LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo nr. 1-245 pakeitimo

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. 1-167

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Papildau nauju 10.2 papunkčiu (atitinkamai 10.2–10.11 papunkčius laikau 10.3 –10.12 papunkčiais):

„10.2. Apatinis šilumingumas – šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus, esant pastoviam slėgiui, vienam kubiniam metrui gamtinių dujų ore, kai visi degimo metu išsiskyrę produktai atvėsta iki nustatytos pradinės reagentų temperatūros ir yra dujinės būsenos.“

1.2. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

„35. Nustatant dujų šilumingumą pagal dviejuose baziniuose perdavimo sistemos taškuose įrengtų dujų analizatorių duomenis, skaičiuojamas paros dujų šilumingumo tuose taškuose vidurkis, o tuo atveju, jeigu dujų srautas per vieną iš taškų neteka, pagal tame taške įrengto dujų analizatoriaus, per kurį dujų srautas teka, duomenis.“

1.3. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

„37. Dujų viršutinį ir apatinį šilumingumą perdavimo sistemos įėjimo ir išėjimo taškuose nustato ir kiekvieną parą viešai savo interneto svetainėje paskelbia perdavimo sistemos operatorius ne vėliau kaip per 3 val. dujų parai pasibaigus. Galutiniai duomenys paskelbiami per dvi darbo dienas ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus. Jei duomenys buvo tikslinami, patikslinti duomenys turi būti pažymėti skirtingu šriftu ar kitokiu vizualiai matomu būdu. Perdavimo sistemos operatorius šią informaciją persiunčia kitiems dujų sistemų operatoriams sutartyse nustatyta tvarka ir forma.“

1.4. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

„48. Dujų viršutinį ir apatinį šilumingumą kiekvienoje atskiroje skirstymo sistemoje apskaičiuoja ir kiekvieną parą viešai savo interneto svetainėje skelbia skirstymo sistemos operatorius.“

1.5. Išdėstau 1 ir 2 priedus naujomis redakcijomis (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus 1.3 ir 1.4 papunkčius, įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.3 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2015 m. spalio 1 d.

 

 

 

Ūkio ministras,

pavaduojantis energetikos ministrą                                                                         Evaldas Gustas

 

„Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo

1 priedas

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2015 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1-167 redakcija)

 

BAZINIAI DUJŲ ŠILUMINGUMO NUSTATYMO TAŠKAI

 

 

1 lentelė. Perdavimo sistemos bazinių taškų, naudojamų dujų šilumingumui nustatyti, sąrašas

 

Eil. Nr.

Baziniai dujų šilumingumo nustatymo taškai

1.

Vilniaus dujų skirstymo stotis

2.

Elektrėnų dujų skirstymo stotis

3.

Jonavos dujų skirstymo stotis

4.

Kauno pirmoji dujų skirstymo stotis

5.

Panevėžio antroji dujų skirstymo stotis

6.

Šiaulių dujų skirstymo stotis

7.

Rietavo dujų skirstymo stotis

8.

Magistralinis dujotiekis prie Klaipėdos antrosios dujų skirstymo stoties

______________


 

„Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo

2 priedas

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2015 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1-167 redakcija)

 

 

PERDAVIMO SISTEMOS IŠĖJIMO TAŠKAI, KURIUOSE DUJŲ ŠILUMINGUMAS NUSTATOMAS PAGAL BAZINIUOSE TAŠKUOSE ĮRENGTŲ DUJŲ ANALIZATORIŲ DUOMENIS

 

2 lentelė. Perdavimo sistemos išėjimo taškų sąrašas

 

Eil. Nr.

Perdavimo sistemos išėjimo taškai

Baziniai dujų šilumingumo nustatymo taškai, pagal kuriuose įrengtų dujų analizatorių duomenis nustatomas dujų šilumingumas perdavimo sistemos išėjimo taškuose

1.

Vilniaus dujų skirstymo stotis

Vilniaus dujų skirstymo stotis

2.

Elektrėnų dujų skirstymo stotis

Elektrėnų dujų skirstymo stotis

3.

Jonavos dujų skirstymo stotis

Jonavos dujų skirstymo stotis

4.

Kauno pirmoji dujų skirstymo stotis

Kauno pirmoji dujų skirstymo stotis

5.

Panevėžio antroji dujų skirstymo stotis

Panevėžio antroji dujų skirstymo stotis

6.

Šiaulių dujų skirstymo stotis

Šiaulių dujų skirstymo stotis

7.

Rietavo dujų skirstymo stotis

Rietavo dujų skirstymo stotis

8.

Šakių dujų apskaitos stotis

Šakių dujų apskaitos stotis

9.

Klaipėdos antroji dujų skirstymo stotis

Magistralinis dujotiekis prie Klaipėdos antrosios dujų skirstymo stoties

10.

Klaipėdos pirmoji dujų skirstymo stotis

Magistralinis dujotiekis prie Klaipėdos antrosios dujų skirstymo stoties

11.

Šalčininkų dujų skirstymo stotis

Vilniaus dujų skirstymo stotis

12.

Jašiūnų dujų skirstymo stotis

13.

Rudaminos dujų skirstymo stotis

14.

Baltosios Vokės dujų skirstymo stotis

15.

Aukštųjų Panerių pirmoji dujų skirstymo stotis

16.

Aukštųjų Panerių antroji dujų skirstymo stotis

17.

Grigiškių dujų skirstymo stotis

18.

„Villon“ dujų skirstymo stotis

19.

Širvintų dujų skirstymo stotis

20.

Maišiagalos dujų skirstymo stotis

21.

Ukmergės dujų skirstymo stotis

22.

Anykščių dujų skirstymo stotis

23.

Utenos dujų skirstymo stotis

24.

Taujėnų dujų skirstymo stotis

25.

Raguvos dujų skirstymo stotis

26.

Vievio dujų skirstymo stotis

27.

Žiežmarių dujų skirstymo stotis

28.

Kaišiadorių dujų skirstymo stotis

29.

Alytaus dujų skirstymo stotis

30.

Birštono dujų skirstymo stotis

31.

Prienų dujų skirstymo stotis

32.

Butrimonių dujų skirstymo stotis

33.

Girininkų dujų skirstymo stotis

34.

Pravienos dujų skirstymo stotis

35.

Nemenčinės dujų skirstymo stotis

36.

Pabradės dujų skirstymo stotis

37.

Visagino dujų skirstymo stotis

38.

Švenčionėlių dujų skirstymo stotis

39.

Kauno antroji dujų skirstymo stotis

Kauno pirmoji dujų skirstymo stotis

40.

Vandžiogalos dujų skirstymo stotis

41.

Kėdainių dujų skirstymo stotis

42.

Batniavos dujų skirstymo stotis

43.

Zapyškio dujų skirstymo stotis

44.

Lekėčių dujų skirstymo stotis

45.

Šakių dujų skirstymo stotis

46.

Marijampolės dujų skirstymo stotis

47.

Vilkaviškio dujų skirstymo stotis

48.

Panevėžio pirmoji dujų skirstymo stotis

Panevėžio antroji dujų skirstymo stotis

49.

Miežiškių dujų skirstymo stotis

50.

Piniavos dujų skirstymo stotis

51.

Gegužinės dujų skirstymo stotis

52.

Pasvalio dujų skirstymo stotis

53.

Pajiešmenių dujų skirstymo stotis

54.

Biržų skirstymo stotis

55.

Gargždų dujų skirstymo stotis

56.

Kretingos dujų skirstymo stotis

57.

Palangos dujų skirstymo stotis

58.

Plungės dujų skirstymo stotis

59.

Kužių dujų skirstymo

Šiaulių ir Rietavo dujų skirstymo stotys

60.

Daugėlių dujų skirstymo stotis

61.

Papilės dujų skirstymo stotis

62.

Naujosios Akmenės dujų skirstymo stotis

63.

Telšių dujų skirstymo stotis

64.

Mažeikių dujų apskaitos stotis

65.

Pakruojo dujų skirstymo stotis

Šiaulių ir Panevėžio dujų skirstymo stotys

66.

Alksniupių dujų skirstymo stotis

67.

Radviliškio dujų skirstymo stotis

68.

Jurbarko dujų skirstymo stotis

Magistralinis dujotiekis prie Klaipėdos antrosios dujų skirstymo stoties

 

Pastaba. Kai dujos neteka per Suskystintų gamtinių dujų terminalo dujų apskaitos stotį ir neveikia Klaipėdos antroji dujų skirstymo stotis, dujų šilumingumas Klaipėdos pirmojoje dujų skirstymo stotyje nustatomas pagal dujų analizatorių, įrengtų Rietavo dujų skirstymo stotyje ir magistraliniame dujotiekyje prie Klaipėdos antrosios dujų skirstymo stoties, duomenų vidurkį.“

 

____________________