LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL kultūros ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymo nr. ĮV-20 „dėl kultūros paso ekspertų komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

2019 m. spalio 21 d. Nr. ĮV-664

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. ĮV-20 „Dėl Kultūros paso ekspertų komisijos sudarymo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1.    S u d a r a u 3 metų laikotarpiui šios sudėties Kultūros paso ekspertų komisiją (toliau – Komisija):

1.1.   dr. Aušra Birgelytė-Žukienė, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus pavaduotoja;

1.2.   Žydrė Jankevičienė – Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė;

1.3.   Vaiva Juškienė – Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto dekanė;

1.4.   dr. Nelija Kostinienė – Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos vadovė, Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Ekskursijų ir edukacijos skyriaus edukatorė-metodininkė;

1.5.   doc. dr. Auksė Petruškevičiūtė – Vytauto Didžiojo Universiteto Švietimo akademijos lektorė, švietimo konsultantė;

1.6.   Kornelijus Platelis – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas;

1.7.   Danguolė Savičienė – Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė;

1.8.   Giedrė Simanauskaite – nepriklausoma audiovizualinės industrijos konsultantė;

1.9.   Ugnė Šakūnienė – Lietuvos žmonių su negalia sąjungos projektų koordinatorė;

1.10. Greta Zaburaitė – Lietuvos moksleivių sąjungos jaunimo politikos koordinatorė.“

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                       Mindaugas Kvietkauskas