LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS

DĖL BRANDUOLINĖS ELEKTRINĖS, STATOMOS BALTARUSIJOS RESPUBLIKOJE, ASTRAVO RAJONE, PRIPAŽINIMO NESAUGIA, KELIANČIA GRĖSMĘ LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIAM SAUGUMUI, APLINKAI IR VISUOMENĖS SVEIKATAI

 

2017 m. birželio 15 d. Nr. XIII-451

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, statomos branduolinės elektrinės pripažinimas nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertinimą dėl Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, statomos branduolinės elektrinės, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 413, pripažįsta Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, statomą branduolinę elektrinę nesaugia branduoline elektrine, kuri kelia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė