LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS KOMPENSUOJAMŲ ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. lapkričio 4 d. Nr. V-2482

Vilnius

 

P a k e i č i u Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamų ortopedijos techninių priemonių ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“, ir 77 punktą išdėstau taip:

 

„77

Akių protezas

APR-1

517,19

Z90.0 Galvos ar kaklo dalies įgytas nebuvimas

Gydytojas oftalmologas

100“

H 44.5 Degeneraciniai akies obuolio pakitimai

H 44.8 Kitos akies obuolio ligos. Hemoftalmas (kraujo išsiliejimas akies obuolyje). Akies obuolio išnirimas

Q11.1 Kita anoftalmija (beakystė)

Q11.2 Mikroftalmija (mažas akies obuolys)

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga