STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAIKINO STUDIJŲ KRYPČIŲ AKREDITAVIMO

 

2018 m. kovo 2 d. Nr. SV6-5

Vilnius

 

 

1.       Vadovaudamasi Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 191 „Dėl Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 ir 7 punktais, taip pat remdamasi studijų krypčių atitikties Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo 6 punkte nustatytiems rodikliams įvertinimo rezultatais, laikinai akredituoju studijų kryptis (pagal 1 priedą).

2.       Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-191 „Dėl Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.1 punktu, laikinai akredituoju studijų kryptis (pagal 2 priedą).

3.       Nustatau, kad vadovaujantis Studijų krypčių vertinimo ir laikinojo akreditavimo tvarkos aprašo 7.1 ir 7.2 punktais, sprendimai akredituoti studijų kryptis laikinai ir sprendimai akredituoti studijų kryptis laikinai su papildomomis sąlygomis galioja iki švietimo ir mokslo ministro nustatyto studijų krypties studijų išorinio išsamiojo ekspertinio vertinimo termino. 

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Nora Skaburskienė 


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2018 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. SV6-5

1 priedas

 

LAIKINAI AKREDITUOTOS STUDIJŲ KRYPTYS

 

Studijų krypčių grupė

Studijų kryptis

Pakopa

Aukštoji mokykla

Akreditavimo sprendimas

Menai

Šokis

I pakopa

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Laikinai akredituoti su papildomomis sąlygomis

Ugdymo mokslai

Pedagogika

I pakopa

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Laikinai akredituoti ribojamai

Edukologija

II pakopa

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Laikinai akredituoti ribojamai

 

__________________________


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2018 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. SV6-5

2 priedas

 

LAIKINAI AKREDITUOTOS STUDIJŲ KRYPTYS

 

Studijų krypčių grupė

Studijų kryptis

Pakopa

Aukštoji mokykla

Akreditavimo sprendimas

Fiziniai mokslai

Aplinkotyra

I pakopa

Vilniaus universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

II pakopa

Mykolo Romerio universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Fizika

I pakopa

Šiaulių universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Gyvybės mokslai

Biologija

I pakopa

Aleksandro Stulginskio universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Ekologija

I pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Šiaulių universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Vilniaus universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

II pakopa

Vilniaus universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Humanitariniai mokslai

Archeologija

II pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

I pakopa

Vilniaus kooperacijos kolegija, UAB

Laikinai akredituoti ribojamai

Filosofija

I pakopa

Mykolo Romerio universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Istorija

I pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Lingvistika

II pakopa

Šiaulių universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Literatūrologija

II pakopa

Šiaulių universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Menotyra

II pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

II pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Paveldo studijos

I pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Informatikos mokslai

Informacijos sistemos

I pakopa

Vilniaus universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Informatika

I pakopa

KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS, UAB

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Šiaulių universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

II pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

II pakopa

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Informatikos inžinerija

I pakopa

Alytaus kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Alytaus kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Vilniaus kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Vilniaus kooperacijos kolegija, UAB

Laikinai akredituoti ribojamai

Inžinerijos mokslai

Aplinkos inžinerija

I pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Klaipėdos valstybinė kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

Energijos inžinerija

I pakopa

Aleksandro Stulginskio universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Matavimų inžinerija

II pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Mechanikos inžinerija

I pakopa

Lietuvos edukologijos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

II pakopa

Šiaulių universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Statybos inžinerija

I pakopa

Šiaulių universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Matematikos mokslai

Matematika

II pakopa

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Menai

Architektūra

I pakopa

Kauno technologijos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Dailė

I pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Dizainas

I pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Kraštovaizdžio architektūra

II pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Medijų menas

I pakopa

Šiaulių universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Teatras

I pakopa

Šiaulių universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Socialiniai mokslai

Ekonomika

I pakopa

Mykolo Romerio universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

Politikos mokslai

I pakopa

Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"

Laikinai akredituoti ribojamai

Psichologija

II pakopa

Viešoji įstaiga "Europos Humanitarinis Universitetas"

Laikinai akredituoti ribojamai

Sociologija

I pakopa

Mykolo Romerio universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Technologijų mokslai

Biotechnologijos

II pakopa

Aleksandro Stulginskio universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Polimerų ir tekstilės technologijos

I pakopa

Utenos kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

Teisė

Teisė

I pakopa

KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS, UAB

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, UAB

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

Ugdymo mokslai

Edukologija

I pakopa

Klaipėdos universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Pedagogika

I pakopa

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Šiaulių valstybinė kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Utenos kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

II pakopa

Vilniaus universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Laipsnio nesuteikiančios

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Laikinai akredituoti ribojamai

Verslo ir viešoji vadyba

Apskaita

I pakopa

Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Vilniaus kooperacijos kolegija, UAB

Laikinai akredituoti ribojamai

II pakopa

Vilniaus universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

Finansai

I pakopa

Alytaus kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Panevėžio kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Šiaulių universitetas

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

Vadyba

I pakopa

Alytaus kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla, UAB

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

I pakopa

Vilniaus kooperacijos kolegija, UAB

Laikinai akredituoti ribojamai

Verslas

I pakopa

Vilniaus kooperacijos kolegija, UAB

Laikinai akredituoti ribojamai

Viešasis administravimas

II pakopa

KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS, UAB

Laikinai akredituoti ribojamai

Žemės ūkio mokslai

Žemės ūkis

I pakopa

Utenos kolegija

Laikinai akredituoti ribojamai

 

_____________________