001

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Kojos nykščio deformacijos gydymas

101

Kritinis

Jei atliekama kojos nykščio deformacijos gydymo operacija, žymima intervencijos kodu iš kodų bloko [1547] Kojos nykščio deformacijų (hallux valgus arba hallux rigidus) procedūros, turi būti nurodomas diagnozės kodas M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [hallux valgus] (įgytas) arba M20.2 Nelankstus kojos nykštys [hallux rigidus].

Kodų pavadinimai

197

13-002

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Diupitreno kontraktūros gydymas

102

Kritinis

Jei atliekama Diupitreno kontraktūros gydymo operacija, žymima intervencijos kodu 46366-00 [1440], 46381-00 [1440], 46387-00 [1471], 46390-00 [1471], 46393-00 [1471] arba 46384-00 [1467], arba kodu iš kodų bloko [1447], turi būti nurodomas diagnozės kodas M72.0 Delno fascijos fibromatozė [Diupitreno (Dupuytren)].

Kodų pavadinimai

198

13-003

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Svetimkūnio iš minkštųjų audinių šalinimas

104

Kritinis

Jei atliekamas svetimkūnio iš minkštųjų audinių šalinimas, žymimas intervencijos kodu 30068-00 [1559] Svetimkūnio pašalinimas iš minkštųjų audinių, neklasifikuojamas kitur, turi būti nurodomas atitinkamas svetimkūnio minkštuosiuose audiniuose diagnozės kodas – M60.2 arba M79.5, atitinkamas žaizdos su svetimkūniu kodas (žaizdos pagal anatominę sritį kodas, kartu nurodant kodą T89.01) arba kodas T81.5, arba kodas T81.6.

1917, kodų pavadinimai

199

13-004

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Darinių iš minkštųjų audinių šalinimas

115

Kritinis

Jei atliekama minkštųjų audinių pažeidimo ekscizija, žymima intervencijos kodu 31350-00 [1566] Minkštųjų audinių pažeidimo ekscizija, neklasifikuojama kitur, turi būti nurodomas atitinkamas minkštųjų audinių pažeidimo diagnozės kodas.

Kodų pavadinimai

200

13-005

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Sagos kilpos deformacijos gydymas

119

Kritinis

Jei atliekama sagos kilpos deformacijos gydymo operacija, žymima intervencijos kodu 46444-00 [1469] Sagos kilpos (boutonniere) deformacijos rekonstrukcija arba kodu 46447-00 [1469] Sagos kilpos (boutonniere) deformacijos rekonstrukcija, atlaisvinant sąnario kontraktūrą, turi būti nurodomas vienas iš šių diagnozės kodų – M20.0 Piršto (-ų) deformacijos, Q68.10 Įgimta plaštakos deformacija, nepatikslinta arba Q68.19 Kitos įgimtos plaštakos deformacijos.

Kodų pavadinimai

201

13-006

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Minkštųjų audinių absceso drenavimas

169

Kritinis

Jei atliekamas minkštųjų audinių absceso drenavimas, žymimas intervencijos kodu 30224-00 [1559] Minkštųjų audinių absceso perkutaninis drenažas arba kodu 30223-03 [1559] Minkštųjų audinių absceso incizija ir drenažas, turi būti nurodomas atitinkamas minkštųjų audinių absceso, infekcijos diagnozės kodas: A46, A48.0, K04.6, K04.7, K10.2, K12.2, L03.-, L04.-, L88, L98.0, L98.3, J34.0, H60.1, M60.0-, M65.0, M65.1, M71.0, M71.1, M71.5, M72.8, T80.2, T81.4, T82.7, T83.5, T83.6, T84.5, T84.6 , T84.7, T85.7, T89.01, T89.02, O86.0, T87.4 arba M72.6.

Kodų pavadinimai

202

13-007

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Minkštųjų audinių negyvybingų audinių ekscizija

164

Kritinis

Jei atliekamas minkštųjų audinių negyvybingų audinių šalinimas, žymimas intervencijos kodu 30023-00 [1566] Minkštųjų audinių negyvybingų audinių ekscizija arba kodu 30023-01[1566] Minkštųjų audinių, įtraukiant kaulą arba kremzlę, negyvybingų audinių ekscizija, turi būti nurodomas atitinkamas minkštųjų audinių infekcijos, išemijos, nekrozės, gangrenos, opos ar žaizdos diagnozės kodas.

1203

203

13-008

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Čiurnos kanalo atlaisvinimas

191

Kritinis

Jei atliekamas čiurnos kanalo atlaisvinimas, žymimas intervencijos kodu 39330-01 [76] Čiurnos kanalo atlaisvinimas, turi būti nurodomas čiurnos kanalo diagnozės kodas G57.5 Čiurnos tunelinis sindromas.

Nuoroda po kodu

204

13-011

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Beikerio cistos šalinimas

196

Kritinis

Jei atliekamas Beikerio cistos šalinimas, žymimas intervencijos kodu 30114-00 [1505] Beikerio cistos ekscizija, turi būti nurodomas diagnozės kodas M71.2 Pakinklio srities sinovinė cista [Beikerio (Baker)] arba kodas M66.0 Pakinklio cistos plyšimas.

Kodų pavadinimai

205

13-015

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Rotatoriaus manžetės sindromo gydymas

212

Kritinis

Jei atliekamas rotatoriaus manžetės sindromo gydymas, žymimas intervencijos kodu 48906-00 [1404] Rotatoriaus manžetės atstatymas arba kodu 48909-00 [1404] Rotatoriaus manžetės atstatymas su subakromialinio tarpo dekompresija, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas – kodas M75.1 „Sukamojo varžčio“ sindromas arba kodas S46.0 Peties „sukamosios manžetės“ raumens (-ų) ir sausgyslės (-ių) sužalojimas.

Kodų pavadinimai

206

13-01-001

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Kojos piršto „plaktuko“ deformacijos gydymas

103

Kritinis

Jei atliekama kojos piršto „plaktuko“ deformacijos gydymo operacija, žymima intervencijos kodu 49848-00 [1548] arba kodu 49851-00 [1548] (į kodą įtraukta artrodezė), turi būti nurodomas diagnozės kodas M20.4 Kitos „plaktuko“ formos kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos) arba kodas Q66.82 Įgimtas „plaktuko“ formos kojos pirštas.

Kodų pavadinimai

207

13-01-002

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Kojos piršto „kablio“ deformacijos gydymas

103

Kritinis

Jei atliekama kojos piršto „kablio“ deformacijos gydymo operacija, žymima intervencijos kodu 49848-01 [1548] arba kodu 49851-01 [1548] (į kodą įtraukta artrodezė), turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas – M20.3 Kitos kojos nykščio deformacijos (įgytos), M20.5 Kitos kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos) arba Q66.89 Kitos įgimtos pėdos deformacijos.

Kodų pavadinimai

208

13-02-001

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Peties gydomosios ir diagnostinės artroskopijos kodavimas

123

Kritinis

Jei atliekama peties sąnario gydomoji artroskopinė intervencija, žymima kodu 48948-01, 90600-00, 48945-01, 48948-00, 48954-00, 48951-00, 48957-00, 48948-02, 48960-00, arba 90613-00, kodo 48945-00 [1395] Peties artroskopija arba kodo 50102-00 [1579] Sąnario artroskopinė procedūra, neklasifikuojama kitur nurodyti nereikia.

0016

209

13-02-002

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Kelio gydomosios ir diagnostinės artroskopijos kodavimas

123

Kritinis

Jei atliekama kelio sąnario gydomoji artroskopinė intervencija, žymima kodu 49560-02, 49560-00, 49557-01, 49558-00, 49560-03, 49557-02, 49566-00, 49560-01, 49562-02, 49561-02, 49562-00, 49561-00, 49562-01, 49561-01, 49558-01, 49558-02, 49563-00, arba 90613-00, kodo 49557-00 [1501] Kelio artroskopija arba kodo 50102-00 [1579] Sąnario artroskopinė procedūra, neklasifikuojama kitur nurodyti nereikia.

0016

210

13-03-001

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Riešo ganglijo šalinimas

94

Kritinis

Jei atliekamas riešo ganglijo šalinimas, žymimas intervencijos kodu 46500-00 [1474] Riešo nugarinio paviršiaus ganglijo ekscizija arba kodu 46502-00 [1474] Riešo nugarinio paviršiaus pasikartojančio ganglijo ekscizija, arba kodu 46501-00 [1474] Riešo delninio paviršiaus ganglijo ekscizija, arba kodu 46503-00 [1474] Riešo delninio paviršiaus pasikartojančio ganglijo ekscizija, turi būti nurodomas diagnozės kodas M67.44 Ganglijas (Ganglion), plaštaka arba kodas M67.43 Ganglijas (Ganglion), dilbis.

Kodų pavadinimai

211

13-03-002

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Plaštakos ganglijo šalinimas

94

Kritinis

Jei atliekamas plaštakos ganglijo šalinimas, žymimas intervencijos kodu 46495-00 [1474] Rankos piršto mukozinės cistos ekscizija arba kodu 46494-00 [1474] Plaštakos ganglijo ekscizija, arba kodu 46495-01 [1474] Rankos distalinio piršto galo ganglijo ekscizija, turi būti nurodomas diagnozės kodas M67.44 Ganglijas (Ganglion), plaštaka.

Kodų pavadinimai

212

13-03-003

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

Kitos srities ganglijo šalinimas

94

Kritinis

Jei atliekamas kitos srities ganglijo šalinimas, žymimas intervencijos kodu 30107-00 [1564] Ganglijo ekscizija, neklasifikuojama kitur, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas iš kodų grupės M67.40–M67.43 arba kodų grupės M67.45–M67.48.

Kodų pavadinimai

213

13-04-001

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

„Sąnarinės pelės“ iš peties sąnario šalinimas

214

Kritinis

Jei atliekamas „sąnarinės pelės“ iš peties sąnario šalinimas, žymimas intervencijos kodu 48948-01 [1395] Artroskopinis „sąnarinės pelės“ pašalinimas iš peties sąnario, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas: M24.01, S42.14, S42.19, S42.20, S42.21, S42.22, S42.23, S42.29, S42.00, S42.03, S42.09, M84.11, M93.21 arba M93.8.

Kodų pavadinimai

214

13-04-002

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

„Sąnarinės pelės“ iš alkūnės sąnario šalinimas

214

Kritinis

Jei atliekamas „sąnarinės pelės“ iš alkūnės sąnario šalinimas, žymimas intervencijos kodu 49121-01 [1410] Artroskopinis „sąnarinės pelės“ pašalinimas iš alkūnės sąnario arba kodu 49100-01 [1410] „Sąnarinės pelės“ pašalinimas iš alkūnės sąnario, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas: M24.02, S42.40, S42.41, S42.42, S42.43, S42.44, S42.45, S42.49, S52.0, S52.1, M84.12, M93.22 arba M93.8.

Kodų pavadinimai

215

13-04-003

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

„Sąnarinės pelės“ iš riešo sąnario šalinimas

214

Kritinis

Jei atliekamas „sąnarinės pelės“ iš riešo sąnario šalinimas, žymimas intervencijos kodu 49221-01 [1413] „Sąnarinės pelės“ artroskopinis pašalinimas iš riešo sąnario, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas: M24.03, M84.13, M93.23, M93.8, S62.0, S62.10, S62.11, S62.12, S62.13, S52.50, S52.51, S52.52, S52.53, S52.59, S52.6 arba S52.8.

Kodų pavadinimai

216

13-04-004

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

„Sąnarinės pelės“ iš klubo sąnario šalinimas

214

Kritinis

Jei atliekamas „sąnarinės pelės“ iš klubo sąnario šalinimas, žymimas intervencijos kodu 49366-00 [1481] Artroskopinis „sąnarinės pelės“ pašalinimas iš klubo sąnario, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas: M24.05, S72.0, S72.1, S32.4, M84.15, M93.25 arba M93.8.

Kodų pavadinimai

217

13-04-005

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

„Sąnarinės pelės“ iš kelio sąnario šalinimas

214

Kritinis

Jei atliekamas „sąnarinės pelės“ iš kelio sąnario šalinimas, žymimas intervencijos kodu 49560-00 [1501], kodu 49500-02 [1501], kodu 49562-02 [1511] arba kodu 49561-02 [1511], turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas: M23.4, S72.4, S82.0, S83.2, S83.3, S82.1, M84.16, M93.26 arba M93.8.

Kodų pavadinimai

218

13-04-006

Jungiamojo audinio, raumenų ir skeleto sistema

„Sąnarinės pelės“ iš čiurnos sąnario šalinimas

214

Kritinis

Jei atliekamas „sąnarinės pelės“ iš čiurnos sąnario šalinimas, žymimas intervencijos kodu 49703-02 [1529] Artroskopinis „sąnarinės pelės“ pašalinimas iš čiurnos arba kodu 49706-02 [1529] „Sąnarinės pelės“ pašalinimas iš čiurnos, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas: M24.07, S82.11, S82.21, S82.3, S82.5, S82.6, S82.8, S92.1, M84.17, M93.27 arba M93.8.

Kodų pavadinimai

219

14-001

Šlapimo sistema

Dializės diagnozės

75

Kritinis

Kodu Z49.1 Ekstrakorporinė dializė ir kodu Z49.2 Kita dializė negali būti žymima gretutinė diagnozė. Šie kodai gali būti nurodyti kaip pagrindinės diagnozės kodai, kai pacientas hospitalizuojamas dializei atlikti ir jo gydymo trukmė yra vienas lovadienis.

1404

220

14-002

Šlapimo sistema

Endoskopi-nės šlapimtakio stento intervencijos ir uretreosko-pija

120

Kritinis

Jei atliekama intervencija, žymima intervencijos kodu iš kodų bloko [1067] Šlapimtakio stento endoskopinis įdėjimas, pakeitimas ir šalinimas, nereikia papildomai nurodyti kodo 36803-00 [1065] Ureteroskopija.

Nuoroda po kodu

221

14-003

Šlapimo sistema

Persodintas inkstas

133

Kritinis

Diagnozės kodas Z94.0 Persodintas inkstas nurodomas, jei atitinka gretutinių diagnozių kodavimo kriterijus, papildomai nurodant vieną iš lėtinės inkstų ligos diagnozės kodų – N18.3–5, I12.0, I13.1 arba I13.2.

1438

222

14-004

Šlapimo sistema

Lėtinis inkstų nepakanka-mumas

153

Kritinis

Jei lėtinis inkstų nepakankamumas (N18) atitinka pagrindinės ar gretutinės diagnozės kodavimo kriterijus, nustatytus kodavimo standarte L141 Inkstų nepakankamumas, turi būti nurodomas atitinkamas patikslintas kodas iš lėtinės inkstų ligos diagnozės kodų N18.1–N18.5 (kodas N18.9 nenurodomas).

L141

223

14-005

Šlapimo sistema

Hemodializė ar peritoninė dializė

140

Kritinis

Jei atliekama dializė, žymima intervencijos kodu 13100-00 [1060] Hemodializė arba kodu iš kodų bloko [1061] Peritoninė dializė, turi būti nurodomas atitinkamas galutinės stadijos inkstų nepakankamumo arba ūminio inkstų nepakankamumo kodas N18.5, N17, I12.0, I13.1–2, N99.0, K76.7, P96.0, O08.4 arba O90.4 (išimtiniais atvejais – N18.4, E87.5, E87.7, T36–T65, D59.3, R39.2 arba R57.2).

1438, L141

224

14-006

Šlapimo sistema

Dirbtinės angos (cistostoma)

110

Kritinis

Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas iš cistostomos diagnozės kodų (priežiūros, būklės arba komplikacijos): Z43.5, Z93.5 arba N99.5.

Nuoroda po kodu

225

14-008

Šlapimo sistema

Inksto ir šlapimtakio akmenys

203

Kritinis

Jei nustatyta inksto ir šlapimtakio akmenligė, vietoj dviejų kodų – N20.0 Inksto akmuo ir N20.1 Šlapimtakio akmuo – kortelėje turi būti nurodomas vienas kodas – N20.2 Inksto ir šlapimtakio akmenys.

Kodų pavadinimai

226

14-010

Šlapimo sistema

Šlapimo nelaikymas

193

Kritinis

Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas iš šlapimo nelaikymo diagnozės kodų: R32 Šlapimo nelaikymas, nepatikslintas, N39.3 Šlapimo nelaikymas dėl įtampos (stresinis), N39.4 Kitas patikslintas šlapimo nelaikymas arba F98.0 Neorganinė enurezė.

Nuoroda po kodu

227

14-01-001

Šlapimo sistema

Endoskopi-nės šlapimo sistemos intervencijos ir šlaplės išplėtimas

157

Kritinis

Jei atliekamos endoskopinės šlapimo sistemos organų intervencijos, žymimos atitinkamu kodu – 36812-00 [1089], 36851-00 [1092], 36833-00 [1092], 36842-00 [1092], 36812-02 [1095], 36854-00 [1095], 36836-00 [1098], 36854-01 [1115] arba 36854-03 [1118], taip pat kitais kodais, apimančiais šlaplės išplėtimą, intervencijos kodo 37300-00 [1122] Šlaplės išplėtimas nurodyti nereikia.

Nuoroda po kodu

228

14-01-002

Šlapimo sistema

Endoskopi-nės šlapimo sistemos intervencijos ir cistoskopija

157

Kritinis

Jei atliekamos endoskopinės šlapimo sistemos organų intervencijos, žymimos vienu iš kodų, priskiriamu kodų blokui [1114], [1165], [1166], [1065], [1066], [1067], [1096] arba [1100], arba šiais kodais – 37339-00 [1110], 37227-00 [1160], 90392-00 [1162], 37215-00 [1163] arba 36825-00 [1073], taip pat kitais kodais, apimančiais cistoskopiją, intervencijos kodo 36812-00 [1089] Cistoskopija nurodyti nereikia.

Nuoroda po kodu

229

14-02-001

Šlapimo sistema

Endoskopi-nis svetimkūnio iš šlapimo pūslės šalinimas

118

Kritinis

Jei atliekamas svetimkūnio iš šlapimo pūslės šalinimas, žymimas intervencijos kodu 36833-00 [1092] Endoskopinis svetimkūnio pašalinimas iš šlapimo pūslės, turi būti nurodomas atitinkamas svetimkūnio diagnozės kodas – T19.1, T83.0, T83.1, T81.5 arba T19.9.

Kodų pavadinimai

230

14-02-002

Šlapimo sistema

Endoskopi-nis svetimkūnio iš šlaplės šalinimas

118

Kritinis

Jei atliekamas svetimkūnio iš šlaplės šalinimas, žymimas intervencijos kodu 37318-00 [1114] Endoskopinis svetimkūnio pašalinimas iš šlaplės, turi būti nurodomas atitinkamas svetimkūnio diagnozės kodas – T19.0, T83.0, T83.1, T81.5 arba T19.9.

Kodų pavadinimai

231

14-03-001

Šlapimo sistema

Šlapimo pūslės akmenligės gydymas

211

Kritinis

Jei atliekamas šlapimo pūslės akmenligės gydymas, žymimas intervencijos kodu 36863-00 [1096] Šlapimo pūslės litolapaksija, kodu 37008-02 [1094] Laparoskopinė cistolitotomija arba kodu 37008-03 [1094] Cistolitotomija, turi būti nurodomas diagnozės kodas N21.0 Šlapimo pūslės akmuo.

Kodų pavadinimai

232

14-03-002

Šlapimo sistema

Inksto akmenligės gydymas

211

Kritinis

Jei atliekamas inksto akmenligės gydymas, žymimas intervencijos kodu 36540-00 [1044] Nefrolitotomija su ≤ 2 akmenų pašalinimu arba kodu 36543-00 [1044] Nefrolitotomija su ≥ 3 akmenų pašalinimu, turi būti nurodomas atitinkamas inksto akmenligės diagnozės kodas: N20.0, N20.2 arba N13.2.

Kodų pavadinimai

233

14-03-003

Šlapimo sistema

Šlapimtakio akmenligės gydymas

211

Kritinis

Jei atliekamas šlapimtakio akmenligės gydymas, žymimas intervencijos kodu iš kodų bloko [1068] Šlapimtakio akmens endoskopinė manipuliacija arba ekstrakcija ar kodų bloko [1072] Ureterolitotomija, turi būti nurodomas atitinkamas šlapimtakio akmenligės diagnozės kodas: N20.1, N20.2 arba N13.2.

Kodų pavadinimai

234

14-03-004

Šlapimo sistema

Inksto ir šlapimtakio akmenligės gydymas

211

Kritinis

Jei atliekamas inksto ir šlapimtakio akmenligės gydymas, žymimas intervencijos kodu iš kodų bloko [1041] Inksto akmens manipuliacija arba ekstrakcija arba kodu 36639-00 [1046], kodu 36645-00 [1046], kodu 36656-00 [1046] arba kodu 36656-01 [1046], turi būti nurodomas atitinkamas inksto ir šlapimtakio akmenligės diagnozės kodas – N20 arba N13.2.

Kodų pavadinimai

235

14-03-005

Šlapimo sistema

Šlapimo takų ekstrakorpo-rinė litotripsija

211

Kritinis

Jei atliekamas šlapimo takų akmenligės gydymas, žymimas intervencijos kodu 36546-00 [1126] Šlapimo takų ekstrakorporinė smūginė bangų litotripsija [ESBL], turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas: N20, N21.0 arba N13.2.

Kodų pavadinimai

236

15-001

Akušerija ir ginekologija

Gimdymo komplikaci-jos

23

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima šiais kodais: O72 Kraujavimas po gimdymo, O73 Užsilikusi placenta ir vaisiaus dangalai be kraujavimo, O85‒O87, O89 Anestezijos komplikacijos po gimdymo, O90 Komplikacijos po gimdymo, neklasifikuojamos kitur, turi būti nurodytas atitinkamas gretutinės diagnozės kodas – Z37 Gimdymo rezultatas arba Z39 Stebėjimas ir ištyrimas po gimdymo.

1519, 1548

237

15-002

Akušerija ir ginekologija

Daugiavaisis nėštumas ir gimdymas

72

Kritinis

Jei nurodytas daugiavaisio gimdymo rezultato kodas (Z37.2–Z37.7), turi būti nurodomi šie kodai: O30 Daugiavaisis nėštumas ir O84 Daugiavaisis gimdymas.

1520, nuoroda po kodu (O84)

238

15-003

Akušerija ir ginekologija

Nėštumo trukmė

22

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima šiais kodais: O00‒O07 Abortu pasibaigęs nėštumas, O20.0 Gresiantis abortas, O36.4 Nėščiosios priežiūra dėl vaisiaus mirties gimdoje (iki 37 nėštumo savaitės), O42 Priešlaikinis vaisiaus vandenų plyšimas (iki 37 nėštumo savaitės), O47.0 Tariamasis gimdymas prieš 37 nėštumo savaites, O60 Priešlaikinis gimdymas, turi būti nurodytas gretutinės diagnozės kodas O09 Nėštumo trukmė.

Nuoroda po kodu

239

15-004

Akušerija ir ginekologija

Histerekto-mija ir priedų šalinimas

24

Kritinis

Jei atliekama histerektomija ir pašalinama kiaušidė (-ės), kiaušidės cista ar kiaušintakis (-iai), turi būti nurodomas vienas kodas, apimantis gimdos ir jos priedų šalinimą, iš kodų bloko [1268] Abdominalinė histerektomija arba iš kodų bloko [1269] Histerektomija per makštį. Tokiais atvejais papildomai nereikia nurodyti kodų iš šių kodų blokų: [1243] Ovarektomija, [1244] Kitos kiaušidės ekscizijos procedūros, [1251] Salpingektomija, [1252] Salpingoovarektomija.

0016, nuoroda po kodu

240

15-005

Akušerija ir ginekologija

Moters lyties organų nusileidimas (prolapsas)

50

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima vienu iš kodų: N81.2 Dalinis gimdos ir makšties nusileidimas (prolapsas), N81.3 Visiškas gimdos ir makšties nusileidimas (prolapsas) arba N81.4 Gimdos ir makšties nusileidimas (prolapsas), nepatikslintas, neturi būti nurodyti šie kodai: N81.0 Moters uretrocelė, N81.1 Cistocelė, N81.5 Makšties enterocelė, N81.6 Rektocelė.

Nuoroda po kodu

241

15-006

Akušerija ir ginekologija

Makšties sienelių atkūrimas

51

Kritinis

Jei vienos operacijos metu atliekamas priekinės ir užpakalinės makšties sienelės atkūrimas, turi būti nurodytas vienas kodas 35573-00 [1283] Priekinės ir užpakalinės makšties sienelių atstatymas per makštį. Tokiu atveju neturi būti nurodomi du kodai: 35570-00 [1283] Priekinės makšties sienelės atstatymas per makštį ir 35571-00 [1283] Užpakalinės makšties sienelės atstatymas per makštį.

Kodų pavadinimai

242

15-007

Akušerija ir ginekologija

Kraujo užkrėtimas (sepsis) po gimdymo

53

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O85 Kraujo užkrėtimas (sepsis) po gimdymo, turi būti nurodytas vienas iš šių kodų: A02.1 Salmonelių sukeltas sepsis, A20.7 Septiceminis maras, A22.7 Juodligės sukeltas sepsis, A24.1 Ūminė ir žaibinė melioidozė, A26.7 Erysipelothrix sukeltas sepsis, A32.7 Listerijų sukeltas sepsis, A39.1† Voterhauso-Fridrikseno (Waterhouse-Friderichsen) sindromas (E35.1*), A39.2 Ūminė meningokokcemija, A39.3 Lėtinė meningokokcemija, A39.4 Meningokokcemija, nepatikslinta, A40 Streptokokinis sepsis, A41 Kitas sepsis, A42.7 Aktinomikozinis sepsis, A54.8 Kitos gonokokinės infekcijos, B00.7 Išsisėjusi pūslelinės (herpes) virusų sukelta liga, B37.7 Kandidozinis sepsis, N71 Gimdos, išskyrus gimdos kaklelį, uždegiminės ligos, N73.3 Ūminis moters dubens peritonitas (pelviperitonitas), N73.5 Moters dubens peritonitas (pelviperitonitas), nepatikslintas.

0110, nuoroda po kodu

243

15-008

Akušerija ir ginekologija

Nėštumas

56

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu, priskiriamu kodų grupei O00–O99 Nėštumas, gimdymas ir laikotarpis po gimdymo, neturi būti nurodytas kodas Z33 Nėštumas.

1521

244

15-009

Akušerija ir ginekologija

Nervų blokada instrumentinio gimdymo metu

95

Kritinis

Anestezijos kodas 92507-XX [1333] Nervų blokada natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu nurodomas tik tada, jei atliekama intervencija, žymima kodu iš atitinkamo kodų bloko – [1337], [1338], [1339] (išskyrus 90470-00 Savaiminis gimdymas, esant sėdmenų pirmeigai), [1340], [1342] (išskyrus 16501-00 Išorinis vaisiaus apsukimas, 16501-01 Nepasisekęs išorinis vaisiaus apsukimas), [1343], [1344], [1345], [1346] arba [1347].

0031

245

15-010

Akušerija ir ginekologija

Bakterijų nešiojimas ar infekcija nėštumo metu

124

Kritinis

Jei nėščiajai buvo diagnozuotas bakterijų nešiojimas makštyje (besimptomis) ir taikytas profilaktinis gydymas, turi būti nurodytas kodas Z22.3 ir kodas Z29.2 (neturi būti nurodytas kodas O23.9). Jei nėščiajai diagnozuota liga (simptominė infekcija), o ne bakterijų nešiojimas, turi būti nurodomas kodas O23.9 ir kodas B95.1.

1549

246

15-011

Akušerija ir ginekologija

Makšties ir tarpvietės susiuvimas

129

Kritinis

Jei nurodytas intervencijos kodas 90481-00 [1344] Pirmojo arba antrojo laipsnio tarpvietės plyšimo susiuvimas arba kodas 16573-00 [1344] Trečiojo arba ketvirtojo laipsnio tarpvietės plyšimo susiuvimas, papildomai nereikia nurodyti kodo 90479-00 [1344] Makšties dabartinio akušerinio plyšimo susiuvimas.

Nuoroda po kodu

247

15-012

Akušerija ir ginekologija

Gimdos dilatacija ir turinio šalinimas

132

Kritinis

Intervencijos kodas 35643-03 [1265] Gimdos dilatacija ir turinio pašalinimas gali būti nurodomas, jei nėštumas nutraukiamas antrąjį nėštumo trimestrą.

Nuoroda po kodu

248

15-013

Akušerija ir ginekologija

Gimdos kaklelio dilatacija

146

Kritinis

Jei nurodomas intervencijos kodas 35640-00 [1265] Gimdos dilatacija ir kiuretažas arba kodas 35640-03 [1265] Gimdos turinio atsiurbimas, kodo 35640-02 [1277] Gimdos kaklelio dilatacija nurodyti nereikia (šios intervencijos yra atliekamos tos pačios operacijos metu).

Nuoroda po kodu, kodų pavadinimai

249

15-014

Akušerija ir ginekologija

Sutrikimai per nėštumo laikotarpį, gimdant ir laikotarpiu po gimdymo

160

Kritinis

Kortelėje gali būti nurodytas tik vienas diagnozės kodas, priskiriamas kodų grupei O10.- – O16.- Edema, proteinurija ir hipertenziniai sutrikimai per nėštumo laikotarpį, gimdant ir laikotarpiu po gimdymo.

Nuoroda po kodu

250

15-015

Akušerija ir ginekologija

Gimdymo rezultatas

21

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu, priskiriamu kodų grupei O80‒84 Gimdymas ir (ar) nurodomos medicininės intervencijos iš kodų blokų 1336–1340 Procedūros gimdymo metu, turi būti nurodytas gretutinės diagnozės kodas Z37 Gimdymo rezultatas.

Nuoroda po kodu

251

15-016

Akušerija ir ginekologija

Gimdos kaklelio akušerinis plyšimas

73

Kritinis

Jei atliekamas gimdos kaklelio plyšimo susiuvimas, žymimas intervencijos kodu 16571-00 [1344] Gimdos kaklelio dabartinio akušerinio plyšimo susiuvimas, turi būti nurodomas diagnozės kodas O71.3 Akušerinis gimdos kaklelio įplyšimas.

1551

252

15-017

Akušerija ir ginekologija

Intrauterini-nių sąaugų gydymas

91

Kritinis

Jei atliekamas intrauterininių sąaugų atskyrimas, žymimas intervencijos kodu 35633-00 [1262] Intrauterininių sąaugų atskyrimas, turi būti nurodomas diagnozės kodas N85.6 Intrauterinės sinechijos (vidinės gimdos sąaugos).

0047

253

15-018

Akušerija ir ginekologija

Gimdos kaklelio polipo šalinimas

92

Kritinis

Jei atliekamas gimdos kaklelio polipo šalinimas, žymimas intervencijos kodu 35611-00 [1276] Gimdos kaklelio polipektomija, turi būti nurodomas diagnozės kodas N84.1 Gimdos kaklelio polipas arba atitinkamas gimdos kaklelio naviko kodas – C53.-, D06.-, D26.0 arba D39.0.

Kodų pavadinimai

254

15-019

Akušerija ir ginekologija

Bartolinio liaukos cistos arba absceso gydymas

106

Kritinis

Jei atliekamas Bartolinio liaukos absceso gydymas, žymimas intervencijos kodu 35520-00 [1290] Bartolinio liaukos absceso gydymas, turi būti nurodomas diagnozės kodas N75.1 Didžiosios makšties prieangio (Bartolinio) liaukos abscesas, o jei atliekamas Bartolinio cistos gydymas, žymimas intervencijos kodu 35513-00 [1293] Bartolinio liaukos cistos gydymas, turi būti nurodomas diagnozės kodas N75.0 Didžiosios makšties prieangio (Bartolinio) liaukos cista.

Kodų pavadinimai

255

15-020

Akušerija ir ginekologija

Gimdos polipo šalinimas

122

Kritinis

Jei atliekamas gimdos polipo šalinimas, žymimas intervencijos kodu 35633-01 [1266] Gimdos polipektomija, atliekant histeroskopiją, turi būti nurodomas gimdos polipo diagnozės kodas N84.0 ar N85.0, arba atitinkamas gimdos naviko kodas – C54.1, D07.0, D26.1–9, D39.0 arba C79.82.

Kodų pavadinimai

256

15-021

Akušerija ir ginekologija

Pasyvi imunizacija anti-D imunoglobulinu

126

Kritinis

Jei atliekama pasyvi imunizacija Rh(D) imunoglobulinu, žymima intervencijos kodu 92173-00 [1884] Pasyvi imunizacija Rh(D) imunoglobulinu, turi būti nurodomas diagnozės kodas Z29.1 Profilaktinė imunoterapija.

L151

257

15-022

Akušerija ir ginekologija

Gimdymas

131

Kritinis

Gimdymo atvejais diagnozių kodai O60.1–O60.3 ir O61–O75 negali būti nurodomi kaip pagrindinės diagnozės kodai (pagrindinė diagnozė turi būti žymima kodais O80–O84 Gimdymas).

Nuoroda po kodu

258

15-024

Akušerija ir ginekologija

Gimdos miomos šalinimo operacija

202

Kritinis

Jei atliekama gimdos miomos šalinimo operacija, žymima intervencijos kodu 35623-00 [1266] Gimdos miomektomija, atliekant histeroskopiją, kodu 35649-01 [1266] Gimdos miomektomija, atliekant laparoskopiją arba kodu 35649-03 [1266] Gimdos miomektomija, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas – D25 arba D39.0 (išimtiniais atvejais – C54, C55, D07.3 arba D07.0).

Kodų pavadinimai

259

15-025

Akušerija ir ginekologija

Tariamasis gimdymas

186

Kritinis

Gimdymo atvejais tariamojo gimdymo kodas (O47.- Tariamasis gimdymas) negali būti nurodomas.

1550

260

15-026

Akušerija ir ginekologija

Gimdymas per cezario pjūvį

187

Kritinis

Jei pagrindinė diagnozė žymima kodu O82 Vienavaisis gimdymas per cezario pjūvį, prie gretutinių diagnozių turi būti nurodoma cezario pjūvio atlikimo priežastis.

L152

261

15-027

Akušerija ir ginekologija

Gimdymo sužadinimas ir sustiprinimas

189

Kritinis

Jei atliekamas gimdymo veiklos sužadinimas, žymimas kodu iš kodų bloko [1334] Medikamentinis arba instrumentinis gimdymo sužadinimas, gimdymo veiklos sustiprinimo kodas iš kodų bloko [1335] Natūralios gimdymo veiklos medikamentinis arba instrumentinis sustiprinimas nenurodomas.

1513

262

15-029

Akušerija ir ginekologija

Gimdymas arba stebėjimas po gimdymo

197

Kritinis

Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš šių kodų: Z37 Gimdymo rezultatas arba Z39 Stebėjimas ir ištyrimas po gimdymo.

1548

263

15-01-001

Akušerija ir ginekologija

Tarpvietės pirmojo arba antrojo laipsnio plyšimo siuvimas

52

Kritinis

Akušeriniai tarpvietės plyšimai ir nubrozdinimai, kurie nebuvo siūti, yra nekoduojami. Kai atliekamas tarpvietės plyšimo susiuvimas, žymimas kodu 90481-00 [1344] Pirmojo arba antrojo laipsnio tarpvietės plyšimo susiuvimas, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas – O70.0 Pirmojo laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant, O70.1 Antrojo laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant arba O90.1 Tarpvietės žaizdos kraštų išsiskyrimas.

1551

264

15-01-002

Akušerija ir ginekologija

Tarpvietės trečiojo ir ketvirtojo laipsnio plyšimo siuvimas

52

Kritinis

Akušeriniai tarpvietės plyšimai ir nubrozdinimai, kurie nebuvo siūti, yra nekoduojami. Jei atliekamas tarpvietės plyšimo susiuvimas, žymimas intervencijos kodu 16573-00 [1344] Trečiojo arba ketvirtojo laipsnio tarpvietės plyšimo susiuvimas, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas – O70.2 Trečiojo laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant arba O70.3 Ketvirtojo laipsnio tarpvietės plyšimas gimdant.

1551

265

15-02-001

Akušerija ir ginekologija

Moters lytinių organų nusileidimo gydymas (priekinės makšties sienelės atkūrimas)

107

Kritinis

Jei atliekama operacija, žymima intervencijos kodu 35570-00 [1283] Priekinės makšties sienelės atstatymas per makštį, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas – N81.0, N81.1, N81.2–5 arba N99.3.

Nuoroda po kodu

266

15-02-002

Akušerija ir ginekologija

Moters lytinių organų nusileidimo gydymas (priekinės ir užpakalinės makšties sienelės atkūrimas)

107

Kritinis

Jei atliekama operacija, žymima intervencijos kodu 35573-00 [1283] Priekinės ir užpakalinės makšties sienelių atstatymas per makštį, turi būti nurodomas diagnozės kodas N81.0 (kartu su kodu N81.6) arba kodas N81.1 (kartu su kodu N81.6), arba kodai N81.2–5, arba kodas N99.3.

Nuoroda po kodu

267

15-02-003

Akušerija ir ginekologija

Moters lytinių organų nusileidimo gydymas (užpakalinės makšties sienelės atkūrimas)

107

Kritinis

Jei atliekama operacija, žymima intervencijos kodu 35571-00 [1283] Užpakalinės makšties sienelės atstatymas per makštį, turi būti nurodomas diagnozės kodas N81.6 arba kodai N81.2–5, arba kodas N99.3.

Nuoroda po kodu

268

15-03-001

Akušerija ir ginekologija

Tuberkulio-zė, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

54

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O98.0 Tuberkuliozė, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas iš kodų grupės A15–A19.

1521

269

15-03-002

Akušerija ir ginekologija

Sifilis, komplikuojantis nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

54

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O98.1 Sifilis, komplikuojantis nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas iš kodų grupės A50–A53.

1521

270

15-03-003

Akušerija ir ginekologija

Gonorėja, komplikuo-janti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

54

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O98.2 Gonorėja, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas diagnozės kodas A54.

1521

271

15-03-004

Akušerija ir ginekologija

Kita lytiniu keliu plintanti infekcija, komplikuo-janti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

54

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O98.3 Kita dažniausiai lytiniu keliu plintanti infekcija, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas iš kodų grupės A55–A64.

1521

272

15-03-005

Akušerija ir ginekologija

Virusinis hepatitas, komplikuo-jantis nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

54

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O98.4 Virusinis hepatitas, komplikuojantis nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas iš kodų grupės B15–B19.

1521

273

15-03-006

Akušerija ir ginekologija

Kitos virusinės ligos, komplikuo-jančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

54

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O98.5 Kitos virusinės ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas – A08, arba kodas iš kodų grupės A80–B09, arba kodas iš kodų grupės B25–B34.

1521

274

15-03-007

Akušerija ir ginekologija

Pirmuonių sukeltos ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

54

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O98.6 Pirmuonių sukeltos ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas iš kodų grupės B50–B64.

1521

275

15-03-008

Akušerija ir ginekologija

ŽIV liga, komplikuo-janti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

54

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O98.7 Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) liga, komplikuojanti nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas iš kodų grupės B20‒B24.

1521

276

15-03-009

Akušerija ir ginekologija

Kitos infekcinės ir parazitinės ligos, komplikuo-jančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

54

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O98.8 Kitos motinos infekcinės ir parazitinės ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas iš šių kodų: A00–A07, A09, A20–A49, A65–A79, B35–B49, B65–B94.

1521

277

15-04-001

Akušerija ir ginekologija

Nesavaimi-nis gimdymas (placentos pašalinimas ranka)

173

Kritinis

Jei placenta pašalinama ranka ir nurodomas intervencijos kodas 90482-00 [1345], turi būti nurodomas nesavaiminio gimdymo kodas O83, išskyrus vienavaisio gimdymo, naudojant reples ar vakuumo ekstraktorių, atvejį (kodas O81) ar daugiavaisio gimdymo atvejį (kodas O84.-).

0001, L152, kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

278

15-04-002

Akušerija ir ginekologija

Nesavaimi-nis gimdymas (vaisiaus ekstrakcija, pagalba rankomis)

173

Kritinis

Jei atliekama vaisiaus ekstrakcija, esant sėdmenų pirmeigai, arba teikiama pagalba rankomis, esant sėdmenų pirmeigai, ir atitinkamai žymimas intervencijos kodas 90470-03 [1339] arba kodas 90470-01 [1339], turi būti nurodomas nesavaiminio  gimdymo kodas O83, išskyrus daugiavaisio gimdymo atvejus (kodas O84.-).

0001, L152, kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

279

15-04-003

Akušerija ir ginekologija

Nesavaimi-nis gimdymas (replės ar vakuumo ekstrakto-rius)

173

Kritinis

Jei gimdymo metu taikomos replės ar vakuumo ekstraktorius ir nurodomas atitinkamas intervencijos kodas iš kodų bloko [1337] arba kodas 90470-02 [1339], kodas 90470-04 [1339] arba kodas 90469-00 [1338], turi būti nurodomas diagnozės kodas O81, išskyrus daugiavaisio gimdymo atvejus (kodas O84.-).

0001, L152, kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

280

15-04-004

Akušerija ir ginekologija

Nesavaimi-nis gimdymas (cezario pjūvis)

173

Kritinis

Jei atliekamas cezario pjūvis, žymimas intervencijos kodu iš kodų bloko [1340], turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas – O82, O84.2 arba O84.82.

0001, L152, kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

281

15-05-001

Akušerija ir ginekologija

Kraujo ir kraujodaros organų ligos, komplikuo-jančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

55

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O99.1 Kitos kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais, komplikuojantys nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas iš kodų grupės D65–D89.

0503, 0505, 1521

282

15-05-002

Akušerija ir ginekologija

Endokrini-nės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

55

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O99.2 Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas iš šių kodų grupių: E00‒E07, E15‒E34, E50‒E89.

0503, 0505, 1521

283

15-05-003

Akušerija ir ginekologija

Psichikos sutrikimai ir centrinės nervų sistemos ligos, komplikuo-jančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

55

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O99.3 Psichikos sutrikimai ir centrinės nervų sistemos ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas iš šių kodų grupių: F00‒F31, F32.-0, F33–F52, F54‒F99, G00‒G99.

0503, 0505, 1521

284

15-05-004

Akušerija ir ginekologija

Kraujo apytakos sistemos ligos, komplikuo-jančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

55

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O99.4 Kraujo apytakos sistemos ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas iš šių kodų grupių: I00‒I09, I20‒I99.

0503, 0505, 1521

285

15-05-005

Akušerija ir ginekologija

Kvėpavimo sistemos ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

55

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O99.5 Kvėpavimo sistemos ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas iš kodų grupės J00‒J99.

0503, 0505, 1521

286

15-05-006

Akušerija ir ginekologija

Virškinimo sistemos ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

55

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O99.6 Virškinimo sistemos ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas iš šių kodų grupių: K00‒K63, K65–K66, K80–K93.

0503, 0505, 1521

287

15-05-007

Akušerija ir ginekologija

Odos ir poodžio ligos, komplikuo-jančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

55

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O99.7 Odos ir poodžio ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas iš kodų grupės L00‒L99.

0503, 0505, 1521

288

15-05-008

Akušerija ir ginekologija

Kitos patikslintos motinos ligos, komplikuo-jančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

55

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O99.8 Kitos patikslintos ligos ir būklės, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo, papildomai turi būti nurodytas atitinkamas diagnozės kodas iš šių kodų: C00‒D48, H00‒H95, M00‒M82, M83.2‒M99, N13‒N14, N16, N18‒N29, N31‒N33, N35‒N38, N39.2‒N99, Q00‒Q99, R00‒R99.

0503, 0505, 1521

289

15-06-001

Akušerija ir ginekologija

Ektopinio (kiaušintaki-nio) nėštumo gydymas

156

Kritinis

Jei atliekamas kiaušintakinio nėštumo šalinimas, žymimas intervencijos kodu 35678-00 [1256], kodu 35677-04 [1256], kodu 35678-01 [1256] arba kodu 35677-05 [1256], turi būti nurodomas diagnozės kodas O00.1 Kiaušintakinis nėštumas. Kiaušintakinio nėštumo šalinimas negali būti koduojamas kodais, priskiriamais [1251] ir [1252] kodų blokams.

1544, 1511, nuoroda po kodu

290

15-06-002

Akušerija ir ginekologija

Ektopinio (pilvo ertmės) nėštumo gydymas

156

Kritinis

Jei atliekamas pilvo ertmėje esančio ektopinio nėštumo šalinimas, žymimas kodu 35677-00 [1256], turi būti nurodytas vienas iš šių diagnozės kodų: O00.0, O00.2, O00.8 arba O00.9.

1544, 1511, nuoroda po kodu

291

15-07-001

Akušerija ir ginekologija

Nervų kamienų blokados natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu (1)

65

Kritinis

Dėl skausmo malšinimo gimdymo metu pradėtai nervų kamienų blokadai, kuri tęsiama ir instrumentinio gimdymo metu, turi būti suteiktas kodas 92507-XX [1333] Nervų blokada natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu. Tokiu atveju kodas 92506-XX [1333] Nervų blokada natūralaus gimdymo metu nenurodomas.

0031

292

15-07-002

Akušerija ir ginekologija

Nervų kamienų blokados natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu (2)

65

Kritinis

Jei nurodomas kodas O82 Vienavaisis gimdymas per cezario pjūvį arba kodas O84.2 Daugiavaisis gimdymas, visi vaisiai gimdomi per cezario pjūvį, neturi būti nurodomas nervų blokados natūralaus gimdymo metu kodas 92506-XX [1333].

0031

293

16-001

Neonatolo-gija

Gimdymo trauma

57

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu, priskiriamu kodų grupei P10–P15 Gimdymo trauma, kartu turi būti nurodytas kodas P03 Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų gimdymo komplikacijų.

1609

294

16-002

Neonatolo-gija

Odos fototerapija

148

Kritinis

Jei naujagimiui atliekama odos fototerapija, žymima intervencijos kodu 90677-00 [1611] Kita odos fototerapija, turi būti nurodomas atitinkamas diagnozės kodas: P55 Vaisiaus ir naujagimio imuninė hemolizinė liga, P57 Branduolių gelta, P58 Naujagimio gelta dėl kitos intensyvios hemolizės arba P59 Naujagimio gelta dėl kitos ir nepatikslintos priežasties.

1615, L023

295

16-003

Neonatolo-gija

Naujagimio aspiracijos sindromas

150

Kritinis

Diagnozės kodas P24 Naujagimio aspiracijos sindromas gali būti nurodomas tik tada, jei gydymas deguonimi, žymimas intervencijos kodu 92044-00 [1889] Kiti deguonies terapijos būdai arba DPV kodais, priskiriamais kodų blokui [569] Dirbtinė plaučių ventiliacija, [570] Neinvazinė dirbtinė plaučių ventiliacija arba [571] Kombinuota dirbtinė plaučių ventiliacija, buvo taikomas ilgiau nei 24 valandas.

1613

296

16-004

Neonatolo-gija

Praeinantieji vaisiui ir naujagimiui būdingi angliavandenių apykaitos sutrikimai

151

Kritinis

Jei nurodomas diagnozės kodas P70.0 Motinos, sergančios gestaciniu diabetu, naujagimio sindromas arba P70.1 Motinos, sergančios diabetu, naujagimio sindromas, kitų hipoglikemijos diagnozės kodų (P70.2–4) nurodyti nereikia.

0401, 1602, nuoroda po kodu

297

16-005

Neonatolo-gija

Pagrindinė diagnozė – nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui

25

Kritinis

Kodai, priskiriami kodų grupei P00–P04 Motinos veiksnių ir nėštumo bei gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui, negali būti nurodomi kaip pagrindinės diagnozės kodai.

0050, 1609

298

16-01-001

Neonatolo-gija

Sutrikimai dėl trumpo nėštumo ir mažos naujagimio kūno masės (1)

158

Kritinis

Mažos naujagimio kūno masės diagnozės kodas P07.0- Labai maža naujagimio kūno masė arba kodas P07.1- Kita maža naujagimio kūno masė gali būti nurodomas tik koduojant neišnešiotų naujagimių (P07.2- Ypač nesusiformavęs naujagimis arba P07.3- Kitas per anksti gimęs naujagimis) mažos kūno masės diagnozę. Pirmiausia nurodomas nėštumo trukmės kodas (P07.2- arba P07.3-), po to – svorio kodas (P07.0- arba

P07.1-).

1605, 1618

299

16-01-002

Neonatolo-gija

Sutrikimai dėl trumpo nėštumo ir mažos naujagimio kūno masės (2)

158

Kritinis

Jei gimimo epizodo metu neišnešioto naujagimio (P07.2- arba P07.3-) svoris yra mažesnis nei 2 500 g (stacionare gydomo asmens statistinės kortelės 38 langelio reikšmė), turi būti nurodomas vienas iš šių kodų – P07.0- arba P07.1-.

1605, 1618

300

16-01-003

Neonatolo-gija

Sutrikimai dėl trumpo nėštumo ir mažos naujagimio kūno masės (3)

158

Kritinis

Jei nurodomas diagnozės kodas P07.2- arba kodas P07.3-, kodas P05.0 arba kodas P05.1 negali būti nurodyti kaip pagrindinės diagnozės kodai.

1605, 1618

301

18-001

Simptomai

Ascitas

208

Kritinis

Jei nurodomas diagnozės kodas C78.6 Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės metastazinis piktybinis navikas, kodo R18 Ascitas nurodyti nereikia.

Kodų pavadinimai

302

18-002

Simptomai

Kacheksija

199

Kritinis

Kortelėje gali būti nurodomas tik vienas iš kacheksijos kodų: R64 Kacheksija, E41 Išsekimas dėl prastos mitybos arba C80.9 Piktybinis navikas, pirminis, nepatikslintas (kacheksija).

Nuoroda po kodu

303

18-004

Simptomai

Hipovolemi-nis šokas

222

Kritinis

Jei nurodomas hipovoleminio šoko kodas R57.1 Hipovoleminis šokas, kodas T81.1 Šokas per procedūrą ar dėl procedūros, neklasifikuojamas kitur) ar naujagimio dehidratacijos kodas P74.1 Naujagimio dehidratacija, kodo E86 Kraujo tūrio sumažėjimas nurodyti nereikia.

Nuoroda po kodu

304

19-001

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas

27

Kritinis

Jei nurodomas kodas iš kodų bloko S06.01–S06.04 Sąmonės netekimas, papildomai nurodyti kodo S06.00 Sukrėtimas nereikia.

1905

305

19-002

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Funkcinio nugaros pažeidimo lygis

28

Kritinis

Jei nurodomas vienas iš nugaros smegenų pažeidimo kodų – S14.1, S24.1, S34.1 Kiti ir nepatikslinti kaklinės, krūtininės, juosmeninės nugaros smegenų dalies sužalojimai, kartu turi būti nurodytas kodas, žymintis funkcinį nugaros pažeidimo lygį, – S14.7, S24.7, S34.7 Funkcinis kaklinės, krūtininės, juosmeninės nugaros smegenų dalies sužalojimų lygis.

1915

306

19-003

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė

29

Kritinis

Kodai, priskiriami kodų grupei T00–T07 Kelių kūno sričių sužalojimai, arba kodas T29 Kelių kūno sričių nudegimai, arba sužalojimų kodai, kurių ketvirtas ženklas yra „7“, negali būti nurodomi kaip pagrindinės diagnozės kodai.

1907, 1911

307

19-004

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Žaizdos komplikaci-jos

32

Kritinis

Jei nurodomas kodas T89.0- Žaizdos komplikacijos, pirmiausia turi būti nurodomas atitinkamas žaizdos kodas – S01, S11, S21, S31, S41, S51, S61, S71, S81 arba S91, arba atitinkamas trauminės amputacijos kodas – S08, S38.2, S48, S58, S68, S78, S88 arba S98.

1917

308

19-005

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Smegenų sukrėtimas ir intrakranijinis sužalojimas

58

Kritinis

Jei koduojamas intrakranijinis sužalojimas (S06.1‒S06.9), tai sąmonės netekimas (S06.01‒S06.05) negali būti nurodomas kaip pagrindinė diagnozė.

1905

309

19-006

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Traumos sukeltas smegenų pabrinkimas

59

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu S06 Intrakranijinis sužalojimas, neturi būti nurodomas kodas G93.6 Smegenų edema. Traumos sukelta smegenų edema turi būti žymima kodu S06.1 Trauminis smegenų pabrinkimas. Taisyklė netaikoma tais atvejais, kai kartu nurodomas kodas G97.8 Kitos nervų sistemos ligos, pasireiškusios po procedūrų.

Nuoroda po kodu

310

19-007

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Intrakranijinis sužalojimas ir koma

60

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais S06.1‒S06.9, neturi būti nurodomas kodas R40.2 Koma, nepatikslinta. Traumos sukeltas sąmonės netekimas turi būti žymimas kodais S06.01‒S06.05.

1905, L061

311

19-008

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Apsinuodiji-mas alkoholiu arba ūminė intoksikacija

98

Kritinis

Kortelėje gali būti nurodytas vienas diagnozės kodas – T51.0 Etanolio toksinis poveikis arba F10.0 Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo, ūminė intoksikacija.

Nuoroda po kodu

312

19-009

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Nudegimo gydymas

80

Kritinis

Jei atliekamas nudegimo tvarstymo ar negyvybingų audinių šalinimas, žymimas intervencijos kodu iš kodų bloko [1600] ar kodų bloko [1627], turi būti nurodomas atitinkamas nudegimo diagnozės kodas iš kodų grupės T20–T25.

1911

313

19-010

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Dauginiai nudegimai ir sužalojimai

30

Kritinis

Dauginių sužalojimų ir nudegimų kodai, priskiriami kodų grupei T00–T07 Kelių kūno sričių sužalojimai, arba kodas T29 Kelių kūno sričių nudegimai, arba sužalojimų kodai, kurių ketvirtas ženklas yra „7“, gali būti nurodomi kaip gretutinės diagnozės kodai tik tada, kai išvardijami atskiri sužalojimai ir diagnozių kodų skaičius viršija didžiausią galimą diagnozių kodų skaičių (30).

1907, 1911

314

19-011

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Nudegimo plotas

31

Kritinis

Jei pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais, priskiriamais kodų grupei T20–T25 Kūno išorinio paviršiaus nudegimai, klasifikuojami pagal sritį, arba kodu T29 Kelių kūno sričių nudegimai, turi būti nurodytas ir gretutinės diagnozės kodas T31 Nudegimai, klasifikuojami pagal pažeistą kūno paviršiaus plotą.

1911

315

19-012

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Pagrindinė diagnozė – žaizdos komplikacija

33

Kritinis

Kodas T89.0 Žaizdos komplikacijos negali būti nurodomas kaip pagrindinės diagnozės kodas.

0050, 1917

316

19-013

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Tyčiniai susižalojimai

183

Kritinis

Kodai, priskiriami kodų grupei X70–X84 Tyčiniai susižalojimai, gali būti nurodomi esant sužalojimui arba apsinuodijimui, kurie žymimi kodais S00–S99 arba T15–T35, arba T51–T75.

2001, 1901-1904, 1909, 1911, 1912, 1923

317

19-014

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Nemedicini-nės paskirties medžiagų toksinis poveikis

200

Kritinis

Jei pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais, priskiriamais kodų grupei T51–T65 Nemedicininės paskirties medžiagų toksinis poveikis (išskyrus T63), turi būti nurodytas vienas iš išorinių priežasčių kodų: atsitiktinio apsinuodijimo (X44–X49), tyčinio apsinuodijimo (X64–X69), pasikėsinimo (X86–X90) ar apsinuodijimo, kai ketinimas nežinomas (Y14–Y19), kartu su veiklos kodais (U50.-–U73.- Veikla) ir vietos kodais (Y92.- Įvykio vieta).

1901, 1903

318

19-01-001

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Atviro kaukolės ar veido kaulo lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas

149

Kritinis

Jei atliekamas kaukolės ar veido kaulo atviro lūžio negyvybingų audinių pašalinimas, žymimas intervencijos kodu 90580-00 [1566] Atviro lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas arba kodu 39609-00 [25] Atviro kaukolės lūžio negyvybingų audinių šalinimas, turi būti nurodomas lūžio kodas S02 ir žaizdos, susisiekiančios su lūžiu, kodas S01.81 arba kodas S01.83, išskyrus atvejus, kai yra nurodytas lūžio atviros repozicijos kodas.

1918, 1919, nuoroda po kodu

319

19-01-002

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Atviro kaklo kaulo lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas

149

Kritinis

Jei atliekamas kaklo kaulo atviro lūžio negyvybingų audinių pašalinimas, žymimas intervencijos kodu 90580-00 [1566] Atviro lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas, turi būti nurodomas lūžio kodas S12 ir žaizdos, susisiekiančios su lūžiu, kodas S11.81, išskyrus atvejus, kai yra nurodytas lūžio atviros repozicijos kodas.

1918, 1919, nuoroda po kodu

320

19-01-003

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Atviro krūtinės ląstos kaulo lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas

149

Kritinis

Jei atliekamas krūtinės ląstos kaulo atviro lūžio negyvybingų audinių pašalinimas, žymimas intervencijos kodu 90580-00 [1566] Atviro lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas, turi būti nurodomas lūžio kodas S22 ir žaizdos, susisiekiančios su lūžiu, kodas S21.81, išskyrus atvejus, kai yra nurodytas lūžio atviros repozicijos kodas.

1918, 1919, nuoroda po kodu

321

19-01-004

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Atviro nugaros apatinės ir dubens srities kaulo lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas

149

Kritinis

Jei atliekamas nugaros apatinės ir dubens srities kaulo atviro lūžio negyvybingų audinių pašalinimas, žymimas intervencijos kodu 90580-00 [1566] Atviro lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas, turi būti nurodomas lūžio kodas S32 ir žaizdos, susisiekiančios su lūžiu, kodas S31.81, išskyrus atvejus, kai yra nurodytas lūžio atviros repozicijos kodas.

1918, 1919, nuoroda po kodu

322

19-01-005

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Atviro peties ir žasto srities kaulo lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas

149

Kritinis

Jei atliekamas peties ir žasto srities kaulo atviro lūžio negyvybingų audinių pašalinimas, žymimas intervencijos kodu 90580-00 [1566] Atviro lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas, turi būti nurodomas lūžio kodas S42 ir žaizdos, susisiekiančios su lūžiu, kodas S41.81, išskyrus atvejus, kai yra nurodytas lūžio atviros repozicijos kodas.

1918, 1919, nuoroda po kodu

323

19-01-006

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Atviro dilbio kaulo lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas

149

Kritinis

Jei atliekamas dilbio kaulo atviro lūžio negyvybingų audinių pašalinimas, žymimas intervencijos kodu 90580-00 [1566] Atviro lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas, turi būti nurodomas lūžio kodas S52 ir žaizdos, susisiekiančios su lūžiu, kodas S51.81, išskyrus atvejus, kai yra nurodytas lūžio atviros repozicijos kodas.

1918, 1919, nuoroda po kodu

324

19-01-007

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Atviro riešo ir plaštakos kaulo lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas

149

Kritinis

Jei atliekamas riešo ir plaštakos kaulo atviro lūžio negyvybingų audinių pašalinimas, žymimas intervencijos kodu 90580-00 [1566] Atviro lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas, turi būti nurodomas lūžio kodas S62 ir žaizdos, susisiekiančios su lūžiu, kodas S61.81, išskyrus atvejus, kai yra nurodytas lūžio atviros repozicijos kodas.

1918, 1919, nuoroda po kodu

325

19-01-008

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Atviro klubo ir šlaunies kaulo lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas

149

Kritinis

Jei atliekamas klubo ir šlaunies kaulo atviro lūžio negyvybingų audinių pašalinimas, žymimas intervencijos kodu 90580-00 [1566] Atviro lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas, turi būti nurodomas lūžio kodas S72 ir žaizdos, susisiekiančios su lūžiu, kodas S71.81, išskyrus atvejus, kai yra nurodytas lūžio atviros repozicijos kodas.

1918, 1919, nuoroda po kodu

326

19-01-009

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Atviro blauzdos srities kaulo lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas

149

Kritinis

Jei atliekamas blauzdos srities kaulo atviro lūžio negyvybingų audinių pašalinimas, žymimas intervencijos kodu 90580-00 [1566] Atviro lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas, turi būti nurodomas lūžio kodas S82 ir žaizdos, susisiekiančios su lūžiu, kodas S81.81, išskyrus atvejus, kai yra nurodytas lūžio atviros repozicijos kodas.

1918, 1919, nuoroda po kodu

327

19-01-010

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Atviro čiurnos ir pėdos kaulo lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas

149

Kritinis

Jei atliekamas čiurnos ir pėdos kaulo atviro lūžio negyvybingų audinių pašalinimas, žymimas intervencijos kodu 90580-00 [1566] Atviro lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas, turi būti nurodomas kodas S82, kodas S92 ir žaizdos, susisiekiančios su lūžiu, kodas S91.81, išskyrus atvejus, kai yra nurodytas lūžio atviros repozicijos kodas.

1918, 1919, nuoroda po kodu

328

19-02-001

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Apatinio žandikaulio išnirimo repozicija

171

Kritinis

Jei atliekama apatinio žandikaulio išnirimo repozicija, žymima kodu 47000-00 [1369] arba kodu 53203-00 [1369], turi būti nurodomas žandikaulio išnirimo diagnozės kodas S03.0 arba atitinkamas kodas iš kodų grupės T84.0–T84.4.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

329

19-02-002

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Raktikaulio išnirimo repozicija

171

Kritinis

Jei atliekama raktikaulio išnirimo repozicija, žymima kodu 47003-00 [1402] arba kodu 47006-00 [1402], turi būti nurodomas raktikaulio išnirimo diagnozės kodas S43.1, S43.2, M24.31 arba M24.41, arba atitinkamas kodas iš kodų grupės T84.0–T84.4.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

330

19-02-003

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Žastikaulio išnirimo repozicija

171

Kritinis

Jei atliekama žastikaulio išnirimo repozicija, žymima kodu 47009-00 [1402], 47009-01 [1402], 47012-00 [1402] arba 47012-01 [1402], turi būti nurodomas atitinkamas žastikaulio išnirimo diagnozės kodas – S43.0-, M24.31, M24.32, M24.41, M24.42, S43.3, Q74.09 arba kodas iš kodų grupės T84.0–T84.4.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

331

19-02-004

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Alkūnės išnirimo repozicija

171

Kritinis

Jei atliekama alkūnės išnirimo repozicija, žymima kodu 47018-00 [1415], 47018-01 [1415], 47021-00 [1516], 47021-01 [1516], 47024-00 [1415], 47024-01 [1415], 47027-00 [1416], 47027-01 [1416], 47385-02 [1427], 47385-00 [1427], 47386-00 [1432], 47386-01 [1432], 47386-02 [1432] arba 47386-03 [1432], turi būti nurodomas atitinkamas alkūnės išnirimo diagnozės kodas – S52.21, S53.0, S53.10, S53.11, S53.12, S53.13, S53.14, S53.18, S52.31, M24.32, M24.33, M24.42, M24.43 arba Q74.09, arba kodas iš kodų grupės T84.0–T84.4.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

332

19-02-005

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Riešo išnirimo repozicija

171

Kritinis

Jei atliekama riešo išnirimo repozicija, žymima kodu 47030-00 [1458], 47033-00 [1459], 47024-02 [1433], 47024-03 [1433], 47027-02 [1433], 47027-03 [1433], 47385-02 [1427], 47385-00 [1427], 47386-00 [1432], 47386-01 [1432], 47386-02 [1432] arba 47386-03 [1432], turi būti nurodomas atitinkamas riešo išnirimo diagnozės kodas – S63.00–S63.03, S63.08, M24.33, M24.43, M24.34 arba M24.44, arba kodas iš kodų grupės T84.0–T84.4.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

333

19-02-006

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Riešinio delno sąnario išnirimo repozicija

171

Kritinis

Jei atliekama riešinio delno sąnario išnirimo repozicija, žymima kodu 47030-02 [1458] arba 47033-01 [1459], turi būti nurodomas atitinkamas riešinio delno sąnario išnirimo diagnozės kodas – S63.04, M24.34 arba M24.44, arba kodas iš kodų grupės T84.0–T84.4.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

334

19-02-007

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Delninio piršto sąnario išnirimo repozicija

171

Kritinis

Jei atliekama delninio piršto sąnario išnirimo repozicija, žymima kodu 47042-00 [1458] arba 47045-00 [1459], turi būti nurodomas atitinkamas delninio piršto sąnario išnirimo diagnozės kodas S63.11, S62.21, M24.34 arba M24.44, arba kodas iš kodų grupės T84.0–T84.4.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

335

19-02-008

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Savojo piršto sąnario išnirimo repozicija

171

Kritinis

Jei atliekama savojo piršto sąnario išnirimo repozicija, žymima kodu 47036-00 [1458] arba kodu 47039-00 [1459], turi būti nurodomas atitinkamas savojo piršto sąnario išnirimo diagnozės kodas – S63.12, S63.10, S63.2, M24.34 arba M24.44, arba kodas iš kodų grupės T84.0–T84.4.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

336

19-02-009

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Šlaunikaulio išnirimo repozicija

171

Kritinis

Jei atliekama šlaunikaulio išnirimo repozicija, žymima kodu 47048-00 [1487], 47051-00 [1487] arba 50352-00 [1476], turi būti nurodomas atitinkamas šlaunikaulio išnirimo kodas – S73.0-, Q65.-, M24.45 arba M24.35, arba kodas iš kodų grupės T84.0–T84.4.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

337

19-02-010

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Kelio išnirimo repozicija

171

Kritinis

Jei atliekama kelio išnirimo repozicija, žymima kodu 47054-00 [1506], turi būti nurodomas atitinkamas kelio išnirimo kodas – S83.10, S83.11, S83.12, S83.13, S83.14, S83.18, M23.8, M24.36 arba M24.46, arba kodas iš kodų grupės T84.0–T84.4.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

338

19-02-011

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Girnelės išnirimo repozicija

171

Kritinis

Jei atliekama girnelės išnirimo repozicija, žymima kodu 47057-00 [1506] arba 47060-00 [1506], turi būti nurodomas atitinkamas girnelės išnirimo diagnozės kodas – S83.0, Q74.12, M22.0, M22.1, M24.36 arba M24.46, arba kodas iš kodų grupės T84.0–T84.4.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

339

19-02-012

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Čiurnos išnirimo repozicija

171

Kritinis

Jei atliekama čiurnos išnirimo repozicija, žymima kodu 47063-00 [1540], 47063-01 [1540], 47066-00 [1541] arba 47066-01 [1541], turi būti nurodomas atitinkamas čiurnos išnirimo diagnozės kodas – S93.0, S93.2, S93.30, S93.31, S93.32, S93.33, M24.37 arba M24.47, arba kodas iš kodų grupės T84.0–T84.4.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

340

19-02-013

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Kojos piršto išnirimo repozicija

171

Kritinis

Jei atliekama kojos piršto išnirimo repozicija, žymima kodu 47069-00 [1540], 47069-01 [1540], 47072-00 [1541] arba 47072-01 [1541], turi būti nurodomas atitinkamas kojos piršto išnirimo diagnozės kodas – S93.1-, S93.2, S93.30, M24.37 arba M24.47, arba kodas iš kodų grupės T84.0–T84.4.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

341

19-02-014

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Kulnakaulio išnirimo repozicija

171

Kritinis

Jei atliekama kulnakaulio išnirimo repozicija, žymima kodu 47606-01 [1526], 47609-06 [1540], 47609-07 [1540], 47615-04 [1541], 47615-05 [1541], 47612-02 [1540], 47612-03 [1540, 47618-04 [1541] arba 47618-05 [1541], turi būti nurodomas atitinkamas kulnakaulio išnirimo diagnozės kodas – S93.0, S93.2, S93.30, S93.31, S93.32, M24.37 arba M24.47, arba kodas iš kodų grupės T84.0–T84.4.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

342

19-02-015

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Šokikaulio išnirimo repozicija

171

Kritinis

Jei atliekama šokikaulio išnirimo repozicija, žymima kodu 47606-03 [1526], 47609-04 [1540], 47609-05 [1540], 47615-06 [1541], 47615-07 [1541], 47612-04 [1540], 47612-05 [1540], 47618-06 [1541] arba 47618-07 [1541], turi būti nurodomas atitinkamas šokikaulio išnirimo diagnozės kodas – S93.0, S93.2, S93.30, S93.32, S93.31, S93.38, M24.37 arba M24.47, arba kodas iš kodų grupės T84.0–T84.4.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

343

19-03-001

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Galvos žaizda, susisiekianti su lūžiu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S01.81 Žaizda (bet kurios galvos dalies), susisiekianti su lūžiu, pirmiausia turi būti nurodomas lūžio kodas S02.

0050, 1918, 1919, 1920

344

19-03-002

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Galvos žaizda, susisiekianti su išnirimu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S01.82 Žaizda (bet kurios galvos dalies), susisiekianti su išnirimu, pirmiausia turi būti nurodomas išnirimo kodas iš kodų grupės S03.0–S03.3.

0050, 1918, 1919, 1920

345

19-03-003

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Galvos žaizda, susisiekianti su vidiniu sužalojimu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S01.83 Žaizda (bet kurios galvos dalies), susisiekianti su intrakranijiniu sužalojimu,  pirmiausia turi būti nurodomas intrakranijinio sužalojimo kodas S06.

0050, 1918, 1919, 1920

346

19-03-004

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Kaklo žaizda, susisiekianti su lūžiu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S11.81 Žaizda (bet kurios kaklo dalies), susisiekianti su lūžiu, pirmiausia turi būti nurodomas lūžio kodas S12.

0050, 1918, 1919, 1920

347

19-03-005

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Kaklo žaizda, susisiekianti su išnirimu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S11.82 Žaizda (bet kurios kaklo dalies), susisiekianti su išnirimu, pirmiausia turi būti nurodomas atitinkamas išnirimo kodas iš kodų grupės S13.1–S13.3.

0050, 1918, 1919, 1920

348

19-03-006

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Krūtinės ląstos žaizda, susisiekianti su lūžiu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S21.81 Žaizda (bet kurios krūtinės ląstos dalies), susisiekianti su lūžiu, pirmiausia turi būti nurodomas lūžio kodas S22.

0050, 1918, 1919, 1920

349

19-03-007

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Krūtinės ląstos žaizda, susisiekianti su išnirimu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S21.82 Žaizda (bet kurios krūtinės ląstos dalies), susisiekianti su išnirimu, pirmiausia turi būti nurodomas atitinkamas išnirimo kodas iš kodų grupės S23.1–S23.2.

0050, 1918, 1919, 1920

350

19-03-008

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Krūtinės ląstos žaizda, susisiekianti su vidiniu sužalojimu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S21.83 Žaizda (bet kurios krūtinės ląstos dalies), susisiekianti su krūtinės ląstos vidiniu sužalojimu, pirmiausia turi būti nurodomas atitinkamas  vidinio sužalojimo kodas iš kodų grupės S26–S27.

0050, 1918, 1919, 1920

351

19-03-009

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Nugaros apatinės ir dubens dalies žaizda, susisiekianti su lūžiu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S31.81 Žaizda (bet kurios nugaros apatinės ir dubens dalies), susisiekianti su lūžiu, pirmiausia turi būti nurodomas lūžio kodas S32.

0050, 1918, 1919, 1920

352

19-03-010

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Nugaros apatinės ir dubens dalies žaizda, susisiekianti su išnirimu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S31.82 Žaizda (bet kurios nugaros apatinės ir dubens dalies), susisiekianti su išnirimu, pirmiausia turi būti nurodomas atitinkamas išnirimo kodas iš kodų grupės S33.1–S33.3.

0050, 1918, 1919, 1920

353

19-03-011

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Pilvo žaizda, susisiekianti su vidiniu sužalojimu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S31.83 Žaizda (bet kurios pilvo dalies), susisiekianti su vidiniu pilvo sužalojimu, pirmiausia turi būti nurodomas atitinkamas vidinio sužalojimo kodas iš kodų grupės S36–S37.

0050, 1918, 1919, 1920

354

19-03-012

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Peties ir žasto žaizda, susisiekianti su lūžiu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S41.81 Žaizda (bet kurios peties ir žasto srities), susisiekianti su lūžiu, pirmiausia turi būti nurodomas lūžio kodas S42.

0050, 1918, 1919, 1920

355

19-03-013

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Peties ir žasto žaizda, susisiekianti su išnirimu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S41.82 Žaizda (bet kurios peties ir žasto srities), susisiekianti su išnirimu, pirmiausia turi būti nurodomas atitinkamas išnirimo kodas iš kodų grupės S43.0‒S43.3.

0050, 1918, 1919, 1920

356

19-03-014

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Dilbio žaizda, susisiekianti su lūžiu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S51.81 Žaizda (bet kurios dilbio dalies), susisiekianti su lūžiu, pirmiausia turi būti nurodomas lūžio kodas S52.

0050, 1918, 1919, 1920

357

19-03-015

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Dilbio žaizda, susisiekianti su išnirimu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S51.82 Žaizda (bet kurios dilbio dalies), susisiekianti su išnirimu, pirmiausia turi būti nurodomas atitinkamas išnirimo kodas iš kodų grupės S53.0‒S53.1.

0050, 1918, 1919, 1920

358

19-03-016

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Riešo ir plaštakos žaizda, susisiekianti su lūžiu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S61.81 Žaizda (bet kurios riešo ir plaštakos dalies), susisiekianti su lūžiu, pirmiausia turi būti nurodomas lūžio kodas S62.

0050, 1918, 1919, 1920

359

19-03-017

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Riešo ir plaštakos žaizda, susisiekianti su išnirimu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S61.82 Žaizda (bet kurios riešo ir plaštakos dalies), susisiekianti su išnirimu, pirmiausia turi būti nurodomas atitinkamas išnirimo kodas iš kodų grupės S63.0‒S63.3.

0050, 1918, 1919, 1920

360

19-03-018

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Klubo ir šlaunies žaizda, susisiekianti su lūžiu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S71.81 Žaizda (bet kurios klubo ir šlaunies dalies), susisiekianti su lūžiu, pirmiausia turi būti nurodomas lūžio kodas S72.

0050, 1918, 1919, 1920

361

19-03-019

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Klubo ir šlaunies žaizda, susisiekianti su išnirimu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S71.82 Žaizda (bet kurios klubo ir šlaunies dalies), susisiekianti su išnirimu, pirmiausia turi būti nurodomas išnirimo kodas S73.0-.

0050, 1918, 1919, 1920

362

19-03-020

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Blauzdos žaizda, susisiekianti su lūžiu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S81.81 Žaizda (bet kurios blauzdos srities), susisiekianti su lūžiu, pirmiausia turi būti nurodomas lūžio kodas S82.

0050, 1918, 1919, 1920

363

19-03-021

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Blauzdos žaizda, susisiekianti su išnirimu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S81.82 Žaizda (bet kurios blauzdos srities), susisiekianti su išnirimu, pirmiausia turi būti nurodomas atitinkamas išnirimo kodas iš kodų grupės S83.0–S83.18.

0050, 1918, 1919, 1920

364

19-03-022

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Čiurnos ir pėdos žaizda, susisiekianti su lūžiu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S91.81 Žaizda (bet kurios čiurnos ir pėdos dalies), susisiekianti su lūžiu, pirmiausia turi būti nurodomas lūžio kodas S82 arba S92.

0050, 1918, 1919, 1920

365

19-03-023

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Čiurnos ir pėdos žaizda, susisiekianti su išnirimu

61

Kritinis

Jei nurodytas kodas S91.82 Žaizda (bet kurios čiurnos ir pėdos dalies), susisiekianti su išnirimu, pirmiausia turi būti nurodomas atitinkamas išnirimo kodas iš kodų grupės S93.0–S93.3.

0050, 1918, 1919, 1920

366

19-04-001

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Raktikaulio lūžio repozicija

188

Kritinis

Jei atliekama raktikaulio kaulo lūžio repozicija, žymima kodu 47462-00 [1401], 47462-01 [1401], 47465-00 [1401] arba 47465-01 [1401], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio kodas – S42.0, S42.7, P13.4, M90.71*, M80.-1, M84.-1, M96.6 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

367

19-04-002

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Mentės lūžio repozicija

188

Kritinis

Jei atliekama mentės lūžio repozicija, žymima kodu 47468-00 [1401] arba 47468-01 [1401], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S42.1, S42.7, M90.71*, M80.-1, M84.-1, M96.6 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

368

19-04-003

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Žastikaulio proksimali-nės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija

188

Kritinis

Jei atliekama žastikaulio proksimalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47423-00 [1408], 47426-00 [1413], 47426-01 [1413], 47429-00 [1414], 47429-01 [1414], 47432-00 [1414] arba 47432-01 [1414], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S42.2, S42.7, P13.3, M90.72*, M84.-2, M96.6, S48.0, S48.1, S48.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

369

19-04-004

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Žastikaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija

188

Kritinis

Jei atliekama žastikaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47444-00 [1408], 47447-00 [1413], 47451-00 [1413], 47450-00 [1414] arba 47450-01 [1414], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S42.3, S42.7, P13.3, M90.72*, M80.-2, M84.-2, M96.6, S48.1, S48.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

370

19-04-005

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Žastikaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija

188

Kritinis

Jei atliekama žastikaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47453-00 [1408], 47456-00 [1413], 47456-01 [1413], 47459-00 [1414] arba 47459-01 [1414], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S42.4, S42.7, P13.3, M90.72*, M80.-2, M84.-2, M96.6, S48.1, S48.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

371

19-04-006

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Alkūnės ataugos lūžio repozicija

188

Kritinis

Jei atliekama alkūnės ataugos lūžio repozicija, žymima kodu 47396-00 [1428], 47396-01 [1428], 47399-00 [1430], 47399-01 [1430], 47402-00 [1430] arba 47402-01 [1430], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S52.0, S52.8, S52.7, P13.3, M90.73*, M80.-3, M84.-3, M96.6, S58.0, S58.1, S58.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

372

19-04-007

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Stipinkaulio galvos arba kaklo lūžio repozicija

188

Kritinis

Jei atliekama stipinkaulio galvos arba kaklo lūžio repozicija, žymima kodu 47405-00 [1427], 47405-01 [1427], 47408-00 [1429] arba 47408-01 [1429], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S52.1, S52.8, S52.7, P13.3, M90.73*, M80.-3, M84.-3, M96.6, S58.0, S58.1, S58.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

373

19-04-008

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Stipinkaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija

188

Kritinis

Jei atliekama stipinkaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47378-00 [1421], 47381-02 [1427], 47385-00 [1427], 47385-02 [1247], 47384-00 [1429], 47384-02 [1429], 47386-01 [1432] arba 47386-00 [1432], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S52.3, S52.4, S52.7, P13.3, M90.73*, M80.-3, M84.-3, M96.6, S58.1, S58.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

374

19-04-009

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Alkūnkaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija

188

Kritinis

Jei atliekama alkūnkaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47378-01 [1421], 47381-01 [1428], 47381-03 [1428], 47385-01 [1428], 47385-03 [1428], 7384-01 [1430], 47384-03 [1430], 47386-02 [1432] arba 47386-03 [1432], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S52.2, S52.3, S52.4, S52.7, P13.3, M90.73*, M80.- 3, M84.-3, M96.6, S58.1, S58.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

375

19-04-010

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Stipinkaulio ir alkūnkaulio kūno lūžio repozicija

188

Kritinis

Jei atliekama stipinkaulio ir alkūnkaulio kūno lūžio repozicija, žymima kodu 47390-00 [1431], 47390-01 [1431], 47393-00 [1431] arba 47393-01 [1431], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S52.4, S52.8, S52.7, P13.3, M90.73*, M80.-3, M84.-3, M96.6, S58.1, S58.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

376

19-04-011

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Stipinkaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija

188

Kritinis

Jei atliekama stipinkaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47360-00 [1421], 47363-00 [1427], 47363-02 [1427], 47366-00 [1429] arba 47366-02 [1429], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S52.5, S52.6, S52.8, S52.7, P13.3, M90.73*, M80.-3, M84.-3, M96.6, S58.1, S58.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

377

19-04-012

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Alkūnkaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija

188

Kritinis

Jei atliekama alkūnkaulio distalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47360-01 [1421], 47363-01 [1428], 47363-03 [1428], 47366-01 [1430] arba 47366-03 [1430], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S52.6, S52.8, S52.51, S52.7, P13.3, M90.73*, M80.-3, M84.-3, M96.6, S58.1, S58.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

378

19-04-013

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Laivelio lūžio repozicija

188

Kritinis

Jei atliekama laivelio lūžio repozicija, žymima kodu 47354-00 [1452], 47354-01 [1452], 47357-00 [1455] arba 47357-01 [1455], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S62.0, M90.74*, M80.-4, M84.-4, M96.6, M96.0, S68.3, S68.4, S68.8, S68.9 arba P13.8.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

379

19-04-014

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Riešakaulio lūžio repozicija

188

Kritinis

Jei atliekama riešakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47348-00 [1452], 47348-01 [1452], 47351-00 [1455] arba 47351-01 [1455], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S62.1, M90.74*, M84.-4, M96.6, S68.3, S68.4, S68.8, S68.9, P13.8 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

380

19-04-015

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Delnakaulio lūžio repozicija

188

Kritinis

Jei atliekama delnakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47336-00 [1453], 47336-01 [1453], 47339-00 [1453], 47339-01 [1453], 47342-00 [1456], 47342-01 [1456], 47345-00 [1456] arba 47345-01 [1456], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S62.2, S62.3, S62.4, M90.74*, M80.-4, M84.-4, M96.6, S68.3, S68.4, S68.8, S68.9, P13.8 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

381

19-04-016

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Plaštakos galinio pirštakaulio lūžio repozicija

188

Kritinis

Jei atliekama plaštakos galinio pirštakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47300-00 [1454], 47300-01 [1454], 47303-00 [1454], 47303-01 [1454], 47306-00 [1457], 47306-01 [1457], 47309-00 [1457] arba 47309-01 [1457], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S62.52, S62.63, S62.7, M90.74*, M80.-4, M84.-4, M96.6, S68.0, S68.1, S68.2, S68.3, P13.8 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

382

19-04-017

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Plaštakos vidurinio pirštakaulio lūžio repozicija

188

Kritinis

Jei atliekama plaštakos vidurinio pirštakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47312-00 [1454], 47312-01 [1454], 47315-00 [1454], 47315-01 [1454], 47318-00 [1457], 47318-01 [1457], 47321-00 [1457] arba 47321-01 [1457], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S62.62, S62.7, M90.74*, M80.-4, M84.-4, M96.6, S68.1, S68.2, S68.3, P13.8 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

383

19-04-018

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Plaštakos pamatinio pirštakaulio lūžio repozicija

188

Kritinis

Jei atliekama plaštakos pamatinio pirštakaulio lūžio repozicija, žymima kodu 47324-00 [1454], 47324-01 [1454], 47327-00 [1454], 47327-01 [1454], 47330-00 [1457], 47330-01 [1457], 47333-00 [1457] arba 47333-01 [1457], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S62.51, S62.61, S62.7, M90.74*, M80.-4, M84.-4, M96.6, S68.0, S68.1, S68.2, S68.3, P13.8 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

384

19-04-019

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Rankos piršto „plaktuko“ lūžio repozicija

188

Kritinis

Jei atliekama rankos piršto „plaktuko“ intrasąnarinio lūžio repozicija, žymima kodu 46442-00 [1473], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S62.5, S62.6, S62.7, M90.74*, M80.-4, M84.-4, M96.6, P13.8 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

385

19-04-020

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Dubens lūžio repozicija ar imobilizacija

188

Kritinis

Jei atliekama dubens lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47480-00 [1476], 47483-00 [1479], 47486-00 [1486], 47489-00 [1486], 47489-01 [1486], 47492-00 [1476], 47495-00 [1476], 47498-00 [1479] arba 47501-00 [1486], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S32.1, S32.2, S32.3, S32.5, S32.4, S32.8, M90.75*, M80.-5, M84.-5, M96.6, S38.3, S78.0, S78.9, P13.8 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

386

19-04-021

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Šlaunikaulio trochante-rinės arba subkapitali-nės dalies lūžio repozicija

188

Kritinis

Jei atliekama šlaunikaulio trochanterinio arba subkapitalinio lūžio repozicija, žymima kodu 47519-00 [1479], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S72.0, S72.1, S72.2, S72.8, P13.2, M90.75*, M80.-5, M84.-5, M96.6, S78.1, S78.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

387

19-04-022

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Šlaunikaulio lūžio tempimas ar repozicija

188

Kritinis

Jei atliekamas šlaunikaulio lūžio tempimas ar repozicija, žymima kodu 47516-00 [1476], 47516-01 [1486] arba 47528-00 [1486], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S72, P13.2, M90.75*, M80.-5, M84.-5, M96.6, S78.1, S78.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

388

19-04-023

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Šlaunikaulio lūžio repozicija

188

Kritinis

Jei atliekama šlaunikaulio lūžio repozicija su vidine fiksacija, žymima kodu 47528-01 [1486] arba 47531-00 [1486], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S72.3, S72.4, S72.7, S72.8, S72.9, P13.2, M90.75*, M80.-5, M84.-5, M96.6, S78.1, S78.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

389

19-04-024

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Šlaunikaulio krumplio ar gūbrio intrasąnarinio lūžio vidinė fiksacija

188

Kritinis

Jei atliekama šlaunikaulio krumplio ar gūbrio intrasąnarinio lūžio vidinė fiksacija, žymima kodu 47534-00 [1500], 47537-00 [1500], 47588-00 1521] arba 47591-00 [1521], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S72.4, S72.7, S72.8, P13.2, M90.75*, M80.-5, M84.-5, M96.6, S78.1, S78.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

390

19-04-025

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Girnelės lūžio repozicija ar imobilizacija

188

Kritinis

Jei atliekama girnelės lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47579-00 [1495] arba 47585-00 [1500], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S82.0, M80.-6, M84.-6, M96.6, P13.8 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

391

19-04-026

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Šeivikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija

188

Kritinis

Jei atliekama šeivikaulio lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47576-00 [1495], 47564-01 [1509], 47566-04 [1509], 47566-05 [1510] arba 47570-01 [1510], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S82.40, S82.41, S82.42, S82.49, S82.6, S82.11, S82.21, S82.31, S82.7, S82.81, S82.82, S82.88, P13.3, M90.76*, M80.-6, M84.-6, M96.6, S88.0, S88.1, S88.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

392

19-04-027

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Blauzdikaulio proksimali-nės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija

188

Kritinis

Jei atliekama blauzdikaulio proksimalinės dalies lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47588-01 [1521], 47546-01 [1507], 47555-00 [1507], 47555-01 [1507], 47549-00 [1508], 47543-00 [1495], 47552-00 [1495], 47546-00 [1507], 47549-01 [1508], 47558-00 [1508] arba 47558-01 [1508], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S82.18, S82.11, S82.7, S82.88, P13.3, M90.76*, M80.-6, M84.-6, M96.6, S88.0, S88.1, S88.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

393

19-04-028

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Blauzdikaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija

188

Kritinis

Jei atliekama blauzdikaulio kūno lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47561-00 [1495], 47564-00 [1509], 47566-00 [1509], 47566-02 [1509], 47567-00 [1509], 47566-01 [1510], 47566-03 [1510], 47570-00 [1510] arba 47573-00 [1510], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S82.1, S82.28, S82.21, S82.3, S82.7, S82.88, P13.3, M90.76*, M80.-6, M84.-6, M96.6, S88.1, S88.9 arba M96.0.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

394

19-04-029

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Čiurnos lūžio repozicija ar imobilizacija

188

Kritinis

Jei atliekama čiurnos lūžio repozicija ar imobilizacija, žymima kodu 47594-00 [1526], 47597-00 [1537], 47600-00 [1537], 47603-00 [1537], 47600-01 [1539], 47603-01 [1539] arba 90558-00 [1539], turi būti nurodomas atitinkamo lūžio diagnozės kodas – S82.21, S82.11, S82.38, S82.5, S82.6, S82.31, S82.81, S82.82, S82.7, S82.88, P13.3, M90.76*, M90.77, M80.-6, M80.-7, M84.-6, M84.-7, M96.6, S88.1, S88.9, S98.0, S98.4, M96.0 arba S92.2.

Kodų pavadinimai, nuoroda po kodu

395

19-04-030

Traumos, sužalojimai ir apsinuodijimai

Kulnakaulio lūžio repozicija ar imobilizacija