LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. V-1507

Vilnius

 

 

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. V-698 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir siekdamas racionaliau naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas:

part_69f5e8ad3ee24c8e8cadb4f63c8e1e8a_end

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Pirmąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą;

part_2b07e3b741724dd2b5ed9e99aa6f91d7_end

1.2. Antrąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 arba 80 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą;

part_3766621df95744c59d4ea82a972624b6_end

1.3. Trečiąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100, 95, 80 arba 50 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą.

part_6801f5dde5594afc85e1612a41f508ca_end

part_0feff0a8c5fd48d2990df084b9417275_end

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

part_82cbe3ff64fb414bac485cc6e5535b03_end

part_24d366cc4dd642ce947ecc8b7884df85_end

part_02f83fcadab34b03a93d05cc0918a4cb_end

part_c710455d6fb54e76b2503f8d6bbd7fa1_end

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

part_0a813628e34043d5bd1b5098bb82f775_end

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                        Aurelijus Veryga

part_dc3b113b1b9d4585b7e626076d2a5c76_end

part_351de3cd941d4440985c34752323068f_end


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 (2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1507 redakcija)

 

 

PIRMASIS ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS 100 PROC. KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Eil.
Nr.

Lietuvos standartas LST EN ISO 9999:2011 „Neįgaliesiems skirtos pagalbinės priemonės. Klasifikacija ir terminija (ISO 9999:2011)“

Ortopedijos techninės priemonės pavadinimas

Ortopedijos techninių priemonių tipų grupė

Bazinė kaina, balais

Kodai ir diagnozės pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM)

(toliau – TLK-10-AM)

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

 

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Gydytojas ortopedas traumatologas

Gydytojas neurologas / gydytojas vaikų neurologas

Gydytojas chirurgas

Gydytojas reumatologas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Gydytojas vaikų chirurgas

Gydytojas neurochirurgas

Gydytojas otolaringologas

Gydytojas oftalmologas

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

INDIVIDUALIAI GAMINAMOS ĮTVARINĖS SISTEMOS

 

1

06 03 12

Kaklo įtvarai

KR0-3

103,9

S12 Kaklo lūžis

X

X

X

X

X

X

 

S13 Kaklo sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas

X

X

X

X

X

X

 

M43.4 Kitas pasikartojantis atlanto ašies panirimas

X

X

X

X

 

M43.52 Kitas pasikartojantis slankstelio panirimas, kaklo sritis

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

X

X

 

2

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

KR0-9-3

176,64

S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis

X

X

X

X

X

X

 

S22.1 Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai

X

X

X

X

X

X

 

S32.0 Juosmens slankstelių lūžis

X

X

X

X

X

X

 

S32.7 Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai

X

X

X

X

X

X

 

S32.8 Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis nepatikslinta

X

X

X

X

X

X

 

T02.10 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį, uždaras

X

X

X

X

X

X

 

T02.70 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es), uždaras

X

X

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

X

X

 

3

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

KR1-16

393,64

M41.00 Vaikų idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

 

M41.05 Vaikų idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

 

M41.06 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

 

M41.07 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

 

M41.10 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

 

M41.15 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

 

M41.16 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

 

M41.17 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

 

M41.19 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, nepatikslinta sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą¹

X

X

X

X

 

M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama tik vaikams (mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų), kai kifozė siekia nuo 40 iki 70 laipsnių pagal Cobb´ą 1

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

X

 

4

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

KR0-14

86,33

M42.05 Jaunatvinė (juvenilinė) stuburo osteochondrozė, krūtinės ir juosmens sritis

X

X

X

X

 

 

M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama tik vaikams (mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų), kai kifozė siekia nuo 40 iki 70 laipsnių pagal Cobb´ą 1

X

X

X

X

 

5

06 06 13

Riešo-plaštakos-pirštų įtvarai

RT1-9

62,12

M21.84 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, plaštaka – skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų1  

X

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

X

X

 

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

X

X

X

 

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

X

X

X

 

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

X

X

X

 

G83.0 Rankų diplegija

X

X

X

X

X

X

 

G83.2 Rankos monoplegija

X

X

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

 

6

06 06 15

Alkūnės įtvarai

RT3-1-2

253,1

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

X

X

 

G81.1 Spazminė hemiplegija reabilitacijos laikotarpiu

X

X

X

X

 

G82.1 Spazminė paraplegija reabilitacijos laikotarpiu

X

X

X

X

 

G82.4 Spazminė tetraplegija reabilitacijos laikotarpiu

X

X

X

X

 

G83.2 Rankos monoplegija reabilitacijos laikotarpiu

X

X

X

X

 

M24.53 Sąnario kontraktūra, dilbis – skiriama, jei kontraktūra atsiranda dėl reumatinių ligų ir nudegimų1

X

X

X

X

X

 

S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis

X

X

X

X

X

 

S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis

X

X

X

X

X

 

Z98.8 Pooperacinė būklė (dgn. S52.2, S52.31, S52.4, S52.6, S52.7, S53.2, S53.2, S46.1, M84.13, M85.6, C40.0, D16,0, C49,1, S42.4, S52.0)¹

X

X

X

x

X

 

M84.43 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, dilbis

X

X

X

X

 

C40.0 Galūnių kaulo ir sąnarinės kremzlės piktybinis navikas

X

X

X

 

D16 Kaulo ir sąnarinės kremzlės gerybinis navikas

X

X

X

 

M96.8 Kiti raumenų ir skeleto pažeidimai po procedūrų (antrinis sąnario nestabilumas po sąnario protezo pašalinimo)

X

X

 

S52.7 Dauginiai dilbio lūžiai

X

X

X

X

 

M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo

X

X

X

 

7

06 06 18

Alkūnės-riešo įtvarai

RT4

104,78

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (S42,3,  S42.4, M84.12, M85.6, C40.0, D16,0, C49,1)¹

X

X

X

X

X

X

 

S42.3 Žastikaulio kūno lūžis (kai negalima operuoti, esant diagnozėms C40.0, D16,0 (patvirtinta gydytojų konsiliumo)

X

X

X

X

X

 

M84.42 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, žastas

X

X

X

X

X

 

S57.0 Alkūnės traiškytinis sužalojimas

X

X

X

X

X

 

M96.6 Kaulo lūžis po ortopedinio implanto, sąnario protezo ar kaulo plokštelės įsodinimo

X

X

X

X

 

8

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

KT1

129,23

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų, jei nustatomos šios diagnozės: M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97 – visos čiurnos ir pėdos sąnarių artrozės po endoprotezavimo, artrodezės, osteotomijos operacijų, M20.1, M20.2, M20.4, S82.3, S82.4, S82.5, S82.6, S82.7, S82.8, S86.0, S92.0, S92.1, S92.2, S92.3, S92.4, S92.5, S92.7, S93.2)1

X

X

X

X

X

 

9

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

KT1-1

170,39

M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos

X

X

X

X

X

 

M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda

X

X

X

X

X

 

G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas

X

X

X

X

X

X

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

X

X

 

G82.0 Vangioji paraplegija

X

X

X

X

X

 

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

X

X

 

G82.3 Vangioji tetraplegija

X

X

X

X

X

 

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

X

X

 

Q77.5 Distrofinė displazija ‒ vaikams

X

X

X

 

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė ‒ vaikams

X

X

X

 

10

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

KT1 (tik vaikams)

114,64

M84.28 Užsitęsęs kaulo suaugimas, čiurna ir pėda

X

X

X

X

X

 

M84.37 Lūžis dėl įtampos, neklasifikuojamas kitur, čiurna, pėda ‒ patvirtintas radiologiniu būdu

X

X

X

 

S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis

X

X

X

 

S82.5 Medialinės kulkšnies lūžis

X

X

X

 

S82.6 Lateralinės kulkšnies lūžis

X

X

X

 

S82.8 Blauzdos kitų sričių lūžiai – skiriama, jei lūžiai apima daugiau nei vieną blauzdos sritį¹

X

X

X

 

S92.0 Kulno lūžis

X

X

X

 

S92.1 Šokikaulio lūžis

X

X

X

 

S92.2 Kito (-ų) čiurnikaulio (-ių) lūžis

X

X

X

X

 

S92.3 Padikaulio lūžis

X

X

X

X

 

S92.7 Dauginiai pėdos kaulų lūžiai

X

X

X

X

 

S93.0 Čiurnos sąnario išnirimas

X

X

X

X

 

S93.2 Čiurnos ir pėdos raiščių plyšimas ‒ patvirtintas radiologiniu būdu

X

X

X

X

 

S96.7 Kelių raumenų ir sausgyslių sužalojimas čiurnos bei pėdos lygyje

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)¹

X

X

X

 

11

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

KT1-2 (tik vaikams iki 1 metų)

53,93

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)

X

X

 

Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (Metatarsus varus)

X

X

 

Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (Metatarsus varus)skiriamas Denis Browne Bar įtvaras

X

X

 

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę

X

X

 

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos

X

X

 

12

06 12 09

Kelio įtvarai

KA3-4

236,2

S83.1 Blauzdos kaulų išnirimas (skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų)

X

X

X

X

 

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis (kai nereikalingas operacinis gydymas) ‒ patvirtintas radiologiniu būdu

X

X

 

M84.46 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, koja (kai yra onkologinė patologija C79.5)

X

X

X

X

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius (tik vaikams)

X

X

X

X

X

 

G81 Hemiplegija (tik vaikams)

X

X

X

X

X

 

G82 Paraplegija ir tetraplegija (tik vaikams)

X

X

X

X

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario) (skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų)1

X

X

X

X

 

13

06 12 09

Kelio įtvarai

KA2-2

606,06

G81 Hemiplegija ‒ patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

X

 

G82 Paraplegija ir tetraplegija ‒ patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

X

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario) (skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų) ‒ patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

 

14

06 12 12

Kelio-čiurnos-pėdos įtvarai

KT1-5

225,48

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės – skiriama tik esant parezei po insulto1

X

X

 

M84.46 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur, koja

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama esant lūžiams (diagnozių kodai S72.4, S82.2, S82.7, T02.3, T02.5, S82.0, S82,1) (tik vaikams ‒ M21.1, M21.0, G80, G81, G82, M24.56)

X

X

X

X

X

 

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis (vaikams)

X

X

X

X

 

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis (vaikams)

X

X

X

X

 

S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai (vaikams)

X

X

X

X

 

15

06 12 12

Kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai

KA3-6

974,39

G81 Hemiplegija

X

X

X

X

 

G82 Paraplegija ir tetraplegija

X

X

X

X

 

G83.1 Kojos monoplegija

X

X

X

X

X

 

G80 Spazminis cerebrinis paralyžius (tik vaikams)

X

X

X

X

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija (po kelio sąnario ortopedinių protezų implantų išėmimo)1

X

X

 

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

X

X

X

 

Q72.5 Išilginis redukcinis blauzdikaulio defektas

X

X

X

 

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė

X

X

X

 

Q 78.0 Nebaigtinė osteogenezė

X

X

X

 

16

06 12 15

Klubo įtvarai (įskaitant abdukci-nius įtvarus)

KT4-2-2

246,47

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų¹

X

X

X

 

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų¹

X

X

X

 

17

06 12 18

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai

KA5-3-2

970,24

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius – patvirtinus gydytojų konsiliumui, skiriama vaikams¹

X

X

X

X

 

G81 Hemiplegija ‒ patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

X

 

G82 Paraplegija ir tetraplegija ‒ patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

X

 

G83.1 Kojos monoplegija ‒ patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

X

X

 

Q72.4 Išilginis redukcinis šlaunikaulio defektas ‒ patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

 

S34.1 Kitas juosmeninės nugaros smegenų dalies [conus medullaris] sužalojimas ‒ patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

X

X

X

 

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija (tik klubo sąnario) ‒ patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

 

S34.2 Juosmeninių ir kryžmeninių nervų šaknelių sužalojimas ‒ patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

X

X

X

X

 

Q65.8 Kitos įgimtos klubo sąnario deformacijos – patvirtinus gydytojų konsiliumui, skiriama vaikams¹

X

X

X

 

M91.1 Jaunatvinė (juvenilinė) šlaunikaulio galvutės osteochodrozė (Lego-Kalve-Perteso) (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas) ‒ patvirtinta gydytojų konsiliumo¹

X

X

X

 

M24.35 Patologinis sąnario išnirimas ir panirimas, neklasifikuojamas kitur, dubens sritis ir šlaunis – patvirtinus gydytojų konsiliumui, skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)¹

X

X

X

 

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – patvirtinus gydytojų konsiliumui, skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)¹

X

X

X

 

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – patvirtinus gydytojų konsiliumui, skiriama vaikams (įtvaras abipusis, gaminamas kaip vienas vienetas)¹

X

X

X

 

18

06 12 18

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai

KT5-2-1

324,08

S72.7 Dauginiai šlaunikaulio lūžiai

X

X

 

S72.2 Pogūbrinės (subtrochanterinės) dalies lūžis (skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlikti operacijos)

X

X

 

S72.3 Šlaunikaulio kūno lūžis (skiriama stacionare pacientams, kuriems dėl sunkios būklės negalima atlikti operacijos)

X

X

X

X

X

 

S74.7 Kelių nervų sužalojimai klubo ir šlaunies lygyje

X

X

X

X

 

S73.0 Šlaunikaulio išnirimas – tik vaikams

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama, jei yra lūžusi šlaunis ir blauzda kartu po operacinio gydymo (diagnozės kodai vaikams Q65.0-8, M24.35, M21.05, M21.15, G80, G81, G82)¹

X

X

X

X

 

SERIJINIU BŪDU GAMINAMOS ĮTVARINĖS SISTEMOS

 

19

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

KR0-5-4 (serijinis)

59,03

S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis

X

X

X

X

X

 

S32.0 Juosmens slankstelių lūžis

X

X

X

X

X

 

T02.1 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį

X

X

X

X

X

 

T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą, nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es)

X

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama tik po stuburo operacijos1

X

X

X

X

X

 

M46.20 Slankstelio osteomielitas, įvairios stuburo sritys

X

X

X

X

 

M46.24 Slankstelio osteomielitas, krūtinės sritis iš antrojo sąrašo

X

X

X

X

 

M46.25 Slankstelio osteomielitas, krūtinės ir juosmens sritis iš antrojo sąrašo

X

X

X

X

 

20

06 06 21

Peties įtvarai

AP-2 (serijinis)

11,99

S43.0 Peties sąnario išnirimai

X

X

X

X

X

X

 

S42.1 Mentės lūžis

X

X

X

X

X

 

S42.0 Raktikaulio lūžis

X

X

X

X

X

 

S42.2 Žastikaulio viršutinės dalies lūžiai

X

X

X

X

X

 

S42.3 Žastikaulio kūno lūžimas

X

X

X

X

X

 

S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis

X

X

X

X

X

 

M84.41-43 Patologinis lūžis, neklasifikuojamas kitur

X

X

X

X

X

 

S43.0 Peties sąnario išnirimai

X

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (diagnozių kodai S42, M75, M19)1

X

X

X

x

X

X

 

21

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

KA1-6 (serijinis)

76,74

S86.0 Achilo sausgyslės sužalojimas

X

X

X

X

X

 

S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis (tik vaikams)

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (skiriama stacionare arba dienos stacionare po atliktų operacijų, jei yra diagnozės M93.27, M21.07, M21.17, M21.37, M21.67, M21.4 (po plokščios pėdos rekonstrukcijų (artrodezių, osteotomijų, sausgyslių ir raiščių plastikų operacijų), M19.07, M19.17, M19.27, M19.87, M19.97 ‒ visos čiurnos ir pėdos sąnarių artrozės (po endoprotezavimo, artrodezės, osteotomijos operacijų))1

X

X

X

X

 

22

06 12 09

Kelio įtvarai

KA3-4 (serijinis tekstilinis)

107,42

S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas ‒ patvirtintas radiologiniu būdu

X

X

X

X

 

S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas ‒ patvirtintas radiologiniu būdu

X

X

X

X

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

G81 Hemiplegija

X

X

X

X

 

G82 Paraplegija ir tetraplegija

X

X

X

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos procedūros (diagnozių kodai S83.7, S82.1, S72.4, S83.53, S83.54, diagnozių kodai vaikams po rekonstrukcinių kelio sąnario operacijų S83.0, S82.0, M22.0, M23.51, M23.3, M23.2, M23.52, M93.26, M 92.5)

X

X

X

X

 

23

06 12 09

Kelio įtvarai

KA3-3 (serijinis)

29,19

M24.36 Patologinis sąnario išnirimas ir panirimas, neklasifikuojamas kitur, koja

X

X

X

x

 

S83.53 Priekinio kryžminio raiščio plyšimas

X

X

 

S83.54 Užpakalinio kryžminio raiščio plyšimas

X

X

 

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės – skiriama tik dėl parezės po insulto

X

X

 

M23.51 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, priekinis kryžminis raištis ar priekinis vidinio menisko ragas

X

X

X

X

 

M23.52 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, užpakalinis kryžminis raištis ar užpakalinis vidinio menisko ragas

X

X

X

X

 

M22.0 Pasikartojantis girnelės išnirimas (tik vaikams)

X

X

X

 

PROTEZINĖS SISTEMOS (RANKŲ IR KOJŲ KARTU)

 

24

06 18 03

Daliniai plaštakos protezai

RP0-1-1

260,66

Q71.3 Įgimtas plaštakos ir piršto (-ų) nebuvimas

X

 

Q71.6 Bedelnystė (vėžio žnyplės)

X

 

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

X

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

X

 

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

X

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

X

 

25

06 18 09

Dilbio (žemiau alkūnės) protezai

RP1-9

1448,1

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas – skiriama pritarus Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK)¹

X

 

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

26

06 18 09

Dilbio (žemiau alkūnės) protezai

RP1-8

951,98

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

X

 

Q71.89 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

X

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

X

 

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

X

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

X

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

X

 

27

06 18 15

Žastikaulio (virš alkūnės) protezai

RP2-5

2949,74

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ių) nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

28

06 18 15

Žastikaulio (virš alkūnės) protezai

RP2-4

1563,95

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ių) nebuvimas

X

 

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

X

 

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

X

 

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės

X

 

(-ių) formavimosi ydos

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

X

 

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

X

 

29

06 24 09

Blauzdos (žemiau kelio) protezai

KP2-7

1951,58

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Z89.9 Įgytas galūnės nebuvimas, nepatikslintas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

30

06 24 09

Blauzdos (žemiau kelio) protezai

KP2-9-2 (pirminis)

743,45

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

X

 

31

06 24 09

Blauzdos (žemiau kelio) protezai

KPM2-1

1183,38

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

 

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

X

 

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

X

 

32

06 24 15

Šlaunies (virš kelio) protezai

KPM3

2468,78

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas

X

 

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

X

 

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

X

 

33

06 24 15

Šlaunies (virš kelio) protezai, pirminis modulinis šlaunies protezas

KP3-6-1 (pirminis)

1491,63

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

X

 

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

X

 

34

06 24 21

Dubens dalies protezai

KPM-4-2

3275,1

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas – skiriama pritarus VLK¹

X

 

KRŪTŲ PROTEZAI

 

35

06 30 18

Krūties protezai

KLP-3

98,37

Z90.1 Įgytas krūties (-ų) nebuvimas

X

X

X

X

 

PAGAL UŽSAKYMĄ PAGAMINTA SUDĖTINGA ORTOPEDINĖ AVALYNĖ

 

38

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD4-1 (tik suaugusie-siems)

57,632

70,673

75,594

76,755

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

 

39

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD4-2 (tik vaikams)

54,45

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm¹

X

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

 

40

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD5-1 (tik suaugusie-siems)

133,512

146,553

151,474

157,845

G81.0 Vangioji hemiplegija

X

X

X

 

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

 

G82.0 Vangioji paraplegija

X

X

X

 

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

 

G82.3 Vangioji tetraplegija

X

X

X

 

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

 

M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

 

M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

 

M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys (hallux valgus) (įgytas) – skiriama, jei yra 3 ir 4 laipsnio deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų) ‒ patvirtinta radiologiniu būdu1

X

X

 

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos (patikslintos), čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po rekonstrukcinių pėdos operacijų) ‒ patvirtinta radiologiniu būdu1

X

X

 

41

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD5-2 (tik vaikams)

59,37

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

G81.0 Vangioji hemiplegija

X

X

X

X

 

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

X

 

G82.0 Vangioji paraplegija

X

X

X

X

 

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

X

 

G82.2 Paraplegija, nepatikslinta

X

X

X

X

 

G82.3 Vangioji tetraplegija

X

X

X

X

 

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

X

 

G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta

X

X

X

X

 

M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

 

M06.47 Uždegiminė poliartropatija, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

 

M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

 

M19.87 Kita patikslinta artrozė, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

X

X

X

 

M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda

X

X

X

 

M25.27 Nestabilus sąnarys, čiurna ir pėda

X

X

X

 

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – esant deformacijoms (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų) (patvirtinta radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo)1

X

X

X

 

Q66.01 Struktūrinė į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų) (patvirtinta radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo)1

X

X

 

Q66.02 Pozicinė (posturalinė) į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų) (patvirtinta radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo)1

X

X

 

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

 

Q82.0 Paveldėta limfedema – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

X

 

Q66.89 Kitos įgimtos pėdos deformacijos (jei yra struktūrinių deformacijų, patvirtintų radiologiniu būdu arba po etapinio gipsavimo)1

X

X

 

42

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD6-1 (tik suaugusie-siems)

81,962

96,443

100,214

102,215

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm¹

X

X

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm¹

X

X

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm¹

X

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

 

43

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė

AD6-2 (tik vaikams)

67,77

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm¹

X

X

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm¹

X

X

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 6‒9 cm¹

X

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X

 

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

X

X

 

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

X

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

X

X