LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

2004 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO Nr. 3-353 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO ERDVĖS DRAUDŽIAMŲ, RIBOJAMŲ IR PAVOJINGŲ ZONŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. 3-101(1.5 E)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamas, ribojamas ir pavojingas zonas, nustatytas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamų, ribojamų ir pavojingų zonų nustatymo“:

1. Pakeičiu 1.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.6. EYP19 Smiltynė:

viršutinė riba – 1500 ft MSL, apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 554400N210400E – 554400N210630E – 553830N211100E – 553808N210900E – 554400N210400E;

Klaipėdos valstybinis jūrų uostas.“

2. Papildau 1.11 papunkčiu:

„1.11. EYP26 ST1:

viršutinė riba – 2400 ft MSL, apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 0,5 jūrmylės spindulio ratas nuo 544049N0251546E taško;

valstybinės reikšmės saugoma teritorija.“

3. Papildau 1.12 papunkčiu:

„1.12. EYP27 ST2:

viršutinė riba – 1700 ft MSL, apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 0,5 jūrmylės spindulio ratas nuo 544726N0252347E taško;

valstybinės reikšmės saugoma teritorija.“

4. Papildau 1.13 papunkčiu:

„1.13. EYP28 ST3:

viršutinė riba – 1000 ft MSL, apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 0,3 jūrmylės spindulio ratas nuo 544140N0251819E taško;

valstybinės reikšmės saugoma teritorija.“

5. Papildau 1.14 papunkčiu:

„1.14. EYP29 ST4:

viršutinė riba – 1800 ft MSL, apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 0,5 jūrmylės spindulio ratas nuo 545557N0235313E taško;

valstybinės reikšmės saugoma teritorija.“

6. Papildau 1.15 papunkčiu:

„1.15. EYP30 ST5:

viršutinė riba – 2400 ft MSL, apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 0,5 jūrmylės spindulio ratas nuo 554358N0242204E taško;

valstybinės reikšmės saugoma teritorija.“

7. Papildau 1.16 papunkčiu:

„1.16. EYP31 ST6:

viršutinė riba – 800 ft MSL, apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 0,3 jūrmylės spindulio ratas nuo 555538N0231859E taško;

valstybinės reikšmės saugoma teritorija.“

8. Papildau 1.17 papunkčiu:

„1.17. EYP32 ST7:

viršutinė riba – 1000 ft MSL, apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 0,5 jūrmylės spindulio ratas nuo 542343N0240253E taško;

valstybinės reikšmės saugoma teritorija.“

9. Papildau 1.18 papunkčiu:

„1.18. EYP33 ST8:

viršutinė riba – 2400 ft MSL, apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 0,5 jūrmylės spindulio ratas nuo 543333N0232104E taško;

valstybinės reikšmės saugoma teritorija.“

10. Papildau 1.19 papunkčiu:

„1.19. EYP34 ST9:

viršutinė riba – 700 ft MSL, apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 0,5 jūrmylės spindulio ratas nuo 555937N0221441E taško;

valstybinės reikšmės saugoma teritorija.“

11. Papildau 1.20 papunkčiu:

„1.20. EYP35 ST10:

viršutinė riba – 2400 ft MSL, apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 0,5 jūrmylės spindulio ratas nuo 551458N0221710E taško;

valstybinės reikšmės saugoma teritorija.“

12. Papildau 1.21 papunkčiu:

„1.21. EYP36 ST11:

viršutinė riba – 2400 ft MSL, apatinė – nuo žemės;

horizontali riba nustatoma pagal šias koordinates: 0,5 jūrmylės spindulio ratas nuo 553003N0253600E taško;

valstybinės reikšmės saugoma teritorija.“

 

 

 

Aplinkos ministras, pavaduojantis

susisiekimo ministrą                                                                                    Kęstutis Trečiokas