VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISĖS AKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2017 m. sausio 3 d. Nr. 1S-3

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1517 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 23.1 ir 23.6 punktu,

p r i p a ž į s t u netekusiais galios:

1. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymą Nr. 1S-104 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos, ginančios viešąjį interesą, kreipimosi į teismą dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir (ar) alternatyvių sankcijų taikymo taisyklių patvirtinimo“;

2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. 1S-45 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų surašymo ir administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“.

 

 

 

Direktorė Diana Vilytė