Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO APMOKĖJIMU, PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2017 m. balandžio 26 d. Nr. 318

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pripažinti netekusiais galios:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 1 d. nutarimą Nr. 938 „Dėl žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybinio atlyginimo nustatymo“.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 1 d. nutarimą Nr. 939 „Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos specialistų bei kitų darbuotojų darbo apmokėjimo“.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 5 d. nutarimą Nr. 678 „Dėl Valstybinės energetikos išteklių kainų ir energetinės veiklos kontrolės komisijos narių ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimo“.

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. 1169 „Dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnų ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimo“.

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. 1172 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko ir narių tarnybinių atlyginimų“.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1215 „Dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sekretoriato valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo“.

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 14 d. nutarimą Nr. 717 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, susijusių su materialinių pašalpų mokėjimu, dalinio pakeitimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis