http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GRUODŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-357 „DĖL STACIONARE TEIKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2018 m. sausio 9 d.Nr. 1K-5

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Stacionare teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 1K-357 „Dėl Stacionare teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 16 punktą išdėstau taip:

 

16. Specialiųjų stebėsenos rodiklių sąrašas ir jų apskaičiavimo pagal atitinkamo laikotarpio kortelių duomenis tvarka:

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio tipas

Rodiklio apskaičiavimo tvarka (šioje skiltyje nurodomi kodai pagal TLK-10-AM)

Kodavimo standartas (-ai)

Pastaba

1

Pagrindinė diagnozė – infekcijos sukėlėjas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima kodais B95–B97, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima šiais kodais.

0050,

0112

 

 

Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos

2

Metastaziniai navikai, kai nenurodomas pirminio naviko kodas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais C77–C79 ir nenurodomas pirminio naviko kodas, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais C77–C79.

0236

 

3

Netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu C76 (Kitų ir netiksliai apibrėžtų lokalizacijų piktybinis navikas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima pirminio naviko kodu.

0234

 

4

Gerybinių navikų morfologija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais D10–D36, O01.0, O01.1 arba O01.9 ir nenurodomas morfologijos kodas Mxxxx/0 Gerybinis, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais D10–D36, O01.0, O01.1 arba O01.9.

0233

 

5

In situ navikų morfologija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais D00–D09 ir nenurodomas morfologijos kodas Mxxxx/2 Karcinoma in situ, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais D00–D09.

0233

 

6

Pirminių piktybinių navikų morfologija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais C00–C76, C80–C96 arba D45‒D47 ir nenurodomas morfologijos kodas Mxxxx/3 Piktybinis, pirminė lokalizacija arba Mxxxx/9 Piktybinis, neaišku, pirminė ar metastazinė lokalizacija, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais C00–C76, C80–C96 arba D45–D47.

0233

 

7

Navikų morfologija, kai neaišku, ar navikas gerybinis, ar piktybinis

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais D37–D44, D48 arba Q85.0 ir nenurodomas morfologijos kodas Mxxxx/1 Neaišku, gerybinis ar piktybinis, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais D37–D44, D48 arba Q85.0.

0233

 

8

Metastazinių navikų morfologija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais C77–C79 ir nenurodomas morfologijos kodas Mxxxx/6 Piktybinis, metastazinė lokalizacija arba Mxxxx/9 Piktybinis, neaišku, pirminė ar metastazinė lokalizacija, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais C77–C79.

0233

 

9

Cukrinis diabetas, kai yra inkstų nepakankamumas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais E10–E14, kartu nurodant atitinkamą kodą, priskiriamą kodams N17–N19 (Inkstų nepakankamumas), ir nenurodomas kodas E1_.2_, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais E10–E14, kartu nurodant atitinkamą kodą, priskiriamą kodams N17–N19.

0401,

1438

 

10

Cukrinis diabetas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai to paties gydymo etapo metu nurodomi skirtingų cukrinio diabeto tipų ir (ar) tarpinės hiperglikemijos kodai, priskiriami kodams E09‒E14, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais E09–E14.

0401

Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos

11

Hipertenzinė inkstų liga, kai nėra inkstų nepakankamumo

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu I12.0, I13.1 arba I13.2, kartu nurodant atitinkamą kodą, priskiriamą kodams N18.1–N18.4 (Lėtinė inkstų liga 1–4 stadija), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu I12 arba I13.

1438

 

12

Hipertenzinė inkstų liga, kai yra inkstų nepakankamumas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu I12.0, I13.1 arba I13.2, kartu nurodant kodą N18.5 (Lėtinė inkstų liga, 5 stadija), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu I12 arba I13.

1438

 

13

Pagrindinė diagnozė – persirgtas (senas) miokardo infarktas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima kodu I25.2, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu I25.2.

0940

Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos

14

Pagrindinė diagnozė – insulto padariniai

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima kodu I69, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu I69.

0604

Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos

15

Kvėpavimo sutrikimas po procedūrų

Santykinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai diagnozė žymima kodu J95, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai taikoma bendroji nejautra arba diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais J00–J99.

1904

 

16

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) astma

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai vieno gydymo etapo metu nurodomi keli kodai iš šių kodų – J44, J45 ar J46, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu J44, J45 arba J46.

1002,

1008

Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos

17

Endotrachėjinė intubacija, kai nurodomi dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) kodai

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai kartu su DPV kodais, priskiriamais kodų blokui [569], nurodomi endotrachėjinės intubacijos kodai, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi minėti DPV kodai.

1006

 

18

Ūminis apendicitas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas kodas K35, nenurodant apendektomijos kodo, ir pacientas išrašomas ne dėl mirties ar perkėlimo į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą aktyviajam gydymui taikyti, ar dėl savavališko pasišalinimo, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu K35.

 

Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos

19

Pilvo išvaržos, kai yra nepraeinamumas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima įstrigusios, obstrukcinės, stranguliacinės pilvo išvaržos kodais – K4_.0_, K4_.1_, K4_.3_, K4_.4_, K43.6 arba K43.7, kartu nurodant medicininės intervencijos kodą iš kodų bloko [990], [991], [992] arba [998], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu K4_.0, K4_.1_, K4_.3_, K4_.4_, K43.6 arba K43.7.

Nuoroda po kodu

 

20

Biomechaninių pažeidimų kodavimas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu M99 (Biomechaniniai pažeidimai, neklasifikuojami kitur), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais M00–M99.

0049,

0050

Rodiklio reikšmė neskaičiuojama, nes atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu M99, yra priskirti atvejams, pagal kuriuos skaičiuojama 109 rodiklio reikšmė

21

Gimdymo rezultatas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais O80‒O84 ir (ar) nurodomi medicininių intervencijų kodai, priskiriami kodų blokams 1336–1340, bet nenurodomas gretutinės diagnozės kodas Z37 (Gimdymo rezultatas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais O80‒O84 ir (ar) nurodomi medicininių intervencijų kodai, priskiriami kodų blokams 1336–1340.

Nuoroda po kodu

 

22

Nėštumo trukmė

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais O00–O07, O20.0, O47.0 arba O60 ir nenurodomas gretutinės diagnozės kodas O09 (Nėštumo trukmė), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais O00–O07, O20.0, O47.0 arba O60.

Nuoroda po kodu

 

23

Gimdymo komplikacijos

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu O72 arba O73, taip pat kodais O85‒O87, O89 arba O90 ir nenurodomas gretutinės diagnozės kodas Z37 (Gimdymo rezultatas) arba Z39 (Stebėjimas ir ištyrimas po gimdymo), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais O72, O73, O85‒O87, O89 arba O90.

1519,

1548

 

24

Histerektomija ir priedų šalinimas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodoma procedūra, žymima atitinkamu kodu, priskiriamu kodų blokui [1268] arba [1269], ir papildomai nurodomos medicininės intervencijos, žymimos kodais, priskiriamais kodų blokui [1243], [1244], [1251] arba [1252], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima atitinkamu kodu iš kodų bloko [1268] arba [1269].

0016,

nuoroda po kodu

 

25

Pagrindinė diagnozė – nėštumo ir gimdymo komplikacijų poveikis vaisiui ir naujagimiui

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima kodais P00–P04, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais P00–P04.

0050,

1609

Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos

26

Simptomai

Santykinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima kodais R00–R99 (Simptomai, požymiai ir nenormalūs klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais).

0001, 0002 1802, 1804, 1805,

1807‒1810

 

27

Sąmonės netekimas ir smegenų sukrėtimas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai kartu su kodais S06.01–S06.04 nurodomas kodas S06.00 (Sukrėtimas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais S06.01–S06.04.

1905

 

28

Funkcinio nugaros pažeidimo lygis

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai, nurodant nugaros smegenų sužalojimo kodą S14.1, S24.1 arba S34.1, nenurodomas funkcinio nugaros pažeidimo lygio kodas (S14.7, S24.7, S34.7), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija)  žymima kodu S14.1, S24.1 arba S34.1.

1915

 

29

Dauginių nudegimų ir (ar) sužalojimų pagrindinė diagnozė

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima kodais T00–T07 arba T29, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima sužalojimų arba nudegimų kodais.

1907,

1911

Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos

30

Dauginiai nudegimai ir sužalojimai

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė arba pagrindinė diagnozė žymima kodais T00–T07 arba T29 ir gretutinių diagnozių skaičius yra mažesnis nei 30, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais T00–T07 arba T29.

1907,

1911

 

31

Nudegimo plotas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais T20–T25 arba T29 ir nenurodomas gretutinės diagnozės (nudegimo ploto) kodas T31, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodais T20–T25 arba T29.

1911

Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos

32

Žaizdos komplikacijos

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai, nurodant kodą T89.0 (Žaizdos komplikacijos), nenurodomas atitinkamos srities žaizdos kodas, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu T89.0.

1917

 

33

Pagrindinė diagnozė – žaizdos komplikacija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima kodu T89.0, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu T89.0.

0050,

1917

Rodiklis neskaičiuojamas, nes „Sveidroje“ įdiegtos kodavimo kontrolės funkcijos

34

Išorinės sergamumo ir mirtingumo priežastys

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė (bent viena iš jų) žymima kodais S00–T98, Z04.1–Z04.5, E89, G97, H59, H95, I97, J95, K91, M96 arba N99 ir nenurodomi išorinių priežasčių kodai, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija – bent viena iš jų) žymima kodais S00–T98, Z04.1–Z04.5, E89, G97, H59, H95, I97, J95, K91, M96 arba N99.

2001, 1901‒1904, 1909, 1911, 1912, 1923

 

35

Daugybinis kodavimas: etiologija ir požymiai

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima etiologijos kodu (†) ir nenurodoma diagnozė, žymima požymio (*) kodu, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima etiologijos kodu (†).

0001

 

36

Hidrocefalija, kai sergama navikine liga

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu C70, C71, C72, C79.3, C79.4, D32, D33, D35.2, D35.4, D42, D43, D44.3, D44.5, C75.1 arba C75.3 ir hidrocefalija žymima neteisingu kodu G91, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė, komplikacija) žymima kodu C70, C71, C72, C79.3, C79.4, D32, D33, D35.2, D35.4, D42, D43, D44.3, D44.5, C75.1 arba C75.3, kartu nurodant hidrocefalijos kodą G91 arba G94.1.

Nuoroda po kodu

 

37

Priešnavikinio preparato suleidimas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai daugiau nei vieną kartą procedūra žymima tuo pačiu kodu – 96196-00 [1920], 96197-00 [1920], 96198-00 [1920], 96199-00 [1920], 96200-00, [1920] 96201-00 [1920], 96202-00 [1920] , 96205-00 [1920] arba 96206-00 [1920], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai procedūra žymima kodu 96196-00 [1920], 96197-00 [1920], 96198-00 [1920], 96199-00 [1920], 96200-00, [1920] 96201-00 [1920], 96202-00 [1920] , 96205-00 [1920] arba 96206-00 [1920].

0044

 

38

Radioterapija ir chemoterapija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodu Z51.0 (Radioterapijos kursas) arba kodu Z51.1 (Navikų chemoterapijos kursas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima atitinkamu kodu iš kodų bloko [1786]‒[1796] (Spindulinės terapijos procedūros onkologijoje), arba procedūra, žymima kodu 96196-00 [1920], 96197-00 [1920], 96198-00 [1920], 96199-00 [1920], 96200-00, [1920] 96201-00 [1920], 96202-00 [1920] ,96205-00 [1920] arba 96206-00 [1920].

0229,

0044

 

39

Tolesnis stebėjimas po piktybinių navikų gydymo

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima kodu Z08 (Tolesnis stebėjimas po piktybinių navikų gydymo), kartu nurodant atitinkamą gretutinės diagnozės kodą, priskiriamą kodams C00–C96 (Piktybiniai navikai), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė diagnozė žymima kodu Z08.

2113

 

40

Kraujagyslės prieigos prietaiso pritaikymas ir priežiūra

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima kodu Z45.2 (Kraujagyslės prieigos prietaiso pritaikymas ir priežiūra) ir nenurodomas kodas, priskiriamas kodų blokui [766] Kraujagyslės prieigos prietaisas (išskyrus atvejus, kai procedūra neatliekama dėl kontraindikacijų ar kitų priežasčių, t. y. jei nurodomas kodas Z53.-), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė diagnozė žymima kodu Z45.2.

L096

 

41

Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu F1_.2‒9, kartu nurodant kodą F1_.1 (Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, žalingas vartojimas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu F1_.2‒9.

0503

 

42

Perforuotas ausies būgnelis

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai procedūra žymima kodu 41641-00 [311] (Perforuoto ausies būgnelio kauterizacija) arba kodu 41644-00 [312] (Perforuoto būgnelio krašto ekscizija) ir nenurodomas būgnelio perforacijos diagnozės kodas H72.- (Ausies būgnelio perforacija) arba kodas S09.2 (Trauminis ausies būgnelio plyšimas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai procedūra žymima kodu 41641-00 [311] arba 41644-00 [312].

0803,

nuoroda po kodu

 

43

Hipertenzinė širdies liga, kai yra širdies nepakankamumas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu I11.0, I13.0 arba I13.2 ir buvo nurodytas kodas I50 (Širdies nepakankamumas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu I11.0, I13.0 arba I13.2.

0925

 

44

Širdies nepakankamumas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu I11.9, I13.1 arba I13.9, kartu nurodant kodą I50 (Širdies nepakankamumas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu I11.9, I13.1 arba I13.9.

0925,

0920

 

45

Nepatikslintas alkoholio kiekis kraujyje

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu Y90.9 (Nepatikslintas alkoholio kiekis kraujyje), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas kodas Y90.-.

0049,

0503

 

46

Pneumonija ir lėtinė obstrukcinė plaučių liga

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais J12–J18, kartu nurodant atitinkamą kodą, priskiriamą kodams J44.1‒J44.9, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodais J12–J18 arba J44.

1008

 

47

Stemplės venų mazgai

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu K70 (Alkoholinė kepenų liga), K71 (Toksinė kepenų liga), K74 (Kepenų fibrozė ir cirozė) arba B65 (Šistosomozė [bilarziozė]), kartu nurodant stemplės venų mazgų kodą I85, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu K70, K71, K74 arba B65, kartu nurodant kodą I85.-, I98.2 arba I98.3.

Nuoroda

po kodu

 

48

Tulžies pūslės akmenligė, kai yra cholecistitas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu K80 (Tulžies pūslės akmenligė), kartu nurodant kodą K81 (Cholecistitas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu K80 arba K81.

Nuoroda

po kodu

 

49

Pilvo ertmės sąaugos

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodoma pilvo sąaugų atskyrimo procedūra, žymima kodais iš kodų bloko [986], ir nenurodomas sąaugų kodas ‒ K66.0, N73.6, K56.5, N99.4, Q43.32, K91.3, K82.8 arba K83.8, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai procedūra žymima kodais, priskiriamais kodų blokui [986].

0047

 

50

Moters lyties organų nusileidimas (prolapsas)

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima gimdos ir makšties nusileidimo kodais N81.2‒N81.4, kartu nurodant kodą N81.0 (Moters uretrocelė), N81.1 (Cistocelė), N81.5 (Makšties enterocelė) arba N81.6 (Rektocelė), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu N81.

Nuoroda

po kodu

 

51

Makšties sienelių atkūrimas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai kartu su kodu 35573-00 [1283] (Priekinės ir užpakalinės makšties sienelių atstatymas per makštį) nurodomas kodas 35570-00 [1283] (Priekinės makšties sienelės atstatymas per makštį) arba 35571-00 [1283] (Užpakalinės makšties sienelės atstatymas per makštį), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi kodai iš kodų bloko [1283] (išskyrus kodą 35577-00).

Kodų pavadinimai

 

52

Tarpvietės plyšimo siuvimas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas tarpvietės plyšimo susiuvimo kodas 90481-00 [1344] (Pirmojo arba antrojo laipsnio tarpvietės plyšimo susiuvimas) arba 16573-00 [1344] (Trečiojo arba ketvirtojo laipsnio tarpvietės plyšimo susiuvimas), bet nenurodomi tarpvietės plyšimo kodai O70.0–O70.3 (Tarpvietės plyšimai gimdant), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas kodas 90481-00 [1344] arba 16573-00 [1344].

1551

 

53

Kraujo užkrėtimas (sepsis) po gimdymo

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu O85 (Kraujo užkrėtimas (sepsis) po gimdymo) ir nenurodomi šie kodai – A02.1, A20.7, A22.7, A24.1, A26.7, A32.7, A39.1†, A39.2, A39.3, A39.4, A40, A41, A42.7, A54.8, B00.7, B37.7, N71, N73.3, N73.5, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas kodas O85.

0110,

nuoroda

po kodu

 

54

Motinos parazitinės ir infekcinės ligos, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu O98.0-O98.8 (Motinos infekcinės ir parazitinės ligos, klasifikuojamos kitur, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo) ir nenurodomi šie kodai – A00–A07, A08, A09, A15–A19, A20–A49, A50–A53, A54, A55–A64, A65–A79, A80–B09, B15–B19, B20‒B24, B25–B34, B35–B49, B50–B64, B65–B94, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi kodai O98.0–O98.8.

1521

 

55

Kitos motinos ligos, klasifikuojamos kitur, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu O99.1-O99.8 (Kitos motinos ligos, klasifikuojamos kitur, komplikuojančios nėštumą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo) ir nenurodomi šie kodai ‒ C00‒D48, D65–D89, E00‒E07, E15–E34, E50‒E89, F00‒F31, F32.-0, F33‒F52, F54‒F99, G00‒G99, H00‒H95, I00‒I09, I20‒I99, J00–J99, K00‒K63, K65‒66, K80–K93, L00‒L99, M00‒M82, M83.2‒M99, N13‒N14, N16, N18‒N29, N31‒N33, N35‒N38, N39.2‒N99, Q00‒Q99, R00‒R99, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi kodai O99.1–O99.8.

0503, 0505, 1521

 

56

Nėštumas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais O00–O99 (Nėštumas, gimdymas ir laikotarpis po gimdymo), kartu nurodant kodą Z33 (Nėštumas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi kodai O00‒O99.

1521

 

57

Gimdymo trauma

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais P10–P15 (Gimdymo trauma) ir nenurodomas kodas P03 (Vaisiaus ir naujagimio patologija dėl kitų gimdymo komplikacijų), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi kodai P10–P15.

1609

 

58

Smegenų sukrėtimas ir intrakranijinis sužalojimas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodais S06.1‒S06.9 (Intrakranijinis sužalojimas), o pagrindinė diagnozė – sąmonės netekimo kodais S06.01‒S06.05, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi kodai S06.1‒S06.9.

1905

 

59

Traumos sukeltas smegenų pabrinkimas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu S06 (Intrakranijinis sužalojimas), kartu nurodant kodą G93.6 (Smegenų edema) (išskyrus atvejus, kai nurodomas kodas G97.8), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas kodas S06 kartu su kodu G93.6 arba S06.1.

Nuoroda po kodu

 

60

Intrakranijinis sužalojimas ir koma

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais S06.1‒S06.9 (Intrakranijinis sužalojimas), kartu nurodant kodą R40.2 (Koma, nepatikslinta), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi kodai S06.1‒S06.9.

1905, L061

 

61

Žaizda, susisiekianti su lūžiu, išnirimu ar vidiniu sužalojimu

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima žaizdos, susisiekiančios su lūžiu, išnirimu ar vidiniu sužalojimu, kodu S-1.81, S-1.82, S01.83, S21.83 arba S31.83 ir nenurodomas lūžio, išnirimo arba vidinio sužalojimo kodas pagal atitinkamą anatominę sritį ‒ S02, S03.0–S03.3, S06, S12, S13.1–S13.3, S22, S23.1–S23.2, S26–S27, S32, S33.1–S33.3, S36–S37, S42, S43.0‒S43.3, S52, S53.0‒S53.1, S62, S63.0‒S63.3, S72, S73.0-, S82, S83.0–S83.18, S82, S92 arba S93.0–S93.3, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas kodas S-1.81, S-1.82, S01.83, S21.83 arba S31.83.

0050,

1918,

1919,

1920

 

62

Apsinuodijimas narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodais T36‒T50 (Apsinuodijimai narkotikais, vaistais ir biologinėmis medžiagomis), kartu nurodant atitinkamą nepageidaujamo vaistų poveikio kodą, priskiriamą kodams Y40‒Y59, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomi kodai T36‒T50.

1902

 

63

Kraujo ir kraujo produktų transfuzija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai kiekviena iš procedūrų, žymima kodais iš kodų bloko [1893] (Kraujo ir kraujo produktų įvedimas), nurodoma daugiau nei vieną kartą, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu iš kodų bloko [1893].

0302

 

64

Bendroji anestezija kartu su sedacija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai vieno apsilankymo operacinėje metu atlikta procedūra žymima kodu 92514-XX [1910] (Bendroji anestezija), kartu nurodant kodą 92515-XX [1910] (Sedacija), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 92514-XX [1910].

0031

 

65

Nervų kamienų blokados natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas procedūros kodas 92507-XX [1333] (Nervų blokada natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu) kartu su kodu 92506-XX [1333] (Nervų blokada natūralaus gimdymo metu), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 92507-XX.

0031

 

66

Nervų blokados valdymas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas procedūros kodas 92516-00 [1912] (Nervų blokados valdymas), nenurodant kodo 92508-XX [1909] (Nervų blokada), 92506-XX [1333] (Nervų blokada natūralaus gimdymo metu) arba 92507-XX [1333] (Nervų blokada natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 92516-00 [1912].

0031

 

67

Bendrosios ir specialiosios sveikatos intervencijos

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai kiekviena iš procedūrų, žymima kodu iš kodų bloko [1867], [1868], [1871], [1872], [1873], [1874], [1875], [1876], [1877], [1878], [1879] ar [1916], arba šiais kodais – 96153-00 [1880], 22065-00 [1880], 92178-00 [1880], 96154-00 [1880], 96155-00 [1880], 92043-00 [1889], 92045-00 [1889], 93173-00 [1908] ar 96162-00 [1908], nurodoma daugiau nei vieną kartą, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu iš kodų bloko [1867], [1868], [1871], [1872], [1873], [1874], [1875], [1876], [1877], [1878] [1879] ar [1916], arba procedūra, žymima kodu 96153-00 [1880], 22065-00 [1880], 92178-00 [1880], 96154-00 [1880], 96155-00 [1880], 92043-00 [1889], 92045-00 [1889], 93173-00 [1908] ar 96162-00 [1908].

0032

 

68

Cukrinis diabetas ir katarakta

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kataraktos kodais (H25 arba H26) ir koduojamas cukrinis diabetas, tačiau kartu nenurodomas cukrinio diabeto kodas E1-.36 arba E1-.39, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu H25 ar H26, kartu nurodant kodus E10–E14.

0401,

0701

 

69

Cukrinis diabetas ir gydymas insulinu

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodu Z92.22 (Insulinas), kartu nurodant kodą E10.- arba O24.-, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu E10.- arba O24.-.

0401

 

70

Cukrinis diabetas su nepatikslinta komplikacija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu E1-.8 (Cukrinis diabetas su nepatikslinta komplikacija), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodais E10–E14.

0401

 

71

Cukrinis diabetas su dauginėmis komplikacijomis

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu E1-.71 (Cukrinis diabetas

su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis

ir kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis) ir nenurodomi bent du iš šių kodų ‒ E1-.2, E1-.3, E1-.4, E1-.53 ar E1-.62, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu E1-.71.

0401

 

72

Daugiavaisis nėštumas ir gimdymas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodais Z37.2–Z37.7 (Gimdymo rezultatas) ir nebuvo nurodyti daugiavaisio nėštumo ar gimdymo kodai (O30 ir O84), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodais Z37.2–Z37.7.

1520; nuoroda

po kodu (O84)

 

73

Gimdos kaklelio akušerinis plyšimas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas gimdos kaklelio susiuvimo kodas 16571-00 [1344] (Gimdos kaklelio dabartinio akušerinio plyšimo susiuvimas), nenurodant gimdos kaklelio plyšimo kodo O71.3 (Akušerinis gimdos kaklelio įplyšimas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas intervencijos kodas 16571-00 [1344].

1551

 

74

Atsitiktinės punkcijos ar įplėšimo ar svetimkūnio išorinės priežastys

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu T81.2, nenurodant išorinių priežasčių kodų Y60 ir Y92.22, arba kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu T81.5, nenurodant kodų Y61 ir Y92.22, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu T81.2 arba T81.5.

1904

 

75

Dializės diagnozės

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodu Z49.1 (Ekstrakorporinė dializė) arba Z49.2 (Kita dializė), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu Z49.1 arba Z49.2.

1404

 

76

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga ir (arba) bronchitas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu J44.- (Kita lėtinė obstrukcinė plaučių liga), ir nurodomas bronchito kodas J41 arba J42, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu J44.-

Nuoroda

po kodu

 

77

Limfoma ir leukemija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima limfomos ar leukemijos kodais C81–C96 ir nurodomas metastazinio naviko kodas, priskiriamas kodams C76–C79, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodais C81–C96.

0222

 

78

Širdies stimuliatorius arba defibriliatorius

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai kartu su defibriliatoriaus implantavimo, keitimo, taisymo kodais – 38353-00 [650], 38353-01 [655], 90203-05 [655], 38393-00 [653], 38393-01 [656], 90203-06 [656] – nurodomi šio prietaiso tikrinimo kodai iš kodų bloko [1856], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas intervencijos kodas 38353-00 [650], 38353-01 [655], 90203-05 [655], 38393-00 [653], 38393-01 [656] arba 90203-06 [656].

0936

 

79

Mielodisplazinis sindromas ir anemija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu D46 (Mielodisplaziniai sindromai), kartu nurodant anemijos kodą, priskiriamą kodams D50–D64, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu D46.

Nuoroda

po kodu

 

80

Nudegimo gydymas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomi nudegimo tvarstymo ar negyvybingų audinių šalinimo kodai iš kodų bloko [1600] arba [1627] ir nenurodomas atitinkamas nudegimo kodas, priskiriamas kodams T20–T25, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas intervencijos kodas iš kodų bloko [1600] arba [1627].

1911

 

81

Sepsis, septinis šokas, sunkus sepsis

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodu R57.2 (Septinis šokas) arba R65.1 (Sunkus sepsis) ir nenurodomas sepsio kodas ‒ A02.1, A20.7, A22.7, A24.1, A26.7, A32.7, A39.1, A39.2, A39.3, A39.4, A40, A41, A42.7, B00.7, B37.7, P36 arba P37.52, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu R57.2 arba R65.1.

0110

 

82

Septinis šokas ir sunkus sepsis

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodu R57.2 (Septinis šokas), kartu nurodant sunkaus sepsio kodą R65.1 (Sunkus sepsis), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu R57.2.

0110

 

83

Priešinės liaukos brachiterapija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu C61 (Priešinės liaukos (prostatos) piktybinis navikas), kartu nurodant medicininės intervencijos kodą 15536-00 [1799], 15536-01 [1799], 15536-02 [1799] arba kodą iš šių kodų blokų – [1790], [1791] ar [1792],(išskyrus kodą 15338-00 [1792]), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė) žymima kodu C61, kartu nurodant brachiterapijos ar jos planavimo intervencijos kodą 15536-00 [1799], 15536-01 [1799], 15536-02 [1799], ar 15539-00 [1799], arba kodą iš šių kodų blokų – [1790], [1791] ar [1792].

Nuoroda po kodu

 

84

Kvėpavimo nepakankamumas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu J96.- (Kvėpavimo nepakankamumas, neklasifikuojamas kitur) ir nenurodomas intervencijos kodas 92044-00 [1889] arba 90225-00 [642], arba kodas iš šių kodų blokų – [569], [570] ar [571] (išskyrus atvejus, kai pacientas miršta arba nurodomi intervencijos kodai 92052-00 [1890] ar 90179-06 [568], ar kodas iš kodų bloko [536] arba diagnozės kodai Z43.0 ir Z93.0), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė) žymima kodu J96.-.

L101

 

85

Plaučių edema

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu I50 (Širdies nepakankamumas), I11.0 (Hipertenzinė širdies liga su širdies nepakankamumu (staziniu), I13.0 (Hipertenzinė širdies ir inkstų liga su širdies nepakankamumu (staziniu) ir 1–4 stadijos lėtine inkstų liga), kartu nurodant plaučių edemos kodą J81, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu I50.-, I11.0 arba I13.0.

0920, nuoroda

po kodu

 

86

Pilvo išvaržų gydymas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas tam tikros išvaržos operacijos kodas iš kodų bloko [990], [991], [992], [993], [994] arba [996] ir nenurodomas atitinkamas išvaržos diagnozės kodas – K40.2-, K40.9-, N43, P83.5, Q79.3, Q79.5-, K41.2, K41.9, K42.9, K43.0-K43.2, K43.3-K43.5, K43.6-K43.9, K45 arba K46, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma intervencija, žymima kodu iš kodų bloko [990], [991], [992], [993], [994] arba [996].

Nuoroda

po kodu

 

87

Pilonidinės cistos gydymas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodoma pilonidinės fistulės (sinuso) arba cistos gydymo procedūra, žymima kodu iš kodų bloko [1659], ir nenurodomas diagnozės kodas L05.- (Pilonidinė cista), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma intervencija, žymima kodu iš kodų bloko [1659].

Nuoroda

po kodu

 

88

Peritonzilinio absceso gydymas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodoma peritonzilinio absceso gydymo intervencija, žymima kodu 41807-00 [409], ir nenurodomas diagnozės kodas J36 (Peritonzilinis abscesas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma intervencija, žymima kodu 41807-00 [409].

Kodų pavadinimai

 

89

Tonzilektomija, adenoidektomija

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodoma tonzilių ir (ar) adenoidų šalinimo procedūra, žymima kodu 41789-00 [412] arba 41789-01 [412], ir nenurodomas atitinkamas diagnozės kodas – J35.0-J35.2, J35.3, J35.8-J35.9 arba J36, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 41789-00 arba 41789-01.

Kodų pavadinimai

 

90

Riešo kanalo sindromo gydymas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodoma riešo kanalo gydymo procedūra, žymima kodu 39331-01 [76] arba 39331-00 [76], ir nenurodomas diagnozės kodas G56.0 arba S64.1, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 39331-01 [76] arba 39331-00 [76].

Kodų pavadinimai

 

91

Intrauterininių sąaugų gydymas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas intrauterininių sąaugų atskyrimo kodas 35633-00 [1262] ir nenurodomas sąaugų diagnozės kodas N85.6, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 35633-00 [1262].

0047

 

92

Gimdos kaklelio polipo šalinimas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas gimdos kaklelio polipektomijos kodas 35611-00 [1276] ir nenurodomas atitinkamas diagnozės kodas – N84.1, C53.-, D06.-, D26.0 arba D39.0, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 35611-00 [1276].

Kodų pavadinimai 

 

93

Morfologinis kodas be naviko diagnozės

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas morfologinis kodas ir nenurodomi šie kodai – C00–D48, O01.0, O01.1, O01.9 arba Q85.0, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas morfologinis kodas.

0233

 

94

Ganglijo šalinimas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas tam tikros anatominės srities ganglijo šalinimo kodas 30107-00 [1564] arba kodas iš kodų bloko [1474] ir nenurodomas atitinkamas ganglijo diagnozės kodas, priskiriamas kodams M67.40–M67.48, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra žymima kodu 30107-00 [1564] arba kodu iš kodų bloko [1474].

Kodų pavadinimai

 

95

Nervų blokada instrumentinio gimdymo metu

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas intervencijos kodas 92507-XX [1333] (Nervų blokada natūralaus ir instrumentinio gimdymo metu) ir nenurodomas intervencijos kodas iš šių kodų blokų – [1337], [1338], [1339] (išskyrus kodą 90470-00), [1340], [1342] (išskyrus kodus 16501-00, 16501-01), [1343], [1344], [1345], [1346] arba [1347], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma intervencija, žymima kodu 92507-XX [1333].

0031

 

96

Kvėpavimo nepakankamumas po chirurginės intervencijos

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu J95.1 (Ūminis plaučių nepakankamumas po torakalinės chirurginės intervencijos) arba J95.2 (Ūminis plaučių nepakankamumas po netorakalinės chirurginės intervencijos) ir nenurodomas  intervencijos kodas 13882-01 [569], 13882-02 [569], 92209-01 [570] arba 92209-02 [570], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė) žymima kodu J95.1 arba J95.2.

L101

 

97

Virusinių karpų ar užkrečiamojo moliusko šalinimas

įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas tam tikros anatominės srities karpos ar užkrečiamojo moliusko šalinimo kodas 30186-00 [1619], 30186-01 [1619], 30189-01 [1619], 30189-00 [1619], 32177-00 [933], 36815-00 [1195], 35507-00 [1281], 35507-01 [1289] arba 36815-01 [1116] ir nenurodomas atitinkamas karpos ar moliusko diagnozės kodas – B07, B08.1, A44.1, A63.00 arba A63.01, arba kodai A63.03–A63.09, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 30186-00 [1619], 30186-01 [1619], 30189-01 [1619], 30189-00 [1619], 32177-00 [933], 36815-00 [1195], 35507-00 [1281], 35507-01 [1289] arba 36815-01 [1116].

Kodų pavadinimai

 

98

Apsinuodijimas alkoholiu arba ūminė intoksikacija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai kartu su kodu T51.0 (Etanolio toksinis poveikis) nurodomas kodas F10.0 (Psichikos ir elgesio sutrikimai dėl alkoholio vartojimo, ūminė intoksikacija), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė) žymima kodu T51.0 arba F10.0.

Nuoroda po kodu

 

99

Periferinio nervo neurolizė

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas nervo neurolizės kodas 39330-00 [77] ir nenurodomas atitinkamas nervo pažeidimo diagnozės kodas – G54, G56.1-G56.9, G57.0-G57.4, G57.6-G57.9, G58, G51, G52, S04, S14, S24, S34, S44, S54, S64, S74, S84 arba S94, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 39330-00 [77].

Kodų pavadinimai

 

100

Hemorojaus gydymas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas hemorojaus gydymo kodas iš kodų bloko [941] (Hemorojaus procedūros) ir nenurodomas hemorojaus diagnozės kodas K64.- (Hemorojus ir perianalinė veninė trombozė), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu iš kodų bloko [941].

Nuoroda po kodu

 

101

Kojos nykščio deformacijos gydymas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas kojos nykščio deformacijų gydymo procedūrų kodas iš kodų bloko [1547] (Kojos nykščio deformacijų (hallux valgus arba hallux rigidus) procedūros) ir nenurodomas diagnozės kodas M20.1 arba M20.2, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu iš kodų bloko [1547].

Kodų pavadinimai

 

102

Diupitreno kontraktūros gydymas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas atitinkamas diupitreno kontraktūros gydymo procedūrų kodas – 46366-00 [1440], 46381-00 [1440], 46387-00 [1471], 46390-00 [1471], 46393-00 [1471] ar 46384-00 [1467], arba kodas iš kodų bloko [1447] ir nenurodomas diagnozės kodas M72.0 (Delno fascijos fibromatozė [Diupitreno (Dupuytren)]), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 46366-00 [1440], 46381-00 [1440], 46387-00 [1471], 46390-00 [1471], 46393-00 [1471] ar 46384-00 [1467], arba kodu iš kodų bloko [1447].

Kodų pavadinimai

 

103

Kojos piršto „plaktuko“ formos deformacijos gydymas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas kojos piršto „plaktuko“ formos deformacijos gydymo procedūros kodas 9848-00 [1548] arba 49851-00 [1548] ir nenurodomas diagnozės kodas M20.4 (Kitos „plaktuko formos“ kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos)) arba Q66.82 (Įgimtas „plaktuko” formos kojos pirštas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 9848-00 [1548] arba 49851-00 [1548].

Kodų pavadinimai

 

104

Svetimkūnio iš minkštųjų audinių šalinimas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas svetimkūnio pašalinimo iš minkštųjų audinių kodas 30068-00 [1559] ir nenurodomas svetimkūnio minkštuosiuose audiniuose diagnozės kodas M60.2-,  M79.5- ar T81.5, arba žaizdos pagal anatominę sritį kodas kartu su kodu T89.01, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 30068-00 [1559].

1917, kodų pavadinimai

 

105

Svetimkūnio šalinimas iš odos ir poodžio

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas svetimkūnio pašalinimo iš odos ir poodžio kodas 30064-00 [1605] ir nenurodomas atitinkamas odos ir poodžio svetimkūnio diagnozės kodas – L92.3, L98.0, H02.8, T81.5, S00.04, S00.24, S00.34, S00.44, S00.54, S00.84. S00.94, S10.14, S10.84, S10.94, S20.14, S20.34, S20.44, S20.84, S30.84, S30.94, S40.84, S50.84, S60.84, S70.84, S80.84 ar S90.84, arba žaizdos pagal anatominę sritį kodas kartu su kodu T89.01 (Žaizda su svetimkūniu), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 30064-00 [1605].

1917, kodų pavadinimai

 

106

Bartolinio liaukos cistos arba absceso gydymas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas Bartolinio liaukos absceso arba cistos gydymo procedūros kodas 35520-00 [1290] ar 35513-00 [1293] ir nenurodomas diagnozės kodas N75.1 (Didžiosios makšties prieangio (Bartolinio) liaukos abscesas) arba N75.0 (Didžiosios makšties prieangio (Bartolinio) liaukos cista), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 35520-00 [1290] arba 35513-00 [1293].

Kodų pavadinimai

 

107

Moters lytinių organų nusileidimo gydymas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas tam tikras moters lytinių organų nusileidimo gydymo procedūros kodas 35570-00 [1283], 35573-00 [1283] arba 35571-00 [1283] ir nenurodomas atitinkamas moters lytinių organų nusileidimo diagnozės kodas – N81.0, N81.1, N81.2–N81.4 arba N81.6, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 35570-00 [1283], 35573-00 [1283] arba 35571-00 [1283].

Nuoroda po kodu

 

108

Arterinė hipertenzija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai vieno gydymo etapo metu nurodomi keli iš šių hipertenzinės ligos kodų – I10, I11.-, I12.-, I13.-, I15.-, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu I10, I11.-, I12.-, I13.- arba I15.-.

0925

 

109

Kodai, kurie negali būti nurodyti stacionarinio gydymo metu

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė arba gretutinė diagnozė žymima kodu G26*, L14*, L45*, M09.8*, M15.9, M16.9, M17.9, M18.9, M19.9, M99, R65.0, Z22.5, Z50.2, Z50.3, Z58.7 arba Z81, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė diagnozė žymima kodais, prasidedančiais simboliu G, L, M, R, Z.

0049, 0520, 0503, 0104

 

110

Dirbtinės angos

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai vieno gydymo etapo metu nurodomi keli iš šių atitinkamos dirbtinės angos (stomos) diagnozės (priežiūros, būklės ar komplikacijos) kodų – Z43.0–Z43.3, Z43.5, Z93.0–Z93.3, Z93.5, J95.0, K91.4 arba N99.5, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodais Z43.0–Z43.3, Z43.5, Z93.0–Z93.3, Z93.5, J95.0, K91.4 arba N99.5.

Nuoroda po kodu

 

111

Lėtinių ligų kodai

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima lėtinės ligos (būklės) kodu, priskiriamu kodams U78–U88, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu E65, E66, E84, F00–F03, F06.33, F20, F32, F33, F41.2, F53.0, F70–F79, G20, G35, G40, G80–G83, I20–I25, I10–I15, I50, J43–J47, J96.1, K50, K51, K70.4, K72.1, M00–M25, M32, M80–M82, N18.3–N18.5, Q05, Q76.0 arba Q90.0.

L009

 

112

Darinių iš odos ir poodinio audinio šalinimas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas darinio iš tam tikros anatominės srities odos ir poodinio audinio šalinimo kodas 45665-01 [662], 45665-02 [1663], 45668-00 ar 45665-00 [1664], arba kodas iš kodų bloko [1620] ir nenurodomas atitinkamas odos ir poodinio audinio diagnozės pagal anatominę sritį kodas, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodomas kodas 45665-01 [662], 45665-02 [1663], 45668-00 ar 45665-00 [1664], arba kodas iš kodų bloko [1620].

Kodų pavadinimai

 

113

Kraujagyslių anomalijų šalinimas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas kraujagyslės anomalijos gydymo procedūros kodas 45030-00 [748] arba 45033-00 [748], arba kodas iš kodų bloko [744] ir nenurodomas kraujagyslės patologijos diagnozės kodas D18.01, D18.05, D18.08 (jei gleivinė), D18.1, Q82.5, I78.1, Q27.8, Q27.9, I86.0, I86.3, I86, I78.0 arba Q85.82, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 45030-00 [748] arba 45033-00 [748], arba kodu iš kodų bloko [744].

Nuoroda po kodu

 

114

Randų gydymas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas atitinkamas rando gydymo procedūros kodas iš kodų bloko [1657] arba [1656] ir nenurodomas rando diagnozės kodas L90.50, L90.51, L90.59, L91.00, L91.01, L91.09, N80.6 arba Z41.1, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu iš kodų bloko [1657] arba [1656].

1204

 

115

Darinių iš minkštųjų audinių šalinimas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas minkštųjų audinių pažeidimo ekscizijos kodas 31350-00 [1566] ir nenurodomas atitinkamas minkštųjų audinių pažeidimo diagnozės kodas, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 31350-00 [1566].

Kodų pavadinimai

 

116

Išangės polipo šalinimas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas išangės polipo ekscizijos kodas 32142-01 [933] ir nenurodomas išangės polipo ar naviko diagnozės kodas – K62.0, D01.3, D03.5, D04.5, D12.9, D22.5, D23.5, D37.79, D48.5, C21, C43.5 arba C44.5, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 32142-01 [933].

Nuoroda po kodu

 

117

Periferinio nervo pažeidimo šalinimas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas periferinio nervo pažeidimo šalinimo arba neurektomijos kodas 39324-02 [80], 39327-02 [80], 39324-00 [82] ar 39327-00 [82] ir nenurodomas atitinkamas periferinio nervo naviko, pažeidimo, sužalojimo ar komplikacijos diagnozės kodas – C47.-, C79.4, C79.88, D36.1, D48.2, D48.7, G54, G56.1-G56.9, G57.0-G57.4, G57.6-G57.9, G58, G50, G51, G52, S04, S14, S24, S34, S44, S54, S64, S74, S84, S94, C72.2, C72.3, C72.4, C72.5, D43.3 arba T87.3, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 39324-02 [80], 39327-02 [80], 39324-00 [82] arba 39327-00 [82].

Kodų pavadinimai

 

118

Endoskopinis svetimkūnio šalinimas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas endoskopinis svetimkūnio iš tam tikros anatominės srities šalinimo kodas 36833-00 [1092], 37318-00 [1114], 41895-02 [544] ar 41886-00 [534], arba kodas iš kodų bloko [852] ar [1006] ir nenurodomas atitinkamas svetimkūnio diagnozės kodas – T17.4-T17.9, T18.1-T18.3, T18.8, T18.9, T19.0, T19.1, T19.9, T81.5, T81.8, T83.0, T83.1, T85.5 arba T85.6, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 36833-00 [1092], 37318-00 [1114], 41895-02 [544] arba 41886-00 [534], arba kodu iš kodų bloko [852] ar [1006].

Kodų pavadinimai

 

119

Sagos kilpos deformacijos gydymas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas plaštakos deformacijos gydymo procedūros kodas 46444-00 [1469] arba 46447-00 [1469] ir nenurodomas atitinkamas plaštakos deformacijos diagnozės kodas – M20.0, Q68.10 arba Q68.19, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 46444-00 [1469] arba 46447-00 [1469].

Kodų pavadinimai

 

120

Endoskopinės šlapimtakio stento intervencijos ir uretreoskopija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas endoskopinis šlapimtakio stento įdėjimo, pakeitimo ar šalinimo kodas iš kodų bloko [1067], kartu nurodant kodą 36803-00 [1065] (Ureteroskopija), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu iš kodų bloko [1067].

Nuoroda po kodu

 

121

Polineuropatijos sergant endokrininėmis ligomis

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu G63.3* (Polineuropatija sergant endokrininėmis ir medžiagų apykaitos ligomis), kartu nurodant kodą E10.42, E11.42, E13.42 arba E14.42, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu G63.3*.

Nuoroda po kodu

 

122

Gimdos polipo šalinimas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas gimdos polipo šalinimo kodas 35633-01 [1266] ir nenurodomas atitinkamas gimdos polipo ar naviko kodas – N84.0, N85.0, C54.1, D07.0, D26.1-D26.9, N85.0 arba D39.0, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 35633-01 [1266].

Kodų pavadinimai

 

123

Gydomosios ir diagnostinės artroskopijos kodavimas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas tam tikro sąnario gydomosios artroskopinės intervencijos kodas – 48948-01 [1395], 90600-00 [1395], 48945-01 [1396], 48948-00 [1397], 48954-00 [1397], 48951-00 [1400], 48957-00 [1404], 48948-02 [1404], 48960-00 [1405], 90613-00 [1579],  49560-02 [1501], 49560-00 [1501], 49557-01 [1502], 49558-00 [1503], 49560-03 [1503], 49557-02 [1503], 49566-00 [1503], 49560-01 [1503], 49562-02 [1511], 49561-02 [1511], 49562-00 [1514], 49561-00 [1514], 49562-01 [1517], 49561-01 [1517], 49558-01 [1520], 49558-02 [1520] arba 49563-00 [1520], kartu nurodant atitinkamo sąnario diagnostinės artroskopijos kodą 48945-00 [1395] arba 49557-00 [1501], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu  48948-01 [1395], 90600-00 [1395], 48945-01 [1396], 48948-00 [1397], 48954-00 [1397], 48951-00 [1400], 48957-00 [1404], 48948-02 [1404], 48960-00 [1405], 90613-00 [1579], 49560-02 [1501], 49560-00 [1501], 49557-01 [1502], 49558-00 [1503], 49560-03 [1503], 49557-02 [1503], 49566-00 [1503], 49560-01 [1503], 49562-02 [1511], 49561-02 [1511], 49562-00 [1514], 49561-00 [1514], 49562-01 [1517], 49561-01 [1517], 49558-01 [1520], 49558-02 [1520] arba 49563-00 [1520].

0016

 

124

Bakterijų nešiojimas ar infekcija nėštumo metu

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodu Z22.3 ir nurodomas diagnozės kodas O23.9 (Nėščiųjų lytinių ir šlapimo takų infekcijos), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė) žymima kodu Z22.3 arba O23.9.

1549

 

125

Bronchopenumonija ir bronchitas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu J18.0 (Bronchopneumonija) ir nurodomas diagnozės kodas J20 (Ūminis bronchitas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė) žymima kodu J18.0 arba J20.

Nuoroda po kodu

 

126

Pasyvi imunizacija anti-D imunoglobulinu

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas pasyvios imunizacijos Rh(D) imunoglobulinu procedūros kodas 92173-00 [1884] ir nenurodomas profilaktinės imunoterapijos diagnozės kodas Z29.1, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 92173-00 [1884].

L151

 

127

Vietinė anestezija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas procedūros kodas 92513-XX [1909] (Vietinio anestetiko infiltracija), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), priskiriamais chirurginio pobūdžio gretimų giminingų diagnozių grupei.

0031

 

128

Ūminis apendicitas su peritonitu

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu K35.2 (Ūminis apendicitas su išplitusiu peritonitu), K35.3 (Ūminis apendicitas su lokalizuotu peritonitu) arba K35.8 (Ūminis apendicitas, kitas ir nepatikslintas), kartu nurodant peritonito kodą K65, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė, gretutinė) žymima kodu K35.2, K35.3 arba K35.8.

Nuoroda po kodu

 

129

Makšties ir tarpvietės susiuvimas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas tarpvietės plyšimo susiuvimo intervencijos kodas 90481-00 [1344] arba 16573-00 [1344], kartu nurodant makšties plyšimo susiuvimo kodą 90479-00 [1344], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 90481-00 [1344] arba 16573-00 [1344].

Nuoroda po kodu

 

130

Kardioplegija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas kardioplegijos kodas 38588-00 [642], kartu nurodant širdies operacijos kodą, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai gydymo atvejis priskiriamas gretimų giminingų diagnozių grupei F01–F06.

0042

 

131

Gimdymas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė diagnozė žymima atitinkamu kodu, priskiriamu kodams O60.1–O60.3 arba O61–O75, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai gydymo atvejis priskiriamas gretimų giminingų diagnozių grupei O01, O02, O60.

Nuoroda po kodu

 

132

Gimdos dilatacija ir turinio šalinimas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas kodas 35643-03 [1265] (Gimdos dilatacija ir turinio pašalinimas), kartu nurodant nėštumo trukmės kodą O09.0 arba O09.1, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai  nurodoma procedūra, žymima kodu 35643-03 [1265].

Nuoroda po kodu

 

133

Persodintas inkstas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodu Z94.0 (Persodintas inkstas) ir nenurodomas papildomas pagrindinės ar gretutinės diagnozės kodas N18.3-N18.5, I12.0, I13.1 arba I13.2, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai gretutinė diagnozė žymima kodu Z94.0.

1438

 

134

Išangės ir ischiorektalinio absceso gydymas

Įspėjamasis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas ischiorektalinio, intraanalinio arba perianalinio absceso drenavimo kodas 32174-02 [930], 32174-00 [930] arba 32174-01 [930] ir nenurodomas atitinkamas diagnozės kodas – K61.0, K61.2, K61.3 arba K61.4, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 32174-02 [930], 32174-00 [930] arba 32174-01 [930].

Kodų pavadinimai

 

135

Sužalojimų, apsinuodijimų ir kitų išorinių poveikių padariniai

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai gretutinė diagnozė žymima kodu, priskiriamu kodams T90–T98, ir nenurodomi išorinių priežasčių kodai Y85–Y89 ir Y92.-, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodais T90–T98.

1912

 

136

Radiacijos sukeltos nepageidaujamos reakcijos ir komplikacijos

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima atitinkamu radiacinio gydymo sukelto nepageidaujamo poveikio kodu – K52.0, N30.4, J70.0, J70.1, K62.7. L58.-, L59.-, M96.2, M96.5, O35.6, Q86.86 arba T66, nenurodant išorinių priežasčių kodų – Y84.2, Y63.2, Y63.3, Y78.1, Y78.3 ir Y92.22, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė ar gretutinė) žymima kodu K52.0, N30.4, J70.0-1, K62.7. L58.-, L59.-, M96.2, M96.5, O35.6, Q86.86 arba T66.

1902

 

137

Relaparotomija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas pakartotinio operuotos srities atvėrimo kodas 30385-00 [985] (Relaparotomija) ir nenurodomas atitinkamas pooperacinės komplikacijos kodas – K91.1, K91.3, K91.4, K91.8, K91.9, T81.-, T82.3, T82.5, T82.7-T82.9, T83.1, T83.2, T83.4-T83.9, T85.1, T85.5-T85.9, T86.1, T86.4, T86.82, T86.88, T88.8, T88.9, I97.8, I97.9, N99.4, N99.5, N99.8, N99.9, O72.1-O72.3, O90.0 arba K55.0, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 30385-00 [985].

0039, 1904

 

138

Odos ir poodinio audinio absceso incizija ir drenažas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas odos ir poodinio audinio absceso (celiulito) incizijos ir drenažo kodas 30223-01 [1606] ir nenurodomas atitinkamas diagnozės kodas – A46, L02, L03, L04, L08.0, L08.8, L08.9, L88, L73, J34.0, H60.1, H60.0, N48.1, N48.2, N49.8, N49.9, T80.2, T81.4,T82.7, T83.5, T83.6, T84.6, T84.7, T85.7, T89.02, T79.3, O86.8, O86.0, T87.4, T87.5, O91.0, O91.1, N61, P39.0, P39.4, P39.8, P38, I88.1 arba A22.0, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 30223-01 [1606].

0742, 1904, nuoroda po kodu

 

139

Eritrocitų masės transfuzija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas eritrocitų masės transfuzijos kodas 13706-02 [1893] ir nenurodomas atitinkamas anemijos diagnozės kodas – D46, D47.1, D50–D59, D60–D64, C92.0, O99.0, P61.2–P61.4, P55.8 arba P55.9, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai  nurodoma procedūra, žymima kodu 13706-02 [1893].

0001, 0002

 

140

Hemodializė ar peritoninė dializė

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas hemodializės kodas 13100-00 [1060] arba peritoninės dializės kodas iš kodų bloko [1061] ir nenurodomas atitinkamas inkstų nepakankamumo diagnozės kodas – N18.5, N17, I12.0, I13.1, I13.2, N99.0, K76.7, P96.0, O08.4 arba O90.4, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 13100-00 [1060] arba kodu iš kodų bloko [1061].

1438, L141

 

141

Tulžies latakų akmuo, kai yra cholangitas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima tulžies pūslės akmenligės kodu K80.3- (Tulžies latakų akmenys su cholangitu), K80.4- (Tulžies latakų akmenys su cholecistitu) arba K80.5- (Tulžies latakų akmenys be cholangito) ir nurodomas kodas K83.0 (Cholangitas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė (pagrindinė ar gretutinė) žymima kodu K80.3-, K80.4- arba K80.5-.

Nuoroda po kodu

 

142

Tiesiosios žarnos rezekcija, suformuojant stomą

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas priekinės tiesiosios žarnos rezekcijos kodas iš kodų bloko [935], kartu nurodant laikinosios ileostomos suformavimo kodą 30375-29 [897], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu iš kodų bloko [935].

Nuoroda po kodu

 

143

Širdies sustojimas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu I46.0 (Širdies sustojimas, kai gaivinimas sėkmingas) ir nenurodomas gaivinimo kodas 92052-00 [1890], 92053-00 [1890] arba 13400-00 [1890], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu I46.0.

Nuoroda po kodu

 

144

Hipertenzinė inkstų liga su lėtine inkstų liga

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima hipertenzinės inkstų ligos kodu I12.9, I13.0 arba I13.9 ir nenurodomas lėtinės inkstų ligos kodas, priskiriamas kodams N18.1–N18.4, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai diagnozė žymima kodu I12.9, I13.0 arba I13.9.

0925, 1438, nuoroda po kodu

 

145

Odos ir poodinio audinio opos ekscizija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas odos ir poodinio audinio opos ekscizijos kodas 31205-01 [1630] ir nenurodomas atitinkamas odos ir poodinio audinio opos kodas –A06.7, A18.4, L89, L97, L98.4, I83.0, I83.2, I70.23, E10.73, E11.73, E13.73, E14.73, N48.5 arba N50.8, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 31205-01 [1630].

Kodų pavadinimai

 

146

Gimdos kaklelio dilatacija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas kodas 35640-00 [1265] (Gimdos dilatacija ir kiuretažas) arba 35640-03 [1265] (Gimdos turinio atsiurbimas), kartu nurodant gimdos kaklelio dilatacijos kodą 5640-02 [1277], palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 35640-00 [1265] arba 35640-03 [1265].

Nuoroda po kodu, kodų pavadinimai

 

147

Cukrinis diabetas su pėdos opa

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima pėdos opos kodu L97.0 ir nurodomas kodas E1-.73, E1-.5-, E1-.61 arba E1-.4-, arba kitas diabetinę pėdą aprašančių kodų derinys (kodai L84.0, M20.1-5, M21.27, M21.37, M21.4, M21.57, M21.67, M21.87 ar Z89.4-Z89.7, kartu nurodant bent vieną cukrinio diabeto kodą, priskiriamą kodams E10–E14), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai pagrindinė ar gretutinė diagnozė žymima kodu E1-.73, E1-.5-, E1-.61 ar E1-.4-, arba kodu L84.0, M20.1-5, M21.27, M21.37, M21.4, M21.57, M21.67, M21.87 ar Z89.4-Z89.7 kartu su bent vienu cukrinio diabeto kodu, priskiriamu kodams E10–E14.

0401

 

148

Odos fototerapija

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas naujagimio odos fototerapijos kodas 90677-00 [1611] ir nenurodomas atitinkamas naujagimio geltos kodas – P55, P57, P58 arba P59, palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 90677-00 [1611].

1615, L023

 

149

Atviro lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimas

Kritinis

Apskaičiuojama, kokią dalį (proc.) sudaro atvejai (gydymo etapai), kai nurodomas atviro lūžio vietos negyvybingų audinių pašalinimo kodas 90580-00 [1566], nenurodant atitinkamos anatominės srities kaulų lūžio kodo (S-2.-) kartu su žaizdos, susisiekiančios su lūžiu, kodu (S-1.81) (išskyrus atvejus, kai nurodytas lūžio atviros repozicijos kodas), palyginti su visais atvejais (gydymo etapais), kai nurodoma procedūra, žymima kodu 90580-00 [1566].

1918, 1919, nuoroda po kodu

 

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Jūratė Sabalienė