LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BALANDŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-854 „DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 7 d. Nr. V-492

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 16 d. sprendimą Nr. V-854 „Dėl renginių organizavimo būtinų sąlygų“:

1. Pakeičiu 1.6 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1.6. vyresni nei 6 metų žiūrovai ir (ar) dalyviai bei renginį aptarnaujantis personalas viso renginio uždarose erdvėse metu dėvėtų ne žemesnio kaip FFP2 lygio respiratorius arba medicinines kaukes, kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti:“.

2. Pakeičiu 1.6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.6.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);“.

3. Pakeičiu 1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.7. renginio organizatoriai privalo užtikrinti kaukių dėvėjimo kontrolę viso renginio uždaroje erdvėje metu ir neaptarnauti kaukių nedėvinčių asmenų;“.

4. Pakeičiu 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų asmenis renginių uždarose erdvėse metu dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti:“.

5. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);“.

6. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.3. iki renginio ir per pertraukas leisti video ar garso įrašą apie privalomą kaukių dėvėjimą, saugaus atstumo laikymąsi, rankų dezinfekcijos būtinybę bei draudimą valgyti ir gerti salėje;“.

7. Pakeičiu 4.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.4. renginio vietoje dalinti žiūrovams kaukes.“

8. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Nustatyti, kad prie įėjimo į renginio vietą renginio organizatorius privalo pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai, kad renginio metu privaloma dėvėti kaukes, jei renginys organizuojamas uždaroje erdvėje.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė,

pavaduojanti sveikatos apsaugos ministrą, valstybės lygio                                                                   

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą                                            Monika Navickienė