LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2022 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. 1V-179 „DĖL PRIEIGOS PRIE LIETUVOS MIGRACIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS“ PAKEITIMO 

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. 1V-314

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 9 d. įsakymą Nr. 1V-179 „Dėl prieigos prie Lietuvos migracijos informacinės sistemos“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEIGOS PRIE LIETUVOS MIGRACIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS

 

Nr.

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“:

1.Nurodau Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos suteikti prieigos prie Lietuvos migracijos informacinės sistemos teises Valstybės įmonės Registrų centro darbuotojams, siekiant užtikrinti, kad jie galėtų Lietuvos migracijos informacinėje sistemoje patikrinti užsieniečio duomenis, kurie reikalingi asmens kodui suteikti.

2. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ 1 punkte nustatytu laikotarpiu.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                              Agnė Bilotaitė