https://www.e-tar.lt/rs/legalact/6d8c28f0b35d11e48601d026d7145559/content_files/image001.gif

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO PRIEMONĘ „ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO JURIDINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“

 

2021 m. vasario 19 d. Nr. D1-99

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 12 d. įsakymo D1-615 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ 30 punktu,  

skiriu finansavimą projektams pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“, 1.2.15 papunkčio priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“, finansavimo skyrimo sąlygos nustatomos projekto finansavimo sutartyje:

 

Eil. Nr.

Paraiškos registracijos Nr.

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

Maksimali skiriama subsidijos suma, Eur

1.

KK-AM-EJ01-0001

Uždaroji akcinė bendrovė „Merseta“

Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“

4000,00

2.

KK-AM-EJ01-0007

UAB „Viasana“

„Elektromobilio įsigijimas UAB Viasana įmonėje“

4000,00

3.

KK-AM-EJ01-0008

Uždaroji akcinė bendrovė „Armi servisas“

„Armi servisas“ elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims

skatinimas“

4000,00

4.

KK-AM-EJ01-0010

UAB „FMK industry“

„Elektromobilių įsigijimas UAB „Fmk industry“ įmonės reikmėms“

4000,00

5.

KK-AM-EJ01-0011

UAB „Sun Invest“

„Elektromobilio įsigijimas“

4000,00

6.

KK-AM-EJ01-0013

UAB „Trumtransa“

„UAB „Trumtransa“ pagal kvietimą elektromobilių įsigijimo skatinimo programoje“

4000,00

7.

KK-AM-EJ01-0014

UAB 2L Architects“

Elektromobilio įsigijimas architektūros įmonei UAB „2L

Architects“, siekiant sumažinti CO2 dujų išmetimą ir prisidėti prie klimato taršos švelninimo“

4000,00

8.

KK-AM-EJ01-0017

UAB „Supply experts“

„UAB „Supply experts“ elektromobilio pirkimas“

4000,00

9.

KK-AM-EJ01-0018

AB „MV GROUP Production“

„Elektromobilio įsigijimas pagal klimato kaitos programą“

4000,00

10.

KK-AM-EJ01-0022

UAB „Vaidenta“

„Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“

4000,00

11.

KK-AM-EJ01-0023

Uždaroji akcinė bendrovė „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvė

„UAB „Miko ir Tado leidyklos“ spaustuvės elektromobilių įsigijimo skatinimas Nr. KK-AM-EJ01“

41 000,00

12.

KK-AM-EJ01-0029

AB „Kelių priežiūra“

„Senų automobilių keitimas į ekologiškas transporto priemones

AB „Kelių priežiūra“ veikloje“

12 000,00

13.

KK-AM-EJ01-0030

UAB Autolux

„Poveikio aplinkai mažinimas UAB „Autolux“ veikloje“

56 000,00

14.

KK-AM-EJ01-0031

Uždaroji akcinė bendrovė „Universalios valdymo sistemos“

„UAB „Universalios valdymo sistemos“ Leaf pirkimas“

5000,00

15.

KK-AM-EJ01-0033

UAB „Švaros garantas“

Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas UAB Švaros garantas“

4000,00

16.

KK-AM-EJ01-0034

UAB „Super Namai“

„UAB „Super namai“ elektromobilio įsigijimo projektas siekiant sumažinti šiltnamio efektą skatinančių dujų (ŠESD) kiekį“

4000,00

17.

KK-AM-EJ01-0037

UAB „Belomeda“

Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas UAB „Belomeda“

4000,00

18.

KK-AM-EJ01-0038

Uždaroji Akcinė Bendrovė  „Eugesta“

UAB „Eugesta“ elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims

skatinimas Nr. KK-AM-EJ01“

4000,00

19.

KK-AM-EJ01-0042

Uždaroji akcinė bendrovė „Ginmita“

UAB „Ginmita“ elektromobilio įsigijimas“

4000,00

20.

KK-AM-EJ01-0049

UAB „Arctus media“

„Juridinio asmens UAB „Arctus media“ elektromobilio įsigijimo skatinimas“

4000,00

21.

KK-AM-EJ01-0040

UAB „A-Z Projektai“

„UAB „A-Z projektai“ elektromobilio įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“

4000,00

22.

KK-AM-EJ01-0009

UAB „Call trans“

„UAB „Call trans“ automobilių parko plėtimas

4000,00

23.

KK-AM-EJ01-0015

UAB Dalis erdvės

„Žaliojo transporto skatinimas UAB „Dalis erdvės“ veikloje“

4000,00

24.

KK-AM-EJ01-0027

UAB „Elektrum Lietuva“

„UAB „Elektrum Lietuva“ elekromobilių pirkimas“

12 000,00

25.

KK-AM-EJ01-0004

UAB „Neries investicijos“

„UAB „Neries investicijos“ klimato taršos mažinimo projektas“

200 000,00

26.

KK-AM-EJ01-0048

UAB „Renalfarma“

„Elektromobilio Audi E-tron įsigijimas UAB „Renalfarma“ veiklai“

4000,00

27.

KK-AM-EJ01-0035

UAB „Bremena“

„Klimato kaitos programos projekto „Elektromobilio įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“

4000,00

28.

KK-AM-EJ01-0043

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras

„Klimato kaitos programos projekto „Elektromobilių pritaikymas teikiant sveikatos priežiūros paslaugas VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre“

8000,00

29.

KK-AM-EJ01-0039

UAB Ekoranga

„Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas. Įsigyjanti įmonė UAB „Ekoranga“

4000,00

30.

KK-AM-EJ01-0028

UAB „First Logistics“

„Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“

4000,00

31.

KK-AM-EJ01-0021

UAB „Mobility Lietuva“

„UAB Mobility Lietuva“ naujo ir nenaudoto elektrinio l/a Peugeot 2008 įsigijimas lizingo būdu“

4000,00

32.

KK-AM-EJ01-0052

UAB „Roxlogic IT solutions“

„Klimato kaitos programos projekto „Elektra varomo automobilio pirkimas“

4000,00

33.

KK-AM-EJ01-0046

UAB Sostena

„Klimato kaitos programos projekto „Elektromobilio įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“

28 000,00

34.

KK-AM-EJ01-0055

UAB „Stronglasas“

„UAB „Stronglasas“ aplinkos taršos mažinimas įsigyjant naują elektromobilį“

4000,00

35.

KK-AM-EJ01-0045

UAB Vilniaus vandenys

„Klimato kaitos programos projekto „Keleivinių lengvųjų elektromobilių įsigijimas siekiant mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą“

32 000,00

36.

KK-AM-EJ01-0051

MB „Virmalda“

„Dyzelinu varomo automobilio pakeitimas elektra varomu automobiliu“

4000,00

37.

KK-AM-EJ01-0050

VšĮ „Saugi pradžia“

„Klimato kaitos programos projekto „VšĮ „Saugi pradžia“ automobilių parko atnaujinimas elektromobiliais“

8000,00

38.

KK-AM-EJ01-0041

UAB „Riweide“

„Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo projektas UAB „Riweide“

4000,00

IŠ VISO

514 000,00

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas