Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių SĄRAŠO ir VALSTYBĖS rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2016 m. sausio 25 d. Nr. 75
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.  Papildyti 4.171 papunkčiu:

 

„4.171.                      privataus detektyvo kvalifikacinio egzamino privataus detektyvo kvalifikacijai įgyti ar patikrinti laikymą                                   50“.

2.  Papildyti 4.172 papunkčiu:

 

„4.172.                      privataus detektyvo kvalifikacijos pažymėjimo ir privataus detektyvo veiklos pažymėjimo:                                                                            

4.172.1.                     išdavimą                                                                                   50

4.172.2.                     patikslinimą ar dublikato išdavimą                                           8“.

 

 

 

Ministrą Pirmininką

pavaduojantis finansų ministras                                                      Rimantas Šadžius