LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 6 D. ĮSAKYMO NR. V-151 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO I DALIES „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS NORMATYVAI KPV PN-14“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m.  gruodžio  28  d. Nr. V-762

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u  Kelių priežiūros vadovo I dalį „Automobilių kelių priežiūros normatyvai KPV PN-14“, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-151 „Dėl Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių priežiūros normatyvai KPV PN-14“ patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 6 lentelės 2.1.13 eilutę „Priežiūra žiemą“ ir ją išdėstau taip:

 

„2.1.13.

 

Priežiūra žiemą

 

Danga žiemą turi būti prižiūrima:

 

 

 

· magistraliniuose keliuose

nuo 0 iki 24 val.

nuo 4 iki 22 val.

nuo 6 iki 19 val.

 

· krašto keliuose

nuo 4 iki 22 val.

nuo 6 iki 19 val.

nuo 9 iki 18 val.

 

· rajoniniuose keliuose

nuo 6 iki 19 val.

nuo 9 iki 18 val., tik baigus tvarkyti aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos kelius

nuo 9 iki 18 val., tik baigus tvarkyti aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos kelius

 

 

Jeigu naktį susiformavo slidi danga, pirmą kartą keliai turi būti pabarstyti:

 

 

 

 

· magistraliniai keliai

barstomi visą parą

pabarstyti ne vėliau kaip iki 7 val.

pabarstyti ne vėliau kaip iki 8 val.

 

· krašto keliai ne vėliau kaip

iki 7 val.

iki 8 val.

iki 10 val.

 

· rajoniniai keliai ne vėliau kaip

iki 9 val.

iki 14 val., baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose

per 5 darbo val., baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose. Barstomi tik pavojingi ruožai (stačios įkalnės, mažo spindulio kreivės) ir tik po lijundros arba plikšalos

 

 

Sningant ir (arba) pustant ant dangos gali būti sniego sluoksnis:

 

 

 

 

· purus:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose ne storesnis kaip

4,0 cm

7,0 cm

10,0 cm

 

– krašto keliuose ne storesnis kaip

5,0 cm

10,0 cm

15,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

10,0 cm

15,0 cm

20,0 cm

 

· prispaustas:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose ne storesnis kaip

1,0 cm

2,0 cm

4,0 cm

 

– krašto keliuose ne storesnis kaip

2,0 cm

5,0 cm

7,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

5,0 cm

7,0 cm

reikalavimo nėra

 

 

PASTABA. Pirmiausia reikia valyti sniegą nuo važiuojamosios dalies, atsižvelgiant į technologiją, barstyti tiek, kad nesusidarytų suspausto ir suledėjusio sniego sluoksnis; nebarstoma, kai barstomų medžiagų poveikis pablogina dangos būklę, (pvz., stipriai pustant ir (arba) sningant, klijuojantis sniegui ir panašiai).

 

 

 

 

 

Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms *):

 

 

 

 

· valymo ir barstymo terminus, darbo trukmę, sniego sluoksnio storį, dangos būklę nusakančių rodiklių reikalavimai neprivalomi

taip

taip

taip

 

· eismas gali nutrūkti:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose ne ilgiau kaip

3 val.

4 val.

5 val.

 

– krašto keliuose ne ilgiau kaip

4 val.

8 val.

12 val.

 

– rajoniniuose keliuose ne ilgiau kaip

10 val.

24 val.

48 val.

 

 

*) Ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos susidaro tada, kai:

– ilgiau kaip 6 valandas sninga ir (arba) pusto,

– ilgiau kaip 24 val., tačiau su pertraukomis, sninga ir (arba) pusto,

– įšalęs kelias po lietaus apledėja, esant lijundrai,

– oro temperatūra per dieną nepakyla aukščiau minus 10 °C.

 

 

 

 

 

Nustojus snigti ir (arba) pustyti:

 

 

 

 

· sniegas turi būti baigtas valyti, apledėję ruožai barstyti:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose per

2 darbo val.

3 darbo val.

6 darbo val.

 

– krašto keliuose per

3 darbo val.

4 darbo val.

8 darbo val.

 

– rajoniniuose keliuose per

5 darbo val.

8 darbo val.

5 darbo val., baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose. Barstomi tik pavojingi ruožai (stačiose įkalnės, mažo spindulio kreivės) ir tik po lijundros arba plikšalos

 

 

Sniego volai neturi susiaurinti važiuojamosios dalies. Turi būti sustumti į kelkraštį arba pašalinami, kai trukdo valyti kelią, sudaro sąlygas užpustyti, kai ant dangos kaupiasi vanduo

 

taip

 

taip

 

taip

 

 

Esant normalioms oro sąlygoms (jeigu ilgiau kaip 24 val. nėra kritulių, plikledžio, pustymo.):

 

 

 

 

· ant dangos gali būti sniego sluoksnis:

 

 

 

 

– purus:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose

neturi būti

neturi būti

neturi būti

 

– krašto keliuose

neturi būti

ne storesnis kaip 1,0 cm

ne storesnis kaip 3,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

1,0 cm

5,0 cm

10,0 cm

 

– prispaustas:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose

neturi būti

neturi būti

neturi būti

 

– krašto keliuose

neturi būti

ne storesnis kaip 1,0 cm

ne storesnis kaip 2,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

1,0 cm

reikalavimo nėra

reikalavimo nėra

 

– provėžos:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose

neturi būti

gali būti atsitiktinės

gali būti atsitiktinės

 

– krašto keliuose neturi būti gilesnių kaip

gali būti atsitiktinės

3,0 cm

5,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose neturi būti gilesnių kaip

3,0 cm

5,0 cm

6,0 cm

 

PASTABA. Rajoninių kelių apledėjusi danga arba danga su prispausto sniego sluoksniu turi būti pašiurkštinama. Pagal poreikį šiurkštinama danga tų kelių, kuriuose vyksta reguliarus maršrutinis keleivių ir specialiai moksleiviams (vaikams) pavėžėti pritaikytų transporto priemonių eismas. Važiuojamoji dalis su asfalto danga šiurkštinama tada, kai ant dangos yra susiformavęs pakankamo storio sniego ir (arba) ledo sluoksnis, kad nebūtų pažeista asfalto danga.“

 

 

 

 

1.2. Pakeičiu 7 lentelės 2.2.9 eilutę „Priežiūra žiemą“ ir ją išdėstau taip:

 

„2.2.9.

Priežiūra žiemą

 

Esant normalioms oro sąlygoms (jeigu ilgiau kaip 24 val. nėra kritulių, plikledžio, pustymo):

 

 

 

· ant dangos gali būti sniego sluoksnis:

 

 

 

 

– purus, ne storesnis kaip

3,0 cm

7,0 cm

10,0 cm

 

– prispaustas

reikalavimo nėra

reikalavimo nėra

reikalavimo nėra

 

· provėžos ne gilesnės kaip

4,0 cm

6,0 cm

6,0 cm

 

PASTABOS:

Sniego volai prie sankasos briaunų neturi susiaurinti važiuojamosios dalies, užstoti signalinių stulpelių, apsauginių atitvarų atšvaitų, kelio ženklų ir turi būti pašalinami prieš polaidį.

Apledėjusi danga arba danga su prispausto sniego sluoksniu rajoniniuose keliuose turi būti pašiurkštinama, tačiau šiurkštinama danga tų rajoninių kelių ruožų, kuriais vyksta reguliarus maršrutinis keleivių ir specialiai moksleiviams (vaikams) pavėžėti pritaikytų transporto priemonių eismas.“

 

 

 

 

1.3. Pakeičiu 8 lentelės 2.3.5 eilutę „Priežiūra žiemą“ ir ją išdėstau taip:

 

„2.3.5.

 

Priežiūra žiemą

 

Grindinys žiemą turi būti prižiūrimas:

 

 

 

· magistraliniuose ir krašto keliuose

nuo 0 iki 24 val.

nuo 4 iki 22 val.

nuo 6 iki 19 val.

 

 

· rajoniniuose keliuose

 

nuo 6 iki 19 val.

 

nuo 9 iki 18 val., tik baigus tvarkyti aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos kelius

 

nuo 9 iki 18 val., tik baigus tvarkyti aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos kelius

 

 

Jeigu naktį susiformavo slidi danga, pirmą kartą keliai turi būti pabarstyti:

 

 

 

 

· magistraliniai ir krašto keliai

barstomi visą parą

pabarstyti ne vėliau kaip iki 7 val.

pabarstyti ne vėliau kaip iki 8 val.

 

· rajoniniai keliai ne vėliau kaip

iki 9 val.

iki 14 val., baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose

per 5 darbo val., baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose. Barstomi tik pavojingi ruožai (stačios įkalnės, mažo spindulio kreivės) ir tik po lijundros arba plikšalos

 

 

Sningant ir (arba) pustant ant grindinio gali būti sniego sluoksnis:

 

 

 

 

· purus:

 

 

 

 

– magistraliniuose ir krašto keliuose ne storesnis kaip

4,0 cm

7,0 cm

10,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

10,0 cm

15,0 cm

20,0 cm

 

 

· prispaustas:

 

 

 

 

– magistraliniuose ir krašto keliuose ne storesnis kaip

1,0 cm

2,0 cm

4,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

5,0 cm

7,0 cm

reikalavimo nėra

 

 

PASTABA. Pirmiausia reikia valyti sniegą nuo grindinio, atsižvelgiant į technologiją, barstyti tiek, kad nesusidarytų suspaustas ir suledėjęs sniego sluoksnis; nebarstoma, kai barstomų medžiagų poveikis pablogina dangos būklę (stipriai pustant ir (arba) sningant, klijuojantis sniegui ir panašiai).

 

 

 

 

 

Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms *):

 

 

 

 

· valymo ir barstymo terminus, darbo trukmę, sniego sluoksnio storį, dangos būklę nusakančių rodiklių reikalavimai neprivalomi

taip

taip

taip

 

· eismas gali nutrūkti:

 

 

 

 

– magistraliniuose ir krašto keliuose ne ilgiau kaip

3 val.

4 val.

5 val.

 

– rajoniniuose keliuose ne ilgiau kaip

10 val.

24 val.

48 val.

 

 

*) Ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos susidaro tada, kai:

– ilgiau kaip 6 valandas sninga ir (arba) pusto,

ilgiau kaip 24 val., tačiau su pertraukomis sninga ir (arba) pusto,

įšalęs kelias po lietaus apledėja, esant lijundrai,

– oro temperatūra per dieną nepakyla aukščiau minus 10 °C.

 

 

 

 

 

Nustojus snigti ir (arba) pustyti:

 

 

 

 

· sniegas turi būti baigtas valyti, apledėję ruožai barstyti:

 

 

 

 

– magistraliniuose ir krašto keliuose per

2 darbo val.

3 darbo val.

6 darbo val.

 

– rajoniniuose keliuose per

5 darbo val.

8 darbo val.

5 darbo val., baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose. Barstomi tik pavojingi ruožai (stačios įkalnės, mažo spindulio kreivės) ir tik po lijundros arba plikšalos

 

 

PASTABA. Grindinys iš betono trinkelių turi būti barstomas tik frikcinėmis medžiagomis be priedų. Sniego volai neturi susiaurinti važiuojamosios dalies (turi būti sustumti į kelkraštį arba pašalinami, kai trukdo valyti kelią, sudaro sąlygas užpustyti, kai ant grindinio kaupiasi vanduo).

 

 

 

 

 

Esant normalioms oro sąlygoms (jeigu ilgiau kaip 24 val. nėra kritulių, plikledžio, pustymo):

 

 

 

 

· ant grindinio gali būti sniego sluoksnis:

 

 

 

 

– purus:

 

 

 

 

– magistraliniuose ir krašto keliuose

neturi būti

ne storesnis kaip 1,0 cm

ne storesnis kaip 3,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

1,0 cm

5,0 cm

10,0 cm

 

– prispaustas:

 

 

 

 

– magistraliniuose ir krašto keliuose

neturi būti

ne storesnis kaip 1,0 cm

ne storesnis kaip 2,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

1,0 cm

reikalavimo nėra

reikalavimo nėra

 

– provėžos:

 

 

 

 

– magistraliniuose ir krašto keliuose

gali būti atsitiktinės

ne gilesnės kaip 3,0 cm

ne gilesnės kaip 5,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose neturi būti ne gilesnių kaip

3,0 cm

5,0 cm

6,0 cm

 

PASTABOS:

Sniego volai prie sankasos briaunų neturi susiaurinti važiuojamosios dalies, užstoti signalinių stulpelių, apsauginių atitvarų atšvaitų, kelio ženklų ir turi būti pašalinami prieš polaidį.

Apledėjusi danga arba danga su prispausto sniego sluoksniu rajoniniuose keliuose turi būti pašiurkštinama, tačiau šiurkštinama danga tų rajoninių kelių ruožų, kuriais vyksta reguliarus maršrutinis keleivių ir specialiai moksleiviams (vaikams) pavėžėti pritaikytų transporto priemonių eismas.“

 

 

 

 

1.4. Pakeičiu 15 lentelės 5.3.1.6 eilutę „Priežiūra žiemą“ ir ją išdėstau taip:

 

„5.3.1.6. Priežiūra žiemą

 

Nustojus snigti ir (arba) pustyti, nuo poilsio aikštelių su asfalto arba betono danga turi būti nuvalytas sniegas, o po lijundros ar plikšalos pabarstyta (baigus valyti ir barstyti kelio važiuojamąją dalį):

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose per

2 darbo val.

4 darbo val.

8 darbo val.

 

– krašto keliuose per

4 darbo val.

6 darbo val.

10 darbo val.

 

– rajoniniuose keliuose per

6 darbo val.

8 darbo val.

12 darbo val.

 

 

Esant normalioms oro sąlygoms (jeigu ilgiau kaip 48 val. nėra kritulių, plikledžio, pustymo), ant poilsio aikštelių dangos gali būti puraus sniego sluoksnis:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose ne storesnis kaip

1,0 cm

3,0 cm

7,0 cm

 

– krašto keliuose ne storesnis kaip

3,0 cm

5,0 cm

10,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

7,0 cm

10,0 cm

15,0 cm“

 

1.5. Pakeičiu 30 lentelės 10.1.12 eilutę „Priežiūra žiemą“ ir ją išdėstau taip:

 

 

„10.1.12.

 

Priežiūra žiemą

 

Danga žiemą turi būti prižiūrima:

 

 

 

· magistraliniuose keliuose

nuo 0 iki 24 val.

nuo 4 iki 22 val.

nuo 6 iki 19 val.

 

· krašto keliuose

nuo 4 iki 22 val.

nuo 6 iki 19 val.

nuo 9 iki 18 val.

 

· rajoniniuose keliuose

nuo 6 iki 19 val.

nuo 9 iki 18 val., tik baigus tvarkyti aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos kelius

nuo 9 iki 18 val., tik baigus tvarkyti aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos kelius

 

 

Jeigu naktį susiformavo slidi danga, pirmą kartą keliai turi būti pabarstyti:

 

 

 

 

· magistraliniai keliai

barstomi visą parą

ne vėliau kaip iki 7 val.

ne vėliau kaip iki 8 val.

 

· krašto keliai ne vėliau kaip

iki 7 val.

iki 8 val.

iki 10 val.

 

· rajoniniai keliai ne vėliau kaip

iki 9 val.

iki 14 val., baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose

per 5 darbo val., baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose. Barstomi tik po lijundros arba plikšalos

 

 

Sningant ir (arba) pustant ant dangos gali būti sniego sluoksnis:

 

 

 

 

· purus:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose ne storesnis kaip

4,0 cm

7,0 cm

10,0 cm

 

– krašto keliuose ne storesnis kaip

5,0 cm

10,0 cm

15,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

10,0 cm

15,0 cm

20,0 cm

 

· prispaustas:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose ne storesnis kaip

1,0 cm

2,0 cm

4,0 cm

 

– krašto keliuose ne storesnis kaip

2,0 cm

5,0 cm

7,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

5,0 cm

7,0 cm

reikalavimo nėra

 

 

PASTABA. Pirmiausia reikia valyti sniegą nuo važiuojamosios dalies, atsižvelgiant į technologiją, barstyti tiek, kad nesusidarytų suspausto ir suledėjusio sniego sluoksnis; nebarstoma, kai barstomų medžiagų poveikis pablogina dangos būklę, (pvz., stipriai pustant ir (arba) sningant, klijuojantis sniegui ir panašiai).

 

 

 

 

 

Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms *):

 

 

 

 

· valymo ir barstymo terminus, darbo trukmę, sniego sluoksnio storį, dangos būklę nusakančių rodiklių reikalavimai neprivalomi

taip

taip

taip

 

· eismas gali nutrūkti:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose ne ilgiau kaip

3 val.

4 val.

5 val.

 

– krašto keliuose ne ilgiau kaip

4 val.

8 val.

12 val.

 

– rajoniniuose keliuose ne ilgiau kaip

10 val.

24 val.

48 val.

 

 

*) Ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos susidaro tada, kai:

– ilgiau kaip 6 valandas sninga ir (arba) pusto,

– ilgiau kaip 24 val., tačiau su pertraukomis sninga ir (arba) pusto,

įšalęs kelias po lietaus apledėja, esant lijundrai,

– oro temperatūra per dieną nepakyla aukščiau minus 10 °C.

 

 

 

 

 

Nustojus snigti ir (arba) pustyti:

 

 

 

 

· sniegas turi būti baigtas valyti, apledėję ruožai barstyti:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose per

2 darbo val.

3 darbo val.

6 darbo val.

 

– krašto keliuose per

3 darbo val.

4 darbo val.

8 darbo val.

 

– rajoniniuose keliuose per

5 darbo val.

8 darbo val.

5 darbo val., baigus darbus aukštesnio priežiūros lygio ir svarbos keliuose. Barstomi tik po lijundros arba plikšalos

 

 

Sniego volai neturi susiaurinti važiuojamosios dalies. Turi būti sustumti į kelkraštį arba pašalinami, kai trukdo valyti kelią, sudaro sąlygas užpustyti, kai ant dangos kaupiasi vanduo

 

taip

 

taip

 

taip

 

 

Esant normalioms oro sąlygoms (jeigu ilgiau kaip 24 val. nėra kritulių, plikledžio, pustymo):

 

 

 

 

· ant dangos gali būti sniego sluoksnis:

 

 

 

 

– purus:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose

neturi būti

neturi būti

neturi būti

 

– krašto keliuose

neturi būti

ne storesnis kaip 1,0 cm

ne storesnis kaip 3,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

1,0 cm

5,0 cm

10,0 cm

 

– prispaustas:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose

neturi būti

neturi būti

neturi būti

 

– krašto keliuose

neturi būti

ne storesnis kaip 1,0 cm

ne storesnis kaip 2,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose ne storesnis kaip

1,0 cm

reikalavimo nėra

reikalavimo nėra

 

– provėžos:

 

 

 

 

– magistraliniuose keliuose

neturi būti

gali būti atsitiktinės

gali būti atsitiktinės

 

– krašto keliuose neturi būti gilesnių kaip

gali būti atsitiktinės

3,0 cm

5,0 cm

 

– rajoniniuose keliuose neturi būti gilesnių kaip

3,0 cm

5,0 cm

6,0 cm

 

 

PASTABA. Rajoninių kelių apledėjusi danga arba danga su prispausto sniego sluoksniu turi būti pašiurkštinama. Pagal poreikį šiurkštinama danga tų kelių, kuriuose vyksta reguliarus maršrutinis keleivių ir specialiai moksleiviams (vaikams) pavėžėti pritaikytų transporto priemonių eismas. Važiuojamoji dalis su asfalto danga šiurkštinama tada, kai ant dangos yra susiformavęs pakankamo storio sniego ir (arba) ledo sluoksnis, kad nebūtų pažeista asfalto danga.“

 

 

 

 

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                          Egidijus Skrodenis