VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2021 M. SPALIO 5 D. ĮSAKYMO NR. VE-616 (1.3 E) „DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO SAVITARNOJE TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 27 d. Nr. VE-393 (1.3 E)

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybės įmonės Registrų centro savitarnoje tvarkomų asmens duomenų apsaugos aprašą, patvirtintą valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. VE-616 (1.3 E) „Dėl Valstybės įmonės Registrų centro savitarnoje tvarkomų asmens duomenų apsaugos aprašo patvirtinimo“:

1.    Papildau 22 punktu:

22. Interneto naršyklėse (pvz., „Chrome“ „Firefox“, „Internet Explorer“ ir kt.) numatyta galimybė ištrinti slapukus — atskirai po vieną arba visus iš karto. Jeigu yra naudojamos kelios naršyklės, slapukų nustatymo parametrus reikia patikrinti visose naršyklėse. Siekiant suprasti šiuos nustatymus arba gauti daugiau informacijos, klientui gali padėti naršyklėse pateiktos nuorodos arba naršyklės „Pagalbos“ (angl. Help) pasirinkimas. Informaciją detaliau apie tai, kaip galima pakeisti naudojamos naršyklės nustatymus ar pašalinti slapukus, klientas gali rasti apsilankęs www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.“

2.    Buvusius 22-24 punktus atitinkamai laikau 23-25 punktais.

 

 

Generalinis direktorius                                                                                   Saulius Urbanavičius