LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINIŲ UNIVERSITETŲ TINKLO OPTIMIZAVIMO

 

2016 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-163

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, kaip valstybinių universitetų steigėjas,

atsižvelgdamas į tai, kad viena iš svarbiausių šiuolaikinės visuomenės pažangos ir klestėjimo sąlygų yra konkurencinga ir darni mokslo ir studijų sistema, kokybiškos studijos, aukštojo mokslo prieinamumas visoms socialinėms grupėms, universitetų dalyvavimas tarptautinėje mokslo erdvėje;

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. rugsėjo 27 d. nutarimu
Nr. XII-2654 patvirtintomis Mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairėmis, kuriose siūloma konsoliduoti mokslo ir studijų institucijų, slėnių, technologijų parkų potencialą, ir atkreipdamas dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavesta parengti Mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairių priemonių įgyvendinimo planą;

pritardamas nuostatai, kad būtina optimizuoti valstybinių universitetų tinklą, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei arba jos įgaliotai kompetentingai institucijai (institucijoms) parengti siūlymus dėl valstybinių universitetų tinklo optimizavimo ir juos pateikti Lietuvos Respublikos Seimui.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis