VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. B1-574 „DĖL LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. B1-294

Vilnius

 

P a k e i č i u Laboratorinių tyrimų įkainius, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“.

1.   Pakeičiu 3 lentelę ir ją išdėstau taip:

3 lentelė

 

Cheminių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus

savikontrolės tikslais

 

Eil.

Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Eur

Tyrimai atliekami*

1.        

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas maisto produktuose IFA metodu

50,00

V

2.        

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas pašaruose IFA metodu

45,20

V

3.        

Aflatoksinų B1, B2 G1, G2 sumos nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

84,20

V

4.        

Aflatoksino B1 nustatymas maisto produktuose IFA metodu

51,20

V

5.        

Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose IFA metodu

49,50

V

6.        

Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

80,20

V

7.        

Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose AESCh metodu

91,60

V

8.        

Aflatoksino B1 nustatymas kituose augalinio maisto produktuose AESCh metodu

89,30

V

9.        

Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) AESCh metodu

118,10

V

10.      

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas kituose augalinio maisto produktuose AESCh metodu

97,50

V

11.      

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas pašaruose AESCh metodu

93,80

V

12.      

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) AESCh metodu

130,60

V

13.      

Aflatoksino M1 nustatymas piene IFA metodu

48,30

V

14.      

Aflatoksino M1 nustatymas pieno miltuose IFA metodu

48,50

V

15.      

Aflatoksino M1 nustatymas piene ir pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

42,50

V

16.      

Aflatoksino M1 nustatymas pieno gaminiuose ir sūryje IFA metodu

55,00

V

17.      

Aflatoksino M1 nustatymas pieno produktuose ir sūryje IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

49,80

V

18.      

Aflatoksino M1 nustatymas piene ir pieno gaminiuose AESCh metodu

91,50

V

19.      

Akrinatrino nustatymas meduje DCh metodu

71,90

V

20.      

Akrilamido nustatymas maisto produktuose SCH-MS/MS metodu

131,20

V

21.      

Alaus energetinės vertės nustatymas

42,30

V

22.      

Alaus santykinio tankio nustatymas

7,90

V

23.      

Alavo nustatymas maisto produktuose AAS metodu

33,40

V

24.      

Aliuminio, nikelio, bario, sidabro (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

36,70

V

25.      

Aliuminio, nikelio, bario, kobalto, sidabro (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

27,80

V

26.      

Aliuminio nustatymas maisto produktuose, pašaruose ICP-MS metodu

59,60

V

27.      

Amitrazo, kumafoso ir kitų pesticidų liekanų (iki 126 pavadinimų) nustatymas meduje ESCH-MS/MS metodu

86,50

V

28.      

Amonio nustatymas vandenyje

7,70

V

29.      

Amproliumo nustatymas pašaruose AESCh metodu

68,80

V

30.      

Angliavandenių kiekio nustatymas aluje

70,20

V

31.      

Anglies dioksido nustatymas putojančiuose vynuose

11,40

V

32.      

Anglies dioksido nustatymas vandenyje

7,40

V

33.      

Antimikrobinių medžiagų (tetraciklinų, penicilinų, sulfonamidų, chinolinų, aminoglikozidų, cefalosporinų, makrolidų) nustatymas meduje daugialypiu ESCH-MS/MS metodu

145,90

V

34.      

Veterinarinių vaistų liekanų nustatymas piene, raumenyje ir kiaušiniuose apžvalginiu UESCH-MS/MS metodu

224,00

V

35.      

Antimikrobinių medžiagų (tetraciklinų, penicilinų, sulfonamidų, chinolinų, aminoglikozidų, cefalosporinų, makrolidų) nustatymas meduje daugialypiu ESCH-MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau)

112,50

V

36.      

Veterinarinių vaistų liekanų nustatymas piene, raumenyje ir kiaušiniuose apžvalginiu UESCh-MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau)

190,00

V

37.      

Aukštesniųjų alkoholių, esterių, aldehidų ir metilo alkoholio nustatymas alkoholiniuose gėrimuose DCh metodu

46,40

V

38.      

Avermektinų nustatymas piene, kiaušiniuose ir gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

128,80

V

39.      

Arseno nustatymas maisto produktuose (pagal Rusijos Federacijos (toliau – RF) reikalavimus) AAS metodu

35,60

V

40.      

Arseno nustatymas maisto produktuose (pagal RF reikalavimus) AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

33,60

V

41.      

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (keturių metalų nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

130,90

V

42.      

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (trijų metalų pasirinktinai nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

116,60

V

43.      

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (dviejų metalų pasirinktinai nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

105,10

V

44.      

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino, nikelio, chromo, seleno nustatymas (vieno metalo nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

101,90

V

45.      

Bendrojo ekstrakto kiekio nustatymas vyne

13,00

V

46.      

Bendrojo pašalinių organinių medžiagų kiekio (oksidacijos laiko) nustatymas spiritiniuose gėrimuose

6,10

V

47.      

Bendrojo rūgštingumo kiekio nustatymas vyne ir spiritiniuose gėrimuose

4,80

V

48.      

Bendrojo sieros dioksido kiekio nustatymas vyne

8,00

V

49.      

Bendrojo sieros dioksido kiekio nustatymas aluje

20,10

V

50.      

Bendrosios mineralizacijos kiekio nustatymas vandenyje

4,10

V

51.      

Benzimidazolų nustatymas gyvūniniuose audiniuose ir piene AESCh metodu

77,20

V

52.      

Benzimidazolų nustatymas piene, raumenyje, kiaušiniuose apžvalginiu UESCh-MS/MS metodu

88,00

V

53.      

Benzo(a)pireno nustatymas mėsos, žuvininkystės gaminiuose ir aliejuose AESCh metodu

95,80

V

54.      

Beta agonistų nustatymas UPLC/MS/MS metodu kepenyse, šlapime ir vandenyje

148,80

V

55.      

Boro nustatymas vandenyje

21,60

V

56.      

Boro nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

18,40

V

57.      

Chinolonų nustatymas gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

182,00

V

58.      

Chinolonų nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu

147,10

V

59.      

Chloramfenikolio nustatymas kiaušiniuose IFA metodu (vienas mėginys)

52,20

V

60.      

Chloramfenikolio nustatymas meduje IFA metodu (vienas mėginys)

48,50

V

61.      

Chloramfenikolio nustatymas pašaruose IFA metodu (vienas mėginys)

55,00

V

62.      

Chloramfenikolio nustatymas piene ir pieno miltuose SCh-MS/MS metodu

121,30

V

63.      

Chloramfenikolio nustatymas piene ir pieno miltuose SCh-MS/MS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

90,20

V

64.      

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

42,80

V

65.      

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose bei kituose pieno gaminiuose IFA metodu

52,00

V

66.      

Chloramfenikolio nustatymas mėsoje, meduje, kiaušiniuose SCh-MS/MS metodu

140,30

V

67.      

Chloridų nustatymas vandenyje titrimetriniu metodu

9,90

V

68.      

Chromo nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

33,50

V

69.      

Cianidų nustatymas vandenyje

36,10

V

70.      

Cianidų nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

34,30

V

71.      

Ciklamato nustatymas AESCh metodu

64,70

V

72.      

Cukraus kiekio nustatymas likerio ir degtinės gaminiuose

21,20

V

73.      

Cukrų (fruktozės, gliukozės ir sacharozės) atskyrimas AESCh metodu

63,90

V

74.      

Cukraus kiekio nustatymas vyne

22,30

V

75.      

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo-b-fluoranteno, benzo-k-fluoranteno, benzo-ghi-perileno, benzpireno, fluoranteno, indeno-1,2,3-cd-pireno nustatymas vandenyje AESCh metodu

122,50

V

76.      

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno ir chrizeno sumos nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

141,80

V

77.      

Deoksinivalenolio nustatymas augalinio maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

117,40

V

78.      

Deoksinivalenolio nustatymas grūdų produktuose, pašaruose IFA metodu 

52,40

V

79.      

Dioksinai. Polichlorintų dibenzo-p-dioksinų, polichlorintų dibenzofuranų ir dioksinų tipo polichlorintų bifenilų nustatymas žuvyje, mėsoje, pašaruose didelės skiriamosios gebos DCh-MS metodu**

688,80

V

80.      

Diklazurilio nustatymas pašaruose AESCh metodu

76,10

V

81.      

Ditiokarbamato ir tiuramo disulfido liekanų nustatymas spektrometriniu metodu

55,20

V

82.      

Drumstumo nustatymas vandenyje

5,70

V

83.      

Ekstrakto be cukraus nustatymas

46,30

V

84.      

Elektrinio laidžio nustatymas vandenyje

2,70

V

85.      

Etilo alkoholio kiekio nustatymas vyne ir spiritiniuose gėrimuose

11,40

V

86.      

Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas aluje

12,00

V

87.      

Etilo alkoholio ir sausų medžiagų kiekio nustatymas aluje

18,20

V

88.      

Etilo alkoholio, tikrojo ekstrakto ir sausų medžiagų kiekio nustatymas aluje

30,80

V

89.      

17 beta-estradiolio nustatymas kraujyje DCh-MS metodu

86,70

V

90.      

Fluorido nustatymas vandenyje

19,10

V

91.      

Fosfatų nustatymas vandenyje

11,90

V

92.      

Fumonizinų B1, B2 nustatymas kukurūzuose, kukurūzų produktuose ir pašaruose ESCh-FLD metodu

149,00

V

93.      

Geležies nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

15,10

V

94.      

Gintaro rūgšties nustatymas degtinėje (enzimatinis metodas)

90,40

V

95.      

Glitimo nustatymas Ridascreen Gliadin IFA metodu

170,10

V

96.      

Gyvsidabrio nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

30,40

V

97.      

Gyvsidabrio nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

22,90

V

98.      

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

41,90

V

99.      

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

40,20

V

100.    

Halofuginono nustatymas pašaruose AESCh metodu

105,60

V

101.    

Hidrokarbonato (šarmingumo) nustatymas vandenyje

4,60

V

102.    

Hormonų nustatymas gyvūnų šlapime DCh/MS metodu

155,70

V

103.    

Hormonų nustatymas gyvūnų raumenyse DCh/MS metodu

158,00

V

104.    

Jodido nustatymas vandenyje

8,00

V

105.    

Jodido nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

5,90

V

106.    

Kalcio ir magnio (dviejų metalų) nustatymas vandenyje (bendras kietumas)

8,80

V

107.    

Kalcio nustatymas vandenyje

8,10

V

108.    

Kalcio, geležies, kalio, magnio, natrio, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

36,30

V

109.    

Karbadokso ir olakvindokso nustatymas pašaruose AESCh metodu

70,70

V

110.    

Karbamatų nustatymas kepenyse

71,20

V

111.    

Kokcidiostatikų (amproliumas, dekokvinatas, halofuginonas, maduramicinas, monenzinas, narazinas, nikarbazinas, robenidinas, salinomicinas, diklazurilis, aprinicidas, laidlomicinas, semduramicinas) nustatymas kiaušiniuose ir kiaušinių miltuose bei raumenyje UESCh-MS/MS metodu

184,90

V

112.    

Kokcidiostatikų (salinomicinas, monenzinas, narazinas) nustatymas pašaruose AESCh metodu

76,90

V

113.    

Konservuojančių medžiagų (benzoinės rūgšties ir sorbo rūgšties) nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

50,00

V

114.    

Kofeino nustatymas gaiviuose gėrimuose, energiniuose gėrimuose ir kavoje AESCh metodu

62,70

V

115.    

Kumafoso ir permetrino nustatymas meduje DCh metodu

71,40

V

116.    

Laisvojo sieros dioksido nustatymas vyne

6,10

V

117.    

Lakiųjų chlorintų angliavandenilių nustatymas vandenyje

52,00

V

118.    

Lakiųjų chlorintų angliavandenilių nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

34,50

V

119.    

Lakiųjų rūgščių nustatymas vyne

21,40

V

120.    

Lasalocido A natrio druskos nustatymas pašaruose AESCh metodu

60,50

V

121.    

Lasalocido nustatymas raumenyje ir kiaušiniuose AESCh metodu

75,40

V

122.    

Levamizolio nustatymas kepenyse DCh-MS metodu

62,90

V

123.    

MAA (4-metil-amino antipirinas) nustatymas piene UEACh-MS/MS metodu

44,50

V

124.    

Magnio nustatymas vandenyje

5,70

V

125.    

Mangano, chromo nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

35,30

V

126.    

Mangano, chromo nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

24,50

V

127.    

3-MCPD (3-monochloropropandiolio) nustatymas sojos padaže ir hidrolizuotuose augaliniuose baltymuose DCh-MS metodu

107,00

V

128.    

Natrio, kalio, vario, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

32,80

V

129.    

Natrio, kalio, vario, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

26,30

V

130.    

Nitratų nustatymas distiliuotame vandenyje, Europos farmakopėja

11,20

V

131.    

Nitratų nustatymas spektrofotometriniu metodu

9,90

V

132.    

Nitritų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

9,60

V

133.    

Nitrofuranų metabolitų nustatymas gyvūniniuose audiniuose UPLC-MS/MS metodu

147,70

V

134.    

Nitroimidazolų nustatymas kiaušiniuose, raumenyje, meduje SCh-MS/MS metodu

195,10

V

135.    

NSAID. Nesteroidinių medžiagų nuo uždegimo nustatymas piene SCh-MS/MS metodu

137,40

V

136.    

Ochratoksino A nustatymas augalinio maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

107,00

V

137.    

Ochratoksino A nustatymas kavoje ir kakavoje IFA metodu

65,90

V

138.    

Ochratoksino A nustatymas maisto produktuose ir pašaruose IFA metodu

50,60

V

139.    

Ochratoksino A nustatymas mėsoje IFA metodu

54,70

V

140.    

Ochratoksino A nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

79,20

V

141.    

Ochratoksino A nustatymas sultyse, vyne ir aluje ESCh metodu

113,40

V

142.    

I, II, III, IV Sudano ir para raudonųjų dažų nustatymas aliejuose AESCh metodu

95,00

V

143.    

I, II, III, IV Sudano ir para raudonųjų dažų nustatymas prieskoniuose AESCh metodu

72,10

V

144.    

Patulino nustatymas sultyse, vyne, tyrelėse AESCh metodu**

71,70

V

145.    

Pelenų šarmingumo nustatymas vyne

13,10

V

146.    

Pelenų kiekio nustatymas vyne

10,50

V

147.    

Penicilinų nustatymas raumenyje UESCh-MS/MS metodu

117,00

V

148.    

Penicilinų nustatymas piene SCh-MS/MS metodu

250,70

V

149.    

Permanganato indekso nustatymas vandenyje

9,00

V

150.    

Pesticidų ir polichlorbifenilų (PCB) nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh ir DCh-MS metodais

93,30

V

151.    

PCB nustatymas (riebalingas maistas)

61,40

V

152.    

Pesticidų liekanų (multimetodas) nustatymas augaliniuose produktuose SCH-MS/MS metodu

115,00

V

153.    

Pesticidų liekanų (multimetodas) nustatymas augaliniuose produktuose DCh-MS metodu

91,50

V

154.    

Pesticidai. Chlororganinių pesticidų nustatymas pašaruose DCh ir DCh-MS metodais

95,50

V

155.    

Pesticidai. Fosforo organinių pesticidų liekanų nustatymas pašaruose DCh metodu

96,40

V

156.    

Pesticidai. Fosforo organinių pesticidų ir permetrino nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh ir DCh-MS metodais

90,00

V

157.    

Pesticidų nustatymas vandenyje DCh ir DCh-MS metodais

76,00

V

158.    

Pesticidų nustatymas vandenyje DCh metodu (6 mėginiai ir daugiau)

61,70

V

159.    

Pesticidų liekanų (multimetodas) nustatymas augaliniuose produktuose dujų ir skysčių chromatografijos, DChMS/MS ir SChMS/MS metodais

165,00

V

160.    

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (glifosatas ir etefonas), SChMS/MS metodu

119,00

V

161.    

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (glifosatas), SChMS/MS metodu

134,00

V

162.    

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (ciromazinas), SChMS/MS metodu

95,00

V

163.    

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (etefonas), SChMS/MS metodu

95,00

V

164.    

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (bromidas), SChMS/MS metodu

79,00

V

165.    

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (akrinatrinas, permetrinas)

95,20

V

166.    

Pesticidų polinių nustatymas individualiu metodu (chlormekvatas, mepikvatas, ciromazinas) nustatymas SCH-MS/MS metodu

114,00

V

167.    

Pesticidų rūgštinių nustatymas individualiu metodu (2,4-D ir kiti) nustatymas SCH-MS/MS metodu

95,00

V

168.    

Pesticidų rūgštinių nustatymas individualiu metodu (ditianonas, fenbutatino oksidas ir kt.) nustatymas SCH-MS/MS metodu

79,00

V

169.    

Pesticidų liekanų ( iki 250) nustatymas multimetodu meduje DCh MS ir SCh MS/ MS

144,50

V

170.    

Pirolizidinų (SCN, RTR, SKR, SCP) nustatymas meduje – ESCH-MS/MS metodu

148,80

V

171.    

pH nustatymas vandenyje

4,00

V

172.    

pH nustatymas vyne

6,50

V

173.    

Pradinio ekstrakto (sausųjų medžiagų kiekio pradinėje misoje) nustatymas aluje

13,70

V

174.    

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (neišskiriant riebalų) DCh metodu

59,40

V

175.    

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (išskiriant riebalus) DCh metodu

89,90

V

176.    

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (riebalų išskyrimas Soksleto metodu) DCh metodu (3 mėginiai ir daugiau)

65,70

V

177.    

Robenidino nustatymas pašaruose AESCh metodu

64,30

V

178.    

Rūgštingumo nustatymas aluje

3,90

V

179.    

Saldiklių (aspartamo, acesulfamo, sacharino) nustatymas AESCh metodu

59,50

V

180.    

Sausos liekanos nustatymas spiritiniuose gėrimuose

7,50

V

181.    

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 180 ºC temperatūrai

7,00

V

182.    

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 180 ºC temperatūrai (6 mėginiai ir daugiau)

5,80

V

183.    

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 260 ºC temperatūrai

7,00

V

184.    

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 260 ºC temperatūrai (6 mėginiai ir daugiau)

5,80

V

185.    

Sidabro nustatymas vyne AAS metodu

42,00

V

186.    

Spalvos nustatymas aluje

5,50

V

187.    

Spalvos nustatymas vandenyje

10,50

V

188.    

Stibio, seleno nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

31,30

V

189.    

Stibio, seleno nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

25,10

V

190.    

Sulfonamidų nustatymas kiaušiniuose ir meduje SCh-MS/MS metodu

180,30

V

191.    

Sunkiųjų metalų nustatymas distiliuotame vandenyje, Europos farmakopėja

7,60

V

192.    

Šarmingumo nustatymas spiritiniuose gėrimuose

4,80

V

193.    

Švino, kadmio nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

25,60

V

194.    

Švino, kadmio nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

25,20

V

195.    

Švino, kadmio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

36,20

V

196.    

Švino, kadmio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

33,90

V

197.    

Švino, kadmio (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

33,70

V

198.    

Švino, kadmio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

49,90

V

199.    

Švino, kadmio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

40,60

V

200.    

T-2 toksino nustatymas grūduose, pašaruose IFA metodu

53,00

V

201.    

T-2 ir HT-2 toksinų nustatymas grūduose ir pašaruose AESCh metodu

152,50

V

202.    

Tankio ir santykinio tankio nustatymas vyne

7,00

V

203.    

Testosterono nustatymas gyvūnų kraujo serume DCh/MS EI metodu

80,10

V

204.    

Tetraciklinų nustatymas gyvūniniuose audiniuose ESCh-DAD metodu

241,80

V

205.    

Tetraciklinų nustatymas kiaušiniuose ir piene ESCh-DAD metodu

227,90

V

206.    

Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu

137,70

V

207.    

Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau)

94,80

V

208.    

Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

60,70

V

209.    

Tetraciklinų nustatymas piene UPLC/MS/MS metodu

44,50

V

210.    

Tetraciklinų nustatymas meduje, mėsoje, piene, kiaušiniuose UESCh-MS/MS metodu

130,70

V

211.    

THC (Delta-9-tetrahidrokanabinolio) nustatymas pluoštinėse kanapėse dujų chromatografijos metodu

103,40

V

212.    

Tikrojo ekstrakto nustatymas aluje

11,50

V

213.    

Tilozino nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu

143,90

V

214.    

Tilozino nustatymas raumenyse AESCh metodu

91,60

V

215.    

Tireostatikų nustatymas šlapime ir plazmoje (kraujo serume) SCh-MS/MS metodu

119,70

V

216.    

Trenbolono (alfa ir beta) nustatymas šlapime DCh-MS metodu

174,70

V

217.    

Trifenilmetano dažų kiekio nustatymas akvaproduktuose UESCh-MS-MS metodu

115,00

V

218.    

Trigliceridų nustatymas pieno riebaluose DCh metodu

84,00

V

219.    

Trigliceridų nustatymas pieno riebaluose DCh metodu (6 mėginiai ir daugiau)

65,00

V

220.    

Trimetoprimo, dapsono ir sulfonamidų nustatymas piene ir raumenyje UESCh-MS-MS metodu

199,00

V

221.    

Toksiškųjų elementų ir mikroelementų (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Hg La, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Sn, Sb, Se, Sr, Th, Tl, U, V, Zn) nustatymas geriamajame vandenyje ICP-MS metodu

115,90

V

222.    

Toksiškųjų elementų ir mikroelementų (Al, As, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se) pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatymas geriamajame vandenyje ICP-MS metodu

104,90

V

223.    

Toksiškojo elemento ar mikroelemento (jei nėra kito kainos varianto ir esant galimybei atlikti tyrimą) nustatymas maisto produktuose, pašaruose ICP-MS metodu

106,20

V

 

224.    

Vario, cinko, geležies, mangano, magnio, kalio, natrio, kalcio nustatymas (pasirinktinai dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ICP-OES metodu

59,70

V

225.    

Vario, cinko, geležies, mangano, magnio, kalio, natrio, kalcio nustatymas (pasirinktinai trijų ir daugiau metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ICP-OES metodu

83,60

V

226.    

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

33,50

V

227.    

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

55,80

V

228.    

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (trijų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

76,60

V

229.    

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (keturių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

99,70

V

230.    

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (penkių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

121,00

V

231.    

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (šešių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

138,20

V

232.    

Vitamino A nustatymas maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

67,70

V

233.    

Vitamino D nustatymas maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

82,90

V

234.    

Vitamino E nustatymas maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

63,70

V

235.    

Zearalenono nustatymas augalinio maisto produktuose, pašaruose AESCh metodu

112,60

V

236.    

Zearalenono nustatymas grūduose ir produktuose, pašaruose IFA metodu

52,70

V

237.    

Zeranolio ir taleranolio nustatymas šlapime DCh-MS metodu

125,20

V

238.    

Zeranolio nustatymas mėsoje IFA metodu (1 mėginys)

64,90

V

239.    

Zeranolio nustatymas mėsoje IFA metodu (10 mėginių)

243,20

V

240.    

Zeranolio ir taleranolio nustatymas gyvūnų mėsoje

155,40

V

 

BENDRI RODIKLIAI

 

 

241.    

Baltymų kiekio nustatymas Kjeldalio metodu

17,60

V

242.    

Bendro sacharidų kiekio nustatymas titrimetriniu metodu

17,50

V

243.    

Bendrojo rūgštingumo nustatymas titrimetriniu metodu

4,10

V

244.    

Cukraus kiekio nustatymas poliarimetriniu metodu

7,00

V

245.    

Drėgnio (drėgmės) nustatymas

8,70

V

246.    

Drėgnio (drėgmės) nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

7,40

V

247.    

Druskos (NaCl) nustatymas maisto produktuose

7,80

V

248.    

Ląstelienos nustatymas gravimetriniu metodu

13,30

V

249.    

Ląsteliena. Skaidulinių medžiagų nustatymas AOAC 985.29 metodu

44,30

V

250.    

Lūžio rodiklio nustatymas

4,40

V

251.    

L-glutamo rūgšties nustatymas maisto produktuose enzimatiniu metodu

42,80

V

252.    

L-glutamo rūgšties nustatymas maisto produktuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

27,40

V

253.    

Optinės rotacijos nustatymas poliarimetriniu metodu

6,90

V

254.    

Pelenų kiekio nustatymas

7,60

V

255.    

Pelenų kiekio nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

6,70

V

256.    

pH nustatymas maisto produktuose

5,90

V

257.    

Riebalų kiekio nustatymas Soksleto metodu

21,20

V

258.    

Sacharozės, gliukozės nustatymas enzimatiniu metodu

17,80

V

259.    

Santykinio tankio nustatymas areometriniu metodu

5,00

V

260.    

Santykinio tankio nustatymas gravimetriniu metodu

7,40

V

261.    

Pašalinių priemaišų nustatymas prieskoniuose, pagarduose

4,10

V

262.    

Vandeniu ekstrahuojamų priemaišų nustatymas

13,30

V

263.    

Vandens aktyvumo nustatymas

8,90

V

 

Grūdai, Miltiniai gaminiai

 

 

264.    

Glitimo kiekio nustatymas kviečiuose ir kvietiniuose miltuose

5,50

V

265.    

Priemaišų nustatymas grūduose, jų produktuose

6,40

V

266.    

Metalo magnetinių priemaišų nustatymas grūduose, miltuose, kruopose

4,00

V

267.    

Riebalų rūgštingumo nustatymas grūduose, miltuose (papildomai gali būti nustatomas drėgnis (drėgmė))

10,40

V

268.    

Pelenų kiekio nustatymas grūduose, jų produktuose

7,50

V

 

Cukrus, Druska, Konditerija

 

 

269.    

Cukraus poliarizacijos nustatymas

6,40

V

270.    

Cukraus spalvos tipo nustatymas

3,80

V

271.    

Cukraus tirpalo spalvos nustatymas

11,50

V

272.    

Duonos akytumo nustatymas

3,80

 

273.    

Gliukozės ekvivalento (Lane ir Eynon konstanta) nustatymas (papildomai gali būti nustatomas drėgnis (drėgmė))

18,00

V

274.    

Halogenų, išreikštų Cl-, nustatymas druskoje merkurometriniu metodu

9,00

V

275.    

Krakmolo kiekio nustatymas krakmolo sirupe

6,40

V

276.    

Laidžiųjų pelenų kiekio nustatymas cukruje

5,60

V

277.    

Pieno riebalų kiekio nustatymas kakavos gaminiuose

39,40

V

278.    

Redukcinio cukraus kiekio nustatymas pusbalčiame, baltame ir labai baltame cukruje

11,50

V

279.    

Rūgštingumo ir šarmingumo nustatymas kepiniuose

6,00

V

280.    

Suminio jodo nustatymas druskoje (NaCl)

11,10

V

281.    

Vandenyje arba rūgštyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas druskoje (NaCl)

7,40

V

 

MEDUS

 

 

282.    

Bendrojo rūgštingumo nustatymas meduje

7,50

V

283.    

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (1 mėginys)

14,00

V

284.    

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (3 mėginiai ir daugiau)

11,40

V

285.    

Invertuoto cukraus priemaišų nustatymas meduje (Tigės reakcija)

4,90

V

286.    

Drėgnio (drėgmės), sausųjų medžiagų kiekio nustatymas meduje

5,20

V

287.    

Hidroksimetilfurfurolo nustatymas meduje AESCh metodu

52,00

V

288.    

Laidumo nustatymas meduje

7,10

V

289.    

Pelenų kiekio nustatymas meduje

11,40

V

290.    

Vandenyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas meduje

13,00

V

291.    

Oksidacijos nustatymas pikyje

4,70

V

292.    

Flavanoidų ir kitų fenolinių junginių nustatymas pikyje spektrofotometriniu metodu

5,50

V

293.    

Mechaninių priemaišų ir vaško nustatymas pikyje

7,10

V

 

MĖSA, MĖSOS GAMINIAI, KIAUŠINIAI

 

 

294.    

Amoniakinio azoto kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

4,70

V

295.    

D-3-hidroksi-sviesto rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

59,80

V

296.    

D-3-hidroksi-sviesto rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

45,80

V

297.    

Fosforo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

21,00

V

298.    

Gintaro rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

114,50

V

299.    

Gintaro rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

70,00

V

300.    

Hidroksiprolino kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

27,60

V

301.    

HADH-aktyvumas (ar paukštiena buvo užšaldyta)

50,70

V

302.    

Krakmolo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

25,10

V

303.    

Mėsos baltymų be kolageno nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

44,20

V

304.    

L-glutamo rūgšties nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose enzimatiniu metodu

45,40

V

305.    

L-glutamo rūgšties nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

33,20

V

306.    

Lakiųjų riebalų rūgščių nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

6,90

V

307.    

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

9,00

V

308.    

Nitratų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

17,40

V

309.    

Nitritų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

13,90

V

310.    

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

62,60

V

311.    

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

39,80

V

312.    

Peroksidinio skaičiaus nustatymas mėsoje

14,40

V

313.    

Reakcija su Neslerio reagentu mėsoje, mėsos gaminiuose

4,40

V

314.    

Reakcija su vario sulfatu mėsoje, mėsos gaminiuose

4,50

V

315.    

Reakcija su benzidinu mėsoje, mėsos gaminiuose

5,00

V

316.    

Rūgščių skaičiaus nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

11,20

V

317.    

Sudėtinių dalių (įdaro) kiekio nustatymas gravimetriniu metodu

4,30

V

 

PAŠARAI

 

 

318.    

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas pašaruose

9,10

V

319.    

Fluoro kiekio nustatymas pašaruose

17,60

V

320.    

Fosforo kiekio nustatymas pašaruose

18,00

V

321.    

Kalcio kiekio nustatymas pašaruose titrametriniu metodu

22,00

V

322.    

Karbamido kiekio nustatymas

11,20

V

323.    

Krakmolo kiekio nustatymas pašaruose poliarimetriniu metodu

7,80

V

324.    

Ląstelienos kiekio nustatymas pašaruose

17,10

V

325.    

Metalo magnetinių priemaišų nustatymas pašaruose

4,00

V

326.    

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose

14,10

V

327.    

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose (3 mėginiai ir daugiau)

8,80

V

328.    

Nitritų nustatymas pašaruose

14,20

V

329.    

Peroksidų skaičiaus nustatymas pašaruose

15,00

V

330.    

Riebalų rūgščių skaičiaus nustatymas pašaruose

10,90

V

331.    

Sacharidų nustatymas pašaruose poliarimetriniu metodu

6,00

V

332.    

Ureazės aktyvumas pašaruose

8,00

V

 

Pienas, pieno GAMINIAI

 

 

333.    

Amoniako nustatymas piene, pieno gaminiuose

6,20

V

334.    

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose

9,00

V

335.    

Šiluminio apdorojimo klasės įvertinimas (NPBA – nepakitusių pieno išrūgų baltymų azotas) Kjeldalio metodu

40,20

V

336.    

Švarumo nustatymas piene, pieno gaminiuose

7,90

V

337.    

Švarumo nustatymas piene, pieno gaminiuose (6 mėginiai ir daugiau)

6,20

V

338.    

Fosfatazės aktyvumo nustatymas piene, pieno gaminiuose

17,20

V

339.    

Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas, LST EN ISO 11816-1:2014

71,00

V

340.    

Fosforo kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose

12,80

V

341.    

Karotino rūgšties etilo esterio nustatymas piene, pieno gaminiuose

19,40

V

342.    

Kazeino azoto nustatymas piene

41,40

V

343.    

Laktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose Luff-Schoorl metodu

28,00

V

344.    

Laktozės nustatymas kazeine spektrofotometriniu metodu

13,60

V

345.    

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu

33,40

V

346.    

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

28,40

V

347.    

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

21,80

V

348.    

Nitratų nustatymas piene, pieno gaminiuose

23,70

V

349.    

Nitritų nustatymas piene, pieno gaminiuose

15,50

V

350.    

Peroksidazės nustatymas piene, pieno gaminiuose

8,40

V

351.    

Peroksidų skaičiaus nustatymas dehidratuotuose pieno gaminiuose (svieste)

8,90

V

352.    

Peroksidų skaičiaus nustatymas dehidratuotuose pieno gaminiuose (6 mėginiai ir daugiau)

7,10

V

353.    

Pieno riebalų rūgštingumo nustatymas

9,70

V

354.    

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas pieno gaminiuose

65,10

V

355.    

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas pieno gaminiuose (3 mėginiai ir daugiau)

51,00

V

356.    

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu

7,70

V

357.    

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu (6 mėginiai ir daugiau)

7,00

V

358.    

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu

22,40

V

359.    

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

15,90

V

360.    

Sacharozės nustatymas piene, pieno gaminiuose poliarimetriniu metodu

6,60

V

361.    

Sacharozės nustatymas piene, pieno gaminiuose poliarimetriniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

4,60

V

362.    

Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste

16,40

V

363.    

Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste (6 mėginiai ir daugiau)

12,90

V

364.    

Sodos nustatymas piene

4,70

V

365.    

Suskrudusių dalelių nustatymas piene, pieno gaminiuose

8,20

V

366.    

Termostabilumo nustatymas piene vizualiniu metodu

4,00

V

367.    

Tirpumo nustatymas (netirpumo indeksas) pieno milteliuose

8,30

V

368.    

Tirpumo nustatymas (netirpumo indeksas) pieno milteliuose (6 mėginiai ir daugiau)

6,40

V

369.    

Užšalimo temperatūros nustatymas piene

8,30

V

370.    

Užšalimo temperatūros nustatymas piene (6 mėginiai ir daugiau)

6,60

V

371.    

Vandens dispersijos nustatymas svieste

6,60

V

372.    

Baltyminio azoto nustatymas

26,10

V

373.    

Nebaltyminio azoto nustatymas

26,10

V

 

ALIEJAI. RIEBALAI

 

 

374.    

Anizidino skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

10,90

V

375.    

Hidrolizės skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

10,40

V

376.    

Šarmingumo nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

5,30

V

377.    

Fosforo kiekio nustatymas spektrofotometriniu metodu

17,60

V

378.    

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

19,20

V

379.    

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau)

11,20

V

380.    

Bendrojo karotinoidų (beta karoteno) kiekio nustatymas aliejuje

8,20

V

381.    

Nesumuilinamųjų medžiagų nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

20,00

V

382.    

Netirpių priemaišų kiekio nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

13,90

V

383.    

Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

9,30

V

384.    

Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose ir augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau)

8,60

V

385.    

Polinių junginių kiekio nustatymas (pakitę riebalai dėl kaitinimo)

42,40

V

386.    

Riebalų lydymosi temperatūros nustatymas

3,90

V

387.    

Rūgščių skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

10,60

V

 

Vaisiai, daržovės ir jų gaminiai

 

 

388.    

Augalinių priemaišų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

4,10

V

389.    

Bendro pelenų šarmingumo nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

11,90

V

390.    

Bendro sieros dioksido  kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose enzimatiniu metodu

41,60

V

391.    

Bendro sieros dioksido  kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

31,50

V

392.    

Bendro sieros dioksido  kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose titrimetriniu metodu

9,70

V

393.    

Druskos rūgštyje netirpių pelenų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

13,50

V

394.    

Etanolio liekanų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

10,10

V

395.    

Lakiojo rūgštingumo nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

9,60

V

396.    

Mineralinių priemaišų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

11,10

V

397.    

Druskos kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

10,70

V

398.    

Nitratų nustatymas daržovėse potenciometriniu metodu

5,20

V

399.    

Nitratų nustatymas daržovėse spektrofotometriniu metodu

16,70

V

400.    

Tirpių sausųjų medžiagų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

5,90

V

 

VAISTAŽOLĖS. VETERINARINIAI VAISTAI

 

 

401.    

Askorbo rūgšties nustatymas (papildomai gali būti nustatomas vaistažolės, vaistinės žaliavos drėgnio (drėgmės) kiekis)

14,20

V

402.    

Brinkimo indekso nustatymas vaistažolėse

4,30

V

403.    

Chloridų kiekio nustatymas vizualiniu metodu, Europos farmakopėja

5,60

V

404.    

Chloro (Cl-) anijonų tapatybės reakcija pašarų papilde

7,80

V

405.    

Dekstrinų nustatymas sacharozėje, Europos farmakopėja

4,80

V

406.    

Ekstraktyvių medžiagų kiekio nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose (papildomai gali būti nustatomas drėgnio (drėgmės) kiekis)

11,30

V

407.    

Eterinių aliejų nustatymas vaistažolėse (papildomai gali būti nustatomas drėgnio (drėgmės) kiekis)

13,60

V

408.    

Fosfato (H2PO4-) anijonų tapatybės reakcija pašarų papilde

5,00

V

409.    

Kalcio chlorido (CaCl2) kiekio nustatymas pašarų papilde

6,10

V

410.    

Kalcio (Ca2+) jonų tapatybės reakcija pašarų papilde

6,50

V

411.    

Liekanų po išgarinimo nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

7,50

V

412.    

Lūžio rodiklio nustatymas trietanolamine, Europos farmakopėja

4,30

V

413.    

Magnio (Mg2+) jonų tapatybės reakcija pašarų papilde

6,50

V

414.    

Metilsalicilato kiekio nustatymas karbasepto tepale

7,70

V

415.    

Priemaišų kiekio nustatymas vaistažolėse, vaistinėse žaliavose

4,10

V

416.    

Redukuojančių cukrų nustatymas sacharozėje, Europos farmakopėja

4,20

V

417.    

Spalvinės reakcijos nustatymas veterinariniuose vaistuose

5,40

V

418.    

Sulfatų kiekio nustatymas vizualiniu metodu, Europos farmakopėja

5,10

V

419.    

Vienos pakuotės vidutinės masės nustatymas

3,00

V

420.    

Spalvos nustatymas (geltona) veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja

14,10

V

421.    

Spalvos nustatymas (mėlyna) veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja

11,30

V

422.    

Spalvos nustatymas (raudona) veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja

36,30

V

423.    

Skaidrumo nustatymas veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja

11,00

V

424.    

Termopsio alkaloidų kiekio nustatymas veterinariniuose  vaistuose

13,90

V

425.    

Tūrio nustatymas (tūrio analizė) veterinariniuose vaistuose

4,10

V

 

ŽUVYS, ŽuvININKYSTĖS GAMINIAI

 

 

426.    

Fosforo kiekio nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

15,60

V

427.    

Histamino nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose AESCh metodu (1 mėginys)

128,00

V

428.    

Histamino nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose AESCh metodu (9 mėginiai)

219,80

V

429.    

Histamino nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose spektrofotometriniu metodu

17,80

V

430.    

Lakiojo azoto (LAB-N) nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

11,50

V

431.    

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

7,90

V

432.    

Netirpiųjų priemaišų kiekio nustatymas žuvų taukuose

15,00

V

433.    

pH nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

5,70

V

434.    

Sušaldytos žuvies luitų (glazūros) neto masės nustatymas

4,40

V

435.    

Vandens aktyvumo nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

12,10

V

 

____________________________________

Raidinės santrumpos:

IFA – imunofermentinės analizės metodas;

DCh – dujų chromatografijos metodas;

DCh-MS – dujų chromatografijos su masių spektrometru metodas;

DCh-MS/MS – dujų chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

UESCh-MS/MS – ultraefektyviosios skysčių chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

ESCH-MS/MS – efektyviosios skysčių chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

AESCh – aukšto efektyvumo skysčių chromatografijos metodas;

AAS – atominės absorbcijos spektrometrijos metodas;

PSCh – plonasluoksnės chromatografijos metodas;

SCh-MS/MS – skysčių chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

AMOZ – 3-amino-5-morpholin-4-methyl-oksazolidin-2-one;

AOZ – 3-amino-oksazolidin-2-one;

ECD – elektronų gaudymo detektorius;

NPD – azoto-fosforo detektorius;

ICP-OES – indukcinės plazmos optinės emisijos spektrometrijos metodas;

ICP-MS – indukcinės plazmos masių spektrometrijos metodas“;

 

2.   Pakeičiu 5 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

5 lentelė

 

Cheminių tyrimų įkainiai, taikomi atliekant tyrimus pagal valstybės finansuojamas programas

 

Eil. Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Eur

1.   

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas pašaruose IFA metodu

40,00

2.   

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas maisto produktuose IFA metodu

44,00

3.   

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas pašaruose AESCh metodu

80,90

4.   

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas kituose augalinio maisto produktuose AESCh metodu

89,10

5.   

Aflatoksino B1 nustatymas kituose augalinio maisto produktuose AESCh metodu

75,10

6.   

Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose IFA metodu

40,00

7.   

Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose AESCh metodu

81,10

8.   

Aflatoksino B1 nustatymas maisto produktuose IFA metodu

43,50

9.   

Aflatoksino M1 nustatymas piene IFA metodu

36,50

10. 

Aflatoksino M1 nustatymas pieno miltuose IFA metodu

37,10

11. 

Aflatoksino M1 nustatymas pieno gaminiuose ir sūryje IFA metodu

42,90

12. 

Aflatoksino M1 nustatymas piene ir pieno gaminiuose AESCh metodu

84,00

13.      

Akrilamido nustatymas maisto produktuose SCh-MS/MS metodu

109,10

14.      

Amproliumo nustatymas pašaruose AESCh metodu

55,70

15.      

Alavo nustatymas maisto produktuose AAS metodu

31,00

16.      

Aliuminio, arseno, nikelio, bario, sidabro (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

36,00

17.      

Amonio nustatymas vandenyje

6,00

18.      

Anglies dioksido nustatymas vandenyje

5,40

19.      

Anizidino skaičiaus nustatymas gyvuliniuose ir augaliniuose riebaluose

6,00

20.      

Antimikrobinių medžiagų (tetraciklinų, penicilinų, sulfonamidų, chinolinų, aminoglikozidų, cefalosporinų, makrolidų) nustatymas meduje daugialypiu ESCH-MS/MS metodu

106,70

21.      

Veterinarinių vaistų liekanų nustatymas piene, raumenyje ir kiaušiniuose UESCh-MS/MS metodu

190,40

22.      

Arseno nustatymas maisto produktuose, vandenyje AAS metodu

33,10

23.      

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (keturių metalų nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

121,70

24.      

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino, chromo, nikelio, seleno nustatymas (vieno metalo nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP metodu

77,10

25.      

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (trijų metalų nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

108,60

26.      

Aukštesniųjų alkoholių, esterių, aldehidų ir metilo alkoholio nustatymas alkoholiniuose gėrimuose DCh metodu

35,10

27.      

Avermektinų nustatymas piene, kiaušiniuose ir gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

88,20

28.      

17 beta-estradiolio nustatymas kraujyje DCh/MS metodu

66,70

29.      

Baltymų kiekio nustatymas Kjeldalio metodu

12,80

30.      

Mėsos baltymų be kolageno nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

42,70

31.      

Bendro sacharidų kiekio nustatymas

14,30

32.      

Bendro ekstrakto kiekio nustatymas vyne

9,00

33.      

Bendrojo rūgštingumo nustatymas vyne ir spiritiniuose gėrimuose

3,20

34.      

Bendrosios mineralizacijos nustatymas vandenyje

2,60

35.      

Benzimidazolų nustatymas piene ir gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

58,60

36.      

Benzimidazolų nustatymas piene, raumenyje, kiaušiniuose apžvalginiu ir UESCh-MS/MS metodais

61,30

37.      

Bendrojo rūgštingumo nustatymas meduje

5,30

38.      

Benz(a)pireno nustatymas mėsos ir žuvininkystės gaminiuose, aliejuose AESCh metodu

80,50

39.      

Bendrojo sieros dioksido (SO2) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose enzimatiniu metodu

39,30

40.      

Bendrojo sieros dioksido (SO2) kiekio nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

28,10

41.      

Bendrojo sieros dioksido (SO2) kiekio nustatymas vyne

5,90

42.      

Bendrojo rūgštingumo nustatymas titrimetriniu metodu

2,80

43.      

Boro nustatymas vandenyje

13,80

44.      

Beta agonistų nustatymas kepenyse, šlapime ir vandenyje UPLC/MS/MS metodu

118,30

45.      

Bromidų nustatymas vandenyje joniniu chromatografu

18,20

46.      

Chloramfenikolio nustatymas kiaušiniuose IFA metodu

40,20

47.      

Chloramfenikolio nustatymas meduje IFA metodu

39,80

48.      

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose ir kituose produktuose IFA metodu

41,90

49.      

Chloramfenikolio nustatymas pašaruose IFA metodu

45,00

50.      

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose, vandenyje SCh-MS/MS metodu

101,80

51.      

Chloramfenikolio nustatymas mėsoje SCh-MS/MS metodu

101,80

52.      

Chromo nustatymas maisto produktuose AAS metodu

31,70

53.      

Chloridų nustatymas vandenyje titrimetriniu metodu

6,70

54.      

Chloridų nustatymas vandenyje joniniu chromatografu

18,00

55.      

Chinolonų nustatymas gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

146,60

56.      

Chinolonų nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu

124,50

57.      

Cianidų nustatymas vandenyje

25,00

58.      

Ciklamato nustatymas AESCh metodu

57,00

59.      

Cukraus kiekio nustatymas vyne

16,70

60.      

Cukrų (fruktozės, gliukozės ir sacharozės) atskyrimas AESCh metodu

49,50

61.      

Cukraus tirpalo spalvos nustatymas

9,30

62.      

Cukraus poliarizacijos nustatymas

5,10

63.      

Diklazurilio nustatymas pašaruose AESCh metodu

59,10

64.      

Ditiokarbamato ir tiuramo disulfido liekanų nustatymas spektrofotometriniu metodu

40,90

65.      

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu

12,90

66.      

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (3 mėginiai ir daugiau)

10,80

67.      

Dioksinai. Polichlorintų dibenzo-p-dioksinų, polichlorintų dibenzofuranų ir dioksinų tipo polichlorintų bifenilų nustatymas žuvyje, mėsoje, pašaruose didelės skiriamosios gebos dujų chromatografijos ir masių spektrometrijos metodu

619,20

68.      

Deoksinivalenolio nustatymas grūdų produktuose, pašaruose IFA metodu

27,50

69.      

Deoksinivalenolio nustatymas augalinio maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

105,80

70.      

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo-b-fluoranteno, benzo-k-fluoranteno, benzo-ghi-perileno, benzpireno, fluoranteno, indeno-1,2,3-cd-pireno, nustatymas vandenyje AESCh metodu

94,20

71.      

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, ir chrizeno sumos nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

118,40

72.      

Drėgnio (drėgmės), sausųjų medžiagų nustatymas meduje

3,60

73.      

Drėgnio (drėgmės) nustatymas (1 mėginys)

6,70

74.      

Drėgnio (drėgmės) nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

5,00

75.      

Druskos kiekio nustatymas pašaruose

7,30

76.      

Druskos kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

7,80

77.      

Druskos kiekio nustatymas žuvyse, žuvininkystės gaminiuose

6,10

78.      

Drumstumo nustatymas vandenyje

4,00

79.      

Ekstrakto be cukraus nustatymas vyne

33,20

80.      

Elektrinio laidžio nustatymas vandenyje

2,10

81.      

Etilo alkoholio kiekio nustatymas vyne ir spiritiniuose gėrimuose

7,70

82.      

Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas aluje

8,40

83.      

Fosforo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

17,00

84.      

Fosforo kiekio nustatymas riebaluose

12,10

85.      

Fosforo kiekio nustatymas pašaruose

15,80

86.      

Fosfatazės aktyvumo nustatymas piene, pieno gaminiuose

15,00

87.      

Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas piene, pieno gaminiuose, LST EN ISO 11816-1:2014

56,80

88.      

Fluoridų nustatymas vandenyje

14,70

89.      

Fluoro kiekio nustatymas pašaruose

13,60

90.      

Fumonizinų B1 B2 nustatymas kukurūzuose, kukurūzų produktuose ir pašaruose ESCh-FLD metodu

130,30

91.      

Gintaro rūgšties nustatymas degtinėje enzimatiniu metodu

84,10

92.      

Glitimo nustatymas Ridascreen Gliadin IFA metodu           

149,00

93.      

Geležies nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

10,40

94.      

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

38,90

95.      

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

36,40

96.      

Gyvsidabrio nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

28,60

97.      

Halofuginono nustatymas pašaruose AESCh metodu

82,00

98.      

Hidrokarbonato (šarmingumo) nustatymas vandenyje

3,30

99.      

Hidroksiprolino kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

22,40

100.    

Hidrolizės skaičiaus nustatymas gyvuliniuose ir augaliniuose riebaluose

7,40

101.    

Histamino nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose AESCh metodu (1 mėginys)

106,90

102.    

Histamino nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose AESCh metodu (9 mėginiai)

186,30

103.    

Hidroksimetilfurfurolo nustatymas meduje AESCh metodu

36,70

104.    

Hormonų nustatymas gyvūnų šlapime DCh-MS metodu

113,80

105.    

Hormonų nustatymas gyvūnų raumenyje DCh-MS metodu

120,10

106.    

Invertuoto cukraus priemaišų nustatymas meduje (Tigės reakcija)

3,40

107.    

Jodido nustatymas vandenyje

6,90

108.    

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose ir augaliniuose riebaluose

18,40

109.    

Kalcio ir magnio (dviejų metalų) nustatymas vandenyje

6,70

110.    

Kalcio nustatymas vandenyje

5,90

111.    

Kalcio, geležies, kalio, magnio, natrio, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

34,80

112.    

Karbadokso ir olankvindokso nustatymas pašaruose AESCh metodu

59,50

113.    

Karbamatų nustatymas kepenyse SCh-MS/MS metodu

52,40

114.    

Kokcidiostatikų (amproliumas, dekokvinatas, halofuginonas, maduramicinas, monenzinas, narazinas, nikarbazinas, robenidinas, salinomicinas, diklazurilis, aprinicidas, laidlomicinas, semduramicinas) nustatymas kiaušiniuose, kiaušinių miltuose, raumenyje UESCH-MS/MS metodu

159,30

115.    

Kokcidiostatikų (salinomicinas, monenzinas, narazinas) nustatymas pašaruose AESCh metodu

57,10

116.    

Konservuojančių medžiagų (benzoinės ir sorbo rūgščių) nustatymas mažai riebalų turinčiuose maisto produktuose AESCh metodu

33,10

117.    

Kofeino nustatymas gaiviuose ir energiniuose gėrimuose bei kavoje AESCh metodu

46,30

118.    

Krakmolo kiekio nustatymas mėsos gaminiuose

20,40

119.    

Krakmolo kiekio nustatymas pašaruose poliarimetriniu metodu

6,20

120.    

Kumafoso ir permetrino nustatymas meduje DCh metodu

52,10

121.    

Laidžiųjų pelenų nustatymas cukruje

4,10

122.    

Laidumo nustatymas meduje

4,80

123.    

Ląstelienos kiekio nustatymas pašaruose

10,20

124.    

Ląsteliena. Bendrų skaidulinių medžiagų nustatymas enzimatiniu-gravimetriniu metodu

40.60

125.    

Laisvojo sieros dioksido kiekio nustatymas vyne

4,40

126.    

Lakiojo azoto (LAB-N) nustatymas žuvyse ir žuvininkystės gaminiuose

10,00

127.    

Lakiųjų rūgščių nustatymas vyne

13,30

128.    

Lakiųjų chlorintų angliavandenilių nustatymas vandenyje DCh metodu

39,80

129.    

Laktozės nustatymas kazeine spektrofotometriniu metodu

9,70

130.    

Lakiųjų riebalų rūgščių nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

5,00

131.    

Lasalocido A natrio druskos nustatymas pašaruose AESCh metodu

50,80

132.    

Lasalocido nustatymas raumenyje ir kiaušiniuose AESCh metodu

54,60

133.    

L-glutamo rūgšties nustatymas maisto produktuose

40,70

134.    

Magnio nustatymas vandenyje

4,50

135.    

Mangano, chromo nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

32,50

136.    

3-MCPD (3-monochloropropandiolio) nustatymas sojos padaže ir hidrolizuotuose augaliniuose baltymuose DCh-MS metodu

89,50

137.    

MAA (4-metil-amino antipirinas) nustatymas piene UESCh MS/MS metodu

37,10

138.    

Metilsalicilato kiekio nustatymas karbasepto tepale

5,70

139.    

Natrio, kalio, vario, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

31,40

140.    

Nitritų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

7,10

141.    

Nitratų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

7,10

142.    

Nitritų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

12,10

143.    

Nitratų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

14,40

144.    

Nitratų nustatymas daržovėse potenciometriniu metodu

3,90

145.    

Nitratų nustatymas daržovėse spektrofotometriniu metodu

12,70

146.    

Nitritų nustatymas pašaruose

9,40

147.    

Nitratų nustatymas piene, pieno gaminiuose

21,10

148.    

Nitrofuranų metabolitų nustatymas gyvūniniuose audiniuose UPLC-MS/MS metodu

118,80

149.    

Nitroimidazolų nustatymas kiaušiniuose SCh-MS/MS metodu

155,80

150.    

Nesumuilinamųjų medžiagų nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

16,00

151.    

Netirpių priemaišų kiekio nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

12,40

152.    

Nesteroidinių medžiagų nuo uždegimo nustatymas piene SCh- MS/MS metodu

107,70

153.    

Ochratoksino A nustatymas augalinio maisto produktuose, pašaruose AESCh metodu

100,80

154.    

Ochratoksino A nustatymas kepenyse ir inkstuose IFA metodu

45,30

155.    

Ochratoksino A nustatymas maisto produktuose, grūduose ir pašaruose IFA metodu

38,90

156.    

Ochratoksino A nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (3 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

70,10

157.    

Ochratoksino A nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

69,60

158.    

Ochratoksino A nustatymas kavoje, kakavoje IFA metodu

56,40

159.    

Ochratoksino A nustatymas vyne ir aluje ESCh metodu

107,20

160.    

Patulino nustatymas sultyse, vyne, tyrelėse AESCh metodu

63,90

161.    

Pelenų kiekio nustatymas meduje

7,70

162.    

Pelenų kiekio nustatymas

5,40

163.    

Pelenų kiekio nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

5,20

164.    

Penicilinų nustatymas gyvūniniuose produktuose (raumenyje) UESCh metodu

99,20

165.    

Penicilinų nustatymas piene SCh-MS/MS metodu

225,00

166.    

Permanganato indekso nustatymas vandenyje

6,50

167.    

Pesticidų liekanų (multimetodas) nustatymas augaliniuose produktuose SCh-MS/MS metodu

88,40

168.    

Pesticidų nustatymas vandenyje DCh, DCh-MS metodu

54,40

169.    

Pesticidų liekanų (multimetodas) nustatymas augaliniuose produktuose dujų ir skysčių chromatografijos, DChMS/MS ir SChMS/MS metodais

134,60

170.    

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (glifosatas ir etefonas), SChMS/MS metodu

98,70

171.    

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (glifosatas), SChMS/MS metodu

88,70

172.    

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (ciromazinas), SChMS/MS metodu

78,90

173.    

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (etefonas), SChMS/MS metodu

76,50

174.    

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (bromidas), SChMS/MS metodu

64,00

175.    

Pesticidų liekanų (multimetodas) nustatymas augaliniuose produktuose DCh-MS metodu

74,00

176.    

Pesticidai. Chlororganinių pesticidų nustatymas pašaruose DCh ir DCh-MS metodais

66,40

177.    

Pesticidai. Chlororganinių pesticidų nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh ir DCh-MS metodais

70,00

178.    

Pesticidai. Fosforo organinių pesticidų ir permetrino nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh metodu

69,00

179.    

Pesticidai. Fosforo organinių pesticidų liekanų nustatymas pašaruose DCh metodu

73,10

180.    

Pesticidai. Amitrazo nustatymas meduje SCh-MS/MS metodu

63,00

181.    

Pesticidų liekanų nustatymas meduje (akrinatrinas, permetrinas ir kt.) DCh-MS metodu

75,10

182.    

Pesticidai. Polinių pesticidų nustatymas individualiu SCH MS/MS metodu (chlormekvatas, mepikvatas, ciromazinas)

98,60

183.    

Pesticidai. Rūgštinių pesticidų nustatymas individualiu SCH MS/MS metodu (2,4-D ir kiti)

71,90

184.    

Pesticidai. Rūgštinių pesticidų nustatymas individualiu SCH MS/MS metodu (ditianonas, fenbutatino oksidas ir kt.)

62,10

185.    

Pesticidų liekanų nustatymas multimetodu meduje (iki 250 pesticidų)

121,80

186.    

pH nustatymas vandenyje

2,20

187.    

pH nustatymas maisto produktuose

4,90

188.    

pH nustatymas žuvyje ir žuvininkystės gaminiuose

4,90

189.    

Pradinio ekstrakto (sausųjų medžiagų pradinėje misoje) nustatymas aluje

9,50

190.    

Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

7,80

191.    

Peroksidų skaičiaus nustatymas pašaruose

13,20

192.    

Peroksidų skaičiaus nustatymas mėsoje

14,30

193.    

Peroksidų skaičiaus nustatymas svieste

6,60

194.    

Peroksidazės nustatymas piene, pieno gaminiuose

7,60

195.    

Pieno riebalų kiekio nustatymas kakavos produktuose

35,70

196.    

Pirolizidinų (SCN, RTR, SKR, SCP) nustatymas meduje ESCH-MS/MS metodu

124,10

197.    

Priemaišų nustatymas grūduose, jų produktuose

5,90

198.    

Polinių junginių kiekio nustatymas (pakitę riebalai dėl kaitinimo)

36,50

199.    

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu

6,80

200.    

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu

17,70

201.    

Riebalų kiekio nustatymas Soksleto metodu

18,80

202.    

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (neišskiriant riebalų) DCh metodu

51,90

203.    

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (išskiriant riebalus) DCh metodu

73,40

204.    

Riebalų rūgščių skaičiaus nustatymas pašaruose

9,50

205.    

Rūgščių skaičiaus nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

9,30

206.    

Rūgščių skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

9,50

207.    

Rūgštingumo nustatymas aluje

2,70

208.    

Robenidino nustatymas pašaruose AESCh metodu

53,50

209.    

Saldiklių (aspartamo, acesulfamo, sacharino) nustatymas AESCh metodu

46,50

210.    

Sacharidų nustatymas pašaruose poliarimetriniu metodu

4,70

211.    

Sacharozės, gliukozės nustatymas enzimatiniu metodu

16,80

212.    

Sacharozės nustatymas pieno gaminiuose poliarimetriniu metodu

5,10

213.    

Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste

14,20

214.    

Spalvos nustatymas vandenyje

8,00

215.    

Spalvos nustatymas aluje

3,80

216.    

Spalvos nustatymas (geltona) veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja

11,90

217.    

Spalvos nustatymas (mėlyna) veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja

9,10

218.    

Spalvos nustatymas (raudona) veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja

33,70

219.    

Skaidrumo nustatymas veterinariniuose vaistuose, Europos farmakopėja

5,20

220.    

Stibio, seleno nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

29,60

221.    

Sulfatų, nitratų, chloridų nustatymas vandenyje joniniu chromatografu

37,00

222.    

Sulfatų nustatymas vandenyje joniniu chromatografu

18,00

223.    

Sulfatų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

9,10

224.    

Sušaldytų žuvų luitų (glazūros) neto masės nustatymas

2,90

225.    

Suminio jodo nustatymas druskoje (NaCl)

8,90

226.    

Sudėtinių dalių (įdaro) kiekio nustatymas     

3,30

227.    

Sulfonamidų nustatymas kiaušiniuose, meduje SCh-MS/MS metodu

145,90

228.    

I, II, III, IV Sudano ir para raudonųjų dažų nustatymas prieskoniuose AESCh metodu

55,10

229.    

I, II, III, IV Sudano ir para raudonųjų dažų nustatymas riebaluose AESCh metodu

70,40

230.    

Švino, kadmio nustatymas (vieno metalo 1 mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

27,60

231.    

Švino, kadmio nustatymas (vieno metalo 1 mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

21,90

232.    

Švino, kadmio nustatymas (dviejų metalų 1 mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

44,90

233.    

Švino, kadmio nustatymas (dviejų metalų 1 mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

32,40

234.    

Švino, kadmio nustatymas (dviejų metalų 1 mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose (6 mėginiai ir daugiau) AAS metodu

39,20

235.    

T-2 toksino nustatymas grūduose, pašaruose IFA metodu

40,50

236.    

T-2 ir HT-2 toksinų nustatymas grūduose ir pašaruose AESCh metodu

131,10

237.    

Testosterono nustatymas gyvūnų kraujo serume DCh/MS EI metodu

67,20

238.    

Tetraciklinų nustatymas gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

201,10

239.    

Tetraciklinų nustatymas kiaušiniuose ir piene AESCh metodu

199,80

240.    

Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose LC/MS/MS metodu

104,10

241.    

Tetraciklinų nustatymas piene UPLC/MS/MS metodu

38,80

242.    

Tetraciklinų nustatymas meduje, mėsoje, piene, kiaušiniuose UESCh-MS/MS metodu

101,10

243.    

THC (Delta-9-tetrahidrokanabinolio) nustatymas pluoštinėse kanapėse dujų chromatografijos metodu

87,90

244.    

Tikrojo ekstrakto nustatymas aluje

8,10

245.    

Termopsio alkaloidų kiekio nustatymas vaistuose

15,00

246.    

Tireostatikų nustatymas šlapime, plazmoje (kraujo serume) SCh-MS/MS metodu

101,30

247.    

Tilozino nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu

111,90

248.    

Tilozino nustatymas raumenyse AESCh metodu

70,10

249.    

Trenbolono (alfa ir beta) nustatymas šlapime DCh-MS metodu

135,90

250.    

Trifenilmetano dažų kiekio nustatymas akvaproduktuose UESCh-MS-MS metodu

86,60

251.    

Trigliceridų nustatymas pieno riebaluose DCh metodu

67,90

252.    

Trimetoprimo, dapsono ir sulfonamidų nustatymas piene ir raumenyje UESCh-MS-MS metodu

161,40

253.    

Tirpių sausųjų medžiagų nustatymas vaisiuose, daržovėse ir jų gaminiuose

4,50

254.    

Tūrio nustatymas (tūrio analizė) veterinariniuose vaistuose

 

255.    

Toksiškųjų elementų ir mikroelementų (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Hg, La, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Sn, Sb, Se, Sr, Th, Tl, U, V, Zn) (nuo 1 iki 30) nustatymas geriamajame vandenyje ICP-MS metodu

83,80

256.    

Toksiškojo elemento (arseno) nustatymas geriamajame vandenyje ICP-MS metodu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. B1-1010 „Dėl valstybinės geriamojo vandens kontrolės ir mėginių ėmimo arseno kiekiui geriamajame vandenyje nustatyti“

12,60

257.    

Toksiškojo elemento ar mikroelemento nustatymas maisto produktuose, pašaruose ICP-MS metodu

82,40

258.    

Vandens aktyvumo nustatymas maisto produktuose

11,70

259.    

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

33,10

260.    

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

55,00

261.    

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (trijų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

74,80

262.    

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (keturių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

98,30

263.    

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (penkių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

118,20

264.    

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (šešių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

133,00

265.    

Vario, cinko, geležies, mangano, magnio, kalcio, kalio, natrio nustatymas (pasirinktinai dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ICP-OES metodu

47,80

266.    

Vario, cinko, geležies, mangano, magnio, kalcio, kalio, natrio nustatymas (pasirinktinai trijų ir daugiau metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ICP-OES metodu

76,50

267.    

Vandenyje netirpių medžiagų nustatymas meduje

9,70

268.    

Vandenyje arba rūgštyje netirpių medžiagų nustatymas druskoje (NaCl)

5,60

269.    

Vitamino A nustatymas maisto produktuose, pašaruose AESCh metodu

53,60

270.    

Vitamino D nustatymas maisto produktuose, pašaruose AESCh metodu

63,90

271.    

Vitamino E nustatymas maisto produktuose, pašaruose AESCh metodu

51,60

272.    

Zearalenono nustatymas augalinio maisto produktuose AESCh metodu

100,50

273.    

Zearalenono nustatymas grūduose ir jų produktuose, pašaruose IFA metodu

39,20

274.    

Zeranolio nustatymas mėsoje IFA metodu (1 mėginys)

60,20

275.    

Zeranolio nustatymas mėsoje IFA metodu (10 mėginių)

238,50

276.    

Zeranolio ir taleranolio nustatymas šlapime DCh-MS/MS metodu

98,90

277.    

Zeranolio ir taleranolio nustatymas gyvūnų mėsoje

113,80

 

__________________________________

Raidinės santrumpos:

IFA – imunofermentinės analizės metodas;

DCh – dujų chromatografijos metodas;

DCh-MS – dujų chromatografijos su masių spektrometru metodas;

DCh-MS/MS – dujų chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

AESCh – aukšto efektyvumo skysčių chromatografijos metodas;

AAS – atominės absorbcijos spektrometrijos metodas;

PSCh – plonasluoksnės chromatografijos metodas;

SCh-MS/MS – skysčių chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

UESCh-MS/MS – ultraefektyviosios skysčių chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

ESCh-MS/MS – efektyviosios skysčių chromatografijos su dvigubu masių spektrometru metodas;

AMOZ – 3-amino-5-morpholin-4-methyl-oksazolidin-2-one;

AOZ – 3-amino-oksazolidin-2-one;

ECD – elektronų gaudymo detektorius;

NPD – azoto-fosforo detektorius;

ICP-OES – indukcinės plazmos optinės emisijos spektrometrijos metodas;

ICP-MS – indukcinės plazmos masių spektrometrijos metodas“;

 

3. Papildau 8 lentelę nauju 2 punktu ir jį išdėstau taip:

„         

2.

Maisto produktų ir žaliavų laboratorinių tyrimų rezultatų vertinimas, kai vieno mėginio atliekami du ir daugiau skirtingų sričių laboratoriniai tyrimai (cheminiai, mikrobiologiniai, radiologiniai arba jusliniai)

10,00

V, K, L, Š, P, TL

 

                                                                                                                                                       “:

 

4. Buvusius 8 lentelės 2 ir 3 punktus laikau atitinkamai 3 ir 4 punktais;

5. Pakeičiu 17 lentelę ir ją išdėstau taip:

17 lentelė

Radiologinių ir kraujo biocheminių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais

 

Eil. Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo

kaina, Eur

Tyrimai atliekami*

 

Radiologiniai tyrimai

 

1.

Vieno arba dviejų radionuklidų aktyvumo nustatymas gama spektrometru

13,90

V

2.

Cezio-137 aktyvumo tyrimas gama radiometru

8,40

V, K

3.

Anglies (C-14) aktyvumo etanolyje tyrimas

40,60

V

4.

Tričio (H-3) aktyvumo vandenyje tyrimas

39,10

V

5.

Stroncio (Sr-90) aktyvumo tyrimas

76,80

V

6.

Bendras baltymas (TP)

2,60

V, L, P, Š,TL

7.

Fosforas (P)

2,90

V, L, P, Š,TL

8.

Kalcis (Ca)

2,60

V, L, P, Š,TL

9.

Cholesterolis (CHOL)

2,30

V

10.

Gliukozė (GLU)

2,30

V

11.

Magnis (Mg)

2,60

V

12.

Bikarbonatai (CO2-S)

7,20

V

13.

Šarminė fosfatazė (ALP)

2,30

V

14.

Chloras (Cl)

3,70

V

15.

Natris (Na)

3,70

V

16.

Kalis (K)

3,70

V

17.

Geležis (Fe)

3,20

V

18.

Litis (Li)

2,90

V

19.

Šlapalas (UREA)

2,60

V

20.

Bendras bilirubinas (BIL-T)

2,90

V

21.

Tiesioginis bilirubinas tiesioginis (BIL-D)

2,30

V

22.

Albuminai (ALB)

2,60

V

23.

Kreatininas Jaffe (CREJ)

2,90

V

24.

Kreatinkinazė (CK)

3,20

V

25.

Gama gliutamiltransferazė (GGT)

2,30

V

26.

Aspartato aminotransferazė (AST)

2,60

V

27.

Laktato dehidrogenazė (LDH)

3,20

V

28.

Alanino aminotransferazė (ALT)

2,90

V

29.

Karotinas

3,10

P, Š

30.

Rezervinio šarmingumo nustatymas

3,70

L, P, TL

31.

Kamparas A. Lydymosi taškas (2.2.14)172-180 C Eur. Ph (2.2.18) Eur. Ph. 01/2005:0655

11,30

V

32.

Kamparas D. Lydymosi taškas (2.2.14)118-121 C Eur. Ph. (2.2.18) Eur. Ph.01/2005:0655

13,00

V

33.

Karbamidas A. Lydymosi taškas (2.2.14) Eur. Ph. (2.2.18) Eur. Ph. 01/2005:147

9,60

V

34.

Metilsalicilatas A. Lydymosi taškas (2.2.14) Eur. Ph. 01/2005:074

9,30

V

35.

Monogliceridai A. Lydymosi taškas (2.2.15) Eur. Ph. 01/2005:0495

9,30

V

36.

Stearino r. A. Užšalimo taškas (2.2.18) Eur. Ph. 01/2005:1474

7,00

V

37.

Vazelinas A. Lydymosi lašo taškas (2.2.18) Eur. Ph. 01/2005:1554

7,00

V

 

“;

6.   Pakeičiu 18 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

18 lentelė

Radiologinių ir kraujo biocheminių tyrimų įkainiai, taikomi atliekant tyrimus pagal valstybės finansuojamas programas

 

Eil. Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Eur

Tyrimai atliekami*

1.

Cezio-137 aktyvumo tyrimas gama spektrometru

11,00

V

2.

Cezio-137 aktyvumo tyrimas beta radiometru

6,10

K

3.

Stroncio (Sr-90) aktyvumo tyrimas

55,60

V

“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Darius Remeika