Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl BIBLIOTEKŲ METŲ MINĖJIMO 2016 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. sausio 20 d. Nr. 45
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. XII-1461 „Dėl 2016 metų paskelbimo Bibliotekų metais“ 2 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Patvirtinti pridedamą Bibliotekų metų minėjimo 2016 metais planą (toliau – Planas).

2.  Nustatyti, kad Planas vykdomas iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3.  Pasiūlyti Vilniaus universitetui, asociacijoms, savivaldybėms, savivaldybių viešosioms ir bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekoms dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti lėšų jam įgyvendinti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Šarūnas Birutis

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 45

 

 

BIBLIOTEKŲ METŲ MINĖJIMO 2016 METAIS PLANAS

 

Eil. Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

Tikslas − padidinti bibliotekų įvaizdžio patrauklumą visuomenei ir socialiniams partneriams, išryškinti bibliotekų tinklo privalumus, atskleisti daugialypių bibliotekų teikiamų paslaugų plėtros ir naudos visuomenei potencialą

1. Bibliotekų metų viešinimo veiklos

1.1.

Organizuoti iškilmingus Bibliotekų metų atidarymo ir uždarymo renginius (atidarymo renginys Vilniaus universiteto bibliotekoje; uždarymo renginys − konferencija „Bibliotekos – socialiniams pokyčiams 2016“; rekonstruoto Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastato atidarymas)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau − Kultūros ministerija),

Vilniaus universitetas,

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2016 metų

I−IV ketvirčiai

1.2.

Parengti ir išplatinti mokykloms informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ priedą, skirtą mokyklų bibliotekų gerosios patirties sklaidai ir Bibliotekų metams paminėti

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau − Švietimo ir mokslo ministerija),

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

2016 metų

I ketvirtis

 

1.3.

Vykdyti Bibliotekų metų viešinimo kampaniją (sukurti Bibliotekų metų ženklą, reprezentacinį vaizdo klipą apie Lietuvos bibliotekas, organizuoti Bibliotekų metams pažymėti skirtus konkursus, vykdyti kitas bibliotekų metų viešinimo veiklas)

Kultūros ministerija

 

2016 metų

I−IV ketvirčiai

 

2. Bibliotekų paslaugų pristatymo įvairioms visuomenės grupėms ir populiarinimo veiklos

2.1.

Organizuoti mokinių supažindinimo su bibliotekų veikla renginius

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

2016 metų

I−II ketvirčiai

2.2.

Pristatyti bibliotekų veiklas tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje

Kultūros ministerija,

Vilniaus universitetas

2016 metų

I ketvirtis

2.3.

Organizuoti Kultūros nakties renginius Vilniaus universiteto ir kitose Vilniaus miesto bibliotekose

Vilniaus universitetas,

Lietuvos bibliotekininkų draugija

2016 metų II ketvirtis

2.4.

Organizuoti pilietinę akciją šalies mokiniams „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“

Švietimo ir mokslo ministerija,

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

2016 metų

III−IV ketvirčiai

2.5.

Organizuoti knygų restauravimo populiarinimui skirtą edukacinę programą „Kaip pagydyti knygą?“ Vilniaus universiteto bibliotekoje

Kultūros ministerija,

Vilniaus universitetas

 

2016 metų

III−IV ketvirčiai

 

2.6.

Pristatyti bibliotekų veiklas ir edukacines programas parodoje „Mokykla 2016“

Kultūros ministerija,

Švietimo ir mokslo ministerija,

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2016 metų

IV ketvirtis

Eil. Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

2.7.

Organizuoti savanorystės bibliotekose skatinimo akcijas

Kultūros ministerija

 

2016 metų

I−IV ketvirčiai

2.8.

Organizuoti nacionalines mokinių ir jaunimo kraštotyros 2016−2018 metų ekspedicijas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Bibliotekų metams paminėti

Švietimo ir mokslo ministerija,

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

2016 metų

I−IV ketvirčiai

 

3. Bibliotekų bendradarbiavimo ir tarptautinių ryšių stiprinimo bei dialogo su kitais knygų rinkos dalyviais skatinimo veiklos

3.1.

Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius mokytojams knygų leidybos istorijos, senųjų bibliotekų temomis

Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

 

2016 metų

II−IV ketvirčiai

3.2.

Organizuoti knygų muges regionuose, bibliotekų leidybinės veiklos pristatymus, leidyklų dienas bibliotekose

Kultūros ministerija,

apskričių viešosios bibliotekos,

Lietuvos leidėjų asociacija

 

2016 metų

I−IV ketvirčiai

4. Veiklos, skirtos skaitymui propaguoti ir teigiamam požiūriui į jį formuoti

4.1.

Didinti gyventojams prieigos prie kokybiškų, aktualių, meninę, kultūrinę ir mokslinę vertę turinčių leidinių bei kitų informacijos išteklių galimybes

Kultūros ministerija

2016 metų

I−IV ketvirčiai

 

4.2.

Gerinti šalies gyventojų prieigą prie elektroninių leidinių – užtikrinti sukurto interaktyvių paslaugų portalo www.ibiblioteka.lt atnaujinimą įvairiu ir kokybišku turiniu

Kultūros ministerija,

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2016 metų

I−IV ketvirčiai

 

4.3.

Organizuoti pirmosios lietuviškos knygos Martyno Mažvydo „Katekizmo“ originalo pristatymą visuomenei

Vilniaus universitetas

 

2016 metų

II ketvirtis

4.4.

Organizuoti Balandžio 23-iosios, Tarptautinės knygos ir autorių teisių dienos, minėjimą

Kultūros ministerija,

Birštono viešoji biblioteka

2016 metų

II ketvirtis

4.5.

Organizuoti tęstinę skaitymo skatinimo akciją visuomenei „Lietuva skaito!“ Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną

Lietuvos leidėjų asociacija,

Lietuvos bibliotekininkų draugija,

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija

2016 metų

II ketvirtis

4.6.

Organizuoti vaikų ir jaunimo skaitymus „Vasara su knyga“ Lietuvos bibliotekose

Kultūros ministerija,

apskričių viešosios bibliotekos

2016 metų

II−III ketvirčiai

4.7.

Organizuoti tarptautinę konferenciją „Bibliotekos – skaitymo sutrikimų iššūkiams įveikti“

Kultūros ministerija,

Lietuvos aklųjų biblioteka

2016 metų

I−IV ketvirčiai

 

4.8.

Organizuoti Metų knygos rinkimų akcijoje dalyvaujančių knygų autorių susitikimus su skaitytojais

Kultūros ministerija,

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2016 metų

III−IV ketvirčiai

4.9.

Vykdyti skaitymo skatinimo projektą „Augu skaitydamas“

Lietuvos leidėjų asociacija

2016 metų

I−IV ketvirčiai

4.10.

Organizuoti konkursus mokiniams „Sukurk savo svajonių biblioteką“, „Senų knygų, rankraščių lobiai bibliotekoje“ ir kt.

Švietimo ir mokslo ministerija,

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

2016 metų

I−IV ketvirčiai

 

Eil. Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingi vykdytojai

Vykdymo terminas

4.11.

Vykdyti tęstinį projektą „Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje“

Kultūros ministerija,

Vilniaus universitetas

2016 metų

I−IV ketvirčiai

4.12.

Organizuoti literatūrinius proto mūšius bibliotekose

Kultūros ministerija,

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2016 metų

I−IV ketvirčiai

 

4.13.

Inicijuoti akcijas bibliotekose ir bendrojo ugdymo mokyklose „Pasidalyk įdomiausia knyga su draugais“, „Knygų mainai“ ir kt.

Apskričių viešųjų bibliotekų asociacija,

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija,

bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekos

2016 metų

I−IV ketvirčiai

 

 

 

 

––––––––––––––––––––