vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

dėl ELEKTROS ENERGIJOS ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo

 

2015 m. lapkričio 27 d. Nr. O3-622

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 2 ir 10 punktais, 20  straipsnio 3–6 ir 10 dalimis bei 30 straipsnio 3 dalimi, Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-233 „Dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“, Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-230 „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Komisijos Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus 2015 m. lapkričio 19 d. pažymą Nr. O5-412 „Dėl Elektros energijos ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo“, Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti fiksuotus tarifus elektrinėms, kurių įrengtoji galia ne didesnė kaip 10 kW (toliau – Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifai), bei fiksuotų tarifų didžiausius galimus dydžius aukcionuose dalyvaujantiems gamintojams (toliau – Maksimalūs tarifai) (be PVM), galiosiančius nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d.:

1.1. Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms saulės energiją, integruotoms į pastatą:

1.1.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių įrengtoji galia  ( toliau – ĮG) ≤ 10 kW – 0,186 EUR/kWh;

1.1.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 100 kW – 0,167 EUR/kWh;

1.1.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 100 < ĮG ≤ 350 kW – 0,155 EUR/kWh;

1.1.4. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių ĮG > 350 kW – 0,155 EUR/kWh.

1.2. Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms saulės energiją, neintegruotoms į pastatą:

1.2.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,144 EUR/kWh;

1.2.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 100 kW – 0,132 EUR/kWh;

1.2.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 100 < ĮG ≤ 350 kW – 0,122 EUR/kWh;

1.2.4. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių ĮG > 350 kW – 0,122 EUR/kWh.          

1.3. Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms vėjo energiją:

1.3.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,069 EUR/kWh;

1.3.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,066 EUR/kWh;

1.3.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių ĮG > 350 kW – 0,054 EUR/kWh.

1.4. Elektros energijos jėgainėms, naudojančioms hidroenergiją:

1.4.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,069 EUR/kWh;

1.4.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,062 EUR/kWh;

1.4.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 350 < ĮG ≤ 1000kW – 0,062 EUR/kWh;

1.4.4. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių ĮG > 1000 kW – 0,054 EUR/kWh.

1.5. Naujoms elektros energijos jėgainėms, naudojančioms biomasę:

1.5.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,077 EUR/kWh;

1.5.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,067 EUR/kWh;

1.5.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 350 < ĮG ≤ 5000 kW – 0,067 EUR/kWh;

1.5.4. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių ĮG > 5000 kW – 0,060 EUR/kWh.

1.6. Rekonstruotoms elektros energijos jėgainėms, naudojančioms biomasę:

1.6.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,058 EUR/kWh;

1.6.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,050 EUR/kWh;

1.6.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 350 < ĮG ≤ 5000 kW – 0,050 EUR/kWh;

1.6.4. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių ĮG > 5000 kW – 0,044 EUR/kWh.

1.7. Elektros energijos jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš sąvartynuose išgaunamų biodujų:

1.7.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,111 EUR/kWh;

1.7.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,106 EUR/kWh;

1.7.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 350 < ĮG ≤ 500 kW – 0,106 EUR/kWh;

1.7.4. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių ĮG > 500 kW – 0,086 EUR/kWh.

1.8. Elektros energijos jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus:

1.8.1. Perteklinės elektros energijos supirkimo tarifas jėgainėms, kurių ĮG ≤ 10 kW – 0,134 EUR/kWh;

1.8.2. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 10 < ĮG ≤ 350 kW – 0,122 EUR/kWh;

1.8.3. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 350 < ĮG ≤ 500 kW – 0,122 EUR/kWh;

1.8.4. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 500 < ĮG ≤ 1000 kW – 0,116 EUR/kWh;

1.8.5. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių 1000 < ĮG ≤ 2000 kW – 0,110 EUR/kWh;

1.8.6. Maksimalus tarifas jėgainėms, kurių ĮG > 2000 kW – 0,107 EUR/kWh.

2. Patvirtinti fiksuotus supirkimo tarifus gamintojams, gaminantiems biodujas ir tiekiantiems jas į gamtinių dujų sistemą (be PVM), galiosiančius nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.:

2.1. biodujų jėgainėms, dujas išgaunančias iš sąvartynų, kurių technologinis pajėgumas (toliau – TP):

2.1.1. TP ≤ 1300 kWh/val. – 0,035 EUR/kWh;

2.1.2. TP > 1300 kWh/val. – 0,027 EUR/kWh.

2.2. biodujų jėgainėms, išgaunančioms dujas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių TP:

2.2.1. TP ≤ 1300 kWh/val. – 0,078 EUR/kWh;

2.2.2. 1300 < TP ≤ 2600 kWh/val. – 0,067 EUR/kWh;

2.2.3. 2600 < TP ≤ 5200 kWh/val. – 0,064 EUR/kWh;

2.2.4. TP > 5200 kWh/val. – 0,062 EUR/kWh.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                          Inga Žilienė